Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Airport City Free to Fly. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Jogar, , ,
Nhấp chuột
0
Jogar
2 Giờ 49 Phút trước đây
Spelen, , ,
Nhấp chuột
0
Spelen
2 Giờ 49 Phút trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Giờ 39 Phút trước đây
Airport City, , ,
Nhấp chuột
0
Airport City
4 Giờ 55 Phút trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
5 Giờ 37 Phút trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
18 Giờ 30 Phút trước đây
Airport City, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
20 Giờ 36 Phút trước đây
fbfree-airport.road404.com, , ,
Nhấp chuột
0
fbfree-airport.road404.com
20 Giờ 52 Phút trước đây
Jouer, , ,
Nhấp chuột
0
Jouer
1 Ngày 17 Phút trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Airport City, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
1 Ngày 4 Giờ trước đây
fbfree-airport.road404.com, , ,
Nhấp chuột
0
fbfree-airport.road404.com
1 Ngày 11 Giờ trước đây
fbfree-airport.road404.com, , ,
Nhấp chuột
0
fbfree-airport.road404.com
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Airport City, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Airport City, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Airport City, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Airport City, A Thanksgiving Day celebration in my Airport City was a total success! Everyone is enjoying some hol, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Airport City, A Thanksgiving Day celebration in my Airport City was a total success! Everyone is enjoying some hol, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
1
Airport City Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Airport City, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Airport City, A Thanksgiving Day celebration in my Airport City was a total success! Everyone is enjoying some hol, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
fbfree-airport.road404.com, , ,
Nhấp chuột
0
fbfree-airport.road404.com
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Airport City, A Thanksgiving Day celebration in my Airport City was a total success! Everyone is enjoying some hol, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
3 Ngày 14 Giờ trước đây
Airport City, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
3 Ngày 20 Giờ trước đây
fbfree-airport.road404.com, , ,
Nhấp chuột
0
fbfree-airport.road404.com
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Airport City, A Thanksgiving Day celebration in my Airport City was a total success! Everyone is enjoying some hol, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 3 Phút trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 39 Phút trước đây
Airport City, Last week I was rank 77 in the world rankings of completed flights to New Orleans! Play Airport City, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Airport City, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Airport City, , ,
Nhấp chuột
0
Airport City
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Airport City, Last week I was rank 2 in the world rankings of completed flights to Apogee Mission! Play Airport Ci, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Gioca, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Gioca Bonus
4 Ngày 6 Giờ trước đây
fbfree-airport.road404.com, , ,
Nhấp chuột
0
fbfree-airport.road404.com
4 Ngày 6 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 6 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Airport City, Last week I was rank 38 in the world rankings of completed flights to Yokohama! Play Airport City to, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 11 Giờ trước đây
Airport City, Last week I was rank 52 in the world rankings of completed flights to Baikonur! Play Airport City to, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 13 Giờ trước đây
Airport City, Last week I was rank 39 in the world rankings of completed flights to Belize! Play Airport City to s, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 13 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Airport City, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Airport City, Last week our Fohlenfly alliance was rank 347 in the world rankings of airline alliances! Play Airpo, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 19 Giờ trước đây
Airport City, Last week I was rank 6 in the world rankings of completed flights to Cape Canaveral! Play Airport Ci, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 19 Giờ trước đây
Airport City, , ,
Nhấp chuột
0
Airport City
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Airport City, , ,
Nhấp chuột
0
Airport City
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Airport City, Last week I was rank 15 in the world rankings of completed flights to Albuquerque! Play Airport City, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Airport City, Last week our LIVIU alliance was rank 119 in the world rankings of airline alliances! Play Airport C, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Airport City, Last week I was rank 52 in the world rankings of completed flights to Baikonur! Play Airport City to, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 21 Giờ trước đây
Airport City, Last week I was rank 39 in the world rankings of completed flights to Belize! Play Airport City to s, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
4 Ngày 21 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
5 Ngày 36 Phút trước đây
Airport City, Celebration of love in my Airport City was a total success!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Airport City, Thanks for your help! Visit your Airport City to collect a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Airport City Bonus
5 Ngày 2 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Airport City Free to Fly Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Airport City Free to Fly liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Airport City Free to Fly quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Airport City Free to Fly Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Airport City Free to Fly Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Airport City Free to Fly mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Airport City Free to Fly. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Airport City Free to Fly. Tất cả các quyền..