Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Algadon. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Algadon, , ,
Nhấp chuột
0
Algadon
3 Tuần 23 Giờ trước đây
Algadon, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
1 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, Join our fight against the Nightshade Witch in Algadon! Together we can slay this monster, and gain , ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
1 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, Join our fight against the Forge Wight in Algadon! Together we can slay this monster, and gain rewar, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
1 tháng 3 Tuần trước đây
Algadon, , ,
Nhấp chuột
0
Algadon
1 tháng 4 Tuần trước đây
Algadon, Join our fight against the Blood Assassin in Algadon! Together we can slay this monster, and gain re, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
2 tháng 15 Giờ trước đây
Algadon, , ,
Nhấp chuột
0
Algadon
2 tháng 2 Ngày trước đây
I need your assistance to defeat the Valkyrie in Algadon!, Join our fight against the Valkyrie in Algadon! Together we can slay this monster, and gain rewards!, ,
Nhấp chuột
0
I need your assistance to defeat the Valkyrie in Algadon! Bonus
2 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, Join our fight against the Mindflayer in Algadon! Together we can slay this monster, and gain reward, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
2 tháng 2 Tuần trước đây
Algadon, , ,
Nhấp chuột
0
Algadon
2 tháng 3 Tuần trước đây
Algadon, , ,
Nhấp chuột
0
Algadon
2 tháng 3 Tuần trước đây
Algadon, , ,
Nhấp chuột
0
Algadon
2 tháng 3 Tuần trước đây
Algadon, , ,
Nhấp chuột
0
Algadon
2 tháng 4 Tuần trước đây
Josh Flores, , ,
Nhấp chuột
0
Josh Flores
2 tháng 4 Tuần trước đây
Algadon, , ,
Nhấp chuột
0
Algadon
3 tháng 1 Tuần trước đây
I-ve just reached the -Troglodyte- monster achievement in Algadon!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve just reached the -Troglodyte- monster achievement in Algadon!
3 tháng 1 Tuần trước đây
I-ve defeated the Shay Sorceress in Algadon!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve defeated the Shay Sorceress in Algadon!
3 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, , ,
Nhấp chuột
0
Algadon
3 tháng 3 Tuần trước đây
Algadon, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
3 tháng 4 Tuần trước đây
--6----- --hrs--, , ,
Nhấp chuột
0
--6----- --hrs--
3 tháng 4 Tuần trước đây
See More, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
0
See More Bonus
4 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
4 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
4 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
4 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
4 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
4 tháng 1 Tuần trước đây
jbv2jkjkwyyby Sbbjpvoknjsjwyvoyrbhvkkevdrkkys, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
0
jbv2jkjkwyyby Sbbjpvoknjsjwyvoyrbhvkkevdrkkys Bonus
4 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
0
Algadon Bonus
4 tháng 1 Tuần trước đây
Algadon, Become a legend! Battle monsters and rivals! Complete missions, challenges, and much more using stra, ,
Nhấp chuột
1
Algadon Bonus
4 tháng 2 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Algadon Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Algadon liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Algadon quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Algadon Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Algadon Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Algadon mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Algadon. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Algadon. Tất cả các quyền..