Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Astro Garden. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
0
Astro Garden Bonus
1 שעות 23 דקות לפני
Spielen, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
0
Spielen Bonus
7 שעות 30 דקות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
0
Astro Garden Bonus
7 שעות 46 דקות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
17 שעות 21 שניות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
21 שעות 6 דקות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
0
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
23 שעות 24 דקות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
1 ימים 4 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
1 ימים 5 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
1 ימים 6 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
1 ימים 7 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
1 ימים 8 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
1 ימים 8 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
1 ימים 11 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
1 ימים 11 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
1 ימים 13 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
1 ימים 13 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
1 ימים 17 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
1 ימים 20 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
2 ימים 2 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
2 ימים 4 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
2 ימים 4 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
2 ימים 8 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
2 ימים 8 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
2 ימים 8 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
2 ימים 8 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
2 ימים 8 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
2 ימים 8 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
2 ימים 8 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
2 ימים 8 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
2 ימים 9 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
2 ימים 10 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
2 ימים 11 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
2 ימים 12 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
2 ימים 12 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
2 ימים 12 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
2 ימים 17 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
2 ימים 17 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
2 ימים 17 שעות לפני
Gioca, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Gioca Bonus
2 ימים 17 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
2 ימים 22 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
2 ימים 22 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
3 ימים 34 דקות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
0
Jouer Bonus
3 ימים 3 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
3 ימים 6 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
3 ימים 8 שעות לפני
Spielen, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Spielen Bonus
3 ימים 10 שעות לפני
Spielen, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Spielen Bonus
3 ימים 10 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
3 ימים 10 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
3 ימים 15 שעות לפני
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Jouer Bonus
3 ימים 16 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
3 ימים 19 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
3 ימים 19 שעות לפני
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
3 ימים 21 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
4 ימים 9 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
4 ימים 9 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
4 ימים 9 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
4 ימים 9 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
4 ימים 9 שעות לפני
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
קליקים
1
Astro Garden Bonus
4 ימים 11 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Astro Garden מתנות

 1. אתה יכול לטעון Astro Garden קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Astro Garden הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Astro Garden עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Astro Garden Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Astro Garden פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Astro Garden. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Astro Garden. כל הזכויות שמורות..


?>