Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Astro Garden. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
8 Giờ 22 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
8 Giờ 29 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
8 Giờ 49 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
8 Giờ 53 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
8 Giờ 56 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
10 Giờ 53 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
11 Giờ 45 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
11 Giờ 47 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
11 Giờ 47 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
12 Giờ 13 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
12 Giờ 15 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
12 Giờ 21 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
12 Giờ 21 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
12 Giờ 24 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
12 Giờ 27 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
12 Giờ 30 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
12 Giờ 32 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
12 Giờ 32 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
12 Giờ 34 Phút trước đây
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
21 Giờ 4 Phút trước đây
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
22 Giờ 40 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
1 Ngày 30 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
1 Ngày 31 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
1 Ngày 49 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
1 Ngày 56 Phút trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
2 Ngày 13 Giờ trước đây
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Jouer, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Jouer Bonus
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
3 Ngày 4 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
3 Ngày 5 Giờ trước đây
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Coco Caffe, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Coco Caffe Bonus
3 Ngày 8 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
3 Ngày 9 Giờ trước đây
2 autres personnes, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
2 autres personnes Bonus
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
3 Ngày 14 Giờ trước đây
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Redjil Imene, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Redjil Imene Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
6
16686544_1413078072065122_7042261548001132544_n Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Astro Garden, Feel the quiet charm of rural life and madness of science experiments!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Astro Garden Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Astro Garden liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Astro Garden quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Astro Garden Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Astro Garden Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Astro Garden mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Astro Garden. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Astro Garden. Tất cả các quyền..


?>