Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Astro Garden. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne !, Susi Smith vient de gagner des prix dans la loterie quotidienne de Astrogarden !, ,
Nhấp chuột
0
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne ! Bonus
2 Giờ 27 Phút trước đây
Supranee Crim, Debbie Crim just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
0
Supranee Crim Bonus
3 Giờ 26 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

7 Giờ 3 Phút trước đây
Astro Garden, Bianca Corinna Symanski hat den Bau des Gebäudes in Astrogarden…, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
7 Giờ 13 Phút trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Bianca Corinna Symanski hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
0
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
7 Giờ 15 Phút trước đây
Astro Garden, Bianca Corinna Symanski hat den Bau des Gebäudes in Astrogarden…, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
7 Giờ 16 Phút trước đây
Go to Astrogarden and claim your reward fromYvon Vlies, Yvon Vlies just finished a building in Astrogarden, ,
Nhấp chuột
0
Go to Astrogarden and claim your reward fromYvon Vlies Bonus
8 Giờ 29 Phút trước đây
Astro Garden, Ich habe die Aufgabe -Vorfestsorgen I- erfolgreich abgeschlossen., ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
9 Giờ 4 Phút trước đây
Gefällt mir nicht mehr, , ,
Nhấp chuột
0
Gefällt mir nicht mehr
9 Giờ 12 Phút trước đây
Drop into Astrogarden, play and win!, Dale Helm just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
0
Drop into Astrogarden, play and win! Bonus
11 Giờ 25 Phút trước đây
Drop into Astrogarden, play and win!, Nakamura Megu just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
0
Drop into Astrogarden, play and win! Bonus
11 Giờ 40 Phút trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Renate Beinlich hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
0
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
18 Giờ 59 Phút trước đây
Drop into Astrogarden, play and win!, Dale Helm just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
0
Drop into Astrogarden, play and win! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Eve Irgendwas hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
0
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Please, enter Astrogarden!, Join my space expedition, ,
Nhấp chuột
2
Please, enter Astrogarden! Join my space expedition
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Help your neighbors in Astrogarden!, Glass is what I need right now! Please, hurry up and send it to me! Help me out in Astrogarden, ,
Nhấp chuột
2
Help your neighbors in Astrogarden! Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Drop into Astrogarden, play and win!, Dieny Huizer just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
3
Drop into Astrogarden, play and win! Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Go to Astrogarden and claim your reward fromKaren Bowerman, Karen Bowerman just reached 190 in Astrogarden! Can you do better?, ,
Nhấp chuột
2
Go to Astrogarden and claim your reward fromKaren Bowerman Bonus
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Drop into Astrogarden, play and win!, Joann Israel just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
3
Drop into Astrogarden, play and win! Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Andreas Söll hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
2
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Astro Garden, Pascale Vigoureux vient de gagner des prix dans la loterie quotidienne de Astrogarden !, ,
Nhấp chuột
3
Astro Garden Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Drop into Astrogarden, play and win!, Mirka Klokocka just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
3
Drop into Astrogarden, play and win! Bonus
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Aide tes voisins dans Astrogarden!, J-ai vraiment besoin de cet objet: Peinture orange ! Sois sympa et envoie-le-moi! Aide-moi dans , ,
Nhấp chuột
2
Aide tes voisins dans Astrogarden! Bonus
2 Ngày 12 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Bernd Schwedtke hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
1
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
2 Ngày 12 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Marion Weiß hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
2
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Renate Beinlich hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
0
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Drop into Astrogarden, play and win!, Joke de Rooij just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
0
Drop into Astrogarden, play and win! Bonus
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Astro Garden, I just completed -New acquaintance IV- successfully, ,
Nhấp chuột
0
Astro Garden Bonus
3 Ngày 21 Phút trước đây
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne !, Andrée Navez vient de gagner des prix dans la loterie quotidienne de Astrogarden !, ,
Nhấp chuột
2
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne ! Bonus
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich., Ich habe die Aufgabe -Beobachtung von T-Rex V- erfolgreich abgeschlossen., ,
Nhấp chuột
2
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich. Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Tina Heidrich hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
2
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
Drop into Astrogarden, play and win!, Ivana Rei just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
2
Drop into Astrogarden, play and win! Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Elisabeth Bethscheider hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
2
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Bernd Schwedtke hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
2
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne !, Catou Guertin vient de gagner des prix dans la loterie quotidienne de Astrogarden !, ,
Nhấp chuột
2
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne ! Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Andreas Mertensmeier hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
2
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich., Ich habe die Aufgabe -Verschwundene Vorräte V- erfolgreich abgeschlossen., ,
Nhấp chuột
1
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich. Bonus
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Tetszik, , ,
Nhấp chuột
1
Tetszik
4 Ngày 9 Giờ trước đây
Astro Garden, Maude Jeu vient de gagner des prix dans la loterie quotidienne de Astrogarden !, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Drop into Astrogarden, play and win!, Joke de Rooij just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
0
Drop into Astrogarden, play and win! Bonus
4 Ngày 12 Giờ trước đây
hilf deinen Nachbarn in Astrogarden!, Glas- ist genau das, was ich brauche! Schicke es mir! Hilf in Astrogarden, ,
Nhấp chuột
1
hilf deinen Nachbarn in Astrogarden! Bonus
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne !, Laure Lessault vient de gagner des prix dans la loterie quotidienne de Astrogarden !, ,
Nhấp chuột
1
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne ! Bonus
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Drop into Astrogarden, play and win!, Yvon Vlies just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
1
Drop into Astrogarden, play and win! Bonus
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich., Ich habe die Aufgabe -Wunder aus Bernstein III- erfolgreich abgeschlossen., ,
Nhấp chuột
1
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich. Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Astro Garden, Я занял первое место в соревновании!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich., Ich habe die Aufgabe -Vitamine das ganze Jahr VI- erfolgreich abgeschlossen., ,
Nhấp chuột
1
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich. Bonus
4 Ngày 18 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Andreas Söll hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
1
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
4 Ngày 18 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Renate Beinlich hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
1
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
4 Ngày 18 Giờ trước đây
besuche Astrogarden, spiele und gewinne., Bernd Schwedtke hat Preise im täglichen Lotto in Astrogarden bekommen., ,
Nhấp chuột
1
besuche Astrogarden, spiele und gewinne. Bonus
4 Ngày 19 Giờ trước đây
Astro Garden, Scott Crim just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
2
Astro Garden Bonus
5 Ngày 49 Phút trước đây
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich., Ich habe die Aufgabe -Die ersten Errrungenschaften VII- erfolgreich abgeschlossen., ,
Nhấp chuột
1
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich. Bonus
5 Ngày 58 Phút trước đây
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich., Ich habe den Bau des Abschnitts: Akademie der Zwergebeendet, ,
Nhấp chuột
1
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich. Bonus
5 Ngày 58 Phút trước đây
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich., Ich habe die Aufgabe -Bedrohliche Nachbarschaft II- erfolgreich abgeschlossen., ,
Nhấp chuột
1
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich. Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich., Ich habe die Aufgabe -Vitamine das ganze Jahr V- erfolgreich abgeschlossen., ,
Nhấp chuột
1
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich. Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne !, Josette Maison vient de gagner des prix dans la loterie quotidienne de Astrogarden !, ,
Nhấp chuột
1
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne ! Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Astro Garden, I just completed -Crazy rabbits VI- successfully, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
5 Ngày 3 Giờ trước đây
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich., Ich habe die Aufgabe -Vitamineladung V- erfolgreich abgeschlossen., ,
Nhấp chuột
1
Teile den Erfolg mit mir, und werde besser als ich. Bonus
5 Ngày 3 Giờ trước đây
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne !, Mélanie Laplaine David vient de gagner des prix dans la loterie quotidienne de Astrogarden !, ,
Nhấp chuột
1
Lance-toi dans Astrogarden, joue et gagne ! Bonus
5 Ngày 4 Giờ trước đây
Astro Garden, Debbie Crim just won prizes in the daily Astrogarden lottery!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden Bonus
5 Ngày 5 Giờ trước đây
Astro Garden, I-ve gained the lead in the competition!, ,
Nhấp chuột
1
Astro Garden I've gained the lead in the competition!
5 Ngày 6 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Astro Garden Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Astro Garden liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Astro Garden quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Astro Garden Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Astro Garden Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Astro Garden mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Astro Garden. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Astro Garden. Tất cả các quyền..