Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa liên kết quà tặng cho Thực phẩm, sẵn sàng phục vụ khách hàng của bạn trong Cafeland Trò chơi, cập nhật thường xuyên.

Trang này Chứa các liên kết quà tặng cho Cafeland Các loại thực phẩm như Mango Chia Pudding, Heart Cake, Soccer Lover, Kitty Brownie, Hot Buttered Corn, Puppy Cake, Party Cake, Iced Latte, Rainbow Jello, Good Luck Cake, Rainbow Pancakes, Celemony Cake, Ice Cream, Fruit, Kabobs, Wedding Wedding , Fruit Punch, Good Luck Cake, v.v ... tất cả đều có thể được yêu cầu ngay lập tức và sẵn sàng phục vụ khách hàng của bạn.


Bạn có thể đóng góp của bạn Cafeland liên kết quá Làm theo hướng dẫn trên Cafeland Liên kết gửi trang.

Giới hạn thu thập hàng ngày Cafeland quà tặng là 25. Bạn có thể truy cập hàng ngày để thu thập 25 của bạn Cafeland Thực phẩm.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Cooking at Level 809!, Olava is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Cooking at Level 809! Bonus
1 Giờ 2 Phút trước đây
Cooking at Level 1091!, Tanya is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Cooking at Level 1091! Bonus
1 Giờ 2 Phút trước đây
Cooking at Level 962!, Ola is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 962! Bonus
1 Giờ 17 Phút trước đây
Murielle Cherche 5 Chefs Chanceux!, Murielle a complété la quête, ,
Nhấp chuột
0
Murielle Cherche 5 Chefs Chanceux! Murielle a complété la quête
1 Giờ 31 Phút trước đây
Cooking at Level 1076!, Erja is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 1076! Bonus
1 Giờ 55 Phút trước đây
Mary Needs 5 Lucky Chefs!, Mary is done with the quest, ,
Nhấp chuột
2
Mary Needs 5 Lucky Chefs! Mary is done with the quest
2 Giờ 25 Phút trước đây
Mary Needs 5 Lucky Chefs!, Mary is done with the quest, ,
Nhấp chuột
7
Mary Needs 5 Lucky Chefs! Mary is done with the quest
3 Giờ 8 Phút trước đây
Sandra Needs 5 Lucky Chefs!, Sandra is done with the quest, ,
Nhấp chuột
4
Sandra Needs 5 Lucky Chefs! Sandra is done with the quest
3 Giờ 33 Phút trước đây
Erja Smelled Something Strange!, Chef Erja found the food on the mysterious stove: Grilled Salmon Fillets! Click to claim your reward, ,
Nhấp chuột
3
Erja Smelled Something Strange! Bonus
3 Giờ 35 Phút trước đây
Cooking at Level 1081!, Skip is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
3
Cooking at Level 1081! Bonus
3 Giờ 35 Phút trước đây
Peters Heeft 5 Gelukschefs Nodig!, Peters heeft de “Geluk & Liefde 4/12” opdracht voltooid Phew, dat was niet gemakkelijk! Klik, ,
Nhấp chuột
4
Peters Heeft 5 Gelukschefs Nodig! Bonus
3 Giờ 44 Phút trước đây
Gioca, Diane is done with the quest, ,
Nhấp chuột
3
Gioca Diane is done with the quest
3 Giờ 59 Phút trước đây
Katharina Braucht 5 Glückliche Köche!, Katharina hat die Aufgabe, ,
Nhấp chuột
5
Katharina Braucht 5 Glückliche Köche! Katharina hat die Aufgabe
4 Giờ 26 Phút trước đây
Katharina Braucht 5 Glückliche Köche!, Katharina hat die Aufgabe, ,
Nhấp chuột
5
Katharina Braucht 5 Glückliche Köche! Katharina hat die Aufgabe
4 Giờ 26 Phút trước đây
Celica Needs 5 Lucky Chefs!, Celica is done with the quest, ,
Nhấp chuột
4
Celica Needs 5 Lucky Chefs! Celica is done with the quest
4 Giờ 33 Phút trước đây
Jim Needs 5 Lucky Chefs!, Jim is done with the quest, ,
Nhấp chuột
5
Jim Needs 5 Lucky Chefs! Jim is done with the quest
4 Giờ 40 Phút trước đây
Darlene Needs 5 Lucky Chefs!, Darlene is done with the quest, ,
Nhấp chuột
4
Darlene Needs 5 Lucky Chefs! Darlene is done with the quest
4 Giờ 41 Phút trước đây
Cooking at Level 1081!, Celica is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 1081! Bonus
4 Giờ 45 Phút trước đây
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!, Lawrence is done with the quest, ,
Nhấp chuột
5
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs! Lawrence is done with the quest
5 Giờ 5 Phút trước đây
LaVonne Needs 5 Lucky Chefs!, LaVonne is done with the quest, ,
Nhấp chuột
5
LaVonne Needs 5 Lucky Chefs! LaVonne is done with the quest
5 Giờ 21 Phút trước đây
Cooking at Level 918!, Darlene is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
5
Cooking at Level 918! Bonus
5 Giờ 37 Phút trước đây
Michael Needs 5 Lucky Chefs!, Michael is done with the quest, ,
Nhấp chuột
5
Michael Needs 5 Lucky Chefs! Michael is done with the quest
5 Giờ 46 Phút trước đây
Cooking at Level 1105!, Sanja is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
5
Cooking at Level 1105! Bonus
6 Giờ 10 Phút trước đây
Lois is climbing the food tower!, The tower is high, smelly and unbalanced! Can Lois make it to the top? Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
5
Lois is climbing the food tower! Bonus
6 Giờ 19 Phút trước đây
Cooking at Level 2303!, Joann is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
4
Cooking at Level 2303! Bonus
6 Giờ 28 Phút trước đây
Shirley Needs 5 Lucky Chefs!, Shirley is done with the quest, ,
Nhấp chuột
6
Shirley Needs 5 Lucky Chefs! Shirley is done with the quest
6 Giờ 30 Phút trước đây
Cooking at Level 401!, Anita is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
7
Cooking at Level 401! Bonus
6 Giờ 42 Phút trước đây
Cooking at Level 362!, Patrisha is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
7
Cooking at Level 362! Bonus
6 Giờ 43 Phút trước đây
Patrisha Needs 5 Lucky Chefs!, Patrisha is done with the quest, ,
Nhấp chuột
7
Patrisha Needs 5 Lucky Chefs! Patrisha is done with the quest
6 Giờ 43 Phút trước đây
Anita Needs 5 Lucky Chefs!, Anita is done with the quest, ,
Nhấp chuột
7
Anita Needs 5 Lucky Chefs! Anita is done with the quest
6 Giờ 43 Phút trước đây
Patrisha Needs 5 Lucky Chefs!, Patrisha is done with the quest, ,
Nhấp chuột
7
Patrisha Needs 5 Lucky Chefs! Patrisha is done with the quest
6 Giờ 44 Phút trước đây
Lois Needs 5 Lucky Chefs!, Lois is done with the quest, ,
Nhấp chuột
7
Lois Needs 5 Lucky Chefs! Lois is done with the quest
6 Giờ 46 Phút trước đây
All Secrets About Strawberry Shortcake Skewers!, Lois has just learned a new recipe! You-ll eat your fingers! Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
8
All Secrets About Strawberry Shortcake Skewers! Bonus
6 Giờ 48 Phút trước đây
Lois Needs 5 Lucky Chefs!, Lois is done with the quest, ,
Nhấp chuột
8
Lois Needs 5 Lucky Chefs! Lois is done with the quest
6 Giờ 57 Phút trước đây
Liz is climbing the food tower!, The tower is high, smelly and unbalanced! Can Liz make it to the top? Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
6
Liz is climbing the food tower! Bonus
7 Giờ 2 Phút trước đây
Nor Needs 5 Lucky Chefs!, Nor is done with the quest, ,
Nhấp chuột
7
Nor Needs 5 Lucky Chefs! Nor is done with the quest
7 Giờ 7 Phút trước đây
All Secrets About Roast Chicken!, Sunni has just learned a new recipe! You-ll eat your fingers! Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
9
All Secrets About Roast Chicken! Bonus
7 Giờ 9 Phút trước đây
Gioca, Diane is done with the quest, ,
Nhấp chuột
2
Gioca Diane is done with the quest
7 Giờ 20 Phút trước đây
Steffany Smelled Something Strange!, Chef Steffany found the food on the mysterious stove: Pink Spaghetti! Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
8
Steffany Smelled Something Strange! Bonus
7 Giờ 21 Phút trước đây
¡Cocino en Nivel 1181!, ¡Sandra está celebrando su nuevo nivel de café! ¡Haz click para reclamar regalos!, ,
Nhấp chuột
5
¡Cocino en Nivel 1181! Bonus
7 Giờ 34 Phút trước đây
Cooking at Level 1420!, Steffany is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
7
Cooking at Level 1420! Bonus
7 Giờ 43 Phút trước đây
Debbie Needs 5 Lucky Chefs!, Debbie is done with the quest, ,
Nhấp chuột
6
Debbie Needs 5 Lucky Chefs! Debbie is done with the quest
7 Giờ 45 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, Anne is done with the quest, ,
Nhấp chuột
8
Anne Needs 5 Lucky Chefs! Anne is done with the quest
7 Giờ 50 Phút trước đây
Gioca, ¡La torre es alta, maloliente y desequilibrada! ¿Puede Isabel llegar a la cima? ¡Haz click para r, ,
Nhấp chuột
2
Gioca Bonus
8 Giờ 16 Phút trước đây
Mary is climbing the food tower!, The tower is high, smelly and unbalanced! Can Mary make it to the top? Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
7
Mary is climbing the food tower! Bonus
8 Giờ 23 Phút trước đây
Gioca, Diane is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
2
Gioca Bonus
8 Giờ 24 Phút trước đây
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!, Lawrence is done with the quest, ,
Nhấp chuột
7
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs! Lawrence is done with the quest
8 Giờ 28 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, Anne is done with the quest, ,
Nhấp chuột
7
Anne Needs 5 Lucky Chefs! Anne is done with the quest
8 Giờ 32 Phút trước đây
Kim Needs 5 Lucky Chefs!, Kim is done with the quest, ,
Nhấp chuột
3
Kim Needs 5 Lucky Chefs! Kim is done with the quest
8 Giờ 47 Phút trước đây
Kim Needs 5 Lucky Chefs!, Kim is done with the quest, ,
Nhấp chuột
3
Kim Needs 5 Lucky Chefs! Kim is done with the quest
8 Giờ 47 Phút trước đây
Nely Precisa de 5 Chefs Sortudos!, Nely completou o, ,
Nhấp chuột
8
Nely Precisa de 5 Chefs Sortudos! Nely completou o
8 Giờ 54 Phút trước đây
Cooking at Level 733!, Neal is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
1
Cooking at Level 733! Bonus
8 Giờ 54 Phút trước đây
Peggy Needs 5 Lucky Chefs!, Peggy is done with the quest, ,
Nhấp chuột
8
Peggy Needs 5 Lucky Chefs! Peggy is done with the quest
9 Giờ 49 Giây trước đây
Jequeline Precisa de 5 Chefs Sortudos!, Jequeline completou o, ,
Nhấp chuột
8
Jequeline Precisa de 5 Chefs Sortudos! Jequeline completou o
9 Giờ 4 Phút trước đây
Debbie Needs 5 Lucky Chefs!, Debbie is done with the quest, ,
Nhấp chuột
8
Debbie Needs 5 Lucky Chefs! Debbie is done with the quest
9 Giờ 6 Phút trước đây
All Secrets About Purple Potato Pancakes!, Ann has just learned a new recipe! You-ll eat your fingers! Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
8
All Secrets About Purple Potato Pancakes! Bonus
9 Giờ 12 Phút trước đây
Cooking at Level 561!, Debbie is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
7
Cooking at Level 561! Bonus
9 Giờ 12 Phút trước đây
Marcina Needs 5 Lucky Chefs!, Marcina is done with the quest, ,
Nhấp chuột
8
Marcina Needs 5 Lucky Chefs! Marcina is done with the quest
9 Giờ 13 Phút trước đây
Brian Needs 5 Lucky Chefs!, Brian is done with the quest, ,
Nhấp chuột
7
Brian Needs 5 Lucky Chefs! Brian is done with the quest
9 Giờ 16 Phút trước đây
Cooking at Level 2444!, Mary is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
6
Cooking at Level 2444! Bonus
9 Giờ 21 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Cafeland Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Cafeland liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Cafeland quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Cafeland Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Cafeland. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Cafeland. Tất cả các quyền..