Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa liên kết quà tặng cho Thực phẩm, sẵn sàng phục vụ khách hàng của bạn trong Cafeland Trò chơi, cập nhật thường xuyên.

Trang này Chứa các liên kết quà tặng cho Cafeland Các loại thực phẩm như Mango Chia Pudding, Heart Cake, Soccer Lover, Kitty Brownie, Hot Buttered Corn, Puppy Cake, Party Cake, Iced Latte, Rainbow Jello, Good Luck Cake, Rainbow Pancakes, Celemony Cake, Ice Cream, Fruit, Kabobs, Wedding Wedding , Fruit Punch, Good Luck Cake, v.v ... tất cả đều có thể được yêu cầu ngay lập tức và sẵn sàng phục vụ khách hàng của bạn.


Bạn có thể đóng góp của bạn Cafeland liên kết quá Làm theo hướng dẫn trên Cafeland Liên kết trang gửi.

Giới hạn thu thập hàng ngày Cafeland quà tặng là 25. Bạn có thể truy cập hàng ngày để thu thập 25 của bạn Cafeland Thực phẩm.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Raevyn Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
50
Raevyn Smelled Something Strange!
3 tháng 2 Tuần trước đây
HELP ME! This food is rotten!, , ,
Nhấp chuột
17
HELP ME! This food is rotten!
3 tháng 2 Tuần trước đây
¡Aurora Necesita 5 Jefes Afortunados!, , ,
Nhấp chuột
19
¡Aurora Necesita 5 Jefes Afortunados!
3 tháng 3 Tuần trước đây
¡Todos los Secretos de Barquillos dulces y salados!, , ,
Nhấp chuột
14
¡Todos los Secretos de Barquillos dulces y salados!
3 tháng 3 Tuần trước đây
Simi Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
11
Simi Smelled Something Strange!
4 tháng 5 Ngày trước đây
Shirlee has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
14
Shirlee has a perfect nose!
4 tháng 2 Tuần trước đây
My Cooking Career Has Started!, , ,
Nhấp chuột
18
My Cooking Career Has Started!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Larry has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
9
Larry has a perfect nose!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Zaydeh has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
4
Zaydeh has a perfect nose!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Zaydeh has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
3
Zaydeh has a perfect nose!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Len has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
2
Len has a perfect nose!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Bobbie has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
2
Bobbie has a perfect nose!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Bobbie has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
2
Bobbie has a perfect nose!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Bubbie has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
2
Bubbie has a perfect nose!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Jean has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
2
Jean has a perfect nose!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Jean has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
1
Jean has a perfect nose!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Jean-marie !a un nez parfait!, , ,
Nhấp chuột
1
Jean-marie !a un nez parfait!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Guilaine !a un nez parfait!, , ,
Nhấp chuột
3
Guilaine !a un nez parfait!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Sandrine !a un nez parfait!, , ,
Nhấp chuột
2
Sandrine !a un nez parfait!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Jean !a un nez parfait!, , ,
Nhấp chuột
3
Jean !a un nez parfait!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Patrick !a un nez parfait!, , ,
Nhấp chuột
3
Patrick !a un nez parfait!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Pourlier !a un nez parfait!, , ,
Nhấp chuột
1
Pourlier !a un nez parfait!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Harley !a un nez parfait!, , ,
Nhấp chuột
1
Harley !a un nez parfait!
4 tháng 2 Tuần trước đây
All Secrets About Creme Caramel!, , ,
Nhấp chuột
2
All Secrets About Creme Caramel!
4 tháng 2 Tuần trước đây
All Secrets About Blueberry Kingdom!, , ,
Nhấp chuột
1
All Secrets About Blueberry Kingdom!
4 tháng 2 Tuần trước đây
All Secrets About Fishburger!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Fishburger!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Amy Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
1
Amy Smelled Something Strange!
4 tháng 2 Tuần trước đây
All Secrets About Tomato Bun!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Tomato Bun!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Amylyn Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Amylyn Needs 5 Lucky Chefs!
4 tháng 2 Tuần trước đây
All Secrets About Apple Cheddar Quiche!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Apple Cheddar Quiche!
4 tháng 2 Tuần trước đây
Vanessa Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Vanessa Needs 5 Lucky Chefs!
4 tháng 3 Tuần trước đây
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
11
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!
5 tháng 2 Tuần trước đây
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
6
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!
5 tháng 2 Tuần trước đây
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
4
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!
5 tháng 2 Tuần trước đây
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
2
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!
5 tháng 2 Tuần trước đây
Cooking at Level 187!, , ,
Nhấp chuột
3
Cooking at Level 187!
5 tháng 2 Tuần trước đây
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
4
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!
5 tháng 2 Tuần trước đây
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!
5 tháng 2 Tuần trước đây
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
2
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!
5 tháng 2 Tuần trước đây
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
4
Gerry Needs 5 Lucky Chefs!
5 tháng 2 Tuần trước đây
HILFE! DAS ESSEN WIRD SCHLECHT!, , ,
Nhấp chuột
2
HILFE! DAS ESSEN WIRD SCHLECHT!
5 tháng 2 Tuần trước đây
À L-AIDE! Ce plat est abimé !, , ,
Nhấp chuột
1
À L-AIDE! Ce plat est abimé !
5 tháng 2 Tuần trước đây
HELP ME! This food is rotten!, , ,
Nhấp chuột
4
HELP ME! This food is rotten!
5 tháng 2 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
2
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
3
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
2
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
2
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
0
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
0
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
0
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
3
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
2
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
2
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Maurizio Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
0
Maurizio Smelled Something Strange!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Sandra Braucht 5 Glückliche Köche!, , ,
Nhấp chuột
1
Sandra Braucht 5 Glückliche Köche!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Koch Sandra-s Küche ist Voller Speisen!, , ,
Nhấp chuột
0
Koch Sandra-s Küche ist Voller Speisen!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Sandra Braucht 5 Glückliche Köche!, , ,
Nhấp chuột
1
Sandra Braucht 5 Glückliche Köche!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Sandra Braucht 5 Glückliche Köche!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandra Braucht 5 Glückliche Köche!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Sandra Braucht 5 Glückliche Köche!, , ,
Nhấp chuột
2
Sandra Braucht 5 Glückliche Köche!
5 tháng 3 Tuần trước đây
Sandra Braucht 5 Glückliche Köche!, , ,
Nhấp chuột
1
Sandra Braucht 5 Glückliche Köche!
5 tháng 3 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Cafeland Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Cafeland liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Cafeland quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Cafeland Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Cafeland. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Cafeland. Tất cả các quyền..


?>