Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa liên kết quà tặng cho Thực phẩm, sẵn sàng phục vụ khách hàng của bạn trong Cafeland Trò chơi, cập nhật thường xuyên.

Trang này Chứa các liên kết quà tặng cho Cafeland Các loại thực phẩm như Mango Chia Pudding, Heart Cake, Soccer Lover, Kitty Brownie, Hot Buttered Corn, Puppy Cake, Party Cake, Iced Latte, Rainbow Jello, Good Luck Cake, Rainbow Pancakes, Celemony Cake, Ice Cream, Fruit, Kabobs, Wedding Wedding , Fruit Punch, Good Luck Cake, v.v ... tất cả đều có thể được yêu cầu ngay lập tức và sẵn sàng phục vụ khách hàng của bạn.


Bạn có thể đóng góp của bạn Cafeland liên kết quá Làm theo hướng dẫn trên Cafeland Liên kết trang gửi.

Giới hạn thu thập hàng ngày Cafeland quà tặng là 25. Bạn có thể truy cập hàng ngày để thu thập 25 của bạn Cafeland Thực phẩm.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
questicon_randomQuest2, Chris is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questicon_randomQuest2 Chris is done with the quest
19 Phút 57 Giây trước đây
questIcons_summer3, Lawrence is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questIcons_summer3 Lawrence is done with the quest
21 Phút 1 Giây trước đây
icon_levelUp, Chris is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
icon_levelUp Bonus
23 Phút 43 Giây trước đây
questicon_randomQuest2, Nela is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questicon_randomQuest2 Nela is done with the quest
24 Phút 20 Giây trước đây
Emma Cherche 5 Chefs Chanceux!, Emma a complété la quête, ,
Nhấp chuột
0
Emma Cherche 5 Chefs Chanceux! Emma a complété la quête
43 Phút 31 Giây trước đây
Cooking at Level 861!, Peter is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 861! Bonus
44 Phút 38 Giây trước đây
questicon_randomQuest2, Chris is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questicon_randomQuest2 Chris is done with the quest
45 Phút 24 Giây trước đây
Emma Cherche 5 Chefs Chanceux!, Emma a complété la quête, ,
Nhấp chuột
0
Emma Cherche 5 Chefs Chanceux! Emma a complété la quête
46 Phút 4 Giây trước đây
Kim Needs 5 Lucky Chefs!, Kim is done with the quest, ,
Nhấp chuột
2
Kim Needs 5 Lucky Chefs! Kim is done with the quest
1 Giờ 6 Phút trước đây
icon_unspoil, O Chef Shauna tem um prato estragado no forno! Pode dar uma mão ao seu amigo?, ,
Nhấp chuột
0
icon_unspoil Bonus
1 Giờ 8 Phút trước đây
questIcons_summer3, Nela is done with the quest, ,
Nhấp chuột
3
questIcons_summer3 Nela is done with the quest
1 Giờ 10 Phút trước đây
icon_levelUp, Rachael is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
2
icon_levelUp Bonus
1 Giờ 25 Phút trước đây
questicon_randomQuest2, Debra is done with the quest, ,
Nhấp chuột
2
questicon_randomQuest2 Debra is done with the quest
1 Giờ 31 Phút trước đây
Kim Needs 5 Lucky Chefs!, Kim is done with the quest, ,
Nhấp chuột
2
Kim Needs 5 Lucky Chefs! Kim is done with the quest
1 Giờ 35 Phút trước đây
questicon_randomQuest2, William is done with the quest, ,
Nhấp chuột
2
questicon_randomQuest2 William is done with the quest
1 Giờ 46 Phút trước đây
questIcons_summer3, William is done with the quest, ,
Nhấp chuột
2
questIcons_summer3 William is done with the quest
1 Giờ 48 Phút trước đây
Jouer, MargeSolmos is done with the quest, ,
Nhấp chuột
2
Jouer MargeSolmos is done with the quest
2 Giờ 11 Phút trước đây
questicon_forkknife, Nela is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questicon_forkknife Nela is done with the quest
2 Giờ 11 Phút trước đây
questIcons_summer3, Debra is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questIcons_summer3 Debra is done with the quest
2 Giờ 12 Phút trước đây
icon_levelUp, Ich bin ein Level weitergekommen und habe nun mehr Erfahrung! Erfolgreiche Köche hören nicht auf, , ,
Nhấp chuột
0
icon_levelUp Bonus
2 Giờ 18 Phút trước đây
Eric Cherche 5 Chefs Chanceux!, Eric a complété la quête, ,
Nhấp chuột
0
Eric Cherche 5 Chefs Chanceux! Eric a complété la quête
2 Giờ 30 Phút trước đây
food_crispy_cookedegg, Debra has just learned a new recipe! You-ll eat your fingers! Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
food_crispy_cookedegg Bonus
2 Giờ 32 Phút trước đây
questicon_guide, Debra is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questicon_guide Debra is done with the quest
2 Giờ 32 Phút trước đây
Kim Needs 5 Lucky Chefs!, Kim is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
Kim Needs 5 Lucky Chefs! Kim is done with the quest
2 Giờ 37 Phút trước đây
food_somon_fume_makarna, Marissa has just learned a new recipe! You-ll eat your fingers! Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
food_somon_fume_makarna Bonus
2 Giờ 49 Phút trước đây
Rosana Precisa de 5 Chefs Sortudos!, Rosana completou o, ,
Nhấp chuột
0
Rosana Precisa de 5 Chefs Sortudos! Rosana completou o
2 Giờ 51 Phút trước đây
Sharon Needs 5 Lucky Chefs!, Sharon is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
Sharon Needs 5 Lucky Chefs! Sharon is done with the quest
3 Giờ 3 Giây trước đây
Eric Cherche 5 Chefs Chanceux!, Eric a complété la quête, ,
Nhấp chuột
0
Eric Cherche 5 Chefs Chanceux! Eric a complété la quête
3 Giờ 2 Phút trước đây
questicon_randomQuest2, Debra is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questicon_randomQuest2 Debra is done with the quest
3 Giờ 3 Phút trước đây
Jouer, Steve a complété la quête, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Steve a complété la quête
3 Giờ 5 Phút trước đây
Chef Eric monte la tour de plats!, , ,
Nhấp chuột
0
Chef Eric monte la tour de plats! Bonus
3 Giờ 7 Phút trước đây
Eric Cherche 5 Chefs Chanceux!, Eric a complété la quête, ,
Nhấp chuột
0
Eric Cherche 5 Chefs Chanceux! Eric a complété la quête
3 Giờ 8 Phút trước đây
Je Cuisine au Niveau 246 !, Eric fête son nouveau niveau ! Cliquez pour réclamer la récompense!, ,
Nhấp chuột
0
Je Cuisine au Niveau 246 ! Bonus
3 Giờ 8 Phút trước đây
icon_levelUp, Laurie is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
icon_levelUp Bonus
3 Giờ 26 Phút trước đây
questIcons_summer3, Debra is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questIcons_summer3 Debra is done with the quest
3 Giờ 26 Phút trước đây
Kim Needs 5 Lucky Chefs!, Kim is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
Kim Needs 5 Lucky Chefs! Kim is done with the quest
3 Giờ 27 Phút trước đây
Jouer, Steve a juste appris une toute nouvelle recette! Venez l-essayer! Cliquez pour réclamer la réc, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
3 Giờ 35 Phút trước đây
Sharon Needs 5 Lucky Chefs!, Sharon is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
Sharon Needs 5 Lucky Chefs! Sharon is done with the quest
3 Giờ 35 Phút trước đây
Jouer, Comparing the tower heights, Vickie is ranked at 41! Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
3 Giờ 37 Phút trước đây
Jouer, Vickie is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
3 Giờ 38 Phút trước đây
Cooking at Level 1345!, Sharon is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 1345! Bonus
3 Giờ 46 Phút trước đây
questicon_randomQuest2, Debra is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questicon_randomQuest2 Debra is done with the quest
3 Giờ 51 Phút trước đây
questicon_gurme, Debra is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questicon_gurme Debra is done with the quest
3 Giờ 55 Phút trước đây
icon_trophy, Patrick heeft, ,
Nhấp chuột
0
icon_trophy Patrick heeft
3 Giờ 56 Phút trước đây
questIcons_summer3, William is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questIcons_summer3 William is done with the quest
4 Giờ 3 Phút trước đây
icon_levelUp, Shirley is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
icon_levelUp Bonus
4 Giờ 3 Phút trước đây
questIcons_summer3, Shirley is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questIcons_summer3 Shirley is done with the quest
4 Giờ 3 Phút trước đây
Kim Needs 5 Lucky Chefs!, Kim is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
Kim Needs 5 Lucky Chefs! Kim is done with the quest
4 Giờ 4 Phút trước đây
Laura Needs 5 Lucky Chefs!, Laura is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
Laura Needs 5 Lucky Chefs! Laura is done with the quest
4 Giờ 9 Phút trước đây
questIcons_summer3, William is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questIcons_summer3 William is done with the quest
4 Giờ 12 Phút trước đây
Jouer, Steve a complété la quête, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Steve a complété la quête
4 Giờ 14 Phút trước đây
questIcons_summer3, William is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questIcons_summer3 William is done with the quest
4 Giờ 15 Phút trước đây
questIcons_competition2, Chef Patrick heeft de wedstrijd op z-n kop gezet en een rang gehaald: 2 Klik om je beloning te c, ,
Nhấp chuột
0
questIcons_competition2 Bonus
4 Giờ 18 Phút trước đây
icon_levelUp, William is celebrating the new café level. Click to claim your reward!, ,
Nhấp chuột
0
icon_levelUp Bonus
4 Giờ 21 Phút trước đây
questicon_randomQuest2, Nela is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
questicon_randomQuest2 Nela is done with the quest
4 Giờ 29 Phút trước đây
icon_unspoil, Chef Els heeft een bedorven gerecht op het fornuis! Kun jij je vriend helpen?, ,
Nhấp chuột
1
icon_unspoil Bonus
4 Giờ 38 Phút trước đây
icon_unspoil, ¡Jefe Claudia tiene comida estropeada en la estufa! ¿Puedes ayudar tu amigo?, ,
Nhấp chuột
0
icon_unspoil Bonus
5 Giờ 11 Phút trước đây
Kim Needs 5 Lucky Chefs!, Kim is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
Kim Needs 5 Lucky Chefs! Kim is done with the quest
5 Giờ 14 Phút trước đây
questicon_randomQuest2, Nela is done with the quest, ,
Nhấp chuột
1
questicon_randomQuest2 Nela is done with the quest
5 Giờ 36 Phút trước đây
Jouer, MargeSolmos is done with the quest, ,
Nhấp chuột
0
Jouer MargeSolmos is done with the quest
6 Giờ 2 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Cafeland Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Cafeland liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Cafeland quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Cafeland Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Cafeland. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Cafeland. Tất cả các quyền..


?>