Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa liên kết quà tặng cho Thực phẩm, sẵn sàng phục vụ khách hàng của bạn trong Cafeland Trò chơi, cập nhật thường xuyên.

Trang này Chứa các liên kết quà tặng cho Cafeland Các loại thực phẩm như Mango Chia Pudding, Heart Cake, Soccer Lover, Kitty Brownie, Hot Buttered Corn, Puppy Cake, Party Cake, Iced Latte, Rainbow Jello, Good Luck Cake, Rainbow Pancakes, Celemony Cake, Ice Cream, Fruit, Kabobs, Wedding Wedding , Fruit Punch, Good Luck Cake, v.v ... tất cả đều có thể được yêu cầu ngay lập tức và sẵn sàng phục vụ khách hàng của bạn.


Bạn có thể đóng góp của bạn Cafeland liên kết quá Làm theo hướng dẫn trên Cafeland Liên kết trang gửi.

Giới hạn thu thập hàng ngày Cafeland quà tặng là 25. Bạn có thể truy cập hàng ngày để thu thập 25 của bạn Cafeland Thực phẩm.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Nela Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Nela Needs 5 Lucky Chefs!
7 Phút 59 Giây trước đây
Nela Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Nela Needs 5 Lucky Chefs!
16 Phút 57 Giây trước đây
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!
1 Giờ 44 Phút trước đây
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!, , ,
Nhấp chuột
1
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!
1 Giờ 55 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
1 Giờ 59 Phút trước đây
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!, , ,
Nhấp chuột
1
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!
2 Giờ 8 Giây trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
2 Giờ 5 Phút trước đây
Nela Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Nela Needs 5 Lucky Chefs!
2 Giờ 11 Phút trước đây
Cooking at Level 197!, , ,
Nhấp chuột
1
Cooking at Level 197!
2 Giờ 13 Phút trước đây
Dave Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Dave Needs 5 Lucky Chefs!
2 Giờ 36 Phút trước đây
Dave Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Dave Needs 5 Lucky Chefs!
2 Giờ 36 Phút trước đây
Sandra Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Sandra Needs 5 Lucky Chefs!
2 Giờ 37 Phút trước đây
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!
2 Giờ 39 Phút trước đây
Verna Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Verna Needs 5 Lucky Chefs!
2 Giờ 44 Phút trước đây
Verna Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Verna Needs 5 Lucky Chefs!
2 Giờ 50 Phút trước đây
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!
3 Giờ 25 Phút trước đây
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!
3 Giờ 35 Phút trước đây
Dave Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
3
Dave Needs 5 Lucky Chefs!
3 Giờ 53 Phút trước đây
Dave Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Dave Needs 5 Lucky Chefs!
3 Giờ 53 Phút trước đây
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!, , ,
Nhấp chuột
1
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!
3 Giờ 56 Phút trước đây
Dave Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Dave Needs 5 Lucky Chefs!
4 Giờ 2 Phút trước đây
Cooking at Level 1590!, , ,
Nhấp chuột
2
Cooking at Level 1590!
4 Giờ 9 Phút trước đây
Linda Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
2
Linda Needs 5 Lucky Chefs!
4 Giờ 22 Phút trước đây
Elaine Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
2
Elaine Needs 5 Lucky Chefs!
4 Giờ 23 Phút trước đây
Shirley Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
2
Shirley Needs 5 Lucky Chefs!
4 Giờ 27 Phút trước đây
Shirley Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
2
Shirley Needs 5 Lucky Chefs!
4 Giờ 33 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
2
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
4 Giờ 43 Phút trước đây
Elaine Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
2
Elaine Needs 5 Lucky Chefs!
4 Giờ 49 Phút trước đây
Cooking at Level 1151!, , ,
Nhấp chuột
2
Cooking at Level 1151!
4 Giờ 51 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
4 Giờ 52 Phút trước đây
Elaine Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
2
Elaine Needs 5 Lucky Chefs!
4 Giờ 54 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
1
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
5 Giờ 7 Phút trước đây
A cozinhar no Nível 469!, , ,
Nhấp chuột
0
A cozinhar no Nível 469!
5 Giờ 12 Phút trước đây
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!, , ,
Nhấp chuột
0
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!
5 Giờ 14 Phút trước đây
Cooking at Level 469!, , ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 469!
5 Giờ 18 Phút trước đây
Dave Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Dave Needs 5 Lucky Chefs!
5 Giờ 43 Phút trước đây
Sandra Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandra Needs 5 Lucky Chefs!
5 Giờ 53 Phút trước đây
Karron Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Karron Needs 5 Lucky Chefs!
6 Giờ 17 Phút trước đây
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!, , ,
Nhấp chuột
0
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!
6 Giờ 31 Phút trước đây
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!, , ,
Nhấp chuột
0
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!
6 Giờ 51 Phút trước đây
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!, , ,
Nhấp chuột
0
Maria Precisa de 5 Chefs Sortudos!
6 Giờ 58 Phút trước đây
Dave Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Dave Needs 5 Lucky Chefs!
7 Giờ 4 Phút trước đây
Shirley Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Shirley Needs 5 Lucky Chefs!
7 Giờ 9 Phút trước đây
Shirley Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Shirley Needs 5 Lucky Chefs!
7 Giờ 16 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
7 Giờ 25 Phút trước đây
Dave Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Dave Needs 5 Lucky Chefs!
7 Giờ 26 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
7 Giờ 37 Phút trước đây
Cooking at Level 760!, , ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 760!
7 Giờ 38 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
7 Giờ 43 Phút trước đây
Linda Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Linda Needs 5 Lucky Chefs!
7 Giờ 49 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
7 Giờ 51 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
8 Giờ 45 Phút trước đây
Anne Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Anne Needs 5 Lucky Chefs!
8 Giờ 57 Phút trước đây
Cooking at Level 551!, , ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 551!
9 Giờ 1 Phút trước đây
Serkan 5 Şanslı Şef Arıyor!, , ,
Nhấp chuột
0
Serkan 5 Şanslı Şef Arıyor!
9 Giờ 47 Phút trước đây
Nela Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Nela Needs 5 Lucky Chefs!
9 Giờ 52 Phút trước đây
Linda Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Linda Needs 5 Lucky Chefs!
9 Giờ 53 Phút trước đây
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!
10 Giờ 20 Phút trước đây
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
0
Lawrence Needs 5 Lucky Chefs!
10 Giờ 59 Phút trước đây
Cemrem 5 Şanslı Şef Arıyor!, , ,
Nhấp chuột
0
Cemrem 5 Şanslı Şef Arıyor!
11 Giờ 57 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Cafeland Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Cafeland liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Cafeland quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Cafeland Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Cafeland. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Cafeland. Tất cả các quyền..


?>