Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa liên kết quà tặng cho Thực phẩm, sẵn sàng phục vụ khách hàng của bạn trong Cafeland Trò chơi, cập nhật thường xuyên.

Trang này Chứa các liên kết quà tặng cho Cafeland Các loại thực phẩm như Mango Chia Pudding, Heart Cake, Soccer Lover, Kitty Brownie, Hot Buttered Corn, Puppy Cake, Party Cake, Iced Latte, Rainbow Jello, Good Luck Cake, Rainbow Pancakes, Celemony Cake, Ice Cream, Fruit, Kabobs, Wedding Wedding , Fruit Punch, Good Luck Cake, v.v ... tất cả đều có thể được yêu cầu ngay lập tức và sẵn sàng phục vụ khách hàng của bạn.


Bạn có thể đóng góp của bạn Cafeland liên kết quá Làm theo hướng dẫn trên Cafeland Liên kết trang gửi.

Giới hạn thu thập hàng ngày Cafeland quà tặng là 25. Bạn có thể truy cập hàng ngày để thu thập 25 của bạn Cafeland Thực phẩm.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Hrista Needs 5 Lucky Chefs!, , ,
Nhấp chuột
2
Hrista Needs 5 Lucky Chefs!
1 Tuần 11 Giờ trước đây
Koch Denis hat Level 794 erreicht!, , ,
Nhấp chuột
4
Koch Denis hat Level 794 erreicht!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Christa hast das richtige Gespür!, , ,
Nhấp chuột
5
Christa hast das richtige Gespür!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
À L-AIDE! Ce plat est abimé !, , ,
Nhấp chuột
6
À L-AIDE! Ce plat est abimé !
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Cooking at Level 3253!, , ,
Nhấp chuột
2
Cooking at Level 3253!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Cooking at Level 3254!, , ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 3254!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Cooking at Level 3255!, , ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 3255!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Patricia has a perfect nose!, , ,
Nhấp chuột
3
Patricia has a perfect nose!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Cooking at Level 3256!, , ,
Nhấp chuột
0
Cooking at Level 3256!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Laura Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
0
Laura Smelled Something Strange!
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Laura Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
0
Laura Smelled Something Strange!
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Sherry Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
10
Sherry Smelled Something Strange!
4 Tuần 1 Ngày trước đây
Sherry Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
6
Sherry Smelled Something Strange!
4 Tuần 1 Ngày trước đây
Brenda Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
13
Brenda Smelled Something Strange!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Davee Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
4
Davee Smelled Something Strange!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Michelle Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
2
Michelle Smelled Something Strange!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Norman Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
2
Norman Smelled Something Strange!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Donna Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
2
Donna Smelled Something Strange!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Fish and Chips!, , ,
Nhấp chuột
3
All Secrets About Fish and Chips!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Fried Calamari!, , ,
Nhấp chuột
1
All Secrets About Fried Calamari!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Fried Oysters!, , ,
Nhấp chuột
2
All Secrets About Fried Oysters!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Doughnuts!, , ,
Nhấp chuột
1
All Secrets About Doughnuts!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Lemon Tart!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Lemon Tart!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Chipette is climbing the food tower!, , ,
Nhấp chuột
0
Chipette is climbing the food tower!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Chipette is climbing the food tower!, , ,
Nhấp chuột
0
Chipette is climbing the food tower!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Croissants!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Croissants!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Shrimp Scampi!, , ,
Nhấp chuột
1
All Secrets About Shrimp Scampi!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Chipette is serving gold!, , ,
Nhấp chuột
1
Chipette is serving gold!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Broccoli Soup!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Broccoli Soup!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Chinese Veg Noodle!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Chinese Veg Noodle!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Hero Sandwich!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Hero Sandwich!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Dolmades!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Dolmades!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Guacamole Omelette!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Guacamole Omelette!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Cauliflower and Chickpea Curry!, , ,
Nhấp chuột
2
All Secrets About Cauliflower and Chickpea Curry!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Duck with Orange!, , ,
Nhấp chuột
1
All Secrets About Duck with Orange!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Chipette is climbing the food tower!, , ,
Nhấp chuột
0
Chipette is climbing the food tower!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Chipette is climbing the food tower!, , ,
Nhấp chuột
0
Chipette is climbing the food tower!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Grilled Fish!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Grilled Fish!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Gingerbread Cookies!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Gingerbread Cookies!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Strawberry Shortcake!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Strawberry Shortcake!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Strawberry Jelly!, , ,
Nhấp chuột
2
All Secrets About Strawberry Jelly!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Chipette is climbing the food tower!, , ,
Nhấp chuột
0
Chipette is climbing the food tower!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Raspberry Cake!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Raspberry Cake!
1 tháng 1 Tuần trước đây
HELP ME! This food is rotten!, , ,
Nhấp chuột
1
HELP ME! This food is rotten!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Hokkaido Sea Urchin!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Hokkaido Sea Urchin!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Garlic Butter Lobster!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Garlic Butter Lobster!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Stuffed Peppers!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Stuffed Peppers!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Raspberry Flan!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Raspberry Flan!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Asparagus Risotto!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Asparagus Risotto!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Sausage Pinwheels!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Sausage Pinwheels!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Tammy Smelled Something Strange!, , ,
Nhấp chuột
0
Tammy Smelled Something Strange!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Chipette is climbing the food tower!, , ,
Nhấp chuột
0
Chipette is climbing the food tower!
1 tháng 1 Tuần trước đây
All Secrets About Broccoli with Cheetos!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Broccoli with Cheetos!
1 tháng 2 Tuần trước đây
All Secrets About Avocado and Tuna Tapas!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Avocado and Tuna Tapas!
1 tháng 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
7

1 tháng 2 Tuần trước đây
¡Maribelly Necesita 5 Jefes Afortunados!, , ,
Nhấp chuột
15
¡Maribelly Necesita 5 Jefes Afortunados!
1 tháng 2 Tuần trước đây
All Secrets About Mushroom Soup!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Mushroom Soup!
1 tháng 2 Tuần trước đây
AJUDEM-ME! A comida está podre!, , ,
Nhấp chuột
5
AJUDEM-ME! A comida está podre!
1 tháng 3 Tuần trước đây
All Secrets About Cranberry Cream Pie!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Cranberry Cream Pie!
1 tháng 3 Tuần trước đây
All Secrets About Lamb Burger!, , ,
Nhấp chuột
0
All Secrets About Lamb Burger!
1 tháng 3 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Cafeland Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Cafeland liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Cafeland quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Cafeland Trang bộ lọc mục.
 8. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Cafeland. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Cafeland. Tất cả các quyền..


?>