Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Circus Collection. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Hellet offre des sucres (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Hellet offre des sucres (14/05/2021)
1 שעות 31 דקות לפני
Julie cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Julie cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021)
1 שעות 31 דקות לפני
Julie offre des sucres (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Julie offre des sucres (14/05/2021)
1 שעות 31 דקות לפני
Marina cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Marina cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021)
3 שעות 36 דקות לפני
Marina offre des sucres (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Marina offre des sucres (14/05/2021)
3 שעות 36 דקות לפני
Hellet cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Hellet cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021)
4 שעות 2 דקות לפני
Christine cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021)
4 שעות 9 דקות לפני
Christine offre des sucres (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Christine offre des sucres (14/05/2021)
4 שעות 10 דקות לפני
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021)
4 שעות 27 דקות לפני
Fany cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Fany cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021)
4 שעות 29 דקות לפני
Magali offre des sucres (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Magali offre des sucres (14/05/2021)
5 שעות 25 דקות לפני
Jean a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Jean a besoin de Temps pour monter le chapiteau
6 שעות 24 דקות לפני
Titcafrinne offre des sucres (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Titcafrinne offre des sucres (14/05/2021)
8 שעות 10 דקות לפני
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021)
8 שעות 10 דקות לפני
Marinett cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Marinett cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021)
9 שעות 25 דקות לפני
Marinett a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Marinett a besoin de Temps pour monter le chapiteau
9 שעות 25 דקות לפני
Zaza cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021)
13 שעות 10 דקות לפני
Zaza cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021), , ,
קליקים
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (14/05/2021)
13 שעות 12 דקות לפני
Hellet offre des sucres (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Hellet offre des sucres (13/05/2021)
15 שעות 37 דקות לפני
Hellet cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Hellet cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
16 שעות 40 דקות לפני
Sandra cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Sandra cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
17 שעות 13 דקות לפני
Fany cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Fany cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
17 שעות 50 דקות לפני
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
17 שעות 51 דקות לפני
Aurélie offre des sucres (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Aurélie offre des sucres (13/05/2021)
20 שעות 42 דקות לפני
Aurélie cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Aurélie cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
20 שעות 42 דקות לפני
Kiiwii cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Kiiwii cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
22 שעות 35 דקות לפני
Apolline cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Apolline cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 1 שעות לפני
Patricia cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Patricia cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 1 שעות לפני
Apolline offre des sucres (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Apolline offre des sucres (13/05/2021)
1 ימים 1 שעות לפני
Apolline a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Apolline a besoin de Temps pour monter le chapiteau
1 ימים 1 שעות לפני
Soso cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Soso cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 1 שעות לפני
Soso offre des sucres (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Soso offre des sucres (13/05/2021)
1 ימים 1 שעות לפני
Julie cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Julie cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 1 שעות לפני
Monique cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Monique cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 3 שעות לפני
Magali cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Magali cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 3 שעות לפני
Magali offre des sucres (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Magali offre des sucres (13/05/2021)
1 ימים 3 שעות לפני
Marie-Claire cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Marie-Claire cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 4 שעות לפני
Marina offre des sucres (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Marina offre des sucres (13/05/2021)
1 ימים 4 שעות לפני
Zaza cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 4 שעות לפני
Marina cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Marina cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 4 שעות לפני
Marina vend des Billets de cirque, , ,
קליקים
0
Marina vend des Billets de cirque
1 ימים 4 שעות לפני
Suzon cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Suzon cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 5 שעות לפני
Vivie cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Vivie cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 5 שעות לפני
Jean vend des Billets de cirque, , ,
קליקים
0
Jean vend des Billets de cirque
1 ימים 6 שעות לפני
Marinett cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Marinett cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 6 שעות לפני
Christine cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 7 שעות לפני
Christine offre des sucres (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Christine offre des sucres (13/05/2021)
1 ימים 7 שעות לפני
Monique cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Monique cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 7 שעות לפני
Laurence cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Laurence cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 7 שעות לפני
Locomael offre des sucres (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Locomael offre des sucres (13/05/2021)
1 ימים 12 שעות לפני
Locomael cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Locomael cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 12 שעות לפני
Zaza cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 12 שעות לפני
Dona cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Dona cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 13 שעות לפני
Jean cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Jean cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 13 שעות לפני
Dona offre des sucres (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Dona offre des sucres (13/05/2021)
1 ימים 14 שעות לפני
Chantal cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Chantal cherche des morceaux de puzzle (13/05/2021)
1 ימים 14 שעות לפני
Chantal offre des sucres (13/05/2021), , ,
קליקים
0
Chantal offre des sucres (13/05/2021)
1 ימים 14 שעות לפני
Vivie offre des sucres (12/05/2021), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (12/05/2021)
1 ימים 15 שעות לפני
Fabiolla a terminé une collection, , ,
קליקים
0
Fabiolla a terminé une collection
1 ימים 16 שעות לפני
Marie-Claire cherche des morceaux de puzzle (12/05/2021), , ,
קליקים
0
Marie-Claire cherche des morceaux de puzzle (12/05/2021)
1 ימים 17 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Circus Collection מתנות

 1. אתה יכול לטעון Circus Collection קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Circus Collection הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Circus Collection עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Circus Collection Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Circus Collection פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Circus Collection. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Circus Collection. כל הזכויות שמורות..


?>