Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Circus Collection. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Magali offre des sucres (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Magali offre des sucres (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Magali cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Magali cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau
3 שבוע 2 ימים לפני
Fenado a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Fenado a besoin de Temps pour monter le chapiteau
3 שבוע 2 ימים לפני
Titcafrinne offre des sucres (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Titcafrinne offre des sucres (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Dona offre des sucres (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Dona offre des sucres (14/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Dona cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Dona cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Christine offre des sucres (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Christine offre des sucres (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Locomael cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Locomael cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Locomael offre des sucres (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Locomael offre des sucres (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Fenado cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Fenado cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Vivie cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Vivie cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Julie offre des sucres (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Julie offre des sucres (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Julie a accepté le deal, , ,
קליקים
0
Julie a accepté le deal
3 שבוע 2 ימים לפני
Julie cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Julie cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Christine cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Vivie offre des sucres (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Manon cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022), , ,
קליקים
0
Manon cherche des morceaux de puzzle (15/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Sandra cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Sandra cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 2 ימים לפני
Laetitia cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Laetitia cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Monique offre des sucres (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Monique offre des sucres (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau
3 שבוע 3 ימים לפני
Zaza cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Monique a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Monique a besoin de Temps pour monter le chapiteau
3 שבוע 3 ימים לפני
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Laurence offre des sucres (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Laurence offre des sucres (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Fenado cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Fenado cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Patricia vend des Billets de cirque, , ,
קליקים
0
Patricia vend des Billets de cirque
3 שבוע 3 ימים לפני
Magali cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Magali cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Magali offre des sucres (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Magali offre des sucres (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Titcafrinne offre des sucres (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Titcafrinne offre des sucres (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Laurence cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Laurence cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Christine offre des sucres (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Christine offre des sucres (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Christine cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Manon cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Manon cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Vivie offre des sucres (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Julie cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Julie cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Julie offre des sucres (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Julie offre des sucres (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Vivie cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Vivie cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Locomael offre des sucres (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Locomael offre des sucres (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
J-ai besoin de ferraille, , ,
קליקים
0
J-ai besoin de ferraille
3 שבוע 3 ימים לפני
Locomael cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Locomael cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
J-ai besoin de toile, , ,
קליקים
0
J-ai besoin de toile
3 שבוע 3 ימים לפני
Patricia cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Patricia cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Chantal cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Chantal cherche des morceaux de puzzle (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Chantal offre des sucres (14/07/2022), , ,
קליקים
0
Chantal offre des sucres (14/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Jacqueline offre des sucres (13/07/2022), , ,
קליקים
0
Jacqueline offre des sucres (13/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Magali offre des sucres (13/07/2022), , ,
קליקים
0
Magali offre des sucres (13/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Vivie a débloqué son Ticket Puzzle, , ,
קליקים
0
Vivie a débloqué son Ticket Puzzle
3 שבוע 3 ימים לפני
Magali cherche des morceaux de puzzle (13/07/2022), , ,
קליקים
0
Magali cherche des morceaux de puzzle (13/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau
3 שבוע 3 ימים לפני
J-ai besoin de toile, , ,
קליקים
0
J-ai besoin de toile
3 שבוע 3 ימים לפני
Monique a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Monique a besoin de Temps pour monter le chapiteau
3 שבוע 3 ימים לפני
Fenado a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Fenado a besoin de Temps pour monter le chapiteau
3 שבוע 3 ימים לפני
J-ai besoin de toile, , ,
קליקים
0
J-ai besoin de toile
3 שבוע 3 ימים לפני
Monique cherche des morceaux de puzzle (13/07/2022), , ,
קליקים
0
Monique cherche des morceaux de puzzle (13/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Titcafrinne offre des sucres (13/07/2022), , ,
קליקים
0
Titcafrinne offre des sucres (13/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני
Laurence offre des sucres (13/07/2022), , ,
קליקים
0
Laurence offre des sucres (13/07/2022)
3 שבוע 3 ימים לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Circus Collection מתנות

 1. אתה יכול לטעון Circus Collection קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Circus Collection הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Circus Collection עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Circus Collection Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Circus Collection פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Circus Collection. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Circus Collection. כל הזכויות שמורות..


?>