Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Circus Collection. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
23 דקות 42 שניות לפני
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
24 דקות 8 שניות לפני
Fafa a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Fafa a besoin de Temps pour monter le chapiteau
58 דקות 46 שניות לפני
Fafa a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Fafa a besoin de Temps pour monter le chapiteau
59 דקות 13 שניות לפני
Fafa a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Fafa a besoin de Temps pour monter le chapiteau
59 דקות 15 שניות לפני
Fafa offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Fafa offre des sucres (30/11/2020)
1 שעות 11 שניות לפני
Fafa cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Fafa cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
1 שעות 12 שניות לפני
Fafa cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Fafa cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
1 שעות 42 שניות לפני
Hellet offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Hellet offre des sucres (30/11/2020)
1 שעות 10 דקות לפני
Hellet offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Hellet offre des sucres (30/11/2020)
1 שעות 13 דקות לפני
Kiiwii cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Kiiwii cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
3 שעות 12 דקות לפני
Marie-Claire cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Marie-Claire cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
3 שעות 12 דקות לפני
Kiiwii cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Kiiwii cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
3 שעות 18 דקות לפני
Marie-Claire cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Marie-Claire cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
3 שעות 19 דקות לפני
Vivie offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (30/11/2020)
6 שעות 8 דקות לפני
Auxence cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Auxence cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
6 שעות 18 דקות לפני
Fenado cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Fenado cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
6 שעות 42 דקות לפני
Vivie offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (30/11/2020)
6 שעות 42 דקות לפני
Vivie offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (30/11/2020)
7 שעות 6 דקות לפני
Vivie offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (30/11/2020)
7 שעות 6 דקות לפני
Vivie offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (30/11/2020)
7 שעות 7 דקות לפני
Vivie offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (30/11/2020)
7 שעות 7 דקות לפני
Vivie offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (30/11/2020)
7 שעות 7 דקות לפני
Vivie offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (30/11/2020)
7 שעות 7 דקות לפני
Vivie offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (30/11/2020)
7 שעות 8 דקות לפני
Fenado cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Fenado cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
7 שעות 19 דקות לפני
Fenado cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Fenado cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
7 שעות 19 דקות לפני
Fenado cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Fenado cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
7 שעות 20 דקות לפני
Vivie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
7 שעות 47 דקות לפני
Vivie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Vivie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
7 שעות 48 דקות לפני
Julie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Julie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
7 שעות 49 דקות לפני
Patricia cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Patricia cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
8 שעות 13 דקות לפני
Patricia cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Patricia cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
8 שעות 14 דקות לפני
Patricia cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Patricia cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
8 שעות 16 דקות לפני
Jean a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Jean a besoin de Temps pour monter le chapiteau
8 שעות 16 דקות לפני
Patricia cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Patricia cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
8 שעות 16 דקות לפני
Dona offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Dona offre des sucres (30/11/2020)
8 שעות 23 דקות לפני
Dona cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Dona cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
8 שעות 23 דקות לפני
Locomael offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Locomael offre des sucres (30/11/2020)
8 שעות 23 דקות לפני
Locomael cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Locomael cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
8 שעות 24 דקות לפני
Locomael cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Locomael cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
8 שעות 27 דקות לפני
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
8 שעות 51 דקות לפני
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
8 שעות 56 דקות לפני
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
9 שעות 42 שניות לפני
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
9 שעות 46 שניות לפני
Jean a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Jean a besoin de Temps pour monter le chapiteau
9 שעות 14 דקות לפני
Christine cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
9 שעות 51 דקות לפני
Hellet cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Hellet cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
10 שעות 22 דקות לפני
Christine offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Christine offre des sucres (30/11/2020)
10 שעות 23 דקות לפני
Christine cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
10 שעות 24 דקות לפני
J-ai besoin de ferraille, , ,
קליקים
0
J-ai besoin de ferraille
11 שעות 14 דקות לפני
Monique a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Monique a besoin de Temps pour monter le chapiteau
11 שעות 14 דקות לפני
J-ai besoin de toile, , ,
קליקים
0
J-ai besoin de toile
11 שעות 14 דקות לפני
Monique cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Monique cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
11 שעות 17 דקות לפני
Suzon cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Suzon cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
11 שעות 24 דקות לפני
Magali offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Magali offre des sucres (30/11/2020)
11 שעות 45 דקות לפני
Magali offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Magali offre des sucres (30/11/2020)
11 שעות 50 דקות לפני
Suzon cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Suzon cherche des morceaux de puzzle (30/11/2020)
11 שעות 51 דקות לפני
J-ai besoin de ferraille, , ,
קליקים
0
J-ai besoin de ferraille
11 שעות 55 דקות לפני
Magali offre des sucres (30/11/2020), , ,
קליקים
0
Magali offre des sucres (30/11/2020)
11 שעות 56 דקות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Circus Collection מתנות

 1. אתה יכול לטעון Circus Collection קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Circus Collection הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Circus Collection עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Circus Collection Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Circus Collection פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Circus Collection. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Circus Collection. כל הזכויות שמורות..


?>