Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Circus Collection. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Zig cherche des morceaux de puzzle (26/10/2021), , ,
קליקים
0
Zig cherche des morceaux de puzzle (26/10/2021)
10 שעות 13 דקות לפני
Jennifer cherche des morceaux de puzzle (26/10/2021), , ,
קליקים
0
Jennifer cherche des morceaux de puzzle (26/10/2021)
13 שעות 36 דקות לפני
Jacqueline offre des sucres (26/10/2021), , ,
קליקים
0
Jacqueline offre des sucres (26/10/2021)
14 שעות 57 דקות לפני
Jacqueline a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Jacqueline a besoin de Temps pour monter le chapiteau
14 שעות 57 דקות לפני
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (26/10/2021), , ,
קליקים
0
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (26/10/2021)
14 שעות 57 דקות לפני
Jennifer cherche des morceaux de puzzle (25/10/2021), , ,
קליקים
0
Jennifer cherche des morceaux de puzzle (25/10/2021)
1 ימים 12 שעות לפני
Jacqueline a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
0
Jacqueline a besoin de Temps pour monter le chapiteau
1 ימים 15 שעות לפני
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (25/10/2021), , ,
קליקים
0
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (25/10/2021)
1 ימים 15 שעות לפני
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (24/10/2021), , ,
קליקים
0
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (24/10/2021)
2 ימים 5 שעות לפני
Chantal cherche des morceaux de puzzle (24/10/2021), , ,
קליקים
0
Chantal cherche des morceaux de puzzle (24/10/2021)
2 ימים 13 שעות לפני
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (23/10/2021), , ,
קליקים
0
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (23/10/2021)
3 ימים 9 שעות לפני
SSandrine vend des Billets de cirque, , ,
קליקים
0
SSandrine vend des Billets de cirque
3 ימים 9 שעות לפני
Zezette cherche des morceaux de puzzle (22/10/2021), , ,
קליקים
1
Zezette cherche des morceaux de puzzle (22/10/2021)
4 ימים 1 דקות לפני
Marie Pierre cherche des morceaux de puzzle (21/10/2021), , ,
קליקים
1
Marie Pierre cherche des morceaux de puzzle (21/10/2021)
4 ימים 30 דקות לפני
Marie Pierre cherche des morceaux de puzzle (20/10/2021), , ,
קליקים
1
Marie Pierre cherche des morceaux de puzzle (20/10/2021)
4 ימים 1 שעות לפני
Claudine cherche des morceaux de puzzle (22/10/2021), , ,
קליקים
1
Claudine cherche des morceaux de puzzle (22/10/2021)
4 ימים 8 שעות לפני
Claudine cherche des morceaux de puzzle (24/10/2021), , ,
קליקים
0
Claudine cherche des morceaux de puzzle (24/10/2021)
4 ימים 9 שעות לפני
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (22/10/2021), , ,
קליקים
1
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (22/10/2021)
4 ימים 11 שעות לפני
Marie Pierre cherche des morceaux de puzzle (22/10/2021), , ,
קליקים
1
Marie Pierre cherche des morceaux de puzzle (22/10/2021)
4 ימים 12 שעות לפני
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (20/10/2021), , ,
קליקים
1
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (20/10/2021)
6 ימים 6 שעות לפני
Marie-françoise a débloqué son Ticket Puzzle, , ,
קליקים
1
Marie-françoise a débloqué son Ticket Puzzle
1 שבוע 1 ימים לפני
Marie-françoise cherche des morceaux de puzzle (17/10/2021), , ,
קליקים
1
Marie-françoise cherche des morceaux de puzzle (17/10/2021)
1 שבוע 1 ימים לפני
J-ai besoin de toile, , ,
קליקים
1
J-ai besoin de toile
1 שבוע 1 ימים לפני
J-ai besoin de ferraille, , ,
קליקים
1
J-ai besoin de ferraille
1 שבוע 1 ימים לפני
Marie-françoise cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021), , ,
קליקים
1
Marie-françoise cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021)
1 שבוע 1 ימים לפני
Marie cherche des morceaux de puzzle (18/10/2021), , ,
קליקים
1
Marie cherche des morceaux de puzzle (18/10/2021)
1 שבוע 1 ימים לפני
Marie cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021), , ,
קליקים
1
Marie cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021)
1 שבוע 1 ימים לפני
Marie cherche des morceaux de puzzle (17/10/2021), , ,
קליקים
1
Marie cherche des morceaux de puzzle (17/10/2021)
1 שבוע 1 ימים לפני
Marie-françoise cherche des morceaux de puzzle (18/10/2021), , ,
קליקים
1
Marie-françoise cherche des morceaux de puzzle (18/10/2021)
1 שבוע 1 ימים לפני
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (17/10/2021), , ,
קליקים
1
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (17/10/2021)
1 שבוע 2 ימים לפני
Jacqueline a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
1
Jacqueline a besoin de Temps pour monter le chapiteau
1 שבוע 2 ימים לפני
Jacqueline a terminé une collection, , ,
קליקים
1
Jacqueline a terminé une collection
1 שבוע 2 ימים לפני
Jacqueline offre des sucres (17/10/2021), , ,
קליקים
1
Jacqueline offre des sucres (17/10/2021)
1 שבוע 2 ימים לפני
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (17/10/2021), , ,
קליקים
1
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (17/10/2021)
1 שבוע 2 ימים לפני
Chantal offre des sucres (17/10/2021), , ,
קליקים
1
Chantal offre des sucres (17/10/2021)
1 שבוע 2 ימים לפני
J-ai besoin de ferraille, , ,
קליקים
1
J-ai besoin de ferraille
1 שבוע 3 ימים לפני
J-ai besoin de toile, , ,
קליקים
1
J-ai besoin de toile
1 שבוע 3 ימים לפני
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021), , ,
קליקים
1
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021)
1 שבוע 3 ימים לפני
Jacqueline offre des sucres (16/10/2021), , ,
קליקים
1
Jacqueline offre des sucres (16/10/2021)
1 שבוע 3 ימים לפני
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021), , ,
קליקים
1
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021)
1 שבוע 3 ימים לפני
Fany cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021), , ,
קליקים
1
Fany cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021)
1 שבוע 3 ימים לפני
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021), , ,
קליקים
1
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (16/10/2021)
1 שבוע 3 ימים לפני
Hellet offre des sucres (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Hellet offre des sucres (15/10/2021)
1 שבוע 3 ימים לפני
Sandra cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Sandra cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021)
1 שבוע 3 ימים לפני
Magali cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Magali cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Magali offre des sucres (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Magali offre des sucres (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Locomael offre des sucres (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Locomael offre des sucres (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Locomael cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Locomael cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Monique cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Monique cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Zaza cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Zaza cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Zaza vend des Billets de cirque, , ,
קליקים
1
Zaza vend des Billets de cirque
1 שבוע 4 ימים לפני
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
קליקים
1
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau
1 שבוע 4 ימים לפני
Julie offre des sucres (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Julie offre des sucres (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Julie cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Julie cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Zaza cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021), , ,
קליקים
1
Zaza cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Patricia cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021), , ,
קליקים
0
Patricia cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Patricia vend des Billets de cirque, , ,
קליקים
0
Patricia vend des Billets de cirque
1 שבוע 4 ימים לפני
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021), , ,
קליקים
0
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Vivie offre des sucres (15/10/2021), , ,
קליקים
0
Vivie offre des sucres (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני
Vivie cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021), , ,
קליקים
0
Vivie cherche des morceaux de puzzle (15/10/2021)
1 שבוע 4 ימים לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Circus Collection מתנות

 1. אתה יכול לטעון Circus Collection קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Circus Collection הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Circus Collection עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Circus Collection Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Circus Collection פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Circus Collection. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Circus Collection. כל הזכויות שמורות..


?>