Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Circus Collection. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Nathalie a débloqué son Ticket Puzzle, , ,
คลิก
0
Nathalie a débloqué son Ticket Puzzle
1 ชั่วโมง 2 รายงานการประชุม มาแล้ว
Manon cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Manon cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
1 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vivie offre des sucres (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Vivie offre des sucres (18/05/2022)
1 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hellet offre des sucres (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Hellet offre des sucres (18/05/2022)
7 ชั่วโมง 39 รายงานการประชุม มาแล้ว
Julie cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Julie cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
7 ชั่วโมง 41 รายงานการประชุม มาแล้ว
Julie offre des sucres (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Julie offre des sucres (18/05/2022)
7 ชั่วโมง 41 รายงานการประชุม มาแล้ว
Monique cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Monique cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 21 รายงานการประชุม มาแล้ว
Zaza cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 21 รายงานการประชุม มาแล้ว
Titcafrinne a accepté le deal, , ,
คลิก
0
Titcafrinne a accepté le deal
9 ชั่วโมง 23 รายงานการประชุม มาแล้ว
Titcafrinne offre des sucres (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Titcafrinne offre des sucres (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 23 รายงานการประชุม มาแล้ว
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 23 รายงานการประชุม มาแล้ว
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vivie cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Vivie cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
Martine cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Martine cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hellet cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Hellet cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 25 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hellet a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
คลิก
0
Hellet a besoin de Temps pour monter le chapiteau
9 ชั่วโมง 26 รายงานการประชุม มาแล้ว
Magali cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Magali cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 33 รายงานการประชุม มาแล้ว
Magali offre des sucres (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Magali offre des sucres (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 33 รายงานการประชุม มาแล้ว
Zaza cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 37 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dona offre des sucres (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Dona offre des sucres (17/05/2022)
9 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Christine vend des Billets de cirque, , ,
คลิก
0
Christine vend des Billets de cirque
9 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vivie a débloqué son Ticket Puzzle, , ,
คลิก
0
Vivie a débloqué son Ticket Puzzle
9 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Dona cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Dona cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
9 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Christine offre des sucres (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Christine offre des sucres (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Locomael cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Locomael cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Christine cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Locomael offre des sucres (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Locomael offre des sucres (18/05/2022)
9 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marie José cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Marie José cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
13 ชั่วโมง 52 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marie José a terminé un album, , ,
คลิก
0
Marie José a terminé un album
13 ชั่วโมง 52 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marie José cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Marie José cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
13 ชั่วโมง 52 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marie cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Marie cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
14 ชั่วโมง 2 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marie cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Marie cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
14 ชั่วโมง 2 รายงานการประชุม มาแล้ว
Marie a accepté le deal, , ,
คลิก
0
Marie a accepté le deal
14 ชั่วโมง 2 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aurélie offre des sucres (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Aurélie offre des sucres (18/05/2022)
21 ชั่วโมง 22 รายงานการประชุม มาแล้ว
Chantal cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Chantal cherche des morceaux de puzzle (18/05/2022)
23 ชั่วโมง 30 รายงานการประชุม มาแล้ว
Chantal offre des sucres (18/05/2022), , ,
คลิก
0
Chantal offre des sucres (18/05/2022)
23 ชั่วโมง 30 รายงานการประชุม มาแล้ว
Monique cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Monique cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Monique offre des sucres (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Monique offre des sucres (17/05/2022)
1 วัน 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Martine cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Martine cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Sandra cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Sandra cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Laetitia vend des Billets de cirque, , ,
คลิก
0
Laetitia vend des Billets de cirque
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Zaza cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Magali cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Magali cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Magali offre des sucres (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Magali offre des sucres (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Laetitia cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Laetitia cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Marjorie cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Marjorie cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Titcafrinne offre des sucres (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Titcafrinne offre des sucres (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Hellet cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Hellet cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Marjorie offre des sucres (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Marjorie offre des sucres (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Hellet offre des sucres (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Hellet offre des sucres (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Laurence offre des sucres (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Laurence offre des sucres (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Laurence cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Laurence cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Vivie cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Vivie cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Julie cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Julie cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Zaza cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Christine offre des sucres (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Christine offre des sucres (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Manon cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Manon cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Julie offre des sucres (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Julie offre des sucres (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Christine cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022), , ,
คลิก
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (17/05/2022)
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Circus Collection ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Circus Collection ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Circus Collection ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Circus Collection รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Circus Collection Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Circus Collection ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Circus Collection. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Circus Collection. สงวนลิขสิทธิ์.


?>