Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Circus Collection. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Jouer, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
8 Giờ 23 Phút trước đây
Jouer, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
8 Giờ 38 Phút trước đây
Jouer, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
9 Giờ 57 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
10 Giờ 9 Phút trước đây
publi-sucres, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
publi-sucres Bonus
10 Giờ 9 Phút trước đây
publi-billets, Clique vite sur ce lien pour m-en acheter un. Tu verras le spectacle est super !, ,
Nhấp chuột
0
publi-billets Bonus
10 Giờ 10 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
10 Giờ 13 Phút trước đây
publi-temps, Clique sur ce lien pour faire gagner du temps à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-temps Bonus
11 Giờ 34 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
11 Giờ 54 Phút trước đây
publi-dealer, Et toi, tu as rencontré notre dealer ?, ,
Nhấp chuột
0
publi-dealer Et toi, tu as rencontré notre dealer ?
12 Giờ 8 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
12 Giờ 28 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
12 Giờ 32 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
12 Giờ 42 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
13 Giờ 48 Phút trước đây
publi-temps, Clique sur ce lien pour faire gagner du temps à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-temps Bonus
13 Giờ 49 Phút trước đây
publi-sucres, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
publi-sucres Bonus
14 Giờ 28 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
14 Giờ 28 Phút trước đây
publi-sucres, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
publi-sucres Bonus
14 Giờ 51 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
20 Giờ 30 Phút trước đây
publi-toile, Il me manque de la toile pour monter mon chapiteau. Il te suffit de cliquer pour m-offrir une to, ,
Nhấp chuột
0
publi-toile Bonus
20 Giờ 44 Phút trước đây
publi-ferraille, Il me manque de la ferraille pour monter mon chapiteau. Il te suffit de cliquer pour m-en offrir, ,
Nhấp chuột
0
publi-ferraille Bonus
20 Giờ 44 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
20 Giờ 45 Phút trước đây
publi-sucres, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
publi-sucres Bonus
21 Giờ 43 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
21 Giờ 45 Phút trước đây
Jouer, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
22 Giờ 30 Phút trước đây
Jouer, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
22 Giờ 31 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
23 Giờ 28 Phút trước đây
publi-terminer-collection, Completez votre collection d-images Circus Collection en jouant et en echangeant avec vos amis, ,
Nhấp chuột
0
publi-terminer-collection Bonus
23 Giờ 32 Phút trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
23 Giờ 36 Phút trước đây
Jouer, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
publi-sucres, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
publi-sucres Bonus
1 Ngày 5 Giờ trước đây
publi-temps, Clique sur ce lien pour faire gagner du temps à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-temps Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
publi-temps, Clique sur ce lien pour faire gagner du temps à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-temps Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
publi-sucres, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
publi-sucres Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
publi-toile, Il me manque de la toile pour monter mon chapiteau. Il te suffit de cliquer pour m-offrir une to, ,
Nhấp chuột
0
publi-toile Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
publi-ferraille, Il me manque de la ferraille pour monter mon chapiteau. Il te suffit de cliquer pour m-en offrir, ,
Nhấp chuột
0
publi-ferraille Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
publi-dealer, Et toi, tu as rencontré notre dealer ?, ,
Nhấp chuột
0
publi-dealer Et toi, tu as rencontré notre dealer ?
1 Ngày 7 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
publi-sucres, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
publi-sucres Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Jouer, Clique sur ce lien pour faire gagner du temps à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
publi-billets, Clique vite sur ce lien pour m-en acheter un. Tu verras le spectacle est super !, ,
Nhấp chuột
0
publi-billets Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
publi-sucres, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
publi-sucres Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
publi-sucres, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
publi-sucres Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Jouer, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Jouer, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
publi-sucres, Le premier a cliquer sur ce lien recupere du sucre !, ,
Nhấp chuột
0
publi-sucres Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
publi-puzzle, Clique pour offrir une piece de puzzle a ton ami(e), ,
Nhấp chuột
0
publi-puzzle Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Circus Collection Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Circus Collection liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Circus Collection quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Circus Collection Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Circus Collection Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Circus Collection mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Circus Collection. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Circus Collection. Tất cả các quyền..


?>