Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Circus Collection. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Hellet a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
0
Hellet a besoin de Temps pour monter le chapiteau
1 Giờ 37 Phút trước đây
Hellet offre des sucres (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Hellet offre des sucres (21/09/2021)
1 Giờ 38 Phút trước đây
Locomael offre des sucres (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Locomael offre des sucres (21/09/2021)
1 Giờ 38 Phút trước đây
Locomael cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Locomael cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
1 Giờ 38 Phút trước đây
Fany a terminé une collection, , ,
Nhấp chuột
0
Fany a terminé une collection
6 Giờ 20 Phút trước đây
Laetitia vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Laetitia vend des Billets de cirque
8 Giờ 48 Phút trước đây
Laetitia cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Laetitia cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
8 Giờ 49 Phút trước đây
Monique vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Monique vend des Billets de cirque
8 Giờ 49 Phút trước đây
Hellet cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Hellet cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
8 Giờ 49 Phút trước đây
Monique cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Monique cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
8 Giờ 49 Phút trước đây
Fany cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Fany cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
8 Giờ 50 Phút trước đây
Zaza cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
8 Giờ 50 Phút trước đây
Zaza cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
8 Giờ 50 Phút trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
8 Giờ 50 Phút trước đây
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Fabiolla cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
8 Giờ 50 Phút trước đây
Patricia cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Patricia cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
8 Giờ 50 Phút trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
8 Giờ 50 Phút trước đây
Magali cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Magali cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
8 Giờ 50 Phút trước đây
Magali offre des sucres (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Magali offre des sucres (21/09/2021)
8 Giờ 50 Phút trước đây
Oceane cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Oceane cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
13 Giờ 53 Phút trước đây
Martine cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Martine cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
13 Giờ 53 Phút trước đây
Laurence vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Laurence vend des Billets de cirque
13 Giờ 57 Phút trước đây
Titcafrinne offre des sucres (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Titcafrinne offre des sucres (21/09/2021)
13 Giờ 58 Phút trước đây
Christine offre des sucres (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Christine offre des sucres (21/09/2021)
14 Giờ 37 Giây trước đây
Vivie cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Vivie cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
14 Giờ 39 Giây trước đây
Laurence offre des sucres (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Laurence offre des sucres (21/09/2021)
14 Giờ 44 Giây trước đây
Laurence cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Laurence cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
14 Giờ 2 Phút trước đây
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
14 Giờ 2 Phút trước đây
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
14 Giờ 2 Phút trước đây
Christine cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
14 Giờ 2 Phút trước đây
Fenado cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Fenado cherche des morceaux de puzzle (21/09/2021)
14 Giờ 3 Phút trước đây
Sandra cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Sandra cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
23 Giờ 19 Phút trước đây
Vivie offre des sucres (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Vivie offre des sucres (20/09/2021)
23 Giờ 19 Phút trước đây
Linda cherche des morceaux de puzzle (14/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Linda cherche des morceaux de puzzle (14/09/2021)
1 Ngày 48 Phút trước đây
Linda cherche des morceaux de puzzle (15/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Linda cherche des morceaux de puzzle (15/09/2021)
1 Ngày 48 Phút trước đây
Linda cherche des morceaux de puzzle (16/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Linda cherche des morceaux de puzzle (16/09/2021)
1 Ngày 49 Phút trước đây
Linda cherche des morceaux de puzzle (17/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Linda cherche des morceaux de puzzle (17/09/2021)
1 Ngày 49 Phút trước đây
Linda cherche des morceaux de puzzle (18/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Linda cherche des morceaux de puzzle (18/09/2021)
1 Ngày 49 Phút trước đây
Linda cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Linda cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 49 Phút trước đây
Dona offre des sucres (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Dona offre des sucres (20/09/2021)
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Dona cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Dona cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Jennifer cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Jennifer cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Jennifer vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
1
Jennifer vend des Billets de cirque
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Magali cherche des morceaux de puzzle (18/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Magali cherche des morceaux de puzzle (18/09/2021)
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Julie cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Julie cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Magali cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Magali cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Magali offre des sucres (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Magali offre des sucres (20/09/2021)
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Oceane cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Oceane cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Hellet offre des sucres (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Hellet offre des sucres (20/09/2021)
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Hellet cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Hellet cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Monique vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
1
Monique vend des Billets de cirque
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Hellet a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
1
Hellet a besoin de Temps pour monter le chapiteau
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Vivie cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Vivie cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Martine cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Martine cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Laurence cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Laurence cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Laurence offre des sucres (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Laurence offre des sucres (20/09/2021)
1 Ngày 10 Giờ trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
1
J-ai besoin de toile
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Monique a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
1
Monique a besoin de Temps pour monter le chapiteau
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Titcafrinne offre des sucres (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Titcafrinne offre des sucres (20/09/2021)
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Monique cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Monique cherche des morceaux de puzzle (20/09/2021)
1 Ngày 10 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Circus Collection Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Circus Collection liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Circus Collection quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Circus Collection Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Circus Collection Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Circus Collection mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Circus Collection. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Circus Collection. Tất cả các quyền..


?>