Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Circus Collection. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Christine cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), , ,
Nhấp chuột
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019)
3 Giờ 30 Phút trước đây
Lydie cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Lydie cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
5 Giờ 57 Phút trước đây
Circus Collection, Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Circus Collection Bonus
8 Giờ 36 Phút trước đây
Circus Collection, Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Circus Collection Bonus
10 Giờ 16 Phút trước đây
Soso cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), , ,
Nhấp chuột
1
Soso cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019)
10 Giờ 19 Phút trước đây
Monique vend des Billets de cirque, Clique vite sur ce lien pour m-en acheter un. Tu verras le spectacle est super !, ,
Nhấp chuột
1
Monique vend des Billets de cirque Bonus
11 Giờ 2 Phút trước đây
Marguerite offre des sucres (06/12/2019), , ,
Nhấp chuột
1
Marguerite offre des sucres (06/12/2019)
12 Giờ 32 Phút trước đây
Circus Collection, Clique sur ce lien pour faire gagner du temps à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Circus Collection Bonus
12 Giờ 33 Phút trước đây
Circus Collection, Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Circus Collection Bonus
12 Giờ 34 Phút trước đây
Circus Collection, Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Circus Collection Bonus
12 Giờ 37 Phút trước đây
Circus Collection, Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Circus Collection Bonus
14 Giờ 23 Phút trước đây
Magali offre des sucres (06/12/2019), Le premier à cliquer sur ce lien récupère du sucre !, ,
Nhấp chuột
1
Magali offre des sucres (06/12/2019) Bonus
15 Giờ 2 Phút trước đây
Magali cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Magali cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
15 Giờ 2 Phút trước đây
Hellet offre des sucres (06/12/2019), Le premier à cliquer sur ce lien récupère du sucre !, ,
Nhấp chuột
1
Hellet offre des sucres (06/12/2019) Bonus
15 Giờ 9 Phút trước đây
Christele vend des Billets de cirque, Clique vite sur ce lien pour m-en acheter un. Tu verras le spectacle est super !, ,
Nhấp chuột
1
Christele vend des Billets de cirque Bonus
16 Giờ 27 Phút trước đây
Jean cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), , ,
Nhấp chuột
1
Jean cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019)
16 Giờ 56 Phút trước đây
Nad cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Nad cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
17 Giờ 8 Phút trước đây
Annoville a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
1
Annoville a besoin de Temps pour monter le chapiteau
17 Giờ 14 Phút trước đây
Anne cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Anne cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
17 Giờ 20 Phút trước đây
Claude a besoin de Temps pour monter le chapiteau, Clique sur ce lien pour faire gagner du temps à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Claude a besoin de Temps pour monter le chapiteau Bonus
17 Giờ 25 Phút trước đây
Danièle cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Danièle cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
17 Giờ 28 Phút trước đây
Anne cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Anne cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
17 Giờ 43 Phút trước đây
1--- --h---, Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
1--- --h--- Bonus
17 Giờ 47 Phút trước đây
Circus Collection, Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Circus Collection Bonus
17 Giờ 48 Phút trước đây
Jean-claude cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Jean-claude cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
17 Giờ 54 Phút trước đây
Jeanine offre des sucres (06/12/2019), , ,
Nhấp chuột
1
Jeanine offre des sucres (06/12/2019)
18 Giờ 5 Phút trước đây
Marie Reine cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Marie Reine cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
18 Giờ 5 Phút trước đây
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
1
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau
18 Giờ 23 Phút trước đây
Tachal cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Tachal cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
18 Giờ 25 Phút trước đây
Vanessa cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Vanessa cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
18 Giờ 27 Phút trước đây
Jean-paul offre des sucres (06/12/2019), Le premier à cliquer sur ce lien récupère du sucre !, ,
Nhấp chuột
1
Jean-paul offre des sucres (06/12/2019) Bonus
18 Giờ 57 Phút trước đây
Jean-paul cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Jean-paul cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
18 Giờ 57 Phút trước đây
Laly cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Laly cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
19 Giờ 7 Phút trước đây
Martine cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Martine cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
19 Giờ 8 Phút trước đây
3 h, Il me manque de la ferraille pour monter mon chapiteau. Il te suffit de cliquer pour m-en offrir, ,
Nhấp chuột
1
3 h Bonus
19 Giờ 33 Phút trước đây
Martine offre des sucres (06/12/2019), Le premier à cliquer sur ce lien récupère du sucre !, ,
Nhấp chuột
1
Martine offre des sucres (06/12/2019) Bonus
19 Giờ 34 Phút trước đây
Annie cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Annie cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
22 Giờ 31 Phút trước đây
Annie cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Annie cherche des morceaux de puzzle (06/12/2019) Bonus
23 Giờ 4 Phút trước đây
Sandra cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Sandra cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Circus Collection, Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Circus Collection Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Gisele a besoin de Temps pour monter le chapiteau, Clique sur ce lien pour faire gagner du temps à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Gisele a besoin de Temps pour monter le chapiteau Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Monique cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Monique cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Nadia a terminé une collection, Completez votre collection d-images Circus Collection en jouant et en echangeant avec vos amis, ,
Nhấp chuột
1
Nadia a terminé une collection Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Gijo cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Gijo cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Fafa a besoin de Temps pour monter le chapiteau, Clique sur ce lien pour faire gagner du temps à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Fafa a besoin de Temps pour monter le chapiteau Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Abdelmalik cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Abdelmalik cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Kiiwii cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Kiiwii cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Circus Collection, Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Circus Collection Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Magali offre des sucres (05/12/2019), , ,
Nhấp chuột
1
Magali offre des sucres (05/12/2019)
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Christine offre des sucres (05/12/2019), Le premier à cliquer sur ce lien récupère du sucre !, ,
Nhấp chuột
1
Christine offre des sucres (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Fafa cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Fafa cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
J-ai besoin de toile, Il me manque de la toile pour monter mon chapiteau. Il te suffit de cliquer pour m-offrir une to, ,
Nhấp chuột
1
J-ai besoin de toile Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Patricia cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Patricia cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Justine cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Justine cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Priscillia cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), , ,
Nhấp chuột
1
Priscillia cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019)
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Grey Wolf a besoin de Temps pour monter le chapiteau, Clique sur ce lien pour faire gagner du temps à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Grey Wolf a besoin de Temps pour monter le chapiteau Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Marie Reine cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Marie Reine cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Jean a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
1
Jean a besoin de Temps pour monter le chapiteau
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Ingrid cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Ingrid cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Yvon cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019), Clique pour offrir une pièce de puzzle à ton ami(e), ,
Nhấp chuột
1
Yvon cherche des morceaux de puzzle (05/12/2019) Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Circus Collection Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Circus Collection liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Circus Collection quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Circus Collection Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Circus Collection Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Circus Collection mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Circus Collection. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Circus Collection. Tất cả các quyền..