Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Circus Collection. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Vivi cherche des morceaux de puzzle (27/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Vivi cherche des morceaux de puzzle (27/01/2022)
9 Giờ 44 Phút trước đây
Marie José cherche des morceaux de puzzle (25/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Marie José cherche des morceaux de puzzle (25/01/2022)
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (19/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (19/01/2022)
2 Ngày 8 Giờ trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
2 Ngày 8 Giờ trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (23/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (23/01/2022)
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (22/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (22/01/2022)
2 Ngày 10 Giờ trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
2 Ngày 11 Giờ trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (21/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (21/01/2022)
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (20/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (20/01/2022)
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Vivi offre des sucres (24/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Vivi offre des sucres (24/01/2022)
3 Ngày 10 Giờ trước đây
Vivi cherche des morceaux de puzzle (24/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Vivi cherche des morceaux de puzzle (24/01/2022)
3 Ngày 10 Giờ trước đây
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (18/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine cherche des morceaux de puzzle (18/01/2022)
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Vivi cherche des morceaux de puzzle (22/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Vivi cherche des morceaux de puzzle (22/01/2022)
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Vivi cherche des morceaux de puzzle (21/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Vivi cherche des morceaux de puzzle (21/01/2022)
6 Ngày 9 Giờ trước đây
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (21/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (21/01/2022)
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Jacqueline a accepté le deal, , ,
Nhấp chuột
0
Jacqueline a accepté le deal
1 Tuần 13 Giờ trước đây
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (20/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (20/01/2022)
1 Tuần 13 Giờ trước đây
Jacqueline offre des sucres (20/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Jacqueline offre des sucres (20/01/2022)
1 Tuần 13 Giờ trước đây
Vivi cherche des morceaux de puzzle (19/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Vivi cherche des morceaux de puzzle (19/01/2022)
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Claudine vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Claudine vend des Billets de cirque
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Chantal cherche des morceaux de puzzle (19/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Chantal cherche des morceaux de puzzle (19/01/2022)
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Isabelle cherche des morceaux de puzzle (17/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Isabelle cherche des morceaux de puzzle (17/01/2022)
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Isabelle cherche des morceaux de puzzle (18/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Isabelle cherche des morceaux de puzzle (18/01/2022)
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Jean Marc vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Jean Marc vend des Billets de cirque
1 Tuần 1 Ngày trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
1 Tuần 1 Ngày trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
1 Tuần 1 Ngày trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
1 Tuần 1 Ngày trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
1 Tuần 1 Ngày trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
1 Tuần 2 Ngày trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (18/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (18/01/2022)
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mamou a terminé une collection, , ,
Nhấp chuột
0
Mamou a terminé une collection
1 Tuần 3 Ngày trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
1 Tuần 3 Ngày trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Isabelle cherche des morceaux de puzzle (16/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Isabelle cherche des morceaux de puzzle (16/01/2022)
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Happy cherche des morceaux de puzzle (09/07/2020), , ,
Nhấp chuột
0
Happy cherche des morceaux de puzzle (09/07/2020)
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Happy a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
0
Happy a besoin de Temps pour monter le chapiteau
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Happy offre des sucres (09/07/2020), , ,
Nhấp chuột
0
Happy offre des sucres (09/07/2020)
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Jacqueline offre des sucres (16/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Jacqueline offre des sucres (16/01/2022)
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (16/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (16/01/2022)
1 Tuần 4 Ngày trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
1 Tuần 4 Ngày trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Adèle cherche des morceaux de puzzle (15/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Adèle cherche des morceaux de puzzle (15/01/2022)
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Adèle vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Adèle vend des Billets de cirque
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (15/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Jacqueline cherche des morceaux de puzzle (15/01/2022)
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Jacqueline offre des sucres (15/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Jacqueline offre des sucres (15/01/2022)
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Jacqueline vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Jacqueline vend des Billets de cirque
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Zig cherche des morceaux de puzzle (15/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Zig cherche des morceaux de puzzle (15/01/2022)
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Chantal cherche des morceaux de puzzle (15/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Chantal cherche des morceaux de puzzle (15/01/2022)
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Chantal offre des sucres (15/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Chantal offre des sucres (15/01/2022)
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Zig offre des sucres (15/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
Zig offre des sucres (15/01/2022)
1 Tuần 5 Ngày trước đây
Claudine vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Claudine vend des Billets de cirque
1 Tuần 6 Ngày trước đây
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (14/01/2022), , ,
Nhấp chuột
0
SSandrine cherche des morceaux de puzzle (14/01/2022)
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Sandra cherche des morceaux de puzzle (13/01/2022), , ,
Nhấp chuột
1
Sandra cherche des morceaux de puzzle (13/01/2022)
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Hellet offre des sucres (13/01/2022), , ,
Nhấp chuột
1
Hellet offre des sucres (13/01/2022)
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Hellet a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
1
Hellet a besoin de Temps pour monter le chapiteau
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Hellet cherche des morceaux de puzzle (13/01/2022), , ,
Nhấp chuột
1
Hellet cherche des morceaux de puzzle (13/01/2022)
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Vivie offre des sucres (13/01/2022), , ,
Nhấp chuột
1
Vivie offre des sucres (13/01/2022)
2 Tuần 21 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Circus Collection Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Circus Collection liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Circus Collection quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Circus Collection Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Circus Collection Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Circus Collection mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Circus Collection. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Circus Collection. Tất cả các quyền..


?>