Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Circus Collection. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Fenado cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Fenado cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021)
28 Phút 23 Giây trước đây
Fenado a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
0
Fenado a besoin de Temps pour monter le chapiteau
29 Phút trước đây
Nathalie vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Nathalie vend des Billets de cirque
44 Phút 58 Giây trước đây
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Nathalie cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021)
45 Phút trước đây
Christine offre des sucres (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Christine offre des sucres (08/05/2021)
1 Giờ 5 Phút trước đây
Christine cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021)
1 Giờ 6 Phút trước đây
Vivi cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Vivi cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021)
2 Giờ 3 Giây trước đây
Laurence offre des sucres (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Laurence offre des sucres (08/05/2021)
2 Giờ 6 Phút trước đây
Laurence cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Laurence cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021)
2 Giờ 6 Phút trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
3 Giờ 5 Phút trước đây
Marinett cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Marinett cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021)
3 Giờ 5 Phút trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
3 Giờ 6 Phút trước đây
Locomael cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Locomael cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021)
8 Giờ 5 Phút trước đây
Zaza cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021)
8 Giờ 5 Phút trước đây
Zaza cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (08/05/2021)
8 Giờ 5 Phút trước đây
Locomael offre des sucres (08/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Locomael offre des sucres (08/05/2021)
8 Giờ 6 Phút trước đây
Dona offre des sucres (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
5
Dona offre des sucres (07/05/2021)
9 Giờ 41 Phút trước đây
Dona cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
5
Dona cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
9 Giờ 42 Phút trước đây
Sandra cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
5
Sandra cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
9 Giờ 42 Phút trước đây
Hellet offre des sucres (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
6
Hellet offre des sucres (07/05/2021)
10 Giờ 40 Phút trước đây
Hellet a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
5
Hellet a besoin de Temps pour monter le chapiteau
13 Giờ 28 Phút trước đây
Locomael offre des sucres (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
1
Locomael offre des sucres (07/05/2021)
14 Giờ 28 Phút trước đây
Locomael cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Locomael cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
14 Giờ 29 Phút trước đây
Hellet vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Hellet vend des Billets de cirque
15 Giờ 27 Phút trước đây
Julie offre des sucres (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Julie offre des sucres (07/05/2021)
15 Giờ 29 Phút trước đây
Julie cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Julie cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
15 Giờ 30 Phút trước đây
Monique vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Monique vend des Billets de cirque
16 Giờ 28 Phút trước đây
Kiiwii cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Kiiwii cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
16 Giờ 28 Phút trước đây
Patricia cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Patricia cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
17 Giờ 25 Phút trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
18 Giờ 20 Phút trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
18 Giờ 20 Phút trước đây
Monique cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Monique cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
18 Giờ 53 Phút trước đây
Apolline offre des sucres (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Apolline offre des sucres (07/05/2021)
20 Giờ 11 Phút trước đây
Apolline cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Apolline cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
20 Giờ 11 Phút trước đây
J-ai besoin de ferraille, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de ferraille
20 Giờ 13 Phút trước đây
J-ai besoin de toile, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de toile
20 Giờ 13 Phút trước đây
Marina vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Marina vend des Billets de cirque
20 Giờ 28 Phút trước đây
Marina cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Marina cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
20 Giờ 28 Phút trước đây
Marina offre des sucres (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Marina offre des sucres (07/05/2021)
20 Giờ 28 Phút trước đây
Soso cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Soso cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
20 Giờ 29 Phút trước đây
Soso offre des sucres (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Soso offre des sucres (07/05/2021)
20 Giờ 29 Phút trước đây
Christine offre des sucres (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Christine offre des sucres (07/05/2021)
21 Giờ 26 Phút trước đây
Christine cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Christine cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
21 Giờ 26 Phút trước đây
Suzon cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Suzon cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
23 Giờ 5 Phút trước đây
Vivie cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Vivie cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
23 Giờ 18 Phút trước đây
Martine cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Martine cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
23 Giờ 27 Phút trước đây
Hellet cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Hellet cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
23 Giờ 27 Phút trước đây
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau, , ,
Nhấp chuột
0
Nathalie a besoin de Temps pour monter le chapiteau
23 Giờ 27 Phút trước đây
Laurence offre des sucres (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Laurence offre des sucres (07/05/2021)
23 Giờ 27 Phút trước đây
apps.facebook.com, , ,
Nhấp chuột
0
apps.facebook.com
23 Giờ 27 Phút trước đây
Laurence cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Laurence cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
23 Giờ 27 Phút trước đây
Fenado cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Fenado cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
23 Giờ 27 Phút trước đây
Claudine cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Claudine cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
23 Giờ 47 Phút trước đây
Marie-Claire cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Marie-Claire cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
1 Ngày 27 Phút trước đây
Marinett cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Marinett cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Marinett vend des Billets de cirque, , ,
Nhấp chuột
0
Marinett vend des Billets de cirque
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Titcafrinne offre des sucres (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Titcafrinne offre des sucres (07/05/2021)
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Titcafrinne cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Zaza cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Zaza cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021), , ,
Nhấp chuột
0
Zaza cherche des morceaux de puzzle (07/05/2021)
1 Ngày 7 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Circus Collection Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Circus Collection liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Circus Collection quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Circus Collection Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Circus Collection Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Circus Collection mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Circus Collection. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Circus Collection. Tất cả các quyền..


?>