Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Coin-Pusher. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Solange Franc-Comtoise is earning money!, SOLANGE FRANC-COMTOISE HAS MADE $20.30 extra TO SPEND IN THE PRIZE CAVE of Coin Pusher Plus! (Free G, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is earning money! Bonus
7 Giờ 28 Phút trước đây
Fleur Rose est un ami sincère !, Fleur a offert 47722 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (j, ,
Nhấp chuột
0
Fleur Rose est un ami sincère ! Bonus
19 Giờ 18 Phút trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 442000 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
1 Ngày 18 Phút trước đây
$104.30 épargnés par Julie Bernard !, Julie Bernard a déjà économisé $104.30 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher P, ,
Nhấp chuột
0
$104.30 épargnés par Julie Bernard ! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 442000 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4625 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Danielle Tassiaux est un ami sincère !, Danielle a offert 74827 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux !, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux est un ami sincère ! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Nicolas Lecureuil est un ami sincère !, Nicolas a offert 156019 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux !, ,
Nhấp chuột
0
Nicolas Lecureuil est un ami sincère ! Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4625 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Daniel Joly est un ami sincère !, Daniel a offert 51803 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (, ,
Nhấp chuột
0
Daniel Joly est un ami sincère ! Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4625 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Nicolas Lecureuil est un ami sincère !, Nicolas a offert 155819 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux !, ,
Nhấp chuột
0
Nicolas Lecureuil est un ami sincère ! Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 441606 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Ian Bosson is a sincere friend!, Ian friends have received 40436 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Prizes! (, ,
Nhấp chuột
0
Ian Bosson is a sincere friend! Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 441501 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4433 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Dory Lolli est un ami sincère !, Dory a offert 11345 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (je, ,
Nhấp chuột
0
Dory Lolli est un ami sincère ! Bonus
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4433 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
3 Ngày 20 Giờ trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 441148 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Danielle Tassiaux est un ami sincère !, Danielle a offert 74513 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux !, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux est un ami sincère ! Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 440625 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
5 Ngày 8 Giờ trước đây
Jugar, Daniel a offert 51719 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $5.40 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plus, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
5 Ngày 15 Giờ trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $15.20 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plu, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
5 Ngày 16 Giờ trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $7.00 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plus, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
5 Ngày 17 Giờ trước đây
Oyna, Fleur a offert 47422 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (j, ,
Nhấp chuột
0
Oyna Bonus
5 Ngày 19 Giờ trước đây
Jugar, Daniel a offert 51719 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
5 Ngày 19 Giờ trước đây
Brenda Ketchem is a sincere friend!, Brenda friends have received 67712 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Prizes, ,
Nhấp chuột
0
Brenda Ketchem is a sincere friend! Bonus
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4338 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 440222 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
6 Ngày 20 Giờ trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4338 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
6 Ngày 22 Giờ trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $22.00 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plu, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
1 Tuần 10 Giờ trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $13.20 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plu, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
1 Tuần 10 Giờ trước đây
Paul Bernard est un ami sincère !, Paul a offert 51715 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (je, ,
Nhấp chuột
0
Paul Bernard est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 12 Giờ trước đây
Lyne Gratton est un ami sincère !, Lyne a offert 12417 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (je, ,
Nhấp chuột
0
Lyne Gratton est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 13 Giờ trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $22.50 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plu, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
1 Tuần 13 Giờ trước đây
Eric Humez est un ami sincère !, Eric a offert 179826 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (j, ,
Nhấp chuột
0
Eric Humez est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 18 Giờ trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4144 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 439716 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $6.00 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plus, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $7.10 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plus, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $16.10 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plu, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $7.00 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plus, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4144 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Dory Lolli gagne de l-argent !, DORY LOLLI VIENT DE GAGNER $12.30 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plus ! (Je, ,
Nhấp chuột
0
Dory Lolli gagne de l-argent ! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Danielle Tassiaux gagne de l-argent !, DANIELLE TASSIAUX VIENT DE GAGNER $5.10 À DÉPENSER DANS LA CAVERNE AUX CADEAUX de Coin Pusher Plus, ,
Nhấp chuột
0
Danielle Tassiaux gagne de l-argent ! Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Fleur Rose est un ami sincère !, Fleur a offert 47318 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (j, ,
Nhấp chuột
0
Fleur Rose est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Solange Franc-Comtoise is earning money!, SOLANGE FRANC-COMTOISE HAS MADE $6.00 extra TO SPEND IN THE PRIZE CAVE of Coin Pusher Plus! (Free Ga, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is earning money! Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Solange Franc-Comtoise is earning money!, SOLANGE FRANC-COMTOISE HAS MADE $56.20 extra TO SPEND IN THE PRIZE CAVE of Coin Pusher Plus! (Free G, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is earning money! Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 439349 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Jugar, Daniel a offert 51635 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Paul Bernard est un ami sincère !, Paul a offert 51639 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (je, ,
Nhấp chuột
0
Paul Bernard est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 438807 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Neji Hyuga est un ami sincère !, Neji a offert 6923 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (jeu, ,
Nhấp chuột
0
Neji Hyuga est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend!, Solange friends have received 438807 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Priz, ,
Nhấp chuột
0
Solange Franc-Comtoise is a sincere friend! Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Neji Hyuga est un ami sincère !, Neji a offert 6923 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (jeu, ,
Nhấp chuột
0
Neji Hyuga est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4049 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Frederic Mary est un ami sincère !, Frederic a offert 4049 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! , ,
Nhấp chuột
0
Frederic Mary est un ami sincère ! Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Jugar, Fleur a offert 47214 cadeaux à ses amis. Coin Pusher Plus est un jeu où tu gagnes des cadeaux ! (j, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Brenda Ketchem is a sincere friend!, Brenda friends have received 67408 prizes. Coin Pusher Plus is a game where you win Real life Prizes, ,
Nhấp chuột
0
Brenda Ketchem is a sincere friend! Bonus
1 Tuần 5 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Coin-Pusher Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Coin-Pusher liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Coin-Pusher quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Coin-Pusher Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Coin-Pusher Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Coin-Pusher mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Coin-Pusher. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Coin-Pusher. Tất cả các quyền..