Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Coral Isle. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Nouveau niveau!, , ,
Nhấp chuột
54
Nouveau niveau!
9 tháng 1 Tuần trước đây
Commerce de vêtement, , ,
Nhấp chuột
35
Commerce de vêtement
9 tháng 1 Tuần trước đây
Laitier, , ,
Nhấp chuột
15
Laitier
9 tháng 1 Tuần trước đây
Nouveau niveau!, , ,
Nhấp chuột
14
Nouveau niveau!
9 tháng 1 Tuần trước đây
J-ai trop besoin de Herbe!, , ,
Nhấp chuột
10
J-ai trop besoin de Herbe!
9 tháng 1 Tuần trước đây
Daily Bonus, , ,
Nhấp chuột
25
Daily Bonus
11 tháng 1 Tuần trước đây
Daily Bonus, , ,
Nhấp chuột
29
Daily Bonus
11 tháng 1 Tuần trước đây
Who wants to exchange mystery gifts -Easter basket-?, , ,
Nhấp chuột
19
Who wants to exchange mystery gifts -Easter basket-?
11 tháng 1 Tuần trước đây
Who wants to exchange mystery gifts -Basket with eggs-?, , ,
Nhấp chuột
14
Who wants to exchange mystery gifts -Basket with eggs-?
11 tháng 1 Tuần trước đây
Excelente!, , ,
Nhấp chuột
11
Excelente!
1 năm 2 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
9

1 năm 3 Tuần trước đây
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Panier de narcisses-?, , ,
Nhấp chuột
21
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Panier de narcisses-?
1 năm 3 tháng trước đây
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Un fer de cheval légendaire pour la bonne fortune&#, , ,
Nhấp chuột
18
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Un fer de cheval légendaire pour la bonne fortune&#
1 năm 3 tháng trước đây
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Arc-en-ciel-?, , ,
Nhấp chuột
12
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Arc-en-ciel-?
1 năm 3 tháng trước đây
Daily Bonus, , ,
Nhấp chuột
31
Daily Bonus
1 năm 5 tháng trước đây
Ms Skipper, , ,
Nhấp chuột
21
Ms Skipper
1 năm 5 tháng trước đây
A flight attendant and native islanders, , ,
Nhấp chuột
17
A flight attendant and native islanders
1 năm 5 tháng trước đây
Grandma-s treatment 1, , ,
Nhấp chuột
5
Grandma-s treatment 1
1 năm 5 tháng trước đây
Home for the flight attendant, , ,
Nhấp chuột
9
Home for the flight attendant
1 năm 5 tháng trước đây
Prudence, , ,
Nhấp chuột
7
Prudence
1 năm 5 tháng trước đây
Fish broth, , ,
Nhấp chuột
11
Fish broth
1 năm 5 tháng trước đây
Flowers 2, , ,
Nhấp chuột
5
Flowers 2
1 năm 5 tháng trước đây
Energy drinks, , ,
Nhấp chuột
9
Energy drinks
1 năm 5 tháng trước đây
Stone collection, , ,
Nhấp chuột
4
Stone collection
1 năm 5 tháng trước đây
Corn porridge, , ,
Nhấp chuột
2
Corn porridge
1 năm 5 tháng trước đây
Popcorn, , ,
Nhấp chuột
3
Popcorn
1 năm 5 tháng trước đây
New Level!, , ,
Nhấp chuột
3
New Level!
1 năm 5 tháng trước đây
Poultry farm owner, , ,
Nhấp chuột
4
Poultry farm owner
1 năm 5 tháng trước đây
Dinosaur skeleton, , ,
Nhấp chuột
3
Dinosaur skeleton
1 năm 5 tháng trước đây
Coconuts, , ,
Nhấp chuột
3
Coconuts
1 năm 5 tháng trước đây
Wer will mit geheimnisvollen Geschenke tauschen -Plüschkaninchen-?, , ,
Nhấp chuột
2
Wer will mit geheimnisvollen Geschenke tauschen -Plüschkaninchen-?
1 năm 5 tháng trước đây
, , ,
Nhấp chuột
3

1 năm 6 tháng trước đây
New Level!, , ,
Nhấp chuột
5
New Level!
1 năm 6 tháng trước đây
¿Quien quiere intercambiar sus regalos misteriosos? -Un Castillo de arena-?, , ,
Nhấp chuột
3
¿Quien quiere intercambiar sus regalos misteriosos? -Un Castillo de arena-?
1 năm 6 tháng trước đây
Propiétaire de la ferme avicole, , ,
Nhấp chuột
9
Propiétaire de la ferme avicole
1 năm 6 tháng trước đây
Bonus Quotidien, , ,
Nhấp chuột
9
Bonus Quotidien
1 năm 6 tháng trước đây
Plaines, , ,
Nhấp chuột
6
Plaines
1 năm 6 tháng trước đây
Marécages, , ,
Nhấp chuột
14
Marécages
1 năm 6 tháng trước đây
Grand puits, , ,
Nhấp chuột
3
Grand puits
1 năm 6 tháng trước đây
Voilier, , ,
Nhấp chuột
5
Voilier
1 năm 6 tháng trước đây
Gouverneur sage, , ,
Nhấp chuột
3
Gouverneur sage
1 năm 6 tháng trước đây
L-hôtesse de l-air et des indigènes, , ,
Nhấp chuột
2
L-hôtesse de l-air et des indigènes
1 năm 6 tháng trước đây
Mlle Skipper, , ,
Nhấp chuột
3
Mlle Skipper
1 năm 6 tháng trước đây
Maison pour l-hôtesse de l-air, , ,
Nhấp chuột
3
Maison pour l-hôtesse de l-air
1 năm 6 tháng trước đây
Collection de coraux 2, , ,
Nhấp chuột
3
Collection de coraux 2
1 năm 6 tháng trước đây
Radeau, , ,
Nhấp chuột
3
Radeau
1 năm 6 tháng trước đây
Nouveau niveau!, , ,
Nhấp chuột
6
Nouveau niveau!
1 năm 6 tháng trước đây
Avion, , ,
Nhấp chuột
4
Avion
1 năm 6 tháng trước đây
Assortiment d-alpinisme, , ,
Nhấp chuột
3
Assortiment d-alpinisme
1 năm 6 tháng trước đây
Bonus Quotidien, , ,
Nhấp chuột
3
Bonus Quotidien
1 năm 6 tháng trước đây
Bonus Quotidien, , ,
Nhấp chuột
13
Bonus Quotidien
1 năm 6 tháng trước đây
Collection de coraux, , ,
Nhấp chuột
9
Collection de coraux
1 năm 6 tháng trước đây
Sauver des gens, , ,
Nhấp chuột
6
Sauver des gens
1 năm 6 tháng trước đây
Moutons 2, , ,
Nhấp chuột
4
Moutons 2
1 năm 6 tháng trước đây
Moutons, , ,
Nhấp chuột
5
Moutons
1 năm 6 tháng trước đây
Employeur, , ,
Nhấp chuột
3
Employeur
1 năm 6 tháng trước đây
Bonus Quotidien, , ,
Nhấp chuột
2
Bonus Quotidien
1 năm 6 tháng trước đây
Un indigène et un jaguar, , ,
Nhấp chuột
9
Un indigène et un jaguar
1 năm 6 tháng trước đây
Indigène, , ,
Nhấp chuột
2
Indigène
1 năm 6 tháng trước đây
Abattage des arbres partie 1, , ,
Nhấp chuột
1
Abattage des arbres partie 1
1 năm 6 tháng trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Coral Isle Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Coral Isle liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Coral Isle quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Coral Isle Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Coral Isle Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Coral Isle mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Coral Isle. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Coral Isle. Tất cả các quyền..


?>