Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Coral Isle. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Daily Bonus, , ,
Nhấp chuột
11
Daily Bonus
1 tháng 1 Ngày trước đây
Daily Bonus, , ,
Nhấp chuột
9
Daily Bonus
1 tháng 1 Ngày trước đây
Who wants to exchange mystery gifts -Easter basket-?, , ,
Nhấp chuột
5
Who wants to exchange mystery gifts -Easter basket-?
1 tháng 1 Ngày trước đây
Who wants to exchange mystery gifts -Basket with eggs-?, , ,
Nhấp chuột
4
Who wants to exchange mystery gifts -Basket with eggs-?
1 tháng 1 Ngày trước đây
Wer will mit geheimnisvollen Geschenke tauschen -Spuren-?, , ,
Nhấp chuột
6
Wer will mit geheimnisvollen Geschenke tauschen -Spuren-?
1 tháng 4 Ngày trước đây
Wer will mit geheimnisvollen Geschenke tauschen -Spuren-?, , ,
Nhấp chuột
5
Wer will mit geheimnisvollen Geschenke tauschen -Spuren-?
1 tháng 4 Ngày trước đây
Wer will mit geheimnisvollen Geschenke tauschen -Flasche-?, , ,
Nhấp chuột
4
Wer will mit geheimnisvollen Geschenke tauschen -Flasche-?
1 tháng 4 Ngày trước đây
Ich habe brennend nötig Kekses!, , ,
Nhấp chuột
2
Ich habe brennend nötig Kekses!
1 tháng 4 Ngày trước đây
Ich habe brennend nötig Kekses!, , ,
Nhấp chuột
3
Ich habe brennend nötig Kekses!
1 tháng 4 Ngày trước đây
Ich habe brennend nötig Schokoladenstange!, , ,
Nhấp chuột
2
Ich habe brennend nötig Schokoladenstange!
1 tháng 4 Ngày trước đây
Ich habe brennend nötig Schokoladenstange!, , ,
Nhấp chuột
2
Ich habe brennend nötig Schokoladenstange!
1 tháng 4 Ngày trước đây
Ich habe brennend nötig Liane!, , ,
Nhấp chuột
1
Ich habe brennend nötig Liane!
1 tháng 4 Ngày trước đây
Excelente!, , ,
Nhấp chuột
9
Excelente!
2 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
4

2 tháng 2 Tuần trước đây
Bien! Nuestro equipo es el mejor!, , ,
Nhấp chuột
11
Bien! Nuestro equipo es el mejor!
4 tháng 4 Ngày trước đây
Bien! Nuestro equipo es el mejor!, , ,
Nhấp chuột
10
Bien! Nuestro equipo es el mejor!
4 tháng 4 Ngày trước đây
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Panier de narcisses-?, , ,
Nhấp chuột
18
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Panier de narcisses-?
5 tháng 1 Tuần trước đây
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Un fer de cheval légendaire pour la bonne fortune&#, , ,
Nhấp chuột
16
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Un fer de cheval légendaire pour la bonne fortune&#
5 tháng 1 Tuần trước đây
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Arc-en-ciel-?, , ,
Nhấp chuột
11
Qui veut échanger des cadeaux mystérieux -Arc-en-ciel-?
5 tháng 1 Tuần trước đây
MISSION EST ACCOMPLIT!, , ,
Nhấp chuột
22
MISSION EST ACCOMPLIT!
6 tháng 1 Tuần trước đây
MISSION EST ACCOMPLIT!, , ,
Nhấp chuột
21
MISSION EST ACCOMPLIT!
6 tháng 2 Tuần trước đây
Bien! Nuestro equipo es el mejor!, , ,
Nhấp chuột
17
Bien! Nuestro equipo es el mejor!
6 tháng 2 Tuần trước đây
Bien! Nuestro equipo es el mejor!, , ,
Nhấp chuột
10
Bien! Nuestro equipo es el mejor!
6 tháng 2 Tuần trước đây
Daily Bonus, , ,
Nhấp chuột
29
Daily Bonus
7 tháng 2 Tuần trước đây
Ms Skipper, , ,
Nhấp chuột
19
Ms Skipper
7 tháng 2 Tuần trước đây
A flight attendant and native islanders, , ,
Nhấp chuột
16
A flight attendant and native islanders
7 tháng 2 Tuần trước đây
Grandma-s treatment 1, , ,
Nhấp chuột
4
Grandma-s treatment 1
7 tháng 2 Tuần trước đây
Home for the flight attendant, , ,
Nhấp chuột
7
Home for the flight attendant
7 tháng 2 Tuần trước đây
Prudence, , ,
Nhấp chuột
4
Prudence
7 tháng 2 Tuần trước đây
Fish broth, , ,
Nhấp chuột
8
Fish broth
7 tháng 2 Tuần trước đây
Flowers 2, , ,
Nhấp chuột
4
Flowers 2
7 tháng 2 Tuần trước đây
Stone collection, , ,
Nhấp chuột
3
Stone collection
7 tháng 2 Tuần trước đây
Energy drinks, , ,
Nhấp chuột
6
Energy drinks
7 tháng 2 Tuần trước đây
Popcorn, , ,
Nhấp chuột
1
Popcorn
7 tháng 2 Tuần trước đây
New Level!, , ,
Nhấp chuột
2
New Level!
7 tháng 2 Tuần trước đây
Corn porridge, , ,
Nhấp chuột
0
Corn porridge
7 tháng 2 Tuần trước đây
Poultry farm owner, , ,
Nhấp chuột
3
Poultry farm owner
7 tháng 2 Tuần trước đây
Coconuts, , ,
Nhấp chuột
1
Coconuts
7 tháng 2 Tuần trước đây
Dinosaur skeleton, , ,
Nhấp chuột
0
Dinosaur skeleton
7 tháng 2 Tuần trước đây
Wer will mit geheimnisvollen Geschenke tauschen -Plüschkaninchen-?, , ,
Nhấp chuột
1
Wer will mit geheimnisvollen Geschenke tauschen -Plüschkaninchen-?
7 tháng 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
2

7 tháng 4 Tuần trước đây
New Level!, , ,
Nhấp chuột
3
New Level!
8 tháng 1 Ngày trước đây
¿Quien quiere intercambiar sus regalos misteriosos? -Un Castillo de arena-?, , ,
Nhấp chuột
2
¿Quien quiere intercambiar sus regalos misteriosos? -Un Castillo de arena-?
8 tháng 2 Ngày trước đây
Propiétaire de la ferme avicole, , ,
Nhấp chuột
7
Propiétaire de la ferme avicole
8 tháng 3 Tuần trước đây
Plaines, , ,
Nhấp chuột
4
Plaines
8 tháng 3 Tuần trước đây
Bonus Quotidien, , ,
Nhấp chuột
7
Bonus Quotidien
8 tháng 3 Tuần trước đây
Marécages, , ,
Nhấp chuột
10
Marécages
8 tháng 3 Tuần trước đây
Mlle Skipper, , ,
Nhấp chuột
1
Mlle Skipper
8 tháng 3 Tuần trước đây
L-hôtesse de l-air et des indigènes, , ,
Nhấp chuột
0
L-hôtesse de l-air et des indigènes
8 tháng 3 Tuần trước đây
Voilier, , ,
Nhấp chuột
4
Voilier
8 tháng 3 Tuần trước đây
Grand puits, , ,
Nhấp chuột
2
Grand puits
8 tháng 3 Tuần trước đây
Gouverneur sage, , ,
Nhấp chuột
2
Gouverneur sage
8 tháng 3 Tuần trước đây
Maison pour l-hôtesse de l-air, , ,
Nhấp chuột
2
Maison pour l-hôtesse de l-air
8 tháng 3 Tuần trước đây
Radeau, , ,
Nhấp chuột
0
Radeau
8 tháng 3 Tuần trước đây
Assortiment d-alpinisme, , ,
Nhấp chuột
0
Assortiment d-alpinisme
8 tháng 3 Tuần trước đây
Nouveau niveau!, , ,
Nhấp chuột
0
Nouveau niveau!
8 tháng 3 Tuần trước đây
Avion, , ,
Nhấp chuột
0
Avion
8 tháng 3 Tuần trước đây
Collection de coraux 2, , ,
Nhấp chuột
0
Collection de coraux 2
8 tháng 3 Tuần trước đây
Bonus Quotidien, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus Quotidien
8 tháng 3 Tuần trước đây
Moutons 2, , ,
Nhấp chuột
1
Moutons 2
8 tháng 3 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Coral Isle Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Coral Isle liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Coral Isle quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Coral Isle Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Coral Isle Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Coral Isle mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Coral Isle. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Coral Isle. Tất cả các quyền..


?>