Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Madeleine wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
16 Giờ 5 Phút trước đây
Ghislaine veut partager un Jus d
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 43 Phút trước đây
Ghislaine veut partager un Jus d
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 43 Phút trước đây
Ghislaine veut partager un Jus d
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 43 Phút trước đây
Ghislaine veut partager un Jus d
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 44 Phút trước đây
Ghislaine veut partager un Jus d
Nhấp chuột
0
Gift Links
19 Giờ 44 Phút trước đây
Sadiq wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
22 Giờ 51 Phút trước đây
Sadiq wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
22 Giờ 51 Phút trước đây
Klaus möchte Orangensaft mit dir teilen!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
22 Giờ 53 Phút trước đây
Klaus möchte Orangensaft mit dir teilen!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
22 Giờ 53 Phút trước đây
Klaus möchte Orangensaft mit dir teilen!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
22 Giờ 53 Phút trước đây
Klaus möchte Orangensaft mit dir teilen!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
22 Giờ 55 Phút trước đây
Klaus möchte Orangensaft mit dir teilen!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
22 Giờ 55 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Ngày 21 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 21 Phút trước đây
Rafa Bookish, I beat your score in Pet Beauty Parlor!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Rafa Bookish, I beat your score in Pet Beauty Parlor!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Beatriz quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Ngày 21 Giờ trước đây
¡Beatriz quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Ngày 21 Giờ trước đây
クリミナルケースさんが裏通りボーナスシーンでBronze Crownを獲得しました!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Lucie wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Lucie wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
¡Ignacio quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
¡Ignacio quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
¡Ignacio quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
¡Ignacio quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Marilia vuole condividere un succo d
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 18 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 19 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
2
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
¡Ricardo quiere compartir jugo de naranja contigo!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Bill wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Bill wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Bill wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Bill wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
3 Ngày 23 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
1
Gift Links
4 Ngày 22 Phút trước đây
Maria vuole condividere un succo d
Nhấp chuột
0
Gift Links
4 Ngày 2 Giờ trước đây
クリミナルケースさんが裏通りでGold Crownを獲得しました!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
5 Ngày 17 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
0
Gift Links
6 Ngày 21 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
0
Gift Links
6 Ngày 21 Phút trước đây
クリミナルケースさんが理髪店でGold Crownを獲得しました!,
Nhấp chuột
1
Gift Links
6 Ngày 37 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
0
Gift Links
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Max wants to share Orange Juice with you!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
6 Ngày 20 Giờ trước đây
I got the Silver Crown in Backstreet in Criminal Case!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 11 Phút trước đây
I got the Silver Crown in Backstreet in Criminal Case!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 13 Phút trước đây
I got the Silver Crown in Backstreet in Criminal Case!,
Nhấp chuột
0
Gift Links
1 Tuần 13 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
1
Gift Links
1 Tuần 1 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case. Tất cả các quyền..


?>