Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
,
Nhấp chuột
1
Pascale veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Giờ 21 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Annette wants to share Orange Juice with you!
1 Giờ 42 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Giờ 45 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Giờ 4 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
2 Giờ 19 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Giờ 46 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
7
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
3 Giờ 49 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
10
Thomas möchte Orangensaft mit dir teilen!
4 Giờ 24 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
14
Vroxeri wants to share Orange Juice with you!
6 Giờ 52 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
15
Jen wants to share Orange Juice with you!
7 Giờ 45 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
17
Cheryl wants to share Orange Juice with you!
9 Giờ 25 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
12
Trish wants to share Orange Juice with you!
12 Giờ 13 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
10
Dalevet wants to share Orange Juice with you!
12 Giờ 54 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
12
Dalevet wants to share Orange Juice with you!
12 Giờ 54 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
28
Dalevet wants to share Potato Chips with you!
12 Giờ 54 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
12
Mike wants to share Orange Juice with you!
14 Giờ 31 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
9
Mike wants to share Orange Juice with you!
14 Giờ 31 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
¡Graciela quiere compartir jugo de naranja contigo!
14 Giờ 31 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
¡Graciela quiere compartir jugo de naranja contigo!
14 Giờ 31 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
24
¡Graciela quiere compartir Papas Fritas contigo!
14 Giờ 31 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
19
¡Graciela quiere compartir jugo de naranja contigo!
14 Giờ 32 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
7
Karen wants to share Orange Juice with you!
14 Giờ 33 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Karen wants to share Orange Juice with you!
14 Giờ 33 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
Karen wants to share Orange Juice with you!
14 Giờ 37 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Karen wants to share Orange Juice with you!
14 Giờ 37 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
Eduardo quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
17 Giờ 56 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
¡Flor quiere compartir jugo de naranja contigo!
17 Giờ 56 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
Fran wants to share Orange Juice with you!
17 Giờ 56 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
18 Giờ 54 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Beth wants to share Orange Juice with you!
18 Giờ 57 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Beate möchte Orangensaft mit dir teilen!
18 Giờ 59 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Peedu wants to share Orange Juice with you!
19 Giờ 52 Giây trước đây
,
Nhấp chuột
4
Raiden wants to share Orange Juice with you!
19 Giờ 1 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Agar wants to share Orange Juice with you!
19 Giờ 4 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Simona vuole condividere un succo d-arancia con te!
19 Giờ 32 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
Anita vuole condividere un succo d-arancia con te!
19 Giờ 39 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
15
Sylvie veut partager un Jus d-Orange avec vous !
22 Giờ 15 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
15
Mandy Gwendal veut partager un Jus d-Orange avec vous !
22 Giờ 15 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
16
Lili wants to share Orange Juice with you!
22 Giờ 16 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
9
Cathy wants to share Orange Juice with you!
22 Giờ 21 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
Γεωργία wants to share Orange Juice with you!
22 Giờ 23 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
7
Leigh wants to share Orange Juice with you!
22 Giờ 39 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
23 Giờ 51 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
9
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 49 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
27
Paty veut partager des Chips avec vous !
1 Ngày 51 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
13
Gabrina möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
11
Vitko wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
9
Gabrina möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
8
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
9
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
7
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
13
Franky möchte Orangensaft mit dir teilen!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
13
Isabelle veut partager un Jus d-Orange avec vous !
1 Ngày 5 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
10
Janne wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
10
Maria vuole condividere un succo d-arancia con te!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
11
Kikh wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
9
Ayuda wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
9
Ayuda wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
8
Ayuda wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
,
Nhấp chuột
9
Ayuda wants to share Orange Juice with you!
1 Ngày 7 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case. Tất cả các quyền..


?>