Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
,
Nhấp chuột
1
Anne Boleyn wants to share Orange Juice with you!
11 Phút 54 Giây trước đây
,
Nhấp chuột
1
Louise veut partager un Jus d-Orange avec vous !
24 Phút 1 Giây trước đây
,
Nhấp chuột
0
Helga möchte Orangensaft mit dir teilen!
26 Phút 6 Giây trước đây
,
Nhấp chuột
3
Tom wants to share Orange Juice with you!
1 Giờ 22 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
1
DeBbIe wants to share Orange Juice with you!
1 Giờ 44 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
9
Don wants to share Orange Juice with you!
4 Giờ 22 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
9
Eric wants to share Orange Juice with you!
4 Giờ 47 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
Narciso möchte Orangensaft mit dir teilen!
5 Giờ 3 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
Vicky wants to share Orange Juice with you!
5 Giờ 18 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Hans wants to share Orange Juice with you!
5 Giờ 36 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
7
Corinne veut partager un Jus d-Orange avec vous !
5 Giờ 44 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Jim wants to share Orange Juice with you!
5 Giờ 56 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Eric Et Mireille veut partager un Jus d-Orange avec vous !
6 Giờ 9 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Louis wants to share Orange Juice with you!
6 Giờ 34 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Stéphane veut partager un Jus d-Orange avec vous !
6 Giờ 53 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
24
Stéphane veut partager des Chips avec vous !
6 Giờ 53 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
24
Howard wants to share Potato Chips with you!
7 Giờ 29 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
7
Howard wants to share Orange Juice with you!
7 Giờ 30 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Charles wants to share Orange Juice with you!
7 Giờ 35 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
Natalina vuole condividere un succo d-arancia con te!
7 Giờ 52 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
7
Jacquesbernadette veut partager un Jus d-Orange avec vous !
8 Giờ 12 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
Particia veut partager un Jus d-Orange avec vous !
8 Giờ 29 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
¡Silvana quiere compartir jugo de naranja contigo!
8 Giờ 35 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Jürgen möchte Orangensaft mit dir teilen!
8 Giờ 41 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Sandie wants to share Orange Juice with you!
8 Giờ 48 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Claude veut partager un Jus d-Orange avec vous !
8 Giờ 49 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
11
Josh wants to share Potato Chips with you!
9 Giờ 5 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Josh wants to share Orange Juice with you!
9 Giờ 5 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Stella wants to share Orange Juice with you!
10 Giờ 3 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Robert wants to share Orange Juice with you!
10 Giờ 11 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Ch möchte Orangensaft mit dir teilen!
10 Giờ 29 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Moon wants to share Orange Juice with you!
10 Giờ 30 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Jeannine veut partager un Jus d-Orange avec vous !
10 Giờ 39 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
3
Christian möchte Orangensaft mit dir teilen!
10 Giờ 54 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
3
A Solo vuole condividere un succo d-arancia con te!
11 Giờ 7 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
Sharon wants to share Orange Juice with you!
11 Giờ 42 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
7
Bon wants to share Orange Juice with you!
12 Giờ 29 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
2
Mario veut partager un Jus d-Orange avec vous !
13 Giờ 25 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
13
Doris wants to share Orange Juice with you!
13 Giờ 42 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
10
¡Morenita quiere compartir jugo de naranja contigo!
13 Giờ 54 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
¡Charles quiere compartir jugo de naranja contigo!
14 Giờ 9 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Verali Adorno quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
14 Giờ 20 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
¡German quiere compartir jugo de naranja contigo!
14 Giờ 31 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
Louise veut partager un Jus d-Orange avec vous !
14 Giờ 54 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
6
Charlotte wants to share Orange Juice with you!
15 Giờ 14 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Aparecida quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
15 Giờ 26 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
Herculano quer compartilhar um Suco de Laranja com você!
16 Giờ 47 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
Sonja möchte Orangensaft mit dir teilen!
16 Giờ 54 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
8
Brandon wants to share Orange Juice with you!
16 Giờ 59 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
3
Ascher wants to share Orange Juice with you!
17 Giờ 20 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Barbara wants to share Orange Juice with you!
17 Giờ 20 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Randy wants to share Orange Juice with you!
17 Giờ 35 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
5
Bill wants to share Orange Juice with you!
17 Giờ 38 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
¡Gustavo quiere compartir jugo de naranja contigo!
17 Giờ 38 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
¡Gandolfi quiere compartir jugo de naranja contigo!
18 Giờ 2 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
3
Mik veut partager un Jus d-Orange avec vous !
18 Giờ 29 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Jewell wants to share Orange Juice with you!
18 Giờ 30 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
3
Dok mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
18 Giờ 33 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
4
Claude veut partager un Jus d-Orange avec vous !
18 Giờ 45 Phút trước đây
,
Nhấp chuột
2
¡Walter quiere compartir jugo de naranja contigo!
18 Giờ 52 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case. Tất cả các quyền..


?>