Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Criminal Case Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Tiền xu, Khoai tây chiên, Nước cam để lấy Năng lượng. Cập nhật thường xuyên.

Giới hạn hàng ngày : 3 x Nước cam và 3 x 1000 Tiền xu và 1 x Khoai tây chiên
1 Nước cam = 20 Năng lượng
1 Khoai tây chiên = 50 Năng lượng

Vui lòng đảm bảo gửi thẻ sau khi nhận quà. Bạn có thể chia sẻ và gửi Liên kết Năng lượng, Nước trái cây và Tiền xu của riêng mình để nhận thẻ.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, John just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
John wants to share Coins with you!
7 Phút 22 Giây trước đây
, Yvon just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Yvon wants to share Coins with you!
7 Phút 26 Giây trước đây
, Fede acaba de alcanzar el nivel 323 en Criminal Case. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!
Nhấp chuột
0
¡Fede quiere compartir jugo de naranja contigo!
7 Phút 46 Giây trước đây
, John just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
John wants to share Coins with you!
8 Phút 16 Giây trước đây
, Kenneth just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Kenneth wants to share Coins with you!
8 Phút 18 Giây trước đây
, Kenneth just reached level 264 in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Kenneth wants to share Orange Juice with you!
8 Phút 28 Giây trước đây
, Uwe hat in Criminal Case Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!
Nhấp chuột
0
#criminalcase
9 Phút 30 Giây trước đây
, Kenneth just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Kenneth wants to share Coins with you!
9 Phút 43 Giây trước đây
, Jose vient de partager des pièces dans Criminal Case. Cliquez pour obtenir votre récompense !
Nhấp chuột
0
Jose veut partager des pièces avec vous !
10 Phút 50 Giây trước đây
, Elisabet just reached level 69 in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Elisabet wants to share Orange Juice with you!
13 Phút 1 Giây trước đây
, Yendri baru saja mencapai level 527 di Criminal Case. Klik dan dapatkan hadiahmu!
Nhấp chuột
0
Yendri mau berbagi Jus Jeruk denganmu!
14 Phút 14 Giây trước đây
, Davinder just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
#criminalcase
26 Phút 17 Giây trước đây
,
Nhấp chuột
1
Laura-jane veut partager des pièces avec vous !
32 Phút 6 Giây trước đây
, Yendri baru saja berbagi koin di Criminal Case. Klik dan dapatkan hadiahmu!
Nhấp chuột
2
Yendri mau berbagi Koin denganmu!
33 Phút 17 Giây trước đây
, Annaelise acabou de compartilhar Moedas em Criminal Case. Clique para receber sua recompensa!
Nhấp chuột
2
Annaelise quer compartilhar Moedas com você!
34 Phút 9 Giây trước đây
, Ken just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Ken wants to share Coins with you!
35 Phút 56 Giây trước đây
, Muriel vient d-atteindre le niveau 537 dans Criminal Case. Cliquez pour obtenir votre récompense !
Nhấp chuột
2
Muriel veut partager un Jus d-Orange avec vous !
36 Phút 18 Giây trước đây
, Hank just reached level 328 in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
3
#criminalcase
38 Phút 10 Giây trước đây
, Yendri baru saja berbagi koin di Criminal Case. Klik dan dapatkan hadiahmu!
Nhấp chuột
0
Yendri mau berbagi Koin denganmu!
38 Phút 46 Giây trước đây
, Laura-jane vient de partager des pièces dans Criminal Case. Cliquez pour obtenir votre récompense !
Nhấp chuột
0
Laura-jane veut partager des pièces avec vous !
39 Phút 8 Giây trước đây
, Ken just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Ken wants to share Coins with you!
39 Phút 58 Giây trước đây
, Davinder just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
#criminalcase
41 Phút 27 Giây trước đây
, Maire just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
#criminalcase
42 Phút 21 Giây trước đây
, Ken just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Ken wants to share Coins with you!
42 Phút 30 Giây trước đây
, Brian just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Brian wants to share Coins with you!
46 Phút 59 Giây trước đây
, Davinder just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
#criminalcase
49 Phút 44 Giây trước đây
, Maire just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
#criminalcase
55 Phút 44 Giây trước đây
,
Nhấp chuột
1
#criminalcase
56 Phút 17 Giây trước đây
,
Nhấp chuột
1
Mohamed wants to share Coins with you!
56 Phút 22 Giây trước đây
, Trevor just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Trevor wants to share Coins with you!
56 Phút 41 Giây trước đây
, Enrique has been promoted to Deputy in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
8
#criminalcase
58 Phút 5 Giây trước đây
, Doris just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
#criminalcase
1 Giờ 5 Phút trước đây
, Fabian acaba de compartir monedas en Criminal Case. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!
Nhấp chuột
0
¡Fabian quiere compartir monedas contigo!
1 Giờ 22 Phút trước đây
, Beatriz acaba de compartir monedas en Criminal Case. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!
Nhấp chuột
1
¡Beatriz quiere compartir monedas contigo!
1 Giờ 22 Phút trước đây
, Joyce just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Joyce wants to share Coins with you!
1 Giờ 22 Phút trước đây
, Rosanne just reached level 271 in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
4
Rosanne wants to share Orange Juice with you!
1 Giờ 24 Phút trước đây
, Rosalie just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Rosalie wants to share Coins with you!
1 Giờ 26 Phút trước đây
, Vee just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Vee wants to share Coins with you!
1 Giờ 27 Phút trước đây
, Samuel just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
#criminalcase
1 Giờ 29 Phút trước đây
, Mandy just reached level 195 in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
3
#criminalcase
1 Giờ 33 Phút trước đây
, Dimitra just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Dimitra wants to share Coins with you!
1 Giờ 42 Phút trước đây
, Mary just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
2
Mary wants to share Coins with you!
1 Giờ 46 Phút trước đây
, Mario vient de partager des pièces dans Criminal Case. Cliquez pour obtenir votre récompense !
Nhấp chuột
2
Mario veut partager des pièces avec vous !
1 Giờ 46 Phút trước đây
, Barbara P just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
2
Barbara P wants to share Coins with you!
1 Giờ 48 Phút trước đây
, Helen just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Helen wants to share Coins with you!
1 Giờ 48 Phút trước đây
, Joyce just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Joyce wants to share Coins with you!
1 Giờ 50 Phút trước đây
, Eerriicc just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Eerriicc wants to share Coins with you!
1 Giờ 51 Phút trước đây
, De hat gerade Level 341 in Criminal Case erreicht. Klicke und hol dir deine Belohnung!
Nhấp chuột
3
#criminalcase
1 Giờ 54 Phút trước đây
, André vient de partager des pièces dans Criminal Case. Cliquez pour obtenir votre récompense !
Nhấp chuột
1
#criminalcase
2 Giờ 8 Phút trước đây
, Marie-Luise hat in Criminal Case Münzen geteilt. Klicke und hol dir deine Belohnung!
Nhấp chuột
1
Marie-Luise möchte Münzen mit dir teilen!
2 Giờ 9 Phút trước đây
, Ken just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
1
Ken wants to share Coins with you!
2 Giờ 9 Phút trước đây
, Gustavo acaba de compartir monedas en Criminal Case. ¡Haz clic para reclamar tu recompensa!
Nhấp chuột
0
¡Gustavo quiere compartir monedas contigo!
2 Giờ 10 Phút trước đây
, Phil just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Phil wants to share Coins with you!
2 Giờ 12 Phút trước đây
, Nettie just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Nettie wants to share Coins with you!
2 Giờ 14 Phút trước đây
, Nettie just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Nettie wants to share Coins with you!
2 Giờ 14 Phút trước đây
, Tomé vient de partager des pièces dans Criminal Case. Cliquez pour obtenir votre récompense !
Nhấp chuột
1
Tomé veut partager des pièces avec vous !
2 Giờ 35 Phút trước đây
, Cora just reached level 306 in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
9
Cora wants to share Orange Juice with you!
2 Giờ 36 Phút trước đây
, Annick vient de partager des pièces dans Criminal Case. Cliquez pour obtenir votre récompense !
Nhấp chuột
0
Annick veut partager des pièces avec vous !
2 Giờ 36 Phút trước đây
, Pat just shared Coins in Criminal Case. Click to get your reward!
Nhấp chuột
0
Pat wants to share Coins with you!
2 Giờ 37 Phút trước đây
, Nicole vient de partager des pièces dans Criminal Case. Cliquez pour obtenir votre récompense !
Nhấp chuột
0
#criminalcase
2 Giờ 57 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Criminal Case Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Criminal Case liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Criminal Case quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Criminal Case Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Criminal Case Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Criminal Case mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Criminal Case. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Criminal Case. Tất cả các quyền..