Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Dakota Farm Adventures. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
I saved Christmas!, It’s your turn! Come play Dakota. Christmas magic is everywhere! Click on this post to get Christm, ,
Nhấp chuột
0
I saved Christmas! Bonus
7 Giờ 12 Phút trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
7 Giờ 19 Phút trước đây
I saved Christmas!, It’s your turn! Come play Dakota. Christmas magic is everywhere! Click on this post to get Christm, ,
Nhấp chuột
0
I saved Christmas! Bonus
7 Giờ 20 Phút trước đây
I fixed up the vagabond snowman!, Come visit before Mitch hits the road again! Click on this post to get Christmas tool (3), ,
Nhấp chuột
0
I fixed up the vagabond snowman! Bonus
12 Giờ 23 Phút trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi! Bonus
13 Giờ 37 Phút trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
0
Frosted Hollow is so beautiful! Bonus
13 Giờ 38 Phút trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi! Bonus
14 Giờ 52 Phút trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
0
Frosted Hollow is so beautiful! Bonus
14 Giờ 54 Phút trước đây
Dakota Farm Adventures, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Dakota Farm Adventures Bonus
15 Giờ 39 Phút trước đây
Dakota Farm Adventures, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
1
Dakota Farm Adventures Bonus
15 Giờ 40 Phút trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi! Bonus
17 Giờ 55 Phút trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
1
Frosted Hollow is so beautiful! Bonus
17 Giờ 55 Phút trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi! Bonus
20 Giờ 4 Phút trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi! Bonus
21 Giờ 13 Phút trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
1
Frosted Hollow is so beautiful! Bonus
21 Giờ 15 Phút trước đây
The snow cowboy rides again!, Come play Dakota. Even our snowmen have fun here! Click on this post to get Christmas tool (3), ,
Nhấp chuột
0
The snow cowboy rides again! Bonus
21 Giờ 23 Phút trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi! Bonus
22 Giờ 13 Phút trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
1
Frosted Hollow is so beautiful! Bonus
22 Giờ 14 Phút trước đây
I saved Christmas!, It’s your turn! Come play Dakota. Christmas magic is everywhere! Click on this post to get Christm, ,
Nhấp chuột
0
I saved Christmas! Bonus
23 Giờ 44 Phút trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi! Bonus
23 Giờ 56 Phút trước đây
The snow cowboy rides again!, Come play Dakota. Even our snowmen have fun here! Click on this post to get Christmas tool (3), ,
Nhấp chuột
0
The snow cowboy rides again! Bonus
1 Ngày 48 Phút trước đây
I fixed up the vagabond snowman!, Come visit before Mitch hits the road again! Click on this post to get Christmas tool (3), ,
Nhấp chuột
0
I fixed up the vagabond snowman! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
I fixed up Old Sam!, This place is so lovely in winter. Come share some of my Christmas punch! Click on this post to get , ,
Nhấp chuột
0
I fixed up Old Sam! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
I saved Christmas!, It’s your turn! Come play Dakota. Christmas magic is everywhere! Click on this post to get Christm, ,
Nhấp chuột
0
I saved Christmas! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I fixed up the vagabond snowman!, Come visit before Mitch hits the road again! Click on this post to get Christmas tool (3), ,
Nhấp chuột
0
I fixed up the vagabond snowman! Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Today is a holiday!, My dog now has a level three doghouse! Come celebrate! Click on this post to get Energy (10), ,
Nhấp chuột
0
Today is a holiday! Bonus
1 Ngày 4 Giờ trước đây
All that training paid off, Train your dog and it’ll find something! Click on this post to get Energy (10), ,
Nhấp chuột
0
All that training paid off Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
1
Frosted Hollow is so beautiful! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
I saved Christmas!, It’s your turn! Come play Dakota. Christmas magic is everywhere! Click on this post to get Christm, ,
Nhấp chuột
0
I saved Christmas! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
The snow cowboy rides again!, Come play Dakota. Even our snowmen have fun here! Click on this post to get Christmas tool (3), ,
Nhấp chuột
0
The snow cowboy rides again! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi! Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
I fixed up Old Sam!, This place is so lovely in winter. Come share some of my Christmas punch! Click on this post to get , ,
Nhấp chuột
1
I fixed up Old Sam! Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
The snow cowboy rides again!, Come play Dakota. Even our snowmen have fun here! Click on this post to get Christmas tool (3), ,
Nhấp chuột
1
The snow cowboy rides again! Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
2
Frosted Hollow is so beautiful! Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
1
Frosty says hi! Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
2
Frosted Hollow is so beautiful! Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi! Bonus
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Dakota Farm Adventures, Come visit before Mitch hits the road again! Click on this post to get Christmas tool (3), ,
Nhấp chuột
1
Dakota Farm Adventures Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Dakota Farm Adventures, This place is so lovely in winter. Come share some of my Christmas punch! Click on this post to get , ,
Nhấp chuột
1
Dakota Farm Adventures Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Dakota Farm Adventures, Come play Dakota. Even our snowmen have fun here! Click on this post to get Christmas tool (3), ,
Nhấp chuột
0
Dakota Farm Adventures Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Dakota Farm Adventures, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Dakota Farm Adventures Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Dakota Farm Adventures, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
0
Dakota Farm Adventures Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
The snow cowboy rides again!, Come play Dakota. Even our snowmen have fun here! Click on this post to get Christmas tool (3), ,
Nhấp chuột
0
The snow cowboy rides again! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Frosty says hi!, Wait, you haven’t met yet? Come visit and you’ll get some presents from Frosty! Click on this po, ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, Come visit us for Christmas. Just don’t forget to dress warmly! Click on this post to get Energy (, ,
Nhấp chuột
0
Frosted Hollow is so beautiful! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Frosty says hi!, , ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
All that training paid off, Train your dog and it’ll find something! Click on this post to get Energy (10), ,
Nhấp chuột
0
All that training paid off Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
I planted a berry garden!, I’ve got every kind of berry you can imagine! Want the same? Come to Dakota! Click on this post to, ,
Nhấp chuột
0
I planted a berry garden! Bonus
2 Ngày 7 Giờ trước đây
I’m planning to keep bees!, Do you want to try too? Click on this post to get Wooden Lantern, ,
Nhấp chuột
1
I’m planning to keep bees! Bonus
2 Ngày 8 Giờ trước đây
I planted a berry garden!, I’ve got every kind of berry you can imagine! Want the same? Come to Dakota! Click on this post to, ,
Nhấp chuột
1
I planted a berry garden! Bonus
2 Ngày 23 Giờ trước đây
I have reached a new level!, , ,
Nhấp chuột
2
I have reached a new level!
3 Ngày 13 Giờ trước đây
So many rose hips!, I picked them myself! I can share them if you want. Come to…, ,
Nhấp chuột
3
So many rose hips! Bonus
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Wow! So many blueberries!, Mmmm, yummy! There’s plenty of berries for you too. Come to Dakota!Click on this post to get Magno, ,
Nhấp chuột
2
Wow! So many blueberries! Bonus
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Wow! So many blueberries!, Mmmm, yummy! There’s plenty of berries for you too. Come to Dakota!Click on this post to get Magno, ,
Nhấp chuột
0
Wow! So many blueberries! Bonus
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Wow! So many blueberries!, Mmmm, yummy! There’s plenty of berries for you too. Come to Dakota!Click on this post to get Magno, ,
Nhấp chuột
1
Wow! So many blueberries! Bonus
4 Ngày 16 Giờ trước đây
A Mountain of Cloudberries!, Do you love berries? Come to Dakota, where they are already ripe! Click on this post to get Flora Ba, ,
Nhấp chuột
3
A Mountain of Cloudberries! Bonus
4 Ngày 19 Giờ trước đây
Wow! So many blueberries!, Mmmm, yummy! There’s plenty of berries for you too. Come to Dakota!Click on this post to get Magno, ,
Nhấp chuột
4
Wow! So many blueberries! Bonus
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Wow! So many blueberries!, Mmmm, yummy! There’s plenty of berries for you too. Come to Dakota!Click on this post to get Magno, ,
Nhấp chuột
5
Wow! So many blueberries! Bonus
4 Ngày 22 Giờ trước đây
All that training paid off, Train your dog and it’ll find something! Click on this post to get Energy (10), ,
Nhấp chuột
8
All that training paid off Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
3
I have reached a new level! Bonus
5 Ngày 2 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Dakota Farm Adventures Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Dakota Farm Adventures liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Dakota Farm Adventures quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Dakota Farm Adventures Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Dakota Farm Adventures Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Dakota Farm Adventures mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Dakota Farm Adventures. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Dakota Farm Adventures. Tất cả các quyền..