Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Dakota Farm Adventures. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
We built a ranch!, It`s got everything! Everything except you! Come by Dakota, you`ll fall in love with this place! Cli, ,
Nhấp chuột
0
We built a ranch! Bonus
6 Giờ 19 Phút trước đây
Dakota Farm Adventures, It loves sugar and apples! Come see me in Dakota and you can try some milk! Click on this post to ge, ,
Nhấp chuột
0
Dakota Farm Adventures Bonus
9 Giờ 2 Phút trước đây
Dakota Farm Adventures, It`s the most beautiful place on earth! Want your own ranch? It`s waiting for you in Dakota! Click o, ,
Nhấp chuột
0
Dakota Farm Adventures Bonus
9 Giờ 6 Phút trước đây
We bought an alpaca!, It`s so pretty! You need to get yourself one of these! Come to Dakota and I`ll show you where to get, ,
Nhấp chuột
2
We bought an alpaca! Bonus
1 Ngày 5 Giờ trước đây
sharing_pets_first_chest_found, Train your dog and it’ll find something too! Click on this post to get Energy (10), ,
Nhấp chuột
0
sharing_pets_first_chest_found Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
sharing_pets_first_kennel_constructed_malamute, Come play Dakota and see our new doghouse! It’s a real treat for the eyes. Click on this post to g, ,
Nhấp chuột
0
sharing_pets_first_kennel_constructed_malamute Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
sharing_independence_2018_location_enter, It`s the most beautiful place on earth! Want your own ranch? It`s waiting for you in Dakota! Click o, ,
Nhấp chuột
1
sharing_independence_2018_location_enter Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
We bought an alpaca!, It`s so pretty! You need to get yourself one of these! Come to Dakota and I`ll show you where to get, ,
Nhấp chuột
0
We bought an alpaca! Bonus
1 Ngày 20 Giờ trước đây
You’ll never find another dog like this one!, Only the best dogs make it to level fifteen. I’m sure you can do it – the hardest part is gettin, ,
Nhấp chuột
0
You’ll never find another dog like this one! Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
hero_lvl_up, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post…, ,
Nhấp chuột
1
hero_lvl_up Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Today is my dog’s housewarming party!, Come play Dakota and see our new doghouse! It’s a real treat for the eyes. Click on this post to g, ,
Nhấp chuột
0
Today is my dog’s housewarming party! Bonus
4 Ngày 1 Giờ trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Today is my dog’s housewarming party!, Come play Dakota and see our new doghouse! It’s a real treat for the eyes. Click on this post to g, ,
Nhấp chuột
1
Today is my dog’s housewarming party! Bonus
4 Ngày 10 Giờ trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
4 Ngày 10 Giờ trước đây
I`m at Longhorn Ranch!, It`s the most beautiful place on earth! Want your own ranch? It`s waiting for you in Dakota! Click o, ,
Nhấp chuột
1
I`m at Longhorn Ranch! Bonus
4 Ngày 10 Giờ trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
4 Ngày 10 Giờ trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây
I’m going to raise goats!, Got any business advice? Click on this post to get Bench, ,
Nhấp chuột
1
I’m going to raise goats! Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Jouer, , ,
Nhấp chuột
1
Jouer
4 Ngày 17 Giờ trước đây
I`m at Longhorn Ranch!, It`s the most beautiful place on earth! Want your own ranch? It`s waiting for you in Dakota! Click o, ,
Nhấp chuột
1
I`m at Longhorn Ranch! Bonus
4 Ngày 19 Giờ trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
4 Ngày 23 Giờ trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
5 Ngày 11 Giờ trước đây
hero_lvl_up, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post…, ,
Nhấp chuột
0
hero_lvl_up Bonus
6 Ngày 5 Giờ trước đây
We built a ranch!, It`s got everything! Everything except you! Come by Dakota, you`ll fall in love with this place! Cli, ,
Nhấp chuột
0
We built a ranch! Bonus
6 Ngày 7 Giờ trước đây
All that training paid off, Train your dog and it’ll find something! Click on this post to get Energy (10), ,
Nhấp chuột
0
All that training paid off Bonus
6 Ngày 8 Giờ trước đây
All that training paid off, , ,
Nhấp chuột
0
All that training paid off
6 Ngày 8 Giờ trước đây
We bought an alpaca!, It`s so pretty! You need to get yourself one of these! Come to Dakota and I`ll show you where to get, ,
Nhấp chuột
0
We bought an alpaca! Bonus
6 Ngày 13 Giờ trước đây
sharing_independence_2018_ostrich, You should see it! It`s so funny, but really smart! Visit Dakota and I`ll introduce you! Click on th, ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_ostrich Bonus
1 Tuần 16 Phút trước đây
sharing_independence_2018_ostrich, You should see it! It`s so funny, but really smart! Visit Dakota and I`ll introduce you! Click on th, ,
Nhấp chuột
1
sharing_independence_2018_ostrich Bonus
1 Tuần 6 Giờ trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
1 Tuần 7 Giờ trước đây
sharing_independence_2018_complete_story, It`s got everything! Everything except you! Come by Dakota, you`ll fall in love with this place! Cli, ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_complete_story Bonus
1 Tuần 14 Giờ trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
1 Tuần 16 Giờ trước đây
sharing_independence_2018_alpaca, It`s so pretty! You need to get yourself one of these! Come to Dakota and I`ll show you where to get, ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_alpaca Bonus
1 Tuần 19 Giờ trước đây
hero_lvl_up, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
hero_lvl_up Bonus
1 Tuần 19 Giờ trước đây
We built a ranch!, It`s got everything! Everything except you! Come by Dakota, you`ll fall in love with this place! Cli, ,
Nhấp chuột
0
We built a ranch! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
I have reached a new level!, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
sharing_independence_2018_ostrich, You should see it! It`s so funny, but really smart! Visit Dakota and I`ll introduce you! Click on th, ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_ostrich Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
We built a ranch!, It`s got everything! Everything except you! Come by Dakota, you`ll fall in love with this place! Cli, ,
Nhấp chuột
0
We built a ranch! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Dakota Farm Adventures, I am opening new horizons. Keep up with me! Click on this post to get Energy (3), ,
Nhấp chuột
1
Dakota Farm Adventures Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
We built a ranch!, It`s got everything! Everything except you! Come by Dakota, you`ll fall in love with this place! Cli, ,
Nhấp chuột
1
We built a ranch! Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
We`ve got a second cow!, It loves sugar and apples! Come see me in Dakota and you can try some milk! Click on this post to ge, ,
Nhấp chuột
1
We`ve got a second cow! Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
We bought an alpaca!, It`s so pretty! You need to get yourself one of these! Come to Dakota and I`ll show you where to get, ,
Nhấp chuột
1
We bought an alpaca! Bonus
1 Tuần 2 Ngày trước đây
We bought an alpaca!, It`s so pretty! You need to get yourself one of these! Come to Dakota and I`ll show you where to get, ,
Nhấp chuột
0
We bought an alpaca! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
We bought an ostrich!, You should see it! It`s so funny, but really smart! Visit Dakota and I`ll introduce you! Click on th, ,
Nhấp chuột
0
We bought an ostrich! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
We bought a red sheep!, It`s round, soft and very cuddly! Come to Dakota and get one of your own! Click on this post to get , ,
Nhấp chuột
0
We bought a red sheep! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
sharing_competitions_chair, Sit down and rock a little! Then get a rocking chair of your own!…, ,
Nhấp chuột
1
sharing_competitions_chair Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Dakota Farm Adventures, It`s round, soft and very cuddly! Come to Dakota and get one…, ,
Nhấp chuột
0
Dakota Farm Adventures Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
We bought an ostrich!, You should see it! It`s so funny, but really smart! Visit Dakota and I`ll introduce you! Click on th, ,
Nhấp chuột
0
We bought an ostrich! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
sharing_independence_2018_alpaca, It`s so pretty! You need to get yourself one of these! Come to Dakota and I`ll show you where to get, ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_alpaca Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
We built a ranch!, It`s got everything! Everything except you! Come by Dakota, you`ll fall in love with this place! Cli, ,
Nhấp chuột
0
We built a ranch! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
We bought an alpaca!, It`s so pretty! You need to get yourself one of these! Come to Dakota and I`ll show you where to get, ,
Nhấp chuột
0
We bought an alpaca! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
We bought a red sheep!, It`s round, soft and very cuddly! Come to Dakota and get one of your own! Click on this post to get , ,
Nhấp chuột
0
We bought a red sheep! Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
sharing_independence_2018_complete_story, It`s got everything! Everything except you! Come by Dakota,…, ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_complete_story Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
sharing_independence_2018_alpaca, It`s so pretty! You need to get yourself one of these! Come to…, ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_alpaca Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
sharing_independence_2018_sheep, It`s round, soft and very cuddly! Come to Dakota and get one of your own! Click on this post to get , ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_sheep Bonus
1 Tuần 3 Ngày trước đây
sharing_independence_2018_complete_story, It`s got everything! Everything except you! Come by Dakota, you`ll fall in love with this place! Cli, ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_complete_story Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
sharing_independence_2018_alpaca, It`s so pretty! You need to get yourself one of these! Come to…, ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_alpaca Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây
sharing_independence_2018_sheep, It`s round, soft and very cuddly! Come to Dakota and get one…, ,
Nhấp chuột
0
sharing_independence_2018_sheep Bonus
1 Tuần 4 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Dakota Farm Adventures Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Dakota Farm Adventures liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Dakota Farm Adventures quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Dakota Farm Adventures Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Dakota Farm Adventures Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Dakota Farm Adventures mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Dakota Farm Adventures. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Dakota Farm Adventures. Tất cả các quyền..


?>