Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Dakota Farm Adventures. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
I am in the Old Rose Garden!, , ,
Nhấp chuột
1
I am in the Old Rose Garden!
6 tháng 3 Tuần trước đây
A well flower bed!, , ,
Nhấp chuột
0
A well flower bed!
6 tháng 3 Tuần trước đây
I have reached a new level!, , ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level!
6 tháng 3 Tuần trước đây
I’m planning to keep bees!, , ,
Nhấp chuột
0
I’m planning to keep bees!
6 tháng 3 Tuần trước đây
My apiary is ready!, , ,
Nhấp chuột
0
My apiary is ready!
6 tháng 3 Tuần trước đây
A wheel flower bed!, , ,
Nhấp chuột
0
A wheel flower bed!
6 tháng 3 Tuần trước đây
Another flowerbed!, , ,
Nhấp chuột
0
Another flowerbed!
6 tháng 3 Tuần trước đây
All that training paid off, , ,
Nhấp chuột
1
All that training paid off
8 tháng 1 Tuần trước đây
I have reached a new level!, , ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level!
8 tháng 2 Tuần trước đây
All that training paid off, , ,
Nhấp chuột
0
All that training paid off
8 tháng 3 Tuần trước đây
The bridge is fixed!, , ,
Nhấp chuột
0
The bridge is fixed!
8 tháng 3 Tuần trước đây
And off we go!, , ,
Nhấp chuột
0
And off we go!
8 tháng 3 Tuần trước đây
I have reached a new level!, , ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level!
8 tháng 3 Tuần trước đây
My well will never dry up again!, , ,
Nhấp chuột
0
My well will never dry up again!
8 tháng 3 Tuần trước đây
All that training paid off, , ,
Nhấp chuột
0
All that training paid off
8 tháng 3 Tuần trước đây
All that training paid off, , ,
Nhấp chuột
0
All that training paid off
8 tháng 3 Tuần trước đây
I fixed up the vagabond snowman!, , ,
Nhấp chuột
0
I fixed up the vagabond snowman!
8 tháng 4 Tuần trước đây
I saved Christmas!, , ,
Nhấp chuột
11
I saved Christmas!
8 tháng 4 Tuần trước đây
I fixed up Old Sam!, , ,
Nhấp chuột
0
I fixed up Old Sam!
9 tháng 1 Ngày trước đây
We bought an alpaca!, , ,
Nhấp chuột
0
We bought an alpaca!
9 tháng 1 Ngày trước đây
We bought an ostrich!, , ,
Nhấp chuột
1
We bought an ostrich!
9 tháng 1 Ngày trước đây
I’ve got a new hive!, , ,
Nhấp chuột
0
I’ve got a new hive!
9 tháng 1 Ngày trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, , ,
Nhấp chuột
0
Frosted Hollow is so beautiful!
9 tháng 2 Ngày trước đây
The snow cowboy rides again!, , ,
Nhấp chuột
0
The snow cowboy rides again!
9 tháng 3 Ngày trước đây
I fixed up Old Sam!, , ,
Nhấp chuột
0
I fixed up Old Sam!
9 tháng 3 Ngày trước đây
Whoa, beautiful piano!, , ,
Nhấp chuột
0
Whoa, beautiful piano!
9 tháng 3 Ngày trước đây
My apiary is ready!, , ,
Nhấp chuột
0
My apiary is ready!
9 tháng 3 Ngày trước đây
The Chilkoot Sawmill got the food!, , ,
Nhấp chuột
0
The Chilkoot Sawmill got the food!
9 tháng 3 Ngày trước đây
All that training paid off, , ,
Nhấp chuột
0
All that training paid off
9 tháng 4 Ngày trước đây
Frosty says hi!, , ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi!
9 tháng 4 Ngày trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, , ,
Nhấp chuột
0
Frosted Hollow is so beautiful!
9 tháng 4 Ngày trước đây
The snow cowboy rides again!, , ,
Nhấp chuột
0
The snow cowboy rides again!
9 tháng 4 Ngày trước đây
I saved Christmas!, , ,
Nhấp chuột
0
I saved Christmas!
9 tháng 4 Ngày trước đây
I fixed up the vagabond snowman!, , ,
Nhấp chuột
0
I fixed up the vagabond snowman!
9 tháng 5 Ngày trước đây
I fixed up Old Sam!, , ,
Nhấp chuột
0
I fixed up Old Sam!
9 tháng 5 Ngày trước đây
I saved Christmas!, , ,
Nhấp chuột
0
I saved Christmas!
9 tháng 5 Ngày trước đây
I fixed up the vagabond snowman!, , ,
Nhấp chuột
0
I fixed up the vagabond snowman!
9 tháng 5 Ngày trước đây
The snow cowboy rides again!, , ,
Nhấp chuột
0
The snow cowboy rides again!
9 tháng 6 Ngày trước đây
Frosty says hi!, , ,
Nhấp chuột
1
Frosty says hi!
9 tháng 6 Ngày trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, , ,
Nhấp chuột
0
Frosted Hollow is so beautiful!
9 tháng 6 Ngày trước đây
I fixed up Old Sam!, , ,
Nhấp chuột
0
I fixed up Old Sam!
9 tháng 6 Ngày trước đây
I fixed up the vagabond snowman!, , ,
Nhấp chuột
0
I fixed up the vagabond snowman!
9 tháng 6 Ngày trước đây
I saved Christmas!, , ,
Nhấp chuột
0
I saved Christmas!
9 tháng 1 Tuần trước đây
I fixed up the vagabond snowman!, , ,
Nhấp chuột
0
I fixed up the vagabond snowman!
9 tháng 1 Tuần trước đây
The snow cowboy rides again!, , ,
Nhấp chuột
0
The snow cowboy rides again!
9 tháng 1 Tuần trước đây
Frosty says hi!, , ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi!
9 tháng 1 Tuần trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, , ,
Nhấp chuột
0
Frosted Hollow is so beautiful!
9 tháng 1 Tuần trước đây
I have reached a new level!, , ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level!
9 tháng 1 Tuần trước đây
Frosted Hollow is so beautiful!, , ,
Nhấp chuột
0
Frosted Hollow is so beautiful!
9 tháng 1 Tuần trước đây
Frosty says hi!, , ,
Nhấp chuột
0
Frosty says hi!
9 tháng 1 Tuần trước đây
The snow cowboy rides again!, , ,
Nhấp chuột
0
The snow cowboy rides again!
9 tháng 1 Tuần trước đây
I have reached a new level!, , ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level!
9 tháng 1 Tuần trước đây
I have reached a new level!, , ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level!
9 tháng 1 Tuần trước đây
My favorite sound is boom!, , ,
Nhấp chuột
0
My favorite sound is boom!
9 tháng 1 Tuần trước đây
I have reached a new level!, , ,
Nhấp chuột
0
I have reached a new level!
9 tháng 2 Tuần trước đây
Thanks from the whole of Yukon!, , ,
Nhấp chuột
0
Thanks from the whole of Yukon!
9 tháng 2 Tuần trước đây
A new doghouse for my dog!, , ,
Nhấp chuột
0
A new doghouse for my dog!
9 tháng 2 Tuần trước đây
We tidied up the garden!, , ,
Nhấp chuột
0
We tidied up the garden!
9 tháng 2 Tuần trước đây
I want to build a cowshed!, , ,
Nhấp chuột
0
I want to build a cowshed!
9 tháng 2 Tuần trước đây
Now my cowshed is upgraded!, , ,
Nhấp chuột
0
Now my cowshed is upgraded!
9 tháng 2 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Dakota Farm Adventures Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Dakota Farm Adventures liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Dakota Farm Adventures quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Dakota Farm Adventures Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Dakota Farm Adventures Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Dakota Farm Adventures mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Dakota Farm Adventures. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Dakota Farm Adventures. Tất cả các quyền..


?>