Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa liên kết quà tặng cho Tiền xu cần thiết trong Fashland Dress Up for Fashion Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
¡Maria es una estrella en ascenso!, , ,
Nhấp chuột
21
¡Maria es una estrella en ascenso!
7 tháng 2 Tuần trước đây
Aurora would do anything for fashion!, , ,
Nhấp chuột
5
Aurora would do anything for fashion!
7 tháng 2 Tuần trước đây
Fashion Level 9!, , ,
Nhấp chuột
4
Fashion Level 9!
7 tháng 2 Tuần trước đây
Aurora showed -Decision Maker- who-s boss!, , ,
Nhấp chuột
1
Aurora showed -Decision Maker- who-s boss!
7 tháng 2 Tuần trước đây
Aurora made -Power to Unlock- look easy!, , ,
Nhấp chuột
1
Aurora made -Power to Unlock- look easy!
7 tháng 2 Tuần trước đây
Fashion Level 10!, , ,
Nhấp chuột
2
Fashion Level 10!
7 tháng 2 Tuần trước đây
-Turning Heads- didn-t scare Aurora!, , ,
Nhấp chuột
0
-Turning Heads- didn-t scare Aurora!
7 tháng 2 Tuần trước đây
That-s Nataly on the Fash Cup stage!, , ,
Nhấp chuột
0
That-s Nataly on the Fash Cup stage!
7 tháng 3 Tuần trước đây
C-est Alexandra dans la scène de Fash Cup !, , ,
Nhấp chuột
0
C-est Alexandra dans la scène de Fash Cup !
7 tháng 3 Tuần trước đây
Does Titi know about fashion?, , ,
Nhấp chuột
1
Does Titi know about fashion?
8 tháng 1 Tuần trước đây
That-s Titi on the Fash Cup stage!, , ,
Nhấp chuột
1
That-s Titi on the Fash Cup stage!
8 tháng 1 Tuần trước đây
Alejandra made -Ready for Fash Cup?- look easy!, , ,
Nhấp chuột
2
Alejandra made -Ready for Fash Cup?- look easy!
8 tháng 1 Tuần trước đây
¿Qué sabe Dori sobre la moda?, , ,
Nhấp chuột
8
¿Qué sabe Dori sobre la moda?
9 tháng 3 Tuần trước đây
Dori mostró su potencial con -Un nuevo aliciente en la vida-!, , ,
Nhấp chuột
3
Dori mostró su potencial con -Un nuevo aliciente en la vida-!
9 tháng 3 Tuần trước đây
¡Dori ha completado -Mystic Vibes- en el nombre de moda!, , ,
Nhấp chuột
3
¡Dori ha completado -Mystic Vibes- en el nombre de moda!
9 tháng 3 Tuần trước đây
¿Qué sabe Dori sobre la moda?, , ,
Nhấp chuột
4
¿Qué sabe Dori sobre la moda?
9 tháng 3 Tuần trước đây
El reloj de Dori avanza..., , ,
Nhấp chuột
3
El reloj de Dori avanza...
9 tháng 3 Tuần trước đây
¡Dori era la sensación!, , ,
Nhấp chuột
2
¡Dori era la sensación!
9 tháng 3 Tuần trước đây
¿Qué sabe Dori sobre la moda?, , ,
Nhấp chuột
2
¿Qué sabe Dori sobre la moda?
9 tháng 3 Tuần trước đây
C-est Dorianne dans la scène de Fash Cup !, , ,
Nhấp chuột
4
C-est Dorianne dans la scène de Fash Cup !
10 tháng 3 Tuần trước đây
Mery-s wardrobe is overloaded!, , ,
Nhấp chuột
4
Mery-s wardrobe is overloaded!
11 tháng 3 Tuần trước đây
¡Heysell ha esforzado -Business Opportunity- un poco más !, , ,
Nhấp chuột
2
¡Heysell ha esforzado -Business Opportunity- un poco más !
1 năm 4 Tuần trước đây
Nivel de Moda 5!, , ,
Nhấp chuột
5
Nivel de Moda 5!
1 năm 4 Tuần trước đây
Nivel de Moda 6!, , ,
Nhấp chuột
2
Nivel de Moda 6!
1 năm 4 Tuần trước đây
¿Qué sabe Heysell sobre la moda?, , ,
Nhấp chuột
1
¿Qué sabe Heysell sobre la moda?
1 năm 4 Tuần trước đây
¡-Knock Knock!- no ha parado Heysell!, , ,
Nhấp chuột
0
¡-Knock Knock!- no ha parado Heysell!
1 năm 4 Tuần trước đây
¡Heysell puede hacer cualquier cosa para la moda!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Heysell puede hacer cualquier cosa para la moda!
1 năm 4 Tuần trước đây
¡-Meet Gloria- no ha parado Heysell!, , ,
Nhấp chuột
0
¡-Meet Gloria- no ha parado Heysell!
1 năm 4 Tuần trước đây
Eugenia Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
9
Eugenia Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Fashion Level 154!, , ,
Nhấp chuột
8
Fashion Level 154!
1 năm 4 tháng trước đây
Eugenia Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
3
Eugenia Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Eugenia Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
1
Eugenia Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
2
Helena needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
9
Helena Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
1
Helena needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
1
Helena needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Helena needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Linda needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Linda needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
0
Helena Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Helena needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Linda Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
0
Linda Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Linda needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Linda needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Linda Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
1
Linda Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Helena needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
1
Helena Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Helena needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
0
Helena Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
0
Helena Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Helena needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
1
Helena Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
0
Helena Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
1
Helena needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Estela Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
0
Estela Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Zwgrafia needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Zwgrafia needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Ana needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Ana needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
-Turning Heads- didn-t scare Aducha!, , ,
Nhấp chuột
0
-Turning Heads- didn-t scare Aducha!
1 năm 4 tháng trước đây
Aducha needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
2
Aducha needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Aducha needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Aducha needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây
Aducha Stole the Show!, , ,
Nhấp chuột
0
Aducha Stole the Show!
1 năm 4 tháng trước đây
Helena needs fashion votes!, , ,
Nhấp chuột
0
Helena needs fashion votes!
1 năm 4 tháng trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Fashland Dress Up for Fashion Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Fashland Dress Up for Fashion liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Fashland Dress Up for Fashion quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Fashland Dress Up for Fashion Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Fashland Dress Up for Fashion Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Fashland Dress Up for Fashion mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Fashland Dress Up for Fashion. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Fashland Dress Up for Fashion. Tất cả các quyền..


?>