Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Fattoria Felice. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Wow! Guarda cosa ho trovato!, , ,
Nhấp chuột
0
Wow! Guarda cosa ho trovato!
3 Giờ 58 Phút trước đây
Wow! Guarda cosa ho trovato!, , ,
Nhấp chuột
0
Wow! Guarda cosa ho trovato!
4 Giờ 13 Phút trước đây
Trofeo Sbloccato!, , ,
Nhấp chuột
1
Trofeo Sbloccato!
7 Giờ 6 Phút trước đây
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
1
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!
10 Giờ 21 Phút trước đây
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
1
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!
10 Giờ 34 Phút trước đây
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
1
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!
10 Giờ 44 Phút trước đây
Unisciti a noi!, , ,
Nhấp chuột
1
Unisciti a noi!
14 Giờ 24 Phút trước đây
Sono tornato a Fattoria Felice amici!, , ,
Nhấp chuột
1
Sono tornato a Fattoria Felice amici!
23 Giờ 23 Phút trước đây
Una Gattina Persa!, , ,
Nhấp chuột
1
Una Gattina Persa!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Successo Club Fattoria!, , ,
Nhấp chuột
1
Successo Club Fattoria!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Aiutami con un Ordine del Mercato e ricevi Ops GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
1
Aiutami con un Ordine del Mercato e ricevi Ops GRATIS!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Successo Club Fattoria!, , ,
Nhấp chuột
1
Successo Club Fattoria!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Successo Club Fattoria!, , ,
Nhấp chuột
1
Successo Club Fattoria!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Successo Club Fattoria!, , ,
Nhấp chuột
1
Successo Club Fattoria!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Successo Club Fattoria!, , ,
Nhấp chuột
1
Successo Club Fattoria!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Successo Club Fattoria!, , ,
Nhấp chuột
1
Successo Club Fattoria!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Successo Club Fattoria!, , ,
Nhấp chuột
1
Successo Club Fattoria!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
عمر النعيمي ha appena raggiunto il Livello 22 nella Fattoria Marina!!, , ,
Nhấp chuột
1
عمر النعيمي ha appena raggiunto il Livello 22 nella Fattoria Marina!!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Unisciti a noi!, , ,
Nhấp chuột
1
Unisciti a noi!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Alla ricerca di Carletto, , ,
Nhấp chuột
1
Alla ricerca di Carletto
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Alla ricerca di Carletto, , ,
Nhấp chuột
1
Alla ricerca di Carletto
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Strada del Successo, , ,
Nhấp chuột
1
Strada del Successo
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Strada del Successo, , ,
Nhấp chuột
1
Strada del Successo
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Strada del Successo, , ,
Nhấp chuột
1
Strada del Successo
1 Ngày 15 Giờ trước đây
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
1
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!
2 Ngày 13 Phút trước đây
Unisciti a noi!, , ,
Nhấp chuột
1
Unisciti a noi!
2 Ngày 13 Phút trước đây
Galà in Maschera!, , ,
Nhấp chuột
1
Galà in Maschera!
2 Ngày 51 Phút trước đây
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Unisciti a noi!, , ,
Nhấp chuột
3
Unisciti a noi!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Alla ricerca di Carletto, , ,
Nhấp chuột
3
Alla ricerca di Carletto
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
4
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Mini Slot, , ,
Nhấp chuột
1
Mini Slot
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Mini Slot, , ,
Nhấp chuột
1
Mini Slot
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Melo Selvatico Europeo Cespuglioso!, , ,
Nhấp chuột
1
Melo Selvatico Europeo Cespuglioso!
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Mini Slot, , ,
Nhấp chuột
1
Mini Slot
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Unisciti Ora!, , ,
Nhấp chuột
1
Unisciti Ora!
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Evento della Fattoria!, , ,
Nhấp chuột
1
Evento della Fattoria!
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
1
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
1
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
4 Ngày 2 Giờ trước đây
Alla ricerca di Carletto, , ,
Nhấp chuột
3
Alla ricerca di Carletto
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Aprine uno per ottenere il tuo Premio Giornaliero GRATIS!
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Nuovo premio!, , ,
Nhấp chuột
3
Nuovo premio!
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Unisciti a noi!, , ,
Nhấp chuột
3
Unisciti a noi!
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Dipinto di Scena Autunnale, , ,
Nhấp chuột
3
Dipinto di Scena Autunnale
4 Ngày 3 Giờ trước đây
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
3
عمر النعيمي ti sta mandando un regalo GRATIS!
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ilda Angela ti sta mandando un regalo GRATIS!
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Unisciti a noi!, , ,
Nhấp chuột
3
Unisciti a noi!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Unisciti a noi!, , ,
Nhấp chuột
3
Unisciti a noi!
4 Ngày 9 Giờ trước đây
Unisciti a noi!, , ,
Nhấp chuột
3
Unisciti a noi!
4 Ngày 9 Giờ trước đây
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!, , ,
Nhấp chuột
1
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!, , ,
Nhấp chuột
1
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!, , ,
Nhấp chuột
1
Ordine Completato! Ottieni Frutto GRATIS ORA!
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Alla ricerca di Carletto, , ,
Nhấp chuột
1
Alla ricerca di Carletto
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Wow! Guarda cosa ho trovato!, , ,
Nhấp chuột
4
Wow! Guarda cosa ho trovato!
4 Ngày 14 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Fattoria Felice Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Fattoria Felice liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Fattoria Felice quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Fattoria Felice Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Fattoria Felice Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Fattoria Felice mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Fattoria Felice. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Fattoria Felice. Tất cả các quyền..


?>