Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Fazenda Feliz. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
2 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Fazenda Feliz, , ,
คลิก
0
Fazenda Feliz
3 ชั่วโมง 3 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
9 ชั่วโมง 2 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
11 ชั่วโมง 45 รายงานการประชุม มาแล้ว
Esconderijo no Geodo!, , ,
คลิก
1
Esconderijo no Geodo!
19 ชั่วโมง 23 รายงานการประชุม มาแล้ว
Alerta de Ração de Cachorro!, , ,
คลิก
1
Alerta de Ração de Cachorro!
19 ชั่วโมง 53 รายงานการประชุม มาแล้ว
Esconderijo no Geodo!, , ,
คลิก
2
Esconderijo no Geodo!
23 ชั่วโมง 45 รายงานการประชุม มาแล้ว
Alerta de Ração de Cachorro!, , ,
คลิก
6
Alerta de Ração de Cachorro!
1 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
1
Caminho para o Sucesso
1 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
1
Vendedor Misterioso
2 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
4
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
2 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
8
Vendedor Misterioso
2 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Esconderijo no Geodo!, , ,
คลิก
4
Esconderijo no Geodo!
2 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
5
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
4
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
2 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
7
Vendedor Misterioso
2 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Jose Manuel Abreu Diogo está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
5
Jose Manuel Abreu Diogo está enviando um Presente GRÁTIS para você!
2 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Alerta de Ração de Cachorro!, , ,
คลิก
8
Alerta de Ração de Cachorro!
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Grande Conquista, , ,
คลิก
4
Grande Conquista
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Esconderijo no Geodo!, , ,
คลิก
4
Esconderijo no Geodo!
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Incrível Conquista, , ,
คลิก
4
Incrível Conquista
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
7
Vendedor Misterioso
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Novato do Quiz, , ,
คลิก
4
Novato do Quiz
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Novato do Quiz, , ,
คลิก
5
Novato do Quiz
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Lucia Cavalcante está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
4
Lucia Cavalcante está enviando um Presente GRÁTIS para você!
2 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Esconderijo no Geodo!, , ,
คลิก
5
Esconderijo no Geodo!
2 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
7
Vendedor Misterioso
2 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Incrível Conquista, , ,
คลิก
4
Incrível Conquista
2 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
4
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
2 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
4
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
2 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
4
Caminho para o Sucesso
2 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
Produza Gasolina na Refinaria de Petróleo!, , ,
คลิก
4
Produza Gasolina na Refinaria de Petróleo!
2 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
7
Vendedor Misterioso
2 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
Aventura Aérea, , ,
คลิก
4
Aventura Aérea
2 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
4
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
José Adilson Simão Simão está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
5
José Adilson Simão Simão está enviando um Presente GRÁTIS para você!
2 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
7
Vendedor Misterioso
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Super Fertilizante!, , ,
คลิก
4
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Super Fertilizante!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Civeta-de-madagascar!, , ,
คลิก
4
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Civeta-de-madagascar!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Panda Ping Pong!, , ,
คลิก
4
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Panda Ping Pong!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Pacote de Ticket!, , ,
คลิก
4
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Pacote de Ticket!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Mandou bem!, , ,
คลิก
4
Mandou bem!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Esconderijo no Geodo!, , ,
คลิก
4
Esconderijo no Geodo!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 3 Tickets Amarelos!, , ,
คลิก
4
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 3 Tickets Amarelos!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Arbusto de Flor Papel!, , ,
คลิก
4
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Arbusto de Flor Papel!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Gasolina!, , ,
คลิก
4
Jose Manuel Abreu Diogo ganhou 1 Gasolina!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Alerta de Ração de Cachorro!, , ,
คลิก
5
Alerta de Ração de Cachorro!
2 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Alerta de Ração de Cachorro!, , ,
คลิก
5
Alerta de Ração de Cachorro!
2 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Alerta de Ração de Cachorro!, , ,
คลิก
5
Alerta de Ração de Cachorro!
2 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
6
Vendedor Misterioso
3 วัน 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
4
Caminho para o Sucesso
3 วัน 12 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grande Conquista, , ,
คลิก
4
Grande Conquista
3 วัน 16 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
5
Vendedor Misterioso
3 วัน 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
Esconderijo no Geodo!, , ,
คลิก
4
Esconderijo no Geodo!
3 วัน 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
4
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 วัน 37 รายงานการประชุม มาแล้ว
Novato do Quiz, , ,
คลิก
4
Novato do Quiz
3 วัน 53 รายงานการประชุม มาแล้ว
Novato do Quiz, , ,
คลิก
4
Novato do Quiz
3 วัน 53 รายงานการประชุม มาแล้ว
Alerta de Ração de Cachorro!, , ,
คลิก
6
Alerta de Ração de Cachorro!
3 วัน 55 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ismail Adıgüzel está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
4
Ismail Adıgüzel está enviando um Presente GRÁTIS para você!
3 วัน 59 รายงานการประชุม มาแล้ว
Esconderijo no Geodo!, , ,
คลิก
4
Esconderijo no Geodo!
3 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Fazenda Feliz ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Fazenda Feliz ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Fazenda Feliz ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Fazenda Feliz รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Fazenda Feliz Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Fazenda Feliz ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Fazenda Feliz. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Fazenda Feliz. สงวนลิขสิทธิ์.


?>