Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Fazenda Feliz. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Venha participar!, , ,
คลิก
0
Venha participar!
27 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
37 รายงานการประชุม 34 วินาที มาแล้ว
O Conto do Ratinho Pintor, , ,
คลิก
0
O Conto do Ratinho Pintor
46 รายงานการประชุม 42 วินาที มาแล้ว
Festança de Páscoa, , ,
คลิก
0
Festança de Páscoa
1 ชั่วโมง 4 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vamos explorar, , ,
คลิก
0
Vamos explorar
1 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
O Conto do Ratinho Pintor, , ,
คลิก
0
O Conto do Ratinho Pintor
1 ชั่วโมง 21 รายงานการประชุม มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
0
Caminho para o Sucesso
1 ชั่วโมง 21 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
1 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
1 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
0
Caminho para o Sucesso
1 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
Festança de Páscoa, , ,
คลิก
0
Festança de Páscoa
1 ชั่วโมง 33 รายงานการประชุม มาแล้ว
Uau! Olha o que eu encontrei!, , ,
คลิก
0
Uau! Olha o que eu encontrei!
1 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Festança de Páscoa, , ,
คลิก
0
Festança de Páscoa
1 ชั่วโมง 51 รายงานการประชุม มาแล้ว
O Conto do Ratinho Pintor, , ,
คลิก
0
O Conto do Ratinho Pintor
2 ชั่วโมง 4 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 ชั่วโมง 25 รายงานการประชุม มาแล้ว
Venha participar!, , ,
คลิก
0
Venha participar!
2 ชั่วโมง 31 รายงานการประชุม มาแล้ว
Uau! Olha o que eu encontrei!, , ,
คลิก
0
Uau! Olha o que eu encontrei!
2 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
José Adilson Simão Simão está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
0
José Adilson Simão Simão está enviando um Presente GRÁTIS para você!
2 ชั่วโมง 36 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vamos explorar, , ,
คลิก
0
Vamos explorar
2 ชั่วโมง 51 รายงานการประชุม มาแล้ว
O Conto do Ratinho Pintor, , ,
คลิก
0
O Conto do Ratinho Pintor
2 ชั่วโมง 51 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 ชั่วโมง 53 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vamos explorar, , ,
คลิก
0
Vamos explorar
2 ชั่วโมง 53 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vamos explorar, , ,
คลิก
0
Vamos explorar
3 ชั่วโมง 17 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
Gilcimara Rocha está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
0
Gilcimara Rocha está enviando um Presente GRÁTIS para você!
4 ชั่วโมง 22 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
6 ชั่วโมง 36 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
7 ชั่วโมง 17 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
7 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
7 ชั่วโมง 47 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
7 ชั่วโมง 47 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
7 ชั่วโมง 47 รายงานการประชุม มาแล้ว
Mestre das Conquistas, , ,
คลิก
0
Mestre das Conquistas
7 ชั่วโมง 52 รายงานการประชุม มาแล้ว
Loja de Refrescos chegou ao Nível 2!, , ,
คลิก
0
Loja de Refrescos chegou ao Nível 2!
8 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
8 ชั่วโมง 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
8 ชั่วโมง 29 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aparecida Pereira está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
0
Aparecida Pereira está enviando um Presente GRÁTIS para você!
8 ชั่วโมง 29 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
8 ชั่วโมง 29 รายงานการประชุม มาแล้ว
Venha participar!, , ,
คลิก
0
Venha participar!
8 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
8 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
9 ชั่วโมง 9 รายงานการประชุม มาแล้ว
Van Whistler está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
0
Van Whistler está enviando um Presente GRÁTIS para você!
9 ชั่วโมง 23 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
9 ชั่วโมง 34 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
9 ชั่วโมง 34 รายงานการประชุม มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
0
Caminho para o Sucesso
10 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
0
Caminho para o Sucesso
10 ชั่วโมง 13 รายงานการประชุม มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
0
Troféu Desbloqueado!
10 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
O Conto do Ratinho Pintor, , ,
คลิก
0
O Conto do Ratinho Pintor
10 ชั่วโมง 46 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vamos explorar, , ,
คลิก
0
Vamos explorar
10 ชั่วโมง 47 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vamos explorar, , ,
คลิก
0
Vamos explorar
10 ชั่วโมง 50 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
10 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
10 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Aventura Aérea, , ,
คลิก
0
Aventura Aérea
10 ชั่วโมง 57 รายงานการประชุม มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
0
Caminho para o Sucesso
10 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
10 ชั่วโมง 59 รายงานการประชุม มาแล้ว
Fazenda Feliz, , ,
คลิก
0
Fazenda Feliz
11 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Fazenda Feliz, , ,
คลิก
0
Fazenda Feliz
11 ชั่วโมง 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Grande Conquista, , ,
คลิก
0
Grande Conquista
11 ชั่วโมง 13 รายงานการประชุม มาแล้ว
Venha participar!, , ,
คลิก
0
Venha participar!
11 ชั่วโมง 41 รายงานการประชุม มาแล้ว
Uau! Olha o que eu encontrei!, , ,
คลิก
0
Uau! Olha o que eu encontrei!
11 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Fazenda Feliz ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Fazenda Feliz ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Fazenda Feliz ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Fazenda Feliz รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Fazenda Feliz Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Fazenda Feliz ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Fazenda Feliz. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Fazenda Feliz. สงวนลิขสิทธิ์.


?>