Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Fazenda Feliz. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
0
Troféu Desbloqueado!
4 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
0
Troféu Desbloqueado!
8 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Candida Menezes está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
0
Candida Menezes está enviando um Presente GRÁTIS para você!
14 ชั่วโมง 51 รายงานการประชุม มาแล้ว
Junte-se a nós!, , ,
คลิก
0
Junte-se a nós!
21 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Baú da Aventura Aérea!, , ,
คลิก
0
Baú da Aventura Aérea!
3 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Junte-se a nós!, , ,
คลิก
1
Junte-se a nós!
5 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Junte-se a nós!, , ,
คลิก
0
Junte-se a nós!
6 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
A excelente Aventura do Taz e do Leo!, , ,
คลิก
5
A excelente Aventura do Taz e do Leo!
3 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Vila do Cogumelo, , ,
คลิก
3
Vila do Cogumelo
3 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Junte-se a nós!, , ,
คลิก
3
Junte-se a nós!
3 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง มาแล้ว
M: danitio regalos gratis1, , M: ,
คลิก
8
M: danitio regalos gratis1
3 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Fazenda Feliz, , ,
คลิก
9
Fazenda Feliz
3 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Fazenda Feliz, , ,
คลิก
9
Fazenda Feliz
3 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Fazenda Feliz, , ,
คลิก
9
Fazenda Feliz
3 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Danitio Zalcman está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
8
Danitio Zalcman está enviando um Presente GRÁTIS para você!
3 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
9
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Fazenda Feliz, , ,
คลิก
8
Fazenda Feliz
3 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
A Gansa dos Ovos Dourados, , ,
คลิก
10
A Gansa dos Ovos Dourados
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
A Gansa dos Ovos Dourados, , ,
คลิก
10
A Gansa dos Ovos Dourados
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
12
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Grande Conquista, , ,
คลิก
10
Grande Conquista
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Um Verão de Vaga-lume, , ,
คลิก
11
Um Verão de Vaga-lume
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Telma Rodrigues está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
14
Telma Rodrigues está enviando um Presente GRÁTIS para você!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
A Gansa dos Ovos Dourados, , ,
คลิก
12
A Gansa dos Ovos Dourados
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
A Gansa dos Ovos Dourados, , ,
คลิก
12
A Gansa dos Ovos Dourados
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
9
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
A Gansa dos Ovos Dourados, , ,
คลิก
8
A Gansa dos Ovos Dourados
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
11
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
7
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Selma Costa está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
10
Selma Costa está enviando um Presente GRÁTIS para você!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
9
Caminho para o Sucesso
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
8
Caminho para o Sucesso
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
9
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
A Gansa dos Ovos Dourados, , ,
คลิก
7
A Gansa dos Ovos Dourados
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
A Gansa dos Ovos Dourados, , ,
คลิก
7
A Gansa dos Ovos Dourados
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
A Gansa dos Ovos Dourados, , ,
คลิก
7
A Gansa dos Ovos Dourados
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Incrível Conquista, , ,
คลิก
7
Incrível Conquista
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
6
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
6
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Huedson Correa está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
6
Huedson Correa está enviando um Presente GRÁTIS para você!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Caminho para o Sucesso, , ,
คลิก
6
Caminho para o Sucesso
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
A Gansa dos Ovos Dourados, , ,
คลิก
6
A Gansa dos Ovos Dourados
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
7
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
7
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Um Verão de Vaga-lume, , ,
คลิก
6
Um Verão de Vaga-lume
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Nova recompensa!, , ,
คลิก
6
Nova recompensa!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
7
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
6
Troféu Desbloqueado!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Baú da Aventura Aérea!, , ,
คลิก
6
Baú da Aventura Aérea!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
7
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
7
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Mestre das Conquistas, , ,
คลิก
6
Mestre das Conquistas
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Aventura Aérea, , ,
คลิก
6
Aventura Aérea
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Grande Conquista, , ,
คลิก
3
Grande Conquista
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
6
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Aparecida Pereira chegou ao Nível 84 da Fazenda das Águas!!, , ,
คลิก
6
Aparecida Pereira chegou ao Nível 84 da Fazenda das Águas!!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
6
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Fazenda Feliz ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Fazenda Feliz ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Fazenda Feliz ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Fazenda Feliz รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Fazenda Feliz Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Fazenda Feliz ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Fazenda Feliz. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Fazenda Feliz. สงวนลิขสิทธิ์.


?>