Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Fazenda Feliz. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Incrível Conquista, , ,
คลิก
0
Incrível Conquista
2 ชั่วโมง 25 รายงานการประชุม มาแล้ว
Incrível Conquista, , ,
คลิก
0
Incrível Conquista
3 ชั่วโมง 51 รายงานการประชุม มาแล้ว
Mestre das Conquistas, , ,
คลิก
0
Mestre das Conquistas
3 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
Venha se juntar a nós!, , ,
คลิก
1
Venha se juntar a nós!
5 ชั่วโมง 3 รายงานการประชุม มาแล้ว
Estou de Volta!, , ,
คลิก
1
Estou de Volta!
5 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
Estou de Volta!, , ,
คลิก
1
Estou de Volta!
6 ชั่วโมง 17 วินาที มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
12 ชั่วโมง 45 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
13 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
2
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
13 ชั่วโมง 26 รายงานการประชุม มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
2
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
13 ชั่วโมง 38 รายงานการประชุม มาแล้ว
Venha se juntar a nós!, , ,
คลิก
5
Venha se juntar a nós!
1 วัน 14 รายงานการประชุม มาแล้ว
Vamos encontrar o Darryl, , ,
คลิก
4
Vamos encontrar o Darryl
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Vamos encontrar o Darryl, , ,
คลิก
3
Vamos encontrar o Darryl
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Corrida da Fazenda!, , ,
คลิก
4
Corrida da Fazenda!
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Aventura Aérea, , ,
คลิก
3
Aventura Aérea
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Aventura Aérea, , ,
คลิก
4
Aventura Aérea
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
4
Troféu Desbloqueado!
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Venha se juntar a nós!, , ,
คลิก
2
Venha se juntar a nós!
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
3
Troféu Desbloqueado!
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
3
Troféu Desbloqueado!
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
3
Troféu Desbloqueado!
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
2
Troféu Desbloqueado!
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
2
Troféu Desbloqueado!
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
2
Troféu Desbloqueado!
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
2
Troféu Desbloqueado!
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Troféu Desbloqueado!, , ,
คลิก
3
Troféu Desbloqueado!
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Pintura de Outono, , ,
คลิก
2
Pintura de Outono
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
2
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Venha se juntar a nós!, , ,
คลิก
3
Venha se juntar a nós!
2 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Mestre das Conquistas, , ,
คลิก
3
Mestre das Conquistas
2 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Mestre das Conquistas, , ,
คลิก
2
Mestre das Conquistas
2 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Mestre das Conquistas, , ,
คลิก
3
Mestre das Conquistas
2 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Mestre das Conquistas, , ,
คลิก
3
Mestre das Conquistas
2 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
Mestre das Conquistas, , ,
คลิก
3
Mestre das Conquistas
2 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
Venha participar!, , ,
คลิก
3
Venha participar!
2 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Mari Jogadora está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
3
Mari Jogadora está enviando um Presente GRÁTIS para você!
2 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Venha se juntar a nós!, , ,
คลิก
2
Venha se juntar a nós!
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Filomena Leitao está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
3
Filomena Leitao está enviando um Presente GRÁTIS para você!
2 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Nova recompensa!, , ,
คลิก
3
Nova recompensa!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Venha participar!, , ,
คลิก
3
Venha participar!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Venha se juntar a nós!, , ,
คลิก
4
Venha se juntar a nós!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Vamos encontrar o Darryl, , ,
คลิก
3
Vamos encontrar o Darryl
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Pintura de Outono, , ,
คลิก
3
Pintura de Outono
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
3
Vendedor Misterioso
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
คลิก
3
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Pintura de Outono, , ,
คลิก
2
Pintura de Outono
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Venha se juntar a nós!, , ,
คลิก
8
Venha se juntar a nós!
2 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
คลิก
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Catia Romualdo está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
คลิก
3
Catia Romualdo está enviando um Presente GRÁTIS para você!
2 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Vamos encontrar o Darryl, , ,
คลิก
3
Vamos encontrar o Darryl
2 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Pintura de Outono, , ,
คลิก
3
Pintura de Outono
2 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Vendedor Misterioso, , ,
คลิก
3
Vendedor Misterioso
2 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Fazenda Feliz ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Fazenda Feliz ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Fazenda Feliz ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Fazenda Feliz รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Fazenda Feliz Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Fazenda Feliz ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Fazenda Feliz. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Fazenda Feliz. สงวนลิขสิทธิ์.


?>