Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Fazenda Feliz. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Grande Conquista
3 Giờ 50 Phút trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
0
Caminho para o Sucesso
3 Giờ 53 Phút trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Grande Conquista
3 Giờ 54 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
4 Giờ 52 Phút trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
0
Caminho para o Sucesso
5 Giờ 6 Phút trước đây
Venha participar!, , ,
Nhấp chuột
0
Venha participar!
5 Giờ 39 Phút trước đây
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
1
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
5 Giờ 56 Phút trước đây
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
1
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
5 Giờ 56 Phút trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
0
Caminho para o Sucesso
5 Giờ 57 Phút trước đây
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
0
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
5 Giờ 57 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
2
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
6 Giờ 10 Giây trước đây
Mestre das Conquistas, , ,
Nhấp chuột
0
Mestre das Conquistas
6 Giờ 53 Phút trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Grande Conquista
6 Giờ 54 Phút trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Grande Conquista
8 Giờ 6 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
8 Giờ 34 Phút trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Grande Conquista
8 Giờ 45 Phút trước đây
Dora De Brito Alves está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
1
Dora De Brito Alves está enviando um Presente GRÁTIS para você!
9 Giờ 1 Phút trước đây
Aventura Aérea, , ,
Nhấp chuột
3
Aventura Aérea
9 Giờ 39 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
4
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
17 Giờ 16 Phút trước đây
Van Whistler está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
2
Van Whistler está enviando um Presente GRÁTIS para você!
17 Giờ 18 Phút trước đây
Venha participar!, , ,
Nhấp chuột
4
Venha participar!
23 Giờ 28 Phút trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
2
Caminho para o Sucesso
1 Ngày 3 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
1
Caminho para o Sucesso
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
6
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Mandou bem!, , ,
Nhấp chuột
5
Mandou bem!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Mandou bem!, , ,
Nhấp chuột
3
Mandou bem!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
5
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Venha participar!, , ,
Nhấp chuột
6
Venha participar!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Para frente e avante!, , ,
Nhấp chuột
4
Para frente e avante!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Fazenda das Águas, , ,
Nhấp chuột
5
Fazenda das Águas
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Dora De Brito Alves está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
3
Dora De Brito Alves está enviando um Presente GRÁTIS para você!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
2
Grande Conquista
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Luci Sanz está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
4
Luci Sanz está enviando um Presente GRÁTIS para você!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Incrível Conquista, , ,
Nhấp chuột
3
Incrível Conquista
2 Ngày 29 Phút trước đây
Mestre das Conquistas, , ,
Nhấp chuột
2
Mestre das Conquistas
2 Ngày 52 Phút trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
2
Caminho para o Sucesso
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
2
Caminho para o Sucesso
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
2
Caminho para o Sucesso
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Venha participar!, , ,
Nhấp chuột
7
Venha participar!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Incrível Conquista, , ,
Nhấp chuột
2
Incrível Conquista
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
2
Caminho para o Sucesso
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
6
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Venha participar!, , ,
Nhấp chuột
6
Venha participar!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
5
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
3
Grande Conquista
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Mestre das Conquistas, , ,
Nhấp chuột
4
Mestre das Conquistas
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
6
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Van Whistler está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
6
Van Whistler está enviando um Presente GRÁTIS para você!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Incrível Conquista, , ,
Nhấp chuột
4
Incrível Conquista
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
4
Grande Conquista
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Incrível Conquista, , ,
Nhấp chuột
4
Incrível Conquista
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
4
Grande Conquista
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
5
Caminho para o Sucesso
3 Ngày 4 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
5
Caminho para o Sucesso
3 Ngày 4 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
5
Grande Conquista
3 Ngày 4 Giờ trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
8
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
8
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 Ngày 18 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Fazenda Feliz Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Fazenda Feliz liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Fazenda Feliz quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Fazenda Feliz Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Fazenda Feliz Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Fazenda Feliz mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Fazenda Feliz. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Fazenda Feliz. Tất cả các quyền..


?>