Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Fazenda Feliz. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
1
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
4 Giờ 57 Phút trước đây
Incrível Conquista, , ,
Nhấp chuột
2
Incrível Conquista
10 Giờ 47 Phút trước đây
Incrível Conquista, , ,
Nhấp chuột
2
Incrível Conquista
10 Giờ 47 Phút trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
3
Venha se juntar a nós!
11 Giờ 6 Phút trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
3
Venha se juntar a nós!
11 Giờ 6 Phút trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
3
Venha se juntar a nós!
11 Giờ 7 Phút trước đây
Mestre das Conquistas, , ,
Nhấp chuột
1
Mestre das Conquistas
14 Giờ 5 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
6
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
14 Giờ 50 Phút trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
4
Venha se juntar a nós!
15 Giờ 8 Phút trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
5
Venha se juntar a nós!
15 Giờ 27 Phút trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
4
Venha se juntar a nós!
15 Giờ 27 Phút trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
6
Venha se juntar a nós!
15 Giờ 28 Phút trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
5
Venha se juntar a nós!
15 Giờ 28 Phút trước đây
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
4
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
15 Giờ 50 Phút trước đây
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
3
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
15 Giờ 50 Phút trước đây
Aventura Aérea, , ,
Nhấp chuột
4
Aventura Aérea
16 Giờ 34 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
2
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
20 Giờ 22 Phút trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
2
Venha se juntar a nós!
20 Giờ 23 Phút trước đây
Cecilia de Souza está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
2
Cecilia de Souza está enviando um Presente GRÁTIS para você!
23 Giờ 22 Phút trước đây
Mandou bem!, , ,
Nhấp chuột
2
Mandou bem!
1 Ngày 22 Phút trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
2
Venha se juntar a nós!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
2
Venha se juntar a nós!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Suzana Krinski está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
4
Suzana Krinski está enviando um Presente GRÁTIS para você!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
2
Venha se juntar a nós!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
5
Caminho para o Sucesso
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
3
Caminho para o Sucesso
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
2
Caminho para o Sucesso
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
2
Caminho para o Sucesso
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
2
Caminho para o Sucesso
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
2
Caminho para o Sucesso
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Van Whistler está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
3
Van Whistler está enviando um Presente GRÁTIS para você!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Gonca Gül está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
1
Gonca Gül está enviando um Presente GRÁTIS para você!
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Aventura Aérea, , ,
Nhấp chuột
4
Aventura Aérea
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
1
Ajude-me na Casa de Pedidos e ganhe OP GRÁTIS!
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Mestre das Conquistas, , ,
Nhấp chuột
2
Mestre das Conquistas
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Fazenda Feliz, , ,
Nhấp chuột
4
Fazenda Feliz
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Fazenda Feliz, , ,
Nhấp chuột
2
Fazenda Feliz
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Baú da Aventura Aérea!, , ,
Nhấp chuột
3
Baú da Aventura Aérea!
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
3
Venha se juntar a nós!
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
2
Venha se juntar a nós!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
2
Grande Conquista
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
2
Venha se juntar a nós!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Carlos Faria está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
3
Carlos Faria está enviando um Presente GRÁTIS para você!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
2
Grande Conquista
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
1
Grande Conquista
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
1
Grande Conquista
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
1
Grande Conquista
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
1
Grande Conquista
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
1
Grande Conquista
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
1
Grande Conquista
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Venha se juntar a nós!, , ,
Nhấp chuột
2
Venha se juntar a nós!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Incrível Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Incrível Conquista
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Vamos encontrar o Darryl, , ,
Nhấp chuột
1
Vamos encontrar o Darryl
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
3
Caminho para o Sucesso
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
2
Caminho para o Sucesso
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Sucesso no Clubinho!, , ,
Nhấp chuột
1
Sucesso no Clubinho!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Vamos encontrar o Darryl, , ,
Nhấp chuột
1
Vamos encontrar o Darryl
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Baú da Aventura Aérea!, , ,
Nhấp chuột
1
Baú da Aventura Aérea!
2 Ngày 14 Giờ trước đây
Baú da Aventura Aérea!, , ,
Nhấp chuột
1
Baú da Aventura Aérea!
2 Ngày 14 Giờ trước đây
Baú da Aventura Aérea!, , ,
Nhấp chuột
1
Baú da Aventura Aérea!
2 Ngày 14 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Fazenda Feliz Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Fazenda Feliz liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Fazenda Feliz quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Fazenda Feliz Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Fazenda Feliz Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Fazenda Feliz mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Fazenda Feliz. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Fazenda Feliz. Tất cả các quyền..


?>