Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Fazenda Feliz. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
1 Giờ 47 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 Giờ 10 Phút trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Grande Conquista
2 Giờ 11 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
2 Giờ 11 Phút trước đây
Venha participar!, , ,
Nhấp chuột
0
Venha participar!
2 Giờ 14 Phút trước đây
Fazenda Feliz, , ,
Nhấp chuột
0
Fazenda Feliz
3 Giờ 2 Phút trước đây
Fazenda Feliz, , ,
Nhấp chuột
0
Fazenda Feliz
3 Giờ 2 Phút trước đây
Fazenda Feliz, , ,
Nhấp chuột
0
Fazenda Feliz
3 Giờ 2 Phút trước đây
Fazenda Feliz, , ,
Nhấp chuột
0
Fazenda Feliz
3 Giờ 2 Phút trước đây
Incrível Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Incrível Conquista
3 Giờ 5 Phút trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
0
Caminho para o Sucesso
3 Giờ 56 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
3 Giờ 56 Phút trước đây
Nova Árvore Premiada!, , ,
Nhấp chuột
0
Nova Árvore Premiada!
4 Giờ 33 Phút trước đây
Fazenda Feliz, , ,
Nhấp chuột
0
Fazenda Feliz
5 Giờ 39 Phút trước đây
Junte-se a nós!, , ,
Nhấp chuột
0
Junte-se a nós!
5 Giờ 39 Phút trước đây
Grande Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Grande Conquista
5 Giờ 39 Phút trước đây
Fazenda Feliz, , ,
Nhấp chuột
0
Fazenda Feliz
5 Giờ 39 Phút trước đây
Junte-se a nós!, , ,
Nhấp chuột
0
Junte-se a nós!
6 Giờ 25 Phút trước đây
Parabéns!, , ,
Nhấp chuột
0
Parabéns!
6 Giờ 26 Phút trước đây
Abra seu Baú de Tesouro!, , ,
Nhấp chuột
0
Abra seu Baú de Tesouro!
6 Giờ 26 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
6 Giờ 29 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
6 Giờ 29 Phút trước đây
Junte-se a nós!, , ,
Nhấp chuột
0
Junte-se a nós!
6 Giờ 51 Phút trước đây
Venha participar!, , ,
Nhấp chuột
0
Venha participar!
7 Giờ 16 Phút trước đây
Junte-se a nós!, , ,
Nhấp chuột
0
Junte-se a nós!
7 Giờ 16 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
7 Giờ 16 Phút trước đây
Law Fernando está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
0
Law Fernando está enviando um Presente GRÁTIS para você!
7 Giờ 17 Phút trước đây
Incrível Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Incrível Conquista
7 Giờ 42 Phút trước đây
Aventura Aérea, , ,
Nhấp chuột
0
Aventura Aérea
7 Giờ 42 Phút trước đây
Eny C S Vieira está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
0
Eny C S Vieira está enviando um Presente GRÁTIS para você!
8 Giờ 7 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
8 Giờ 9 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
8 Giờ 32 Phút trước đây
Uau! Olha o que eu encontrei!, , ,
Nhấp chuột
0
Uau! Olha o que eu encontrei!
8 Giờ 32 Phút trước đây
Venha participar!, , ,
Nhấp chuột
0
Venha participar!
8 Giờ 32 Phút trước đây
Produza Gasolina na Refinaria de Petróleo!, , ,
Nhấp chuột
0
Produza Gasolina na Refinaria de Petróleo!
8 Giờ 35 Phút trước đây
Mestre das Conquistas, , ,
Nhấp chuột
0
Mestre das Conquistas
8 Giờ 37 Phút trước đây
Rui Vieira está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
0
Rui Vieira está enviando um Presente GRÁTIS para você!
9 Giờ 22 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
9 Giờ 50 Phút trước đây
Junte-se a nós!, , ,
Nhấp chuột
0
Junte-se a nós!
9 Giờ 50 Phút trước đây
Eternamente Chinês, , ,
Nhấp chuột
0
Eternamente Chinês
9 Giờ 50 Phút trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
0
Caminho para o Sucesso
9 Giờ 52 Phút trước đây
Eternamente Chinês, , ,
Nhấp chuột
0
Eternamente Chinês
10 Giờ 40 Phút trước đây
Junte-se a nós!, , ,
Nhấp chuột
0
Junte-se a nós!
11 Giờ 6 Phút trước đây
Uau! Olha o que eu encontrei!, , ,
Nhấp chuột
0
Uau! Olha o que eu encontrei!
11 Giờ 9 Phút trước đây
Junte-se a nós!, , ,
Nhấp chuột
0
Junte-se a nós!
11 Giờ 10 Phút trước đây
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!, , ,
Nhấp chuột
0
Abra um para receber sua Recompensa Diária GRÁTIS!
11 Giờ 23 Phút trước đây
Incrível Conquista, , ,
Nhấp chuột
0
Incrível Conquista
14 Giờ 55 Phút trước đây
Aparecida Pereira está enviando um Presente GRÁTIS para você!, , ,
Nhấp chuột
0
Aparecida Pereira está enviando um Presente GRÁTIS para você!
14 Giờ 55 Phút trước đây
Venha participar!, , ,
Nhấp chuột
0
Venha participar!
14 Giờ 55 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
14 Giờ 56 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
14 Giờ 56 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
14 Giờ 56 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
14 Giờ 56 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
14 Giờ 56 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
14 Giờ 56 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
14 Giờ 56 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
14 Giờ 56 Phút trước đây
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!, , ,
Nhấp chuột
0
Pedido Completo! Receba uma Fruta GRÁTIS AGORA!
14 Giờ 56 Phút trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
0
Caminho para o Sucesso
15 Giờ 20 Phút trước đây
Caminho para o Sucesso, , ,
Nhấp chuột
0
Caminho para o Sucesso
15 Giờ 24 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Fazenda Feliz Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Fazenda Feliz liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Fazenda Feliz quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Fazenda Feliz Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Fazenda Feliz Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Fazenda Feliz mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Fazenda Feliz. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Fazenda Feliz. Tất cả các quyền..


?>