Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור 開心水族箱. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
幫幫符少開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫符少開寶箱吧!
16 שעות 12 דקות לפני
幫幫Wendy Chong開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Wendy Chong開寶箱吧!
16 שעות 38 דקות לפני
開心水族箱, , ,
קליקים
0
開心水族箱
1 ימים 15 שעות לפני
幫幫自知之明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫自知之明開寶箱吧!
2 ימים 8 שעות לפני
幫幫張麗明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫張麗明開寶箱吧!
2 ימים 13 שעות לפני
感恩感恩, , ,
קליקים
0
感恩感恩
2 ימים 15 שעות לפני
幫幫陳國文開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳國文開寶箱吧!
2 ימים 15 שעות לפני
魔法融合, , ,
קליקים
0
魔法融合
2 ימים 15 שעות לפני
魔法融合, , ,
קליקים
0
魔法融合
2 ימים 15 שעות לפני
開心水族箱, , ,
קליקים
0
開心水族箱
2 ימים 15 שעות לפני
跟著小白遊世界, , ,
קליקים
0
跟著小白遊世界
2 ימים 15 שעות לפני
幫幫Manli Wong開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Manli Wong開寶箱吧!
3 ימים 13 שעות לפני
幫幫陳娜娜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳娜娜開寶箱吧!
3 ימים 13 שעות לפני
幫幫羅倩茹開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫羅倩茹開寶箱吧!
3 ימים 14 שעות לפני
幫幫高德安開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫高德安開寶箱吧!
3 ימים 15 שעות לפני
幫幫Yu Tina開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Yu Tina開寶箱吧!
3 ימים 16 שעות לפני
Chan Yee-chung的寶箱打開啦!, , ,
קליקים
0
Chan Yee-chung的寶箱打開啦!
3 ימים 16 שעות לפני
幫幫有民開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫有民開寶箱吧!
3 ימים 16 שעות לפני
幫幫王有民開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫王有民開寶箱吧!
3 ימים 16 שעות לפני
幫幫陳娜娜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳娜娜開寶箱吧!
4 ימים 13 שעות לפני
幫幫Wendy Chong開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Wendy Chong開寶箱吧!
4 ימים 15 שעות לפני
幫幫邱建成開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫邱建成開寶箱吧!
4 ימים 16 שעות לפני
幫幫李玉英開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫李玉英開寶箱吧!
4 ימים 16 שעות לפני
幫幫郭宗興開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫郭宗興開寶箱吧!
4 ימים 17 שעות לפני
幫幫Manli Wong開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Manli Wong開寶箱吧!
5 ימים 7 שעות לפני
幫幫陳娜娜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳娜娜開寶箱吧!
5 ימים 13 שעות לפני
幫幫陳娜娜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳娜娜開寶箱吧!
6 ימים 12 שעות לפני
幫幫賀有成開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫賀有成開寶箱吧!
6 ימים 15 שעות לפני
幫幫有民開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫有民開寶箱吧!
6 ימים 17 שעות לפני
幫幫陳娜娜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳娜娜開寶箱吧!
1 שבוע 1 שעות לפני
幫幫花露露開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫花露露開寶箱吧!
1 שבוע 14 שעות לפני
幫幫自知之明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫自知之明開寶箱吧!
1 שבוע 14 שעות לפני
開心水族箱, , ,
קליקים
0
開心水族箱
1 שבוע 15 שעות לפני
幫幫翁伯瑜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫翁伯瑜開寶箱吧!
1 שבוע 15 שעות לפני
幫幫賀有成開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫賀有成開寶箱吧!
1 שבוע 16 שעות לפני
幫幫雪雲開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫雪雲開寶箱吧!
1 שבוע 1 ימים לפני
幫幫陳娜娜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳娜娜開寶箱吧!
1 שבוע 1 ימים לפני
幫幫張麗明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫張麗明開寶箱吧!
1 שבוע 1 ימים לפני
幫幫陳美美開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳美美開寶箱吧!
1 שבוע 1 ימים לפני
幫幫鍾爾傑開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫鍾爾傑開寶箱吧!
1 שבוע 1 ימים לפני
幫幫鍾寒海開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫鍾寒海開寶箱吧!
1 שבוע 1 ימים לפני
幫幫鍾開欣開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫鍾開欣開寶箱吧!
1 שבוע 1 ימים לפני
柴史仁的寶箱打開啦!, , ,
קליקים
0
柴史仁的寶箱打開啦!
1 שבוע 1 ימים לפני
幫幫朱秀吟開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫朱秀吟開寶箱吧!
1 שבוע 1 ימים לפני
幫幫陳娜娜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳娜娜開寶箱吧!
1 שבוע 2 ימים לפני
幫幫張麗明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫張麗明開寶箱吧!
1 שבוע 2 ימים לפני
幫幫邱建成開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫邱建成開寶箱吧!
1 שבוע 2 ימים לפני
幫幫陳美美開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳美美開寶箱吧!
1 שבוע 2 ימים לפני
幫幫HO Shan開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫HO Shan開寶箱吧!
1 שבוע 2 ימים לפני
幫幫柯子涵開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫柯子涵開寶箱吧!
1 שבוע 2 ימים לפני
幫幫Liang Liang開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Liang Liang開寶箱吧!
1 שבוע 3 ימים לפני
幫幫蔡志昇開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫蔡志昇開寶箱吧!
1 שבוע 3 ימים לפני
幫幫Manli Wong開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Manli Wong開寶箱吧!
1 שבוע 3 ימים לפני
幫幫陳娜娜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳娜娜開寶箱吧!
1 שבוע 3 ימים לפני
幫幫張麗明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫張麗明開寶箱吧!
1 שבוע 3 ימים לפני
幫幫李玉英開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫李玉英開寶箱吧!
1 שבוע 3 ימים לפני
幫幫鍾寒海開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫鍾寒海開寶箱吧!
1 שבוע 3 ימים לפני
幫幫鍾爾傑開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫鍾爾傑開寶箱吧!
1 שבוע 3 ימים לפני
幫幫鍾開欣開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫鍾開欣開寶箱吧!
1 שבוע 3 ימים לפני
幫幫Anne-Marie Ferchichi開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Anne-Marie Ferchichi開寶箱吧!
1 שבוע 3 ימים לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף 開心水族箱 מתנות

 1. אתה יכול לטעון 開心水族箱 קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל 開心水族箱 הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור 開心水族箱 עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך 開心水族箱 Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר 開心水族箱 פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם 開心水族箱. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים 開心水族箱. כל הזכויות שמורות..


?>