Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור 開心水族箱. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
幫幫黃孝明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫黃孝明開寶箱吧!
7 שעות 33 דקות לפני
幫幫Eric Yang開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Eric Yang開寶箱吧!
8 שעות 58 דקות לפני
幫幫陳美美開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳美美開寶箱吧!
9 שעות 3 דקות לפני
幫幫丁曉婕開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫丁曉婕開寶箱吧!
9 שעות 7 דקות לפני
幫幫蔡志昇開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫蔡志昇開寶箱吧!
9 שעות 22 דקות לפני
幫幫柯子涵開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫柯子涵開寶箱吧!
9 שעות 40 דקות לפני
幫幫María De Los Ángeles Alonso Callejo開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫María De Los Ángeles Alonso Callejo開寶箱吧!
9 שעות 43 דקות לפני
幫幫Steven Yeh開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Steven Yeh開寶箱吧!
10 שעות 20 שניות לפני
幫幫Yi Ting Chang開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Yi Ting Chang開寶箱吧!
10 שעות 28 דקות לפני
幫幫Johnson Chen開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Johnson Chen開寶箱吧!
10 שעות 28 דקות לפני
幫幫TK Chang開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫TK Chang開寶箱吧!
10 שעות 30 דקות לפני
幫幫陳栗栗開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳栗栗開寶箱吧!
10 שעות 30 דקות לפני
幫幫Sunday Hung開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Sunday Hung開寶箱吧!
10 שעות 30 דקות לפני
幫幫Cheiadd Lin開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Cheiadd Lin開寶箱吧!
11 שעות 7 דקות לפני
連登獎勵大放送, , ,
קליקים
0
連登獎勵大放送
12 שעות 16 דקות לפני
開心水族箱, , ,
קליקים
0
開心水族箱
12 שעות 21 דקות לפני
幫幫蔡俊明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫蔡俊明開寶箱吧!
12 שעות 36 דקות לפני
幫幫吳美真開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫吳美真開寶箱吧!
13 שעות 14 דקות לפני
幫幫葉香香開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫葉香香開寶箱吧!
15 שעות 16 דקות לפני
幫幫陳娜娜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳娜娜開寶箱吧!
15 שעות 17 דקות לפני
幫幫張麗明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫張麗明開寶箱吧!
15 שעות 44 דקות לפני
幫幫Manli Wong開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Manli Wong開寶箱吧!
16 שעות 4 דקות לפני
幫助好友拿獎勵!, , ,
קליקים
0
幫助好友拿獎勵!
17 שעות 21 דקות לפני
幫幫邱建成開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫邱建成開寶箱吧!
17 שעות 41 דקות לפני
幫幫蔡綵玲開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫蔡綵玲開寶箱吧!
18 שעות 23 דקות לפני
連登獎勵大放送, , ,
קליקים
0
連登獎勵大放送
19 שעות 44 דקות לפני
幫幫林宜蓉開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫林宜蓉開寶箱吧!
20 שעות 20 דקות לפני
幫幫郭宗興開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫郭宗興開寶箱吧!
20 שעות 20 דקות לפני
幫幫王有民開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫王有民開寶箱吧!
20 שעות 36 דקות לפני
幫幫賴安安開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫賴安安開寶箱吧!
1 ימים 4 שעות לפני
幫幫符少開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫符少開寶箱吧!
1 ימים 5 שעות לפני
幫幫Mario Gatto開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Mario Gatto開寶箱吧!
1 ימים 6 שעות לפני
幫幫陳美美開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳美美開寶箱吧!
1 ימים 7 שעות לפני
幫幫陳栗栗開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳栗栗開寶箱吧!
1 ימים 10 שעות לפני
幫幫蔡富貴開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫蔡富貴開寶箱吧!
1 ימים 11 שעות לפני
幫幫Yi Ting Chang開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Yi Ting Chang開寶箱吧!
1 ימים 11 שעות לפני
幫幫茹霜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫茹霜開寶箱吧!
1 ימים 11 שעות לפני
幫幫蔡俊明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫蔡俊明開寶箱吧!
1 ימים 11 שעות לפני
幫幫葉香香開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫葉香香開寶箱吧!
1 ימים 11 שעות לפני
幫幫Steven Yeh開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Steven Yeh開寶箱吧!
1 ימים 13 שעות לפני
幫幫蔡綵玲開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫蔡綵玲開寶箱吧!
1 ימים 13 שעות לפני
幫幫陳娜娜開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳娜娜開寶箱吧!
1 ימים 13 שעות לפני
幫幫Helmut Hermans開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Helmut Hermans開寶箱吧!
1 ימים 13 שעות לפני
幫幫張圓伶開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫張圓伶開寶箱吧!
1 ימים 15 שעות לפני
幫幫Sunday Hung開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Sunday Hung開寶箱吧!
1 ימים 15 שעות לפני
幫幫陳素英開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫陳素英開寶箱吧!
1 ימים 15 שעות לפני
幫幫張麗明開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫張麗明開寶箱吧!
1 ימים 16 שעות לפני
幫幫Yu Tina開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Yu Tina開寶箱吧!
1 ימים 16 שעות לפני
幫幫Chan Yee-chung開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Chan Yee-chung開寶箱吧!
1 ימים 17 שעות לפני
幫幫Manli Wong開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Manli Wong開寶箱吧!
1 ימים 17 שעות לפני
幫幫邱建成開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫邱建成開寶箱吧!
1 ימים 17 שעות לפני
開心水族箱, , ,
קליקים
0
開心水族箱
1 ימים 17 שעות לפני
幫幫雪雲開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫雪雲開寶箱吧!
1 ימים 17 שעות לפני
幫幫黃星奈開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫黃星奈開寶箱吧!
1 ימים 18 שעות לפני
幫幫Christina Lin開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Christina Lin開寶箱吧!
1 ימים 18 שעות לפני
幫幫王有民開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫王有民開寶箱吧!
1 ימים 19 שעות לפני
幫幫丁曉婕開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫丁曉婕開寶箱吧!
1 ימים 19 שעות לפני
幫幫Yi Ting開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫Yi Ting開寶箱吧!
1 ימים 20 שעות לפני
幫幫郭宗興開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫郭宗興開寶箱吧!
1 ימים 20 שעות לפני
幫幫柯文開寶箱吧!, , ,
קליקים
0
幫幫柯文開寶箱吧!
1 ימים 22 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף 開心水族箱 מתנות

 1. אתה יכול לטעון 開心水族箱 קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל 開心水族箱 הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור 開心水族箱 עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך 開心水族箱 Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר 開心水族箱 פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם 開心水族箱. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים 開心水族箱. כל הזכויות שמורות..


?>