Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho 開心水族箱. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
幫幫李秀敏開寶箱吧!, 李秀敏在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫李秀敏開寶箱吧! Bonus
2 Giờ 17 Phút trước đây
幫幫泳富張開寶箱吧!, 泳富張在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫泳富張開寶箱吧! Bonus
4 Giờ 41 Phút trước đây
幫幫Ruyu Chen開寶箱吧!, Ruyu Chen在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫Ruyu Chen開寶箱吧! Bonus
5 Giờ 2 Phút trước đây
幫幫Yi Ting Chang開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫Yi Ting Chang開寶箱吧! Bonus
5 Giờ 3 Phút trước đây
幫幫TK Chang開寶箱吧!, TK Chang在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好 , ,
Nhấp chuột
0
幫幫TK Chang開寶箱吧! Bonus
5 Giờ 7 Phút trước đây
幫幫蔡志昇開寶箱吧!, 蔡志昇在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫蔡志昇開寶箱吧! Bonus
5 Giờ 10 Phút trước đây
幫幫蔡志昇開寶箱吧!, 蔡志昇在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫蔡志昇開寶箱吧! Bonus
5 Giờ 19 Phút trước đây
幫幫張美娟開寶箱吧!, 張美娟在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫張美娟開寶箱吧! Bonus
5 Giờ 24 Phút trước đây
幫幫鍾爾傑開寶箱吧!, 鍾爾傑在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫鍾爾傑開寶箱吧! Bonus
5 Giờ 31 Phút trước đây
開心水族箱, 張美娟用金鑰匙打開了寶箱,立刻獲得了稀有寶物!太爽了!, ,
Nhấp chuột
0
開心水族箱 Bonus
5 Giờ 31 Phút trước đây
開心水族箱, 張美娟用金鑰匙打開了寶箱,立刻獲得了稀有寶物!太爽了!, ,
Nhấp chuột
0
開心水族箱 Bonus
5 Giờ 32 Phút trước đây
韓羽玥的寶箱打開啦!, 恭喜!韓羽玥在好友的幫助下開啟了水族箱裡的神秘寶箱獲得了大量的稀有寶, ,
Nhấp chuột
0
韓羽玥的寶箱打開啦! Bonus
5 Giờ 32 Phút trước đây
幫幫鍾寒海開寶箱吧!, 鍾寒海在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫鍾寒海開寶箱吧! Bonus
5 Giờ 34 Phút trước đây
幫幫陳冠仁開寶箱吧!, 陳冠仁在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫陳冠仁開寶箱吧! Bonus
5 Giờ 34 Phút trước đây
幫幫鍾開欣開寶箱吧!, 鍾開欣在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫鍾開欣開寶箱吧! Bonus
5 Giờ 34 Phút trước đây
黃秋惠的招潮蟹贏得扳手腕比賽啦!, , ,
Nhấp chuột
0
黃秋惠的招潮蟹贏得扳手腕比賽啦! Bonus
5 Giờ 42 Phút trước đây
黃秋惠的招潮蟹贏得扳手腕比賽啦!, , ,
Nhấp chuột
0
黃秋惠的招潮蟹贏得扳手腕比賽啦! Bonus
5 Giờ 48 Phút trước đây
黃秋惠的寶箱打開啦!, 恭喜!黃秋惠在好友的幫助下開啟了水族箱裡的神秘寶箱獲得了大量的稀有寶, ,
Nhấp chuột
0
黃秋惠的寶箱打開啦! Bonus
5 Giờ 52 Phút trước đây
幫幫Steven Yeh開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫Steven Yeh開寶箱吧! Bonus
6 Giờ 32 Phút trước đây
幫幫Steven Yeh開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫Steven Yeh開寶箱吧! Bonus
6 Giờ 40 Phút trước đây
幫幫泳富張開寶箱吧!, 泳富張在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫泳富張開寶箱吧! Bonus
6 Giờ 44 Phút trước đây
陳美佐的寶箱打開啦!, 恭喜!陳美佐在好友的幫助下開啟了水族箱裡的神秘寶箱獲得了大量的稀有寶, ,
Nhấp chuột
0
陳美佐的寶箱打開啦! Bonus
8 Giờ 16 Phút trước đây
幫幫陳美佐開寶箱吧!, 陳美佐在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫陳美佐開寶箱吧! Bonus
8 Giờ 19 Phút trước đây
幫幫陳美佐開寶箱吧!, 陳美佐在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫陳美佐開寶箱吧! Bonus
8 Giờ 46 Phút trước đây
幫幫陳美佐開寶箱吧!, 陳美佐在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫陳美佐開寶箱吧! Bonus
8 Giờ 48 Phút trước đây
幫幫陳美佐開寶箱吧!, 陳美佐在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫陳美佐開寶箱吧! Bonus
8 Giờ 48 Phút trước đây
幫幫張家銘開寶箱吧!, 張家銘在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫張家銘開寶箱吧! Bonus
9 Giờ 12 Phút trước đây
幫幫李莉莉開寶箱吧!, 李莉莉在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫李莉莉開寶箱吧! Bonus
9 Giờ 50 Phút trước đây
幫幫吳綱開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫吳綱開寶箱吧! Bonus
10 Giờ 50 Phút trước đây
幫幫邱建成開寶箱吧!, 邱建成在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫邱建成開寶箱吧! Bonus
11 Giờ 15 Phút trước đây
幫幫何黎卿開寶箱吧!, 何黎卿在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫何黎卿開寶箱吧! Bonus
11 Giờ 24 Phút trước đây
開心水族箱, , ,
Nhấp chuột
0
開心水族箱 Bonus
11 Giờ 27 Phút trước đây
幫幫張家銘開寶箱吧!, 張家銘在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫張家銘開寶箱吧! Bonus
11 Giờ 51 Phút trước đây
幫幫周群倫開寶箱吧!, 周群倫在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫周群倫開寶箱吧! Bonus
11 Giờ 53 Phút trước đây
幫幫顏燕開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫顏燕開寶箱吧! Bonus
11 Giờ 53 Phút trước đây
幫幫顏燕開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫顏燕開寶箱吧! Bonus
14 Giờ 24 Phút trước đây
幫幫張家銘開寶箱吧!, 張家銘在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫張家銘開寶箱吧! Bonus
15 Giờ 48 Phút trước đây
幫幫張家銘開寶箱吧!, 張家銘在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫張家銘開寶箱吧! Bonus
15 Giờ 56 Phút trước đây
好人有好報!, 張家銘出手,使命必達! 美人魚獎勵他/她1枚印章喔~, ,
Nhấp chuột
0
好人有好報! Bonus
15 Giờ 56 Phút trước đây
幫助好友拿獎勵!, Tian Li正在做【愛心達人】之【參加資格】,需要一些【愛心勳章】,請您幫, ,
Nhấp chuột
0
幫助好友拿獎勵! Bonus
16 Giờ 2 Phút trước đây
幫幫Wei Li開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫Wei Li開寶箱吧! Bonus
16 Giờ 34 Phút trước đây
幫幫김원선開寶箱吧!, 김원선在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫김원선開寶箱吧! Bonus
17 Giờ 47 Phút trước đây
陳美佐的寶箱打開啦!, 恭喜!陳美佐在好友的幫助下開啟了水族箱裡的神秘寶箱獲得了大量的稀有寶, ,
Nhấp chuột
0
陳美佐的寶箱打開啦! Bonus
18 Giờ 29 Phút trước đây
幫幫行者開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫行者開寶箱吧! Bonus
18 Giờ 38 Phút trước đây
羽彤的寶箱打開啦!, 恭喜!羽彤在好友的幫助下開啟了水族箱裡的神秘寶箱獲得了大量的稀有寶物, ,
Nhấp chuột
0
羽彤的寶箱打開啦! Bonus
18 Giờ 59 Phút trước đây
幫幫羽彤開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫羽彤開寶箱吧! Bonus
19 Giờ 15 Phút trước đây
幫幫張家銘開寶箱吧!, 張家銘在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫張家銘開寶箱吧! Bonus
23 Giờ 14 Phút trước đây
清理小能手√, , ,
Nhấp chuột
0
清理小能手√ Bonus
23 Giờ 14 Phút trước đây
幫幫Yi Ting Chang開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫Yi Ting Chang開寶箱吧! Bonus
23 Giờ 42 Phút trước đây
幫幫Ruyu Chen開寶箱吧!, Ruyu Chen在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫Ruyu Chen開寶箱吧! Bonus
23 Giờ 55 Phút trước đây
幫幫Manli Wong開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫Manli Wong開寶箱吧! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
幫幫葉香香開寶箱吧!, 葉香香在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫葉香香開寶箱吧! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
幫幫李莉莉開寶箱吧!, 李莉莉在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫李莉莉開寶箱吧! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
幫幫李秀敏開寶箱吧!, 李秀敏在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫李秀敏開寶箱吧! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
幫幫李秀敏開寶箱吧!, 李秀敏在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫李秀敏開寶箱吧! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
開心水族箱, , ,
Nhấp chuột
0
開心水族箱 Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
清理小能手√, 張家銘在雲端大冒險獲得嫩綠小槐花x1,清理達人,非妳莫屬!(/≥▽≤/), ,
Nhấp chuột
0
清理小能手√ Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
幫幫吳綱開寶箱吧!, , ,
Nhấp chuột
0
幫幫吳綱開寶箱吧! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
幫幫蔡志昇開寶箱吧!, 蔡志昇在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫蔡志昇開寶箱吧! Bonus
1 Ngày 5 Giờ trước đây
幫幫蔡志昇開寶箱吧!, 蔡志昇在水族箱裡發現了一個神秘寶箱,需要大家的幫助才能開啟!好人有好, ,
Nhấp chuột
0
幫幫蔡志昇開寶箱吧! Bonus
1 Ngày 5 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ 開心水族箱 Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu 開心水族箱 liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả 開心水族箱 quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập 開心水族箱 Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào 開心水族箱 Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy 開心水族箱 mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với 開心水族箱. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền 開心水族箱. Tất cả các quyền..