Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Flower Shop. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
0
Log into Facebook | Facebook Bonus
20 Phút 44 Giây trước đây
Spelen, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
0
Spelen Bonus
49 Phút 17 Giây trước đây
Spelen, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
0
Spelen Bonus
49 Phút 56 Giây trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
0
Log into Facebook | Facebook Bonus
1 Giờ 25 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know., ,
Nhấp chuột
0
Log into Facebook | Facebook Bonus
2 Giờ 12 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
4 Giờ 7 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
0
Jouer Bonus
4 Giờ 59 Phút trước đây
Spelen, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Spelen Bonus
5 Giờ 21 Phút trước đây
Spelen, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Spelen Bonus
5 Giờ 33 Phút trước đây
Spelen, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Spelen Bonus
5 Giờ 36 Phút trước đây
Spelen, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Spelen Bonus
5 Giờ 42 Phút trước đây
Spelen, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Spelen Bonus
5 Giờ 48 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
0
Log into Facebook | Facebook Bonus
5 Giờ 56 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
6 Giờ 2 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
6 Giờ 4 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
6 Giờ 40 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
6 Giờ 54 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know., ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
6 Giờ 55 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
7 Giờ 15 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
7 Giờ 16 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
7 Giờ 18 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know., ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
7 Giờ 38 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
7 Giờ 49 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
7 Giờ 49 Phút trước đây
Flower Shop, Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know., ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop Bonus
7 Giờ 51 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
7 Giờ 51 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
7 Giờ 52 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
7 Giờ 53 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
7 Giờ 54 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
7 Giờ 55 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
7 Giờ 56 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know., ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
7 Giờ 56 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
8 Giờ 2 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
8 Giờ 3 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
8 Giờ 16 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
8 Giờ 21 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
8 Giờ 27 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
8 Giờ 35 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
8 Giờ 37 Phút trước đây
Flower Shop, Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know., ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop Bonus
8 Giờ 38 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
8 Giờ 42 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
8 Giờ 44 Phút trước đây
Flower Shop, , ,
Nhấp chuột
2
Flower Shop
8 Giờ 45 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
8 Giờ 47 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
8 Giờ 49 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know., ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
8 Giờ 49 Phút trước đây
Jouer, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Jouer Bonus
8 Giờ 54 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
9 Giờ 6 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know., ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
11 Giờ 36 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know., ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
11 Giờ 37 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
11 Giờ 51 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
11 Giờ 53 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
13 Giờ 1 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
13 Giờ 4 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
13 Giờ 7 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
13 Giờ 19 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
13 Giờ 20 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
13 Giờ 23 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
13 Giờ 42 Phút trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your…, ,
Nhấp chuột
2
Log into Facebook | Facebook Bonus
14 Giờ 22 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Flower Shop Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Flower Shop liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Flower Shop quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Flower Shop Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Flower Shop Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Flower Shop mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Flower Shop. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Flower Shop. Tất cả các quyền..