Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Forbidden Garden. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
3 Giờ 48 Phút trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
6 Giờ 41 Phút trước đây
Forbidden Garden, Раздели со мной успех, и ты станешь лучше, чем я, ,
Nhấp chuột
0
Forbidden Garden Bonus
7 Giờ 31 Phút trước đây
Play Forbidden Garden!, Play Forbidden Garden!, ,
Nhấp chuột
0
Play Forbidden Garden! Play Forbidden Garden!
11 Giờ 21 Phút trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
16 Giờ 4 Phút trước đây
Take your gift in Forbidden Garden !, Take your gift in Forbidden Garden !, ,
Nhấp chuột
0
Take your gift in Forbidden Garden ! Take your gift in Forbidden Garden !
20 Giờ 40 Phút trước đây
Получи подарок в Forbidden Garden !, Получи подарок в Forbidden Garden !, ,
Nhấp chuột
0
Получи подарок в Forbidden Garden ! Bonus
21 Giờ 15 Phút trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
22 Giờ 28 Phút trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
22 Giờ 38 Phút trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
23 Giờ 30 Phút trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Forbidden Garden, Раздели со мной успех, и ты станешь лучше, чем я, ,
Nhấp chuột
0
Forbidden Garden Bonus
1 Ngày 5 Giờ trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, , ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even…, ,
Nhấp chuột
0
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
Forbidden Garden, Jouez à Forbidden Garden ! Le premier à cliquer obtiendra une récompense., ,
Nhấp chuột
0
Forbidden Garden Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
J-ai accompli la quête -Dark forces III- dans Forbidden Garden., Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
J-ai accompli la quête -Dark forces III- dans Forbidden Garden. Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
J-ai accompli la quête -Dark forces II- dans Forbidden Garden., Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
J-ai accompli la quête -Dark forces II- dans Forbidden Garden. Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Forbidden Garden, Раздели со мной успех, и ты станешь лучше, чем я, ,
Nhấp chuột
0
Forbidden Garden Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Help your allies in Forbidden Garden!, Help your allies in Forbidden Garden!, ,
Nhấp chuột
0
Help your allies in Forbidden Garden! Help your allies in Forbidden Garden!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Forbidden Garden, Rejoignez Forbidden Garden et Valerie Andouche vous offrira une récompense., ,
Nhấp chuột
0
Forbidden Garden Bonus
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Enter Forbidden Garden and receive a reward from Laney Jordan, Enter Forbidden Garden and receive a reward from Laney Jordan, ,
Nhấp chuột
1
Enter Forbidden Garden and receive a reward from Laney Jordan Bonus
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Take your gift in Forbidden Garden !, Take your gift in Forbidden Garden !, ,
Nhấp chuột
0
Take your gift in Forbidden Garden ! Take your gift in Forbidden Garden !
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
J-ai accompli la quête -Dark forces I- dans Forbidden Garden., Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
J-ai accompli la quête -Dark forces I- dans Forbidden Garden. Bonus
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
3 Ngày 17 Phút trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
2
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
0
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Take your gift in Forbidden Garden !, Take your gift in Forbidden Garden !, ,
Nhấp chuột
1
Take your gift in Forbidden Garden ! Take your gift in Forbidden Garden !
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
3 Ngày 15 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
Forbidden Garden, Rejoignez Forbidden Garden et Giovanna Feruglio vous offrira une récompense., ,
Nhấp chuột
1
Forbidden Garden Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
3 Ngày 20 Giờ trước đây
Prenez votre cadeau dans Forbidden Garden!, Prenez votre cadeau dans Forbidden Garden!, ,
Nhấp chuột
1
Prenez votre cadeau dans Forbidden Garden! Prenez votre cadeau dans Forbidden Garden!
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Share this success with me and you-ll become even better than I, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Share this success with me and you-ll become even better than I Bonus
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
4 Ngày 3 Giờ trước đây
Forbidden Garden, Заходи в Forbidden Garden и получи…, ,
Nhấp chuột
1
Forbidden Garden Bonus
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Forbidden Garden updated their business hours., , ,
Nhấp chuột
2
Forbidden Garden updated their business hours.
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Fordere Glück heraus und gewinne im täglichen Lotto, Teile den Erfolg mit mir, und du wirst besser als ich, ,
Nhấp chuột
1
Fordere Glück heraus und gewinne im täglichen Lotto Bonus
4 Ngày 9 Giờ trước đây
Help your allies in Forbidden Garden!, Help your allies in Forbidden Garden!, ,
Nhấp chuột
1
Help your allies in Forbidden Garden! Help your allies in Forbidden Garden!
4 Ngày 16 Giờ trước đây
J-ai accompli la quête -Voleur naïf- dans Forbidden Garden., Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
1
J-ai accompli la quête -Voleur naïf- dans Forbidden Garden. Bonus
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Push luck and win a prize in the daily lottery!, Share this success with me and you-ll become even better than I, ,
Nhấp chuột
2
Push luck and win a prize in the daily lottery! Bonus
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Like, , ,
Nhấp chuột
2
Like
5 Ngày 27 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Forbidden Garden Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Forbidden Garden liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Forbidden Garden quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Forbidden Garden Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Forbidden Garden Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Forbidden Garden mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Forbidden Garden. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Forbidden Garden. Tất cả các quyền..