Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Gardens of Time Hidden Object. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
¡Choni encontró todos los regalos ocultos en su jardín!, ¡Choni quiere agradecer a todos los que dejaron sus encantadores regalos y está dando BONOS GRATIS, ,
Nhấp chuột
0
¡Choni encontró todos los regalos ocultos en su jardín! Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS…, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS…, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
1 Ngày 13 Giờ trước đây
¡Choni obtuvo hoy un bono por jugar Gardens of Time! ¡Qué suerte!, Muchos médicos recomiendan viajar en el tiempo al menos una vez al día.…, ,
Nhấp chuột
0
¡Choni obtuvo hoy un bono por jugar Gardens of Time! ¡Qué suerte! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Jugar, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Jugar, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Carmie completed the -Embarrassing Story- Quest in Gardens of Time!, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Embarrassing Story- Quest in Gardens of Time! Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Carmie completed the -Hear Hear- Quest in Gardens of Time!, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Hear Hear- Quest in Gardens of Time! Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Carmie completed the -Hangry Enrique- Quest in Gardens of Time!, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Hangry Enrique- Quest in Gardens of Time! Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Carmie completed the -Another Anomaly- Quest in Gardens of Time!, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Another Anomaly- Quest in Gardens of Time! Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Carmie completed the -Tucking in Paradoxes- Quest in Gardens of Time!, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Tucking in Paradoxes- Quest in Gardens of Time! Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Jugar, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Jugar, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Carmie completed the -Thanksgiving Family- Quest in Gardens of Time!, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Thanksgiving Family- Quest in Gardens of Time! Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Jugar, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Jugar, Carmie is sharing their loot for…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Carmie is sharing their loot for…
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Carmie completed the Quicksilver Challenge and won fabulous prizes!, Think you have what it takes to win the Quicksilver Challenge, too? Play…, ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the Quicksilver Challenge and won fabulous prizes! Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Jugar, That was a tough one, but Carmie was up to the challenge! Carmie is even…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Carmie crafted an item in the Time Lab!, Help Quincy learn more about the original Time Machine and earn great rewards along the way!, ,
Nhấp chuột
0
Carmie crafted an item in the Time Lab! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Jugar, Most doctors recommend Time Traveling at least once a day, which…, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
2 Ngày 3 Giờ trước đây
coll_riga, Cindy partage les gains obtenus en complétant la collection Latvian Pride., ,
Nhấp chuột
0
coll_riga Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
PolishNoblesFTD1, Cindy a marqué 668,740 points, et constitue une précieuse recrue pour la…, ,
Nhấp chuột
0
PolishNoblesFTD1 Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
dailybonus2, Most doctors recommend Time Traveling at least once a day, which…, ,
Nhấp chuột
0
dailybonus2 Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Rosalie just unlocked the Lycian Tombs Scene in Gardens of Time!, It-s positively beautiful, and packed full of hidden objects begging to be found! Rosalie-s , ,
Nhấp chuột
0
Rosalie just unlocked the Lycian Tombs Scene in Gardens of Time! Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Choni te envió una donación., Te enviaron esto: Star Egg. ¡Lo hicieron porque lo pediste!, ,
Nhấp chuột
0
Choni te envió una donación. Bonus
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Choni te envió una donación., Te enviaron esto: Mute Swan. ¡Lo hicieron porque lo pediste!, ,
Nhấp chuột
0
Choni te envió una donación. Bonus
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Choni te envió una donación., Te enviaron esto: Pine Torch. ¡Lo hicieron porque lo pediste!, ,
Nhấp chuột
0
Choni te envió una donación. Bonus
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Choni te envió una donación., Te enviaron esto: Spear. ¡Lo hicieron porque lo pediste!, ,
Nhấp chuột
0
Choni te envió una donación. Bonus
2 Ngày 12 Giờ trước đây
¡Choni te dejó un regalo oculto en tu jardín!, ¿Crees poder encontrarlo?, ,
Nhấp chuột
0
¡Choni te dejó un regalo oculto en tu jardín! ¿Crees poder encontrarlo?
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Maire completed the -As the Crow Flies- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Maire completed the -As the Crow Flies- Quest in Gardens of Time!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
¡Choni confeccionó un artículo en el Laboratorio del Tiempo!, ¡Ayuda a Quincy a conocer más acerca de la Máquina del Tiempo original y consigue premios increí, ,
Nhấp chuột
0
¡Choni confeccionó un artículo en el Laboratorio del Tiempo! Bonus
2 Ngày 14 Giờ trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS…, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
2 Ngày 14 Giờ trước đây
¡Choni finalizó la búsqueda de -Surrounded- en Gardens of Time!, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
¡Choni finalizó la búsqueda de -Surrounded- en Gardens of Time! Bonus
2 Ngày 14 Giờ trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS…, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
2 Ngày 16 Giờ trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS…, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
2 Ngày 16 Giờ trước đây
¡Choni obtuvo hoy un bono por jugar Gardens of Time! ¡Qué suerte!, Muchos médicos recomiendan viajar en el tiempo al menos una vez al día.…, ,
Nhấp chuột
0
¡Choni obtuvo hoy un bono por jugar Gardens of Time! ¡Qué suerte! Bonus
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
PolishNoblesFTD1, Cindy a marqué 667,580 points, et constitue une précieuse recrue pour la…, ,
Nhấp chuột
0
PolishNoblesFTD1 Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
PolishNoblesFTD1, Cindy a marqué 666,470 points, et constitue une précieuse recrue pour la…, ,
Nhấp chuột
0
PolishNoblesFTD1 Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
coll_riga, Cindy partage les gains obtenus en complétant la collection Latvian Pride., ,
Nhấp chuột
0
coll_riga Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
publish_wishlistnew, , ,
Nhấp chuột
0
publish_wishlistnew
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
dailybonus2, Les médecins conseillent de voyager dans le temps au moins une fois par…, ,
Nhấp chuột
0
dailybonus2 Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
coll_riga, Cindy partage les gains obtenus en complétant la collection Latvian Pride., ,
Nhấp chuột
0
coll_riga Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
3 Ngày 4 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
3 Ngày 12 Giờ trước đây
coll_riga, Cindy partage les gains obtenus en complétant la collection Latvian Pride., ,
Nhấp chuột
0
coll_riga Bonus
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
3 Ngày 13 Giờ trước đây
blitz, Cette quête était difficile, mais Cindy s-est montré(e) à la hauteur ! Cindy offre…, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
3 Ngày 13 Giờ trước đây
blitz, Cette quête était difficile, mais Cindy s-est montré(e) à la hauteur ! Cindy offre…, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
3 Ngày 13 Giờ trước đây
upgradeComplete2new, Cindy souhaite remercier tous les amis qui l-ont aidé(e) et offre un BONUS…, ,
Nhấp chuột
0
upgradeComplete2new Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây
Cindy a achevé la quête de « Royal Family » de Gardens of Time !, Cette quête était difficile, mais Cindy s-est montré(e) à la hauteur ! Cindy offre des…, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a achevé la quête de « Royal Family » de Gardens of Time ! Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel!, Aidez Quincy à découvrir le secret de la première machine temporelle et remportez de superbes ré, ,
Nhấp chuột
0
Cindy a fabriqué un objet dans le Labo temporel! Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Gardens of Time Hidden Object Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Gardens of Time Hidden Object liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Gardens of Time Hidden Object quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Gardens of Time Hidden Object Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Gardens of Time Hidden Object Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Gardens of Time Hidden Object mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Gardens of Time Hidden Object. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Gardens of Time Hidden Object. Tất cả các quyền..