Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Gardens of Time Hidden Object. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Jeffrey completed the -Nature Reserves- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey completed the -Nature Reserves- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Carmie completed the -Christmas Elves- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Christmas Elves- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Carmie got a bonus for playing Gardens of Time today! What a lucky duck!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie got a bonus for playing Gardens of Time today! What a lucky duck!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmie completed the -Ice Foliage- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Ice Foliage- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmie completed the -Unlock the -Choco Maker Factory-- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Unlock the -Choco Maker Factory-- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmie just completed the Arctic Express Set Collection and got one Winter Street Clock., , ,
Nhấp chuột
0
Carmie just completed the Arctic Express Set Collection and got one Winter Street Clock.
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmie completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmie completed the -3 Star North Pole Express- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -3 Star North Pole Express- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmie completed the -3 Star Polar Express Replica- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -3 Star Polar Express Replica- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmie completed the -3 Star Forsaken Forest Time Loop- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -3 Star Forsaken Forest Time Loop- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmie completed the -3 Star Verbier Chalet Time Warp- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -3 Star Verbier Chalet Time Warp- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmie completed the -The Winter Express- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -The Winter Express- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Carmie completed the -Winter Train Set- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Winter Train Set- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Jeffrey completed the Peles Castle in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey completed the Peles Castle in Gardens of Time!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Mari just completed the Travel Team Set Collection and got one Time Nav Pod., , ,
Nhấp chuột
1
Mari just completed the Travel Team Set Collection and got one Time Nav Pod.
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari completed the -Woodlands Engraving- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
1
Mari completed the -Woodlands Engraving- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari completed the -Stalking Water- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Stalking Water- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari completed the -3 Star Travel Break- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -3 Star Travel Break- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari completed the -3 Star Bedazzling Glow- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -3 Star Bedazzling Glow- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari completed the -Teenage Alchemist- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Teenage Alchemist- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari completed the -Antidote Hunt- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Antidote Hunt- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari completed the -Scintillating Toadstools- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Scintillating Toadstools- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari completed the -Unlock the -Choco Maker Factory-- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Unlock the -Choco Maker Factory-- Quest in Gardens of Time!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Caroline completed the Peles Castle in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Caroline completed the Peles Castle in Gardens of Time!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Susan sent you a gift from your Wishlist!, , ,
Nhấp chuột
1
Susan sent you a gift from your Wishlist!
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Dianna stopped by your Garden and left this message:, , ,
Nhấp chuột
0
Dianna stopped by your Garden and left this message:
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Carolyn found all of the hidden gifts in their garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn found all of the hidden gifts in their garden!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Carolyn scored 528,150 Points on the Arctic Giza Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn scored 528,150 Points on the Arctic Giza Scene in Gardens of Time!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Carolyn completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Jeffrey completed the Village Chief Residence in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey completed the Village Chief Residence in Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Carolyn just got a high score in the Arctic Giza Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn just got a high score in the Arctic Giza Scene in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Carolyn just got a high score in the Arctic Giza Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn just got a high score in the Arctic Giza Scene in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Carolyn just got a high score in the Arctic Giza Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
1
Carolyn just got a high score in the Arctic Giza Scene in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Tally-ho! Kazimiera left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Kazimiera left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Tally-ho! Kazimiera left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Kazimiera left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Jeffrey completed the Seabed Castle in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey completed the Seabed Castle in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Tally-ho! Belinda left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Belinda left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Tally-ho! Jerry left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Jerry left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Tally-ho! Jerry left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Jerry left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Cheryl stopped by your Garden and left this message:, , ,
Nhấp chuột
0
Cheryl stopped by your Garden and left this message:
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Jeffrey needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Oys, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Oys
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Jeffrey completed the St. George-s Cathedral in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey completed the St. George-s Cathedral in Gardens of Time!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Tally-ho! Carolyn left a hidden present for you in your garden!
2 Tuần 6 Ngày trước đây
Carolyn scored 493,780 Points on the Ta Prohm Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn scored 493,780 Points on the Ta Prohm Scene in Gardens of Time!
2 Tuần 6 Ngày trước đây
Carolyn scored 482,770 Points on the Ta Prohm Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn scored 482,770 Points on the Ta Prohm Scene in Gardens of Time!
2 Tuần 6 Ngày trước đây
Jeffrey completed the Elvish Fairies Town Hall in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey completed the Elvish Fairies Town Hall in Gardens of Time!
2 Tuần 6 Ngày trước đây
Caroline needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Pt, , ,
Nhấp chuột
0
Caroline needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Pt
3 Tuần 8 Giờ trước đây
Jeffrey just got a score of 125,580 in the Weekly Blitz Challenge, Flower Showers!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey just got a score of 125,580 in the Weekly Blitz Challenge, Flower Showers!
3 Tuần 11 Giờ trước đây
Caroline needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Cu, , ,
Nhấp chuột
0
Caroline needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Cu
3 Tuần 1 Ngày trước đây
Mari completed the -Luna Temple- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Luna Temple- Quest in Gardens of Time!
3 Tuần 1 Ngày trước đây
Mari completed the Luna Temple in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the Luna Temple in Gardens of Time!
3 Tuần 1 Ngày trước đây
Mari completed the -Luna Pantheon- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Luna Pantheon- Quest in Gardens of Time!
3 Tuần 1 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Gardens of Time Hidden Object Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Gardens of Time Hidden Object liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Gardens of Time Hidden Object quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Gardens of Time Hidden Object Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Gardens of Time Hidden Object Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Gardens of Time Hidden Object mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Gardens of Time Hidden Object. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Gardens of Time Hidden Object. Tất cả các quyền..


?>