Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Gardens of Time Hidden Object. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te , , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te
3 Ngày 8 Giờ trước đây
Jeffrey just completed the Spring Born Animals Collection and got one Flower Lantern., , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey just completed the Spring Born Animals Collection and got one Flower Lantern.
3 Ngày 16 Giờ trước đây
Jeffrey completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!
5 Ngày 9 Giờ trước đây
Jeffrey just completed the Spring Born Animals Collection and got one Flower Lantern., , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey just completed the Spring Born Animals Collection and got one Flower Lantern.
5 Ngày 16 Giờ trước đây
Jeffrey got a bonus for playing Gardens of Time today! What a lucky duck!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey got a bonus for playing Gardens of Time today! What a lucky duck!
6 Ngày 17 Giờ trước đây
Jeffrey needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Tra, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Tra
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Jeffrey just completed the Merida Collection Set Collection and got one Monument to Homeland., , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey just completed the Merida Collection Set Collection and got one Monument to Homeland.
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Carmie completed the -3 Star for T.I.M.E Gardens- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -3 Star for T.I.M.E Gardens- Quest in Gardens of Time!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Carmie completed the -Unexpected Variabilities- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Unexpected Variabilities- Quest in Gardens of Time!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Carmie completed the -2 Star A Deal in Progress Paradox- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -2 Star A Deal in Progress Paradox- Quest in Gardens of Time!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Carmie completed the -Round Off- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Round Off- Quest in Gardens of Time!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Carmie upgraded their Arcane Overgrowth to level 2 in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie upgraded their Arcane Overgrowth to level 2 in Gardens of Time!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Carmie completed the -Wormhole Chamber- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carmie completed the -Wormhole Chamber- Quest in Gardens of Time!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Jeffrey crafted an item in the Time Lab!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey crafted an item in the Time Lab!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te , , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te , , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Carolyn just got a high score in the Higantes Festival Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn just got a high score in the Higantes Festival Scene in Gardens of Time!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Carolyn just got a high score in the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn just got a high score in the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Carolyn just got a high score in the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn just got a high score in the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Carolyn crafted an item in the Time Lab!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn crafted an item in the Time Lab!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Carolyn scored 459,180 Points on the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn scored 459,180 Points on the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Carolyn just got a high score in the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn just got a high score in the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Carolyn just got a high score in the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn just got a high score in the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Carolyn just got a high score in the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn just got a high score in the Manila Jeepney Scene in Gardens of Time!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Jeffrey needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Tra, , ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Tra
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Robbie stopped by your Garden and left this message:, , ,
Nhấp chuột
0
Robbie stopped by your Garden and left this message:
2 Tuần 1 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Star Challenge!- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Star Challenge!- en Gardens of Time!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te , , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Tory scored 558,090 Points on the Giza Riverfront Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Tory scored 558,090 Points on the Giza Riverfront Scene in Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -2 Star The Walk of Fame Time Loop- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -2 Star The Walk of Fame Time Loop- en Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Tire Sprout- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Tire Sprout- en Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -The Miraculous Slip- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -The Miraculous Slip- en Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Alleyway Purchases- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Alleyway Purchases- en Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Italian Gallery- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Italian Gallery- en Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Roman Square- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Roman Square- en Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Italian Commute- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Italian Commute- en Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Trouble in Positano- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Trouble in Positano- en Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Terry completed the -Trouble in Positano- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Trouble in Positano- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Terry completed the -2 Star The Walk of Fame Time Loop- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -2 Star The Walk of Fame Time Loop- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Perianth Home- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Perianth Home- en Gardens of Time!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Carolyn scored 480,080 Points on the Captain-s Quarters Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn scored 480,080 Points on the Captain-s Quarters Scene in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Carolyn completed the -Unlock the -Forestvale Mansion-- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn completed the -Unlock the -Forestvale Mansion-- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Carolyn scored 502,450 Points on the Captain-s Quarters Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn scored 502,450 Points on the Captain-s Quarters Scene in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Carolyn scored 424,850 Points on the Captain-s Quarters Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carolyn scored 424,850 Points on the Captain-s Quarters Scene in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Terry completed the -Perianth Home- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Perianth Home- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Terry completed the -Spring Country House- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Spring Country House- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Terry completed the Spring Country House in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the Spring Country House in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Terry completed the -Spring Country Settlement- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Spring Country Settlement- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Bract Cottage- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Bract Cottage- en Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
¡Chelo mejoró su Crescent Blossoms al nivel 3 en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo mejoró su Crescent Blossoms al nivel 3 en Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Spring Country Settlement- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Spring Country Settlement- en Gardens of Time!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Terry completed the -Floral Fairies- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Floral Fairies- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Terry completed the -Half-Moon Arrangement- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Half-Moon Arrangement- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Terry completed the -Bract Cottage- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Bract Cottage- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Terry completed the -Lunula Array- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Lunula Array- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Terry completed the -Silver Bloom- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -Silver Bloom- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Terry completed the -3 Star Spring Castle Interior- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -3 Star Spring Castle Interior- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Terry completed the -3 Star Stairway to Heaven Time Loop- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -3 Star Stairway to Heaven Time Loop- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Terry completed the -The Petal Sprites Bundle- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -The Petal Sprites Bundle- Quest in Gardens of Time!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
¡Chelo mejoró su Efflorescence al nivel 2 en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo mejoró su Efflorescence al nivel 2 en Gardens of Time!
2 Tuần 5 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Gardens of Time Hidden Object Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Gardens of Time Hidden Object liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Gardens of Time Hidden Object quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Gardens of Time Hidden Object Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Gardens of Time Hidden Object Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Gardens of Time Hidden Object mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Gardens of Time Hidden Object. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Gardens of Time Hidden Object. Tất cả các quyền..


?>