Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Gardens of Time Hidden Object. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
icon9new, -Fantastic!-, ,
Nhấp chuột
0
icon9new "Fantastic!"
14 Giờ 28 Phút trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
14 Giờ 29 Phút trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
14 Giờ 37 Phút trước đây
icon1new, -You have an eye for decoration!-, ,
Nhấp chuột
0
icon1new "You have an eye for decoration!"
14 Giờ 37 Phút trước đây
icon9new, -Great garden!-, ,
Nhấp chuột
0
icon9new "Great garden!"
14 Giờ 48 Phút trước đây
item_granted, They sent you a nice Leaves because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
14 Giờ 48 Phút trước đây
item_granted, They sent you a nice Ameliau0092s Portrait because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
14 Giờ 49 Phút trước đây
item_granted, They sent you a nice Steel Rods because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
14 Giờ 49 Phút trước đây
item_granted, They sent you a nice Aviation Helmet because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
14 Giờ 49 Phút trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
14 Giờ 49 Phút trước đây
icon9new, -Looking good!-, ,
Nhấp chuột
0
icon9new "Looking good!"
14 Giờ 56 Phút trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
14 Giờ 56 Phút trước đây
hiddenGiftFound, Paula wants to thank everyone that left delightful presents for them and is giving FREE BONUSES to c, ,
Nhấp chuột
0
hiddenGiftFound Bonus
15 Giờ 28 Phút trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
17 Giờ 3 Phút trước đây
¡Choni finalizó la búsqueda de -Bond Game- en Gardens of Time!, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
¡Choni finalizó la búsqueda de -Bond Game- en Gardens of Time! Bonus
17 Giờ 20 Phút trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
17 Giờ 22 Phút trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
17 Giờ 24 Phút trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
17 Giờ 27 Phút trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
17 Giờ 30 Phút trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
17 Giờ 46 Phút trước đây
¡Choni finalizó la búsqueda de -Core Systems- en Gardens of Time!, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
¡Choni finalizó la búsqueda de -Core Systems- en Gardens of Time! Bonus
17 Giờ 48 Phút trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
17 Giờ 50 Phút trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
18 Giờ 4 Phút trước đây
ch278_coll_dominican_republic, Choni está compartiendo su botín por haber recolectado todos los artículos de Buggy Gear., ,
Nhấp chuột
0
ch278_coll_dominican_republic Bonus
18 Giờ 8 Phút trước đây
blitz, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
18 Giờ 8 Phút trước đây
blitz, That was a tough one, but Jeffrey was up to the challenge! Jeffrey is even offering FREE BONUSES to , ,
Nhấp chuột
0
blitz Bonus
2 Ngày 55 Phút trước đây
Jeffrey crafted an item in the Time Lab!, Help Quincy learn more about the original Time Machine and earn great rewards along the way!, ,
Nhấp chuột
0
Jeffrey crafted an item in the Time Lab! Bonus
2 Ngày 1 Giờ trước đây
item_granted, They sent you a nice Purple Shoes because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
icon1new, -You have an eye for decoration!-, ,
Nhấp chuột
0
icon1new "You have an eye for decoration!"
2 Ngày 17 Giờ trước đây
item_granted, They sent you a nice Brown Octopus because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
item_granted, They sent you a nice Gray Wizard Hat because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
item_granted, They sent you a nice Curvy Wand because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
icon9new, -Love it!-, ,
Nhấp chuột
0
icon9new "Love it!"
2 Ngày 17 Giờ trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
icon9new, -The place looks great!-, ,
Nhấp chuột
0
icon9new "The place looks great!"
2 Ngày 17 Giờ trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
icon1new, -You have an eye for decoration!-, ,
Nhấp chuột
0
icon1new "You have an eye for decoration!"
2 Ngày 17 Giờ trước đây
icon9new, -Great garden.-, ,
Nhấp chuột
0
icon9new "Great garden."
2 Ngày 17 Giờ trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
hiddenGiftFound, Paula wants to thank everyone that left delightful presents for them and is giving FREE BONUSES to c, ,
Nhấp chuột
0
hiddenGiftFound Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
dailybonus2, Most doctors recommend Time Traveling at least once a day, which is why Jeffrey is giving out FREE B, ,
Nhấp chuột
0
dailybonus2 Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
tfSJusetpm onSfSnsoreoedwuS, That was a tough one, but Wendy was up to the challenge! Wendy is even offering FREE BONUSES to frie, ,
Nhấp chuột
0
tfSJusetpm onSfSnsoreoedwuS Bonus
4 Ngày 20 Giờ trước đây
4tdSipoo nmtiSrnsgsoredn, Never mind how relocating a priceless historical monument to Wendy-s Garden is considered saving, ,
Nhấp chuột
0
4tdSipoo nmtiSrnsgsoredn Bonus
4 Ngày 20 Giờ trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
5 Ngày 1 Giờ trước đây
icon9new, -I love what you-ve done with this place!-, ,
Nhấp chuột
0
icon9new Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
icon9new, -Love it!-, ,
Nhấp chuột
0
icon9new "Love it!"
5 Ngày 1 Giờ trước đây
item_granted, They sent you a nice Amber because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
item_granted, They sent you a nice Grimoire because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
item_granted, They sent you a nice Dragon Horns because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
item_granted, They sent you a nice Mage Dress because you requested it! What a great friend!, ,
Nhấp chuột
0
item_granted Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
5 Ngày 1 Giờ trước đây
icon9new, -Thanks for having me!-, ,
Nhấp chuột
0
icon9new "Thanks for having me!"
5 Ngày 1 Giờ trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
5 Ngày 1 Giờ trước đây
icon9new, -Lovely garden!-, ,
Nhấp chuột
0
icon9new "Lovely garden!"
5 Ngày 1 Giờ trước đây
chaunceyHiddenGiftnew, Shall we begin the hunt?!, ,
Nhấp chuột
0
chaunceyHiddenGiftnew Shall we begin the hunt?!
5 Ngày 1 Giờ trước đây
hiddenGiftFound, Paula wants to thank everyone that left delightful presents for them and is giving FREE BONUSES to c, ,
Nhấp chuột
0
hiddenGiftFound Bonus
5 Ngày 1 Giờ trước đây
¡Choni finalizó la búsqueda de -Dream Land- en Gardens of Time!, Estuvo difícil, ¡pero Choni superó el reto! Incluso Choni está regalando BONOS GRATUITOS a sus a, ,
Nhấp chuột
0
¡Choni finalizó la búsqueda de -Dream Land- en Gardens of Time! Bonus
5 Ngày 12 Giờ trước đây
¡Choni te dejó un regalo oculto en tu jardín!, ¿Crees poder encontrarlo?, ,
Nhấp chuột
0
¡Choni te dejó un regalo oculto en tu jardín! ¿Crees poder encontrarlo?
5 Ngày 12 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Gardens of Time Hidden Object Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Gardens of Time Hidden Object liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Gardens of Time Hidden Object quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Gardens of Time Hidden Object Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Gardens of Time Hidden Object Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Gardens of Time Hidden Object mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Gardens of Time Hidden Object. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Gardens of Time Hidden Object. Tất cả các quyền..


?>