Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Gardens of Time Hidden Object. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Sonja needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Snowm, , ,
Nhấp chuột
0
Sonja needs help completing some collections! Help them out by sending one of these Keepsakes: Snowm
59 Phút 26 Giây trước đây
Mari completed the -New Year Travel- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -New Year Travel- Quest in Gardens of Time!
3 Giờ 48 Phút trước đây
Mari completed the -Calendar Fiasco- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Calendar Fiasco- Quest in Gardens of Time!
3 Giờ 52 Phút trước đây
Mari completed the -Collect Winter Windmill Cabin- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Collect Winter Windmill Cabin- Quest in Gardens of Time!
4 Giờ 1 Phút trước đây
Mari completed the -New Year Tabletop- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -New Year Tabletop- Quest in Gardens of Time!
4 Giờ 12 Phút trước đây
Mari completed the -New Problems- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -New Problems- Quest in Gardens of Time!
4 Giờ 12 Phút trước đây
Mari completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari completed the -Star Challenge!- Quest in Gardens of Time!
4 Giờ 12 Phút trước đây
¡Choni finalizó la búsqueda de -Winter Essentials- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Choni finalizó la búsqueda de -Winter Essentials- en Gardens of Time!
8 Giờ 56 Phút trước đây
Terry completed the -New Calendar Year Set- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -New Calendar Year Set- Quest in Gardens of Time!
12 Giờ 52 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Perlan- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Perlan- en Gardens of Time!
14 Giờ 19 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -The Pearl- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -The Pearl- en Gardens of Time!
14 Giờ 25 Phút trước đây
Chelo finalizó The Pearl en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Chelo finalizó The Pearl en Gardens of Time!
14 Giờ 25 Phút trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Winter Essentials- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Winter Essentials- en Gardens of Time!
14 Giờ 26 Phút trước đây
Mari upgraded their Tivoli Gardens to level 3 in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari upgraded their Tivoli Gardens to level 3 in Gardens of Time!
1 Ngày 43 Phút trước đây
¡Choni confeccionó un artículo en el Laboratorio del Tiempo!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Choni confeccionó un artículo en el Laboratorio del Tiempo!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Carol just completed the Beautiful Butterflies Collection and got one Garden Board., , ,
Nhấp chuột
0
Carol just completed the Beautiful Butterflies Collection and got one Garden Board.
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Carol upgraded their Frozen Dragon to level 2 in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Carol upgraded their Frozen Dragon to level 2 in Gardens of Time!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -New Calendar Year Set- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -New Calendar Year Set- en Gardens of Time!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Glow Fence- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Glow Fence- en Gardens of Time!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
¡Chelo mejoró su New Year Fence al nivel 2 en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo mejoró su New Year Fence al nivel 2 en Gardens of Time!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Sparkle Railing- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Sparkle Railing- en Gardens of Time!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Denver Civic Center- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Denver Civic Center- en Gardens of Time!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Illuminated Civic Center- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Illuminated Civic Center- en Gardens of Time!
1 Ngày 5 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -New Traditions- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -New Traditions- en Gardens of Time!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
¡Choni te dejó un regalo oculto en tu jardín!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Choni te dejó un regalo oculto en tu jardín!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te , , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen completed the -Countryside Travelers- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen completed the -Countryside Travelers- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen just got a high score in the Patagonia Horse Riders Time Loop Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen just got a high score in the Patagonia Horse Riders Time Loop Scene in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen completed the -Frost Lair Inhabitants- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen completed the -Frost Lair Inhabitants- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen completed the -Camper Lodge- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen completed the -Camper Lodge- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen just got a high score in the Getaway Cabin Time Loop Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen just got a high score in the Getaway Cabin Time Loop Scene in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen completed the -Wintertime Spirits- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen completed the -Wintertime Spirits- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen just got a high score in the Souls of the Winter Time Loop Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen just got a high score in the Souls of the Winter Time Loop Scene in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen scored 676,140 Points on the Arabian Well Scene in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen scored 676,140 Points on the Arabian Well Scene in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen upgraded their The Pearl to level 2 in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen upgraded their The Pearl to level 2 in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen completed the -Perlan- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen completed the -Perlan- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen completed the -The Pearl- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen completed the -The Pearl- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Helen completed the The Pearl in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen completed the The Pearl in Gardens of Time!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Rita heeft je een cadeau gestuurd!, , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft je een cadeau gestuurd!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Rita heeft je een cadeau gestuurd!, , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft je een cadeau gestuurd!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Helen upgraded their New Year Fence to level 2 in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen upgraded their New Year Fence to level 2 in Gardens of Time!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Helen completed the -Sparkle Railing- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Helen completed the -Sparkle Railing- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Choni te envió una donación., , ,
Nhấp chuột
0
Choni te envió una donación.
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Choni te envió una donación., , ,
Nhấp chuột
0
Choni te envió una donación.
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Russell got a bonus for playing Gardens of Time today! What a lucky duck!, , ,
Nhấp chuột
0
Russell got a bonus for playing Gardens of Time today! What a lucky duck!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Terry completed the -3 Star Kas Divers Time Warp- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -3 Star Kas Divers Time Warp- Quest in Gardens of Time!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
¡Chelo necesita ayuda para finalizar algunas colecciones! Ayúdale enviando alguno de estos: Christ, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo necesita ayuda para finalizar algunas colecciones! Ayúdale enviando alguno de estos: Christ
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Mari found all of the hidden gifts in their garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Mari found all of the hidden gifts in their garden!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Star Challenge!- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Star Challenge!- en Gardens of Time!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
Terry completed the -New Year Diving- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Terry completed the -New Year Diving- Quest in Gardens of Time!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te , , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te
2 Ngày 13 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Star Challenge!- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -Star Challenge!- en Gardens of Time!
2 Ngày 15 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -3 Star Grape Munching- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -3 Star Grape Munching- en Gardens of Time!
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Elaine found all of the hidden gifts in their garden!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine found all of the hidden gifts in their garden!
3 Ngày 1 Giờ trước đây
¡Chelo finalizó la búsqueda de -3 Star New Year Outlet- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Chelo finalizó la búsqueda de -3 Star New Year Outlet- en Gardens of Time!
3 Ngày 6 Giờ trước đây
¡Choni encontró todos los regalos ocultos en su jardín!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Choni encontró todos los regalos ocultos en su jardín!
3 Ngày 8 Giờ trước đây
¡Choni finalizó la búsqueda de -Build The Vacationer-s Paradise- en Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
¡Choni finalizó la búsqueda de -Build The Vacationer-s Paradise- en Gardens of Time!
3 Ngày 9 Giờ trước đây
Elaine completed the -New Year Yorishiro- Quest in Gardens of Time!, , ,
Nhấp chuột
0
Elaine completed the -New Year Yorishiro- Quest in Gardens of Time!
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Kathy got a bonus for playing Gardens of Time today! What a lucky duck!, , ,
Nhấp chuột
0
Kathy got a bonus for playing Gardens of Time today! What a lucky duck!
4 Ngày 4 Giờ trước đây
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te , , ,
Nhấp chuột
0
Rita heeft hulp nodig bij het voltooien van enkele collecties! Help ze door een van deze stukken te
4 Ngày 11 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Gardens of Time Hidden Object Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Gardens of Time Hidden Object liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Gardens of Time Hidden Object quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Gardens of Time Hidden Object Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Gardens of Time Hidden Object Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Gardens of Time Hidden Object mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Gardens of Time Hidden Object. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Gardens of Time Hidden Object. Tất cả các quyền..


?>