Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Happy Acres Asia. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
我獲得了5個丁字鎬!!, , ,
קליקים
0
我獲得了5個丁字鎬!!
20 שעות 40 דקות לפני
我獲得了5個丁字鎬!!, , ,
קליקים
0
我獲得了5個丁字鎬!!
20 שעות 45 דקות לפני
我獲得了5個丁字鎬!!, , ,
קליקים
0
我獲得了5個丁字鎬!!
21 שעות 1 דקות לפני
ฉันได้รับบัวรดน้ำ 2 อัน!!, , ,
קליקים
1
ฉันได้รับบัวรดน้ำ 2 อัน!!
2 ימים 19 שעות לפני
ท๊อปกิลด์!, , ,
קליקים
0
ท๊อปกิลด์!
2 ימים 23 שעות לפני
มาอยู่กิลด์ของฉันซิ!, , ,
קליקים
0
มาอยู่กิลด์ของฉันซิ!
2 ימים 23 שעות לפני
我獲得了2個噴壺!!, , ,
קליקים
0
我獲得了2個噴壺!!
3 ימים 4 שעות לפני
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!, , ,
קליקים
0
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!
3 ימים 4 שעות לפני
更多驚喜,即將來臨哦,河行, , ,
קליקים
0
更多驚喜,即將來臨哦,河行
3 ימים 4 שעות לפני
萬聖節蜘蛛!, , ,
קליקים
0
萬聖節蜘蛛!
3 ימים 4 שעות לפני
我獲得了10個鐵鍬!!, , ,
קליקים
0
我獲得了10個鐵鍬!!
3 ימים 4 שעות לפני
我獲得了1個彩虹!!, , ,
קליקים
0
我獲得了1個彩虹!!
3 ימים 4 שעות לפני
你可以借我一些 糖罐 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 糖罐 嗎?
3 ימים 4 שעות לפני
你可以借我一些 罐子 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 罐子 嗎?
3 ימים 4 שעות לפני
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?
3 ימים 4 שעות לפני
你可以借我一些 大剪刀 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 大剪刀 嗎?
3 ימים 4 שעות לפני
你可以借我一些 大剪刀 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 大剪刀 嗎?
3 ימים 4 שעות לפני
你可以借我一些 大剪刀 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 大剪刀 嗎?
3 ימים 4 שעות לפני
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!, , ,
קליקים
0
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!
3 ימים 12 שעות לפני
更多驚喜,即將來臨哦,河行, , ,
קליקים
0
更多驚喜,即將來臨哦,河行
3 ימים 12 שעות לפני
我獲得了10個鐵鍬!!, , ,
קליקים
0
我獲得了10個鐵鍬!!
3 ימים 12 שעות לפני
萬聖節蜘蛛!, , ,
קליקים
0
萬聖節蜘蛛!
3 ימים 12 שעות לפני
我獲得了2個噴壺!!, , ,
קליקים
0
我獲得了2個噴壺!!
3 ימים 12 שעות לפני
你可以借我一些 糖罐 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 糖罐 嗎?
3 ימים 12 שעות לפני
你可以借我一些 罐子 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 罐子 嗎?
3 ימים 12 שעות לפני
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?
3 ימים 12 שעות לפני
我獲得了1個彩虹!!, , ,
קליקים
0
我獲得了1個彩虹!!
3 ימים 12 שעות לפני
你可以借我一些 大剪刀 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 大剪刀 嗎?
3 ימים 12 שעות לפני
你可以借我一些 大剪刀 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 大剪刀 嗎?
3 ימים 12 שעות לפני
你可以借我一些 大剪刀 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 大剪刀 嗎?
3 ימים 12 שעות לפני
你可以借我一些 罐子 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 罐子 嗎?
3 ימים 20 שעות לפני
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?
3 ימים 20 שעות לפני
你可以借我一些 糖罐 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 糖罐 嗎?
3 ימים 20 שעות לפני
我獲得了1個彩虹!!, , ,
קליקים
0
我獲得了1個彩虹!!
3 ימים 20 שעות לפני
ขอยืมลูกโป่งแป้งของคุณได้ไหม?, , ,
קליקים
1
ขอยืมลูกโป่งแป้งของคุณได้ไหม?
3 ימים 23 שעות לפני
我獲得了10個鐵鍬!!, , ,
קליקים
0
我獲得了10個鐵鍬!!
4 ימים 4 שעות לפני
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?
4 ימים 4 שעות לפני
你可以借我一些 罐子 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 罐子 嗎?
4 ימים 4 שעות לפני
你可以借我一些 糖罐 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 糖罐 嗎?
4 ימים 4 שעות לפני
我獲得了1個彩虹!!, , ,
קליקים
0
我獲得了1個彩虹!!
4 ימים 4 שעות לפני
我獲得了10個鐵鍬!!, , ,
קליקים
0
我獲得了10個鐵鍬!!
4 ימים 12 שעות לפני
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?
4 ימים 12 שעות לפני
你可以借我一些 糖罐 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 糖罐 嗎?
4 ימים 12 שעות לפני
你可以借我一些 罐子 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 罐子 嗎?
4 ימים 12 שעות לפני
我獲得了1個彩虹!!, , ,
קליקים
0
我獲得了1個彩虹!!
4 ימים 12 שעות לפני
ฉันได้รับหินพระอาทิตย์ 1 อัน!!, , ,
קליקים
0
ฉันได้รับหินพระอาทิตย์ 1 อัน!!
4 ימים 20 שעות לפני
我獲得了10個鐵鍬!!, , ,
קליקים
0
我獲得了10個鐵鍬!!
4 ימים 20 שעות לפני
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?
4 ימים 20 שעות לפני
你可以借我一些 糖罐 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 糖罐 嗎?
4 ימים 20 שעות לפני
你可以借我一些 罐子 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 罐子 嗎?
4 ימים 20 שעות לפני
我獲得了1個彩虹!!, , ,
קליקים
0
我獲得了1個彩虹!!
4 ימים 20 שעות לפני
ขอยืมลูกโป่งแป้งของคุณได้ไหม?, , ,
קליקים
1
ขอยืมลูกโป่งแป้งของคุณได้ไหม?
4 ימים 21 שעות לפני
ฉันได้รับบัวรดน้ำ 2 อัน!!, , ,
קליקים
0
ฉันได้รับบัวรดน้ำ 2 อัน!!
4 ימים 21 שעות לפני
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?, , ,
קליקים
1
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?
5 ימים 5 שעות לפני
我獲得了10個鐵鍬!!, , ,
קליקים
0
我獲得了10個鐵鍬!!
5 ימים 5 שעות לפני
你可以借我一些 罐子 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 罐子 嗎?
5 ימים 5 שעות לפני
你可以借我一些 糖罐 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 糖罐 嗎?
5 ימים 5 שעות לפני
我獲得了1個彩虹!!, , ,
קליקים
0
我獲得了1個彩虹!!
5 ימים 5 שעות לפני
我獲得了10個鐵鍬!!, , ,
קליקים
0
我獲得了10個鐵鍬!!
5 ימים 13 שעות לפני
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?, , ,
קליקים
0
你可以借我一些 牛奶瓶 嗎?
5 ימים 13 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Happy Acres Asia מתנות

 1. אתה יכול לטעון Happy Acres Asia קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Happy Acres Asia הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Happy Acres Asia עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Happy Acres Asia Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Happy Acres Asia פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Happy Acres Asia. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Happy Acres Asia. כל הזכויות שמורות..


?>