Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Happy Acres Asia. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
你可以借我一些 大剪刀 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 大剪刀 嗎?
3 ชั่วโมง 28 รายงานการประชุม มาแล้ว
ขอยืมโหลแก้วของคุณได้ไหม?, , ,
คลิก
0
ขอยืมโหลแก้วของคุณได้ไหม?
15 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
ขอยืมลูกโป่งแป้งของคุณได้ไหม?, , ,
คลิก
0
ขอยืมลูกโป่งแป้งของคุณได้ไหม?
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了400個金幣!!, , ,
คลิก
0
我獲得了400個金幣!!
2 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了2個噴壺!!, , ,
คลิก
0
我獲得了2個噴壺!!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了5個鐵鍬!!, , ,
คลิก
0
我獲得了5個鐵鍬!!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
河行剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
河行剛剛完成了!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了1個太陽石!!, , ,
คลิก
0
我獲得了1個太陽石!!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了2個太陽石!!, , ,
คลิก
0
我獲得了2個太陽石!!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
更多驚喜,即將來臨哦,河行, , ,
คลิก
0
更多驚喜,即將來臨哦,河行
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!, , ,
คลิก
0
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
更多驚喜,即將來臨哦,河行, , ,
คลิก
0
更多驚喜,即將來臨哦,河行
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Aafa Fa剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
Aafa Fa剛剛完成了!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Aafa Fa剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
Aafa Fa剛剛完成了!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Aafa Fa剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
Aafa Fa剛剛完成了!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 比薩板 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 比薩板 嗎?
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了5個鐵鍬!!, , ,
คลิก
0
我獲得了5個鐵鍬!!
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了1個太陽石!!, , ,
คลิก
0
我獲得了1個太陽石!!
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了2個噴壺!!, , ,
คลิก
0
我獲得了2個噴壺!!
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
河行剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
河行剛剛完成了!
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了2個太陽石!!, , ,
คลิก
0
我獲得了2個太陽石!!
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
更多驚喜,即將來臨哦,河行, , ,
คลิก
0
更多驚喜,即將來臨哦,河行
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!, , ,
คลิก
0
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
更多驚喜,即將來臨哦,河行, , ,
คลิก
0
更多驚喜,即將來臨哦,河行
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Aafa Fa剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
Aafa Fa剛剛完成了!
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Aafa Fa剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
Aafa Fa剛剛完成了!
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 比薩板 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 比薩板 嗎?
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Aafa Fa剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
Aafa Fa剛剛完成了!
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

3 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了5個鐵鍬!!, , ,
คลิก
0
我獲得了5個鐵鍬!!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
河行剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
河行剛剛完成了!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了2個噴壺!!, , ,
คลิก
0
我獲得了2個噴壺!!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了2個太陽石!!, , ,
คลิก
0
我獲得了2個太陽石!!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了1個太陽石!!, , ,
คลิก
0
我獲得了1個太陽石!!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
更多驚喜,即將來臨哦,河行, , ,
คลิก
0
更多驚喜,即將來臨哦,河行
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!, , ,
คลิก
0
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
更多驚喜,即將來臨哦,河行, , ,
คลิก
0
更多驚喜,即將來臨哦,河行
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了2個噴壺!!, , ,
คลิก
0
我獲得了2個噴壺!!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Aafa Fa剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
Aafa Fa剛剛完成了!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Aafa Fa剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
Aafa Fa剛剛完成了!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Aafa Fa剛剛完成了!, , ,
คลิก
0
Aafa Fa剛剛完成了!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 比薩板 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 比薩板 嗎?
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?, , ,
คลิก
0
你可以借我一些 荷蘭長柄勺 嗎?
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了2個噴壺!!, , ,
คลิก
0
我獲得了2個噴壺!!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
我獲得了2個噴壺!!, , ,
คลิก
0
我獲得了2個噴壺!!
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Happy Acres Asia ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Happy Acres Asia ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Happy Acres Asia ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Happy Acres Asia รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Happy Acres Asia Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Happy Acres Asia ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Happy Acres Asia. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Happy Acres Asia. สงวนลิขสิทธิ์.


?>