Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

以下是礼品链接 Happy Acres Asia. 单击“打开”,“尝试所有链接”,“经常更新”。


 1. 如果您喜欢翻译并希望翻译更多页面,或者如果您在翻译中发现任何错误,请发表评论。
 2. 每天访问以获得每日免费食物的剂量。
 3. 如需帮助,请在底部使用Facebook评论.
 4. 你不需要成为朋友来要求或送礼物。因此,他们是非朋友奖金链接.
 5. 如果您无法申请礼品链接,请刷新页面并始终尝试最新的,点击次数较少的帖子.
 6. 注意:项目名称有点乱,悬停项目以获取每个链接的详细信息.
Gizellaช่วยเบียงกาให้ไปถึงเลเวล 3!, , ,
点击
1
Gizellaช่วยเบียงกาให้ไปถึงเลเวล 3!
1 周 5 天 前
คลิกเพื่อรับพลังงาน!, , ,
点击
1
คลิกเพื่อรับพลังงาน!
1 周 5 天 前
Gizellaช่วยคุณตาเฮนรี่ให้ไปถึงเลเวล 3!, , ,
点击
1
Gizellaช่วยคุณตาเฮนรี่ให้ไปถึงเลเวล 3!
1 周 5 天 前
ขอยืมแกนหมุนของคุณได้ไหม?, , ,
点击
1
ขอยืมแกนหมุนของคุณได้ไหม?
1 周 6 天 前
Rosica เล่นถึงเลเวล 9 ใน Happy Acres!, , ,
点击
0
Rosica เล่นถึงเลเวล 9 ใน Happy Acres!
2 周 1 天 前
, , ,
点击
0

2 周 2 天 前
, , ,
点击
0

2 周 2 天 前
คอลเลคชั่นวันครบรอบ!, , ,
点击
0
คอลเลคชั่นวันครบรอบ!
3 周 6 天 前
ฉันได้รับบัวรดน้ำ 4 อัน!!, , ,
点击
0
ฉันได้รับบัวรดน้ำ 4 อัน!!
3 周 6 天 前
คอลเลคชั่นวันครบรอบ!, , ,
点击
0
คอลเลคชั่นวันครบรอบ!
3 周 6 天 前
點擊來獲得能量!, , ,
点击
0
點擊來獲得能量!
3 周 6 天 前
週年收藏!, , ,
点击
0
週年收藏!
3 周 6 天 前
คอลเลคชั่นวันครบรอบ!, , ,
点击
0
คอลเลคชั่นวันครบรอบ!
3 周 6 天 前
挖礦遊戲!, , ,
点击
1
挖礦遊戲!
1 月 2 天 前
我獲得了2個一個飛行快遞食物!!, , ,
点击
2
我獲得了2個一個飛行快遞食物!!
1 月 2 天 前
เกมทำเหมือง!, , ,
点击
6
เกมทำเหมือง!
1 月 3 天 前
最強聯盟!, , ,
点击
2
最強聯盟!
1 月 3 天 前
เกมทำเหมือง!, , ,
点击
6
เกมทำเหมือง!
1 月 3 天 前
หีบสมบัติซุปเปอร์!, , ,
点击
5
หีบสมบัติซุปเปอร์!
1 月 3 天 前
เกมทำเหมือง!, , ,
点击
4
เกมทำเหมือง!
1 月 4 天 前
ทุกอย่างกำลังเข้าทาง Keith, , ,
点击
5
ทุกอย่างกำลังเข้าทาง Keith
1 月 3 周 前
Keith กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว!, , ,
点击
2
Keith กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว!
1 月 3 周 前
Keith กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว!, , ,
点击
1
Keith กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว!
1 月 3 周 前
ทุกอย่างกำลังเข้าทาง Keith, , ,
点击
3
ทุกอย่างกำลังเข้าทาง Keith
1 月 3 周 前
你可以借我一些 火藥 嗎?, , ,
点击
2
你可以借我一些 火藥 嗎?
1 月 3 周 前
神秘仙境小屋!, , ,
点击
3
神秘仙境小屋!
2 月 2 天 前
Wim在Happy Acres升級爲19級農場主啦!, , ,
点击
1
Wim在Happy Acres升級爲19級農場主啦!
2 月 3 天 前
Wim剛剛完成了無花果!, , ,
点击
2
Wim剛剛完成了無花果!
2 月 3 天 前
幫忙清除它!, , ,
点击
1
幫忙清除它!
2 月 4 天 前
บ้านดินแดนมหัศจรรย์ลึกลับ!, , ,
点击
3
บ้านดินแดนมหัศจรรย์ลึกลับ!
2 月 5 天 前
Keithเพิ่งทำภารกิจขนสวยๆเสร็จ!, , ,
点击
1
Keithเพิ่งทำภารกิจขนสวยๆเสร็จ!
2 月 5 天 前
การค้นพบครั้งใหม่!, , ,
点击
5
การค้นพบครั้งใหม่!
2 月 6 天 前
Keith กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว!, , ,
点击
3
Keith กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว!
2 月 6 天 前
บ้านดินแดนมหัศจรรย์ลึกลับ!, , ,
点击
3
บ้านดินแดนมหัศจรรย์ลึกลับ!
2 月 6 天 前
神秘仙境小屋!, , ,
点击
3
神秘仙境小屋!
2 月 1 周 前
, , ,
点击
4

2 月 1 周 前
บ้านดินแดนมหัศจรรย์ลึกลับ!, , ,
点击
3
บ้านดินแดนมหัศจรรย์ลึกลับ!
2 月 1 周 前
Wim剛剛完成了果醬變身!, , ,
点击
3
Wim剛剛完成了果醬變身!
2 月 1 周 前
神秘仙境小屋!, , ,
点击
3
神秘仙境小屋!
2 月 1 周 前
我獲得了2個噴壺!!, , ,
点击
4
我獲得了2個噴壺!!
2 月 1 周 前
ขอยืมใบพัดกังหันลมของคุณได้ไหม?, , ,
点击
5
ขอยืมใบพัดกังหันลมของคุณได้ไหม?
2 月 1 周 前
Keithเพิ่งทำภารกิจชมสวนเสร็จ!, , ,
点击
3
Keithเพิ่งทำภารกิจชมสวนเสร็จ!
2 月 1 周 前
我獲得了1個太陽石!!, , ,
点击
3
我獲得了1個太陽石!!
2 月 1 周 前
ดินแดนมหัศจรรย์, , ,
点击
2
ดินแดนมหัศจรรย์
2 月 1 周 前
, , ,
点击
3

2 月 1 周 前
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!, , ,
点击
2
我獲得了1個一個飛行快遞食物!!
2 月 1 周 前
Wim 已經預定了!, , ,
点击
2
Wim 已經預定了!
2 月 2 周 前
Wim 已經預定了!, , ,
点击
2
Wim 已經預定了!
2 月 2 周 前
更多驚喜,即將來臨哦,Wim, , ,
点击
2
更多驚喜,即將來臨哦,Wim
2 月 2 周 前
Wim在Happy Acres升級爲18級農場主啦!, , ,
点击
1
Wim在Happy Acres升級爲18級農場主啦!
2 月 2 周 前
คลิกเพื่อรับพลังงาน!, , ,
点击
1
คลิกเพื่อรับพลังงาน!
2 月 2 周 前
โครเกต์ดินแดนมหัศจรรย์!, , ,
点击
1
โครเกต์ดินแดนมหัศจรรย์!
2 月 2 周 前
ขอยืมโหลแก้วของคุณได้ไหม?, , ,
点击
2
ขอยืมโหลแก้วของคุณได้ไหม?
2 月 2 周 前
仙境, , ,
点击
2
仙境
2 月 2 周 前
仙境, , ,
点击
1
仙境
2 月 2 周 前
Keithเพิ่งทำภารกิจการค้นหาของไคเสร็จ!, , ,
点击
1
Keithเพิ่งทำภารกิจการค้นหาของไคเสร็จ!
2 月 2 周 前
我獲得了400個金幣!!, , ,
点击
0
我獲得了400個金幣!!
2 月 2 周 前
Wim 已經預定了!, , ,
点击
1
Wim 已經預定了!
2 月 2 周 前
คลิกเพื่อรับพลังงาน!, , ,
点击
0
คลิกเพื่อรับพลังงาน!
2 月 2 周 前
ทุกอย่างกำลังเข้าทาง Keith, , ,
点击
0
ทุกอย่างกำลังเข้าทาง Keith
2 月 3 周 前


帮助您,索赔和分享的重要提示 Happy Acres Asia 礼品

 1. 你可以索赔 Happy Acres Asia 项目链接只需单击它或使用复选框和收集按钮.
 2. 通常情况下,点击次数较少或最新项目的项目可以申请.
 3. 您还可以使用全部收集按钮自动收集单页的所有链接。确保根据系统速度调整间隔时间.
 4. 所有项目都显示实际生成的实际时间,最新项目有更多机会申领奖金.
 5. 您不能多次从同一链接申请奖金。您可能会发现某些链接不起作用。这并不意味着所有链接都不起作用.
 6. 使用Facebook登录的好处将阻止双击同一帖子。它会节省时间。声明项目后,您可以刷新页面以查看新链接.
 7. 过滤所有 Happy Acres Asia 通过点击和姓名访问礼品帖子 Happy Acres Asia 项目过滤页面.
 8. 您共享的每种材料都将被所有人声明,作为回报,每个用户都会为您提供相同数量的该项目。例如:(您的1个提交的项目)+(其他人点击了5次)=(您将获得5个相同的材料 Happy Acres Asia Game ) 请记住,您的分享会增加您获得更多相同的机会 Happy Acres Asia 项目.
 9. 注意:以上理论适用于少数项目或少数游戏。
 10. 使用任何浏览器插件或手动选项提交项目。您还将获得每个提交的密钥. 要提交您的帖子,请访问此处.


本网站不隶属于 Happy Acres Asia. 商标是其各自所有者的财产。游戏内容和材料版权所有 Happy Acres Asia. 保留所有权利。.


?>