Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור مزرعتنا السعيدة. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
15
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
6
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
6
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
6
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
17
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
7
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
8
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
5
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
6
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
9
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
9
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
11
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
11
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
13
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
12
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
13
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
10
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
9
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
مزرعتنا السعيدة, , ,
קליקים
12
مزرعتنا السعيدة
2 שנה 1 שבוע לפני
مزرعتنا السعيدة, , ,
קליקים
14
مزرعتنا السعيدة
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
11
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
10
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
9
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
9
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
9
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
11
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
8
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
7
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
مزرعتنا السعيدة, ارفع واطعم الحيوانات في مزرعتك. وانتاج المنتجات الطازج, ,
קליקים
5
مزرعتنا السعيدة Bonus
2 שנה 1 שבוע לפני
مزرعتنا السعيدة, ارفع واطعم الحيوانات في مزرعتك. وانتاج المنتجات الطازج, ,
קליקים
7
مزرعتنا السعيدة Bonus
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
5
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
5
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
4
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
6
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני
farm-ae.funplusgame.com, , ,
קליקים
5
farm-ae.funplusgame.com
2 שנה 1 שבוע לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף مزرعتنا السعيدة מתנות

 1. אתה יכול לטעון مزرعتنا السعيدة קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל مزرعتنا السعيدة הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור مزرعتنا السعيدة עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך مزرعتنا السعيدة Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר مزرعتنا السعيدة פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם مزرعتنا السعيدة. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים مزرعتنا السعيدة. כל הזכויות שמורות..


?>