Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ 開心莊園. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
快來加入我們吧!, , ,
คลิก
0
快來加入我們吧!
3 ชั่วโมง 17 รายงานการประชุม มาแล้ว
哇哦!快來看我發現了什麼!, , ,
คลิก
0
哇哦!快來看我發現了什麼!
5 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
白美玉 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
白美玉 送你了禮物!
5 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
5 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
玻璃碗已經解鎖啦!, , ,
คลิก
0
玻璃碗已經解鎖啦!
5 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
升級, , ,
คลิก
0
升級
5 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
白琪珍 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
白琪珍 送你了禮物!
5 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
5 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
5 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
新寵物!, , ,
คลิก
0
新寵物!
5 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
新寵物!, , ,
คลิก
0
新寵物!
5 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
新寵物!, , ,
คลิก
0
新寵物!
5 วัน 20 ชั่วโมง มาแล้ว
開心莊園, , ,
คลิก
0
開心莊園
5 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
解鎖新機器, , ,
คลิก
0
解鎖新機器
6 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
6 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!, , ,
คลิก
0
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!
6 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!, , ,
คลิก
0
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!
6 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
解鎖新機器, , ,
คลิก
0
解鎖新機器
6 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
升級, , ,
คลิก
0
升級
6 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
6 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Lavinia Stefania Nasaudean 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
Lavinia Stefania Nasaudean 送你了禮物!
6 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
6 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
等著你來哦!, , ,
คลิก
0
等著你來哦!
1 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง มาแล้ว
等著你來哦!, , ,
คลิก
0
等著你來哦!
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
等著你來哦!, , ,
คลิก
0
等著你來哦!
1 สัปดาห์ 10 ชั่วโมง มาแล้ว
空中探險寶箱!, , ,
คลิก
0
空中探險寶箱!
1 สัปดาห์ 11 ชั่วโมง มาแล้ว
白麗雪 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
白麗雪 送你了禮物!
1 สัปดาห์ 11 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 สัปดาห์ 11 ชั่วโมง มาแล้ว
好消息哦!, , ,
คลิก
0
好消息哦!
1 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
好消息哦!, , ,
คลิก
0
好消息哦!
1 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
白琪珍 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
白琪珍 送你了禮物!
1 สัปดาห์ 14 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 สัปดาห์ 14 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 สัปดาห์ 17 ชั่วโมง มาแล้ว
白美玉 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
白美玉 送你了禮物!
1 สัปดาห์ 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Lesley Clarke 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
Lesley Clarke 送你了禮物!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
解鎖新機器, , ,
คลิก
0
解鎖新機器
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
คลิก
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
等著你來哦!, , ,
คลิก
0
等著你來哦!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
哇哦!快來看我發現了什麼!, , ,
คลิก
0
哇哦!快來看我發現了什麼!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
哇哦!快來看我發現了什麼!, , ,
คลิก
0
哇哦!快來看我發現了什麼!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!, , ,
คลิก
0
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!, , ,
คลิก
0
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
คลิก
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
成功之路, , ,
คลิก
0
成功之路
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
白琪珍 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
白琪珍 送你了禮物!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
等著你來哦!, , ,
คลิก
0
等著你來哦!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
คลิก
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
คลิก
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
哇哦!快來看我發現了什麼!, , ,
คลิก
0
哇哦!快來看我發現了什麼!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
白美玉 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
白美玉 送你了禮物!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
哇哦!快來看我發現了什麼!, , ,
คลิก
0
哇哦!快來看我發現了什麼!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
白麗雪 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
白麗雪 送你了禮物!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!, , ,
คลิก
0
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน 開心莊園 ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง 開心莊園 ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด 開心莊園 ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม 開心莊園 รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ 開心莊園 Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น 開心莊園 ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 開心莊園. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ 開心莊園. สงวนลิขสิทธิ์.


?>