Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ 開心莊園. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
คลิก
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
2 ชั่วโมง 22 รายงานการประชุม มาแล้ว
空中探險寶箱!, , ,
คลิก
0
空中探險寶箱!
2 ชั่วโมง 23 รายงานการประชุม มาแล้ว
空中探險寶箱!, , ,
คลิก
0
空中探險寶箱!
2 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
2 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
Van Whistler 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
Van Whistler 送你了禮物!
2 ชั่วโมง 25 รายงานการประชุม มาแล้ว
莊園賽事!, , ,
คลิก
0
莊園賽事!
2 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
陳美佐 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
陳美佐 送你了禮物!
7 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
莊園賽事!, , ,
คลิก
0
莊園賽事!
9 ชั่วโมง 14 วินาที มาแล้ว
莊園賽事!, , ,
คลิก
0
莊園賽事!
14 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
1
點擊每日獎勵!
17 ชั่วโมง 9 รายงานการประชุม มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
17 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว
莊園賽事!, , ,
คลิก
0
莊園賽事!
18 ชั่วโมง 48 รายงานการประชุม มาแล้ว
空中探險, , ,
คลิก
0
空中探險
1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
一個優秀的成就, , ,
คลิก
0
一個優秀的成就
1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
成功之路, , ,
คลิก
0
成功之路
1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
莊園賽事!, , ,
คลิก
0
莊園賽事!
1 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
莊園賽事!, , ,
คลิก
0
莊園賽事!
1 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
空中探險寶箱!, , ,
คลิก
0
空中探險寶箱!
1 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
空中探險, , ,
คลิก
0
空中探險
1 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
1 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
即刻加入我們!, , ,
คลิก
0
即刻加入我們!
1 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
即刻加入我們!, , ,
คลิก
0
即刻加入我們!
1 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Van Whistler 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
Van Whistler 送你了禮物!
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
陳美佐 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
陳美佐 送你了禮物!
2 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!, , ,
คลิก
0
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!
2 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!, , ,
คลิก
0
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!
2 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!, , ,
คลิก
0
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!
2 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!, , ,
คลิก
0
祝我一臂之力完成市場訂單,你也能獲得免費自動化哦!
2 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
即刻加入我們!, , ,
คลิก
0
即刻加入我們!
2 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
獎盃解鎖!, , ,
คลิก
0
獎盃解鎖!
2 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
即刻加入我們!, , ,
คลิก
0
即刻加入我們!
2 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
角色扮演派對之謎!, , ,
คลิก
0
角色扮演派對之謎!
2 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
即刻加入我們!, , ,
คลิก
0
即刻加入我們!
2 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
角色扮演派對之謎!, , ,
คลิก
0
角色扮演派對之謎!
2 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
角色扮演派對之謎!, , ,
คลิก
0
角色扮演派對之謎!
2 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
莊園賽事!, , ,
คลิก
0
莊園賽事!
2 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
成功之路, , ,
คลิก
0
成功之路
2 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
2 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
朱玫萍 送你了禮物!, , ,
คลิก
0
朱玫萍 送你了禮物!
2 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
2 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
點擊每日獎勵!, , ,
คลิก
0
點擊每日獎勵!
2 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
即刻加入我們!, , ,
คลิก
0
即刻加入我們!
2 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
成功之路, , ,
คลิก
0
成功之路
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
即刻加入我們!, , ,
คลิก
0
即刻加入我們!
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
獎盃解鎖!, , ,
คลิก
0
獎盃解鎖!
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
莊園賽事!, , ,
คลิก
0
莊園賽事!
2 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
角色扮演派對之謎!, , ,
คลิก
0
角色扮演派對之謎!
2 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
即刻加入我們!, , ,
คลิก
0
即刻加入我們!
2 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
角色扮演派對之謎!, , ,
คลิก
0
角色扮演派對之謎!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
空中探險, , ,
คลิก
0
空中探險
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
即刻加入我們!, , ,
คลิก
0
即刻加入我們!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
在煉油廠可以煉製汽油!, , ,
คลิก
0
在煉油廠可以煉製汽油!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
角色扮演派對之謎!, , ,
คลิก
0
角色扮演派對之謎!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
哇哦!快來看我發現了什麼!, , ,
คลิก
0
哇哦!快來看我發現了什麼!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
獎盃解鎖!, , ,
คลิก
0
獎盃解鎖!
2 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
即刻加入我們!, , ,
คลิก
0
即刻加入我們!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
莊園賽事!, , ,
คลิก
0
莊園賽事!
3 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน 開心莊園 ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง 開心莊園 ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด 開心莊園 ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม 開心莊園 รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ 開心莊園 Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น 開心莊園 ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 開心莊園. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ 開心莊園. สงวนลิขสิทธิ์.


?>