Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho 開心莊園. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦!
5 Giờ 2 Phút trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦!
8 Giờ 7 Phút trước đây
在煉油廠可以煉製汽油!, , ,
Nhấp chuột
0
在煉油廠可以煉製汽油!
11 Giờ 9 Phút trước đây
白麗雪 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
0
白麗雪 送你了禮物!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦!
1 Ngày 17 Giờ trước đây
哇哦!快來看我發現了什麼!, , ,
Nhấp chuột
0
哇哦!快來看我發現了什麼!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
白麗雪剛剛在水域中達到76級!!, , ,
Nhấp chuột
0
白麗雪剛剛在水域中達到76級!!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
開心莊園, , ,
Nhấp chuột
0
開心莊園
1 Ngày 21 Giờ trước đây
出色的表現!, , ,
Nhấp chuột
0
出色的表現!
2 Ngày 4 Giờ trước đây
朱玫萍 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
0
朱玫萍 送你了禮物!
2 Ngày 5 Giờ trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
秋季風景畫, , ,
Nhấp chuột
0
秋季風景畫
4 Ngày 7 Giờ trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦!
4 Ngày 7 Giờ trước đây
秋季風景畫, , ,
Nhấp chuột
0
秋季風景畫
4 Ngày 8 Giờ trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦!
5 Ngày 4 Giờ trước đây
朱玫萍 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
0
朱玫萍 送你了禮物!
5 Ngày 6 Giờ trước đây
一起來尋找嘉琦吧!, , ,
Nhấp chuột
0
一起來尋找嘉琦吧!
5 Ngày 8 Giờ trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
1
等著你來哦!
6 Ngày 4 Giờ trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦!
6 Ngày 7 Giờ trước đây
神秘商販, , ,
Nhấp chuột
0
神秘商販
6 Ngày 8 Giờ trước đây
一起來尋找嘉琦吧!, , ,
Nhấp chuột
0
一起來尋找嘉琦吧!
6 Ngày 8 Giờ trước đây
神秘商販, , ,
Nhấp chuột
0
神秘商販
6 Ngày 8 Giờ trước đây
神秘商販, , ,
Nhấp chuột
0
神秘商販
6 Ngày 8 Giờ trước đây
秋季風景畫, , ,
Nhấp chuột
0
秋季風景畫
6 Ngày 8 Giờ trước đây
秋季風景畫, , ,
Nhấp chuột
1
秋季風景畫
1 Tuần 7 Giờ trước đây
神秘商販, , ,
Nhấp chuột
0
神秘商販
1 Tuần 8 Giờ trước đây
莊園賽事!!, , ,
Nhấp chuột
2
莊園賽事!!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
秋季風景畫, , ,
Nhấp chuột
1
秋季風景畫
1 Tuần 2 Ngày trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
1
等著你來哦!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
1
等著你來哦!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
1
點擊每日獎勵!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
秋季風景畫, , ,
Nhấp chuột
1
秋季風景畫
1 Tuần 3 Ngày trước đây
秋季風景畫, , ,
Nhấp chuột
1
秋季風景畫
1 Tuần 4 Ngày trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
1
點擊每日獎勵!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
莊園賽事!, , ,
Nhấp chuột
1
莊園賽事!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
一起來尋找嘉琦吧!, , ,
Nhấp chuột
1
一起來尋找嘉琦吧!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
1
等著你來哦!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
1
點擊每日獎勵!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
1
點擊每日獎勵!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
1
等著你來哦!
1 Tuần 5 Ngày trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
1
等著你來哦!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
1
點擊每日獎勵!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
朱玫萍 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
1
朱玫萍 送你了禮物!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
秋季風景畫, , ,
Nhấp chuột
1
秋季風景畫
1 Tuần 6 Ngày trước đây
金富居 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
1
金富居 送你了禮物!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
出色的表現!, , ,
Nhấp chuột
1
出色的表現!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
1
等著你來哦!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
1
等著你來哦!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
一起來尋找嘉琦吧!, , ,
Nhấp chuột
1
一起來尋找嘉琦吧!
2 Tuần 10 Phút trước đây
等著你來哦!, , ,
Nhấp chuột
1
等著你來哦!
2 Tuần 2 Giờ trước đây
朱玫萍獲得了1個林地女神!, , ,
Nhấp chuột
1
朱玫萍獲得了1個林地女神!
2 Tuần 4 Giờ trước đây
一起來尋找嘉琦吧!, , ,
Nhấp chuột
1
一起來尋找嘉琦吧!
2 Tuần 8 Giờ trước đây
一起來尋找嘉琦吧!, , ,
Nhấp chuột
1
一起來尋找嘉琦吧!
2 Tuần 8 Giờ trước đây
一起來尋找嘉琦吧!, , ,
Nhấp chuột
1
一起來尋找嘉琦吧!
2 Tuần 8 Giờ trước đây
神秘商販, , ,
Nhấp chuột
1
神秘商販
2 Tuần 8 Giờ trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
1
點擊每日獎勵!
2 Tuần 10 Giờ trước đây
一起來尋找嘉琦吧!, , ,
Nhấp chuột
1
一起來尋找嘉琦吧!
2 Tuần 20 Giờ trước đây
一起來尋找嘉琦吧!, , ,
Nhấp chuột
1
一起來尋找嘉琦吧!
2 Tuần 21 Giờ trước đây
秋季風景畫, , ,
Nhấp chuột
1
秋季風景畫
2 Tuần 23 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ 開心莊園 Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu 開心莊園 liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả 開心莊園 quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập 開心莊園 Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào 開心莊園 Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy 開心莊園 mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với 開心莊園. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền 開心莊園. Tất cả các quyền..


?>