Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho 開心莊園. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
陳美佐 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
0
陳美佐 送你了禮物! Bonus
18 Giờ 20 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, 陳美佐在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵! Bonus
18 Giờ 55 Phút trước đây
一起去尋找翼靈狐吧!, 探索冰雪世界,找到翼靈狐。大獎在等著你! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
1
一起去尋找翼靈狐吧! Bonus
19 Giờ 54 Phút trước đây
Chee Meng Chan 送你了禮物!, Chee Meng Chan送你了免費的牧草,趕快接受Ta的好意,並回送一份禮物感謝Chee M, ,
Nhấp chuột
0
Chee Meng Chan 送你了禮物! Bonus
20 Giờ 37 Phút trước đây
feed_market_order_complete, 我在市場訂單中需要仙人掌,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼文, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_complete Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
feed_market_order_help, 我在市場訂單中需要楓糖華夫餅,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_help Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
feed_market_order_complete, 我在市場訂單中需要魔力蛋奶蛋糕,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_complete Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
feed_market_order_complete, 我在市場訂單中需要魔力蛋奶蛋糕,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_complete Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
一起去尋找翼靈狐吧!, 探索冰雪世界,找到翼靈狐。大獎在等著你! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
1
一起去尋找翼靈狐吧! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
點擊每日獎勵!, 陳美佐在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
1
點擊每日獎勵! Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
一起去尋找翼靈狐吧!, 探索冰雪世界,找到翼靈狐。大獎在等著你! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
1
一起去尋找翼靈狐吧! Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
等著你來哦!, 親愛的朋友!幫幫我一起來準備感恩節宴會吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
成功之路, , ,
Nhấp chuột
0
成功之路 Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
哇哦!快來看我發現了什麼!, , ,
Nhấp chuột
0
哇哦!快來看我發現了什麼! Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
一起去尋找翼靈狐吧!, 探索冰雪世界,找到翼靈狐。大獎在等著你! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
1
一起去尋找翼靈狐吧! Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
Nhấp chuột
0
訂單完成!你獲得一個免費水果! Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
Nhấp chuột
0
訂單完成!你獲得一個免費水果! Bonus
1 Ngày 19 Giờ trước đây
等著你來哦!, 親愛的朋友!幫幫我一起來準備感恩節宴會吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
1 Ngày 20 Giờ trước đây
一起去尋找翼靈狐吧!, 探索冰雪世界,找到翼靈狐。大獎在等著你! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
1
一起去尋找翼靈狐吧! Bonus
1 Ngày 20 Giờ trước đây
等著你來哦!, 親愛的朋友!幫幫我一起來準備感恩節宴會吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
feed_market_order_complete, 我在市場訂單中需要鯡魚,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼文領, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_complete Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
feed_market_order_help, 我在市場訂單中需要火把,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼文領, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_help Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
feed_market_order_complete, 我在市場訂單中需要栗子,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼文領, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_complete Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
feed_market_order_complete, 我在市場訂單中需要火把,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼文領, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_complete Bonus
2 Ngày 4 Giờ trước đây
太棒了!, , ,
Nhấp chuột
0
太棒了! Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
2019冬季嘉年華, 我在2019冬季嘉年華中獲得了大獎!快來和我一起參加吧!, ,
Nhấp chuột
0
2019冬季嘉年華 Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
陳美佐 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
0
陳美佐 送你了禮物! Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
請注意!, Chen Ying 在開心莊園中開始建造醃菜機。擁有一個夢想中的莊園從現在開始!, ,
Nhấp chuột
0
請注意! Bonus
2 Ngày 8 Giờ trước đây
請注意!, Chen Ying 在開心莊園中開始建造黑斑海豚。擁有一個夢想中的莊園從現在開始, ,
Nhấp chuột
0
請注意! Bonus
2 Ngày 8 Giờ trước đây
一個優秀的成就, , ,
Nhấp chuột
0
一個優秀的成就 Bonus
2 Ngày 8 Giờ trước đây
feed_market_order_complete, 我在市場訂單中需要帆船,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼文領, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_complete Bonus
2 Ngày 8 Giờ trước đây
空中探險, 呦吼!我已經進入新等級了。你想和我一起在藍天白雲中探險嗎?, ,
Nhấp chuột
0
空中探險 Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
一個偉大的成就, , ,
Nhấp chuột
0
一個偉大的成就 Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
一起玩開心莊園吧!, Sheree Chen 在開心莊園中達到等級260!一起來吧! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
0
一起玩開心莊園吧! Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
一個優秀的成就, , ,
Nhấp chuột
0
一個優秀的成就 Bonus
2 Ngày 17 Giờ trước đây
點擊每日獎勵!, Chen Ying在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
2
點擊每日獎勵! Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
點擊每日獎勵!, 陳美佐在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵! Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
等著你來哦!, 親愛的朋友!幫幫我一起來準備感恩節宴會吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
2 Ngày 19 Giờ trước đây
一起去尋找翼靈狐吧!, 探索冰雪世界,找到翼靈狐。大獎在等著你! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
0
一起去尋找翼靈狐吧! Bonus
2 Ngày 19 Giờ trước đây
等著你來哦!, 親愛的朋友!幫幫我一起來準備感恩節宴會吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
2 Ngày 21 Giờ trước đây
一起去尋找翼靈狐吧!, 探索冰雪世界,找到翼靈狐。大獎在等著你! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
1
一起去尋找翼靈狐吧! Bonus
2 Ngày 21 Giờ trước đây
一起去尋找翼靈狐吧!, 探索冰雪世界,找到翼靈狐。大獎在等著你! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
1
一起去尋找翼靈狐吧! Bonus
2 Ngày 23 Giờ trước đây
成功之路, , ,
Nhấp chuột
0
成功之路 Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Chen Ying 送你了禮物!, Chen Ying送你了免費的白柵欄,趕快接受Ta的好意,並回送一份禮物感謝Chen Yin, ,
Nhấp chuột
0
Chen Ying 送你了禮物! Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
大師級成就, , ,
Nhấp chuột
0
大師級成就 Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
哇哦!快來看我發現了什麼!, , ,
Nhấp chuột
0
哇哦!快來看我發現了什麼! Bonus
3 Ngày 8 Giờ trước đây
等著你來哦!, 親愛的朋友!幫幫我一起來準備感恩節宴會吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
3 Ngày 9 Giờ trước đây
即刻加入我們!, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
2
即刻加入我們! Bonus
3 Ngày 9 Giờ trước đây
一起去尋找翼靈狐吧!, 探索冰雪世界,找到翼靈狐。大獎在等著你! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
1
一起去尋找翼靈狐吧! Bonus
3 Ngày 9 Giờ trước đây
天堂鳥!, , ,
Nhấp chuột
0
天堂鳥! Bonus
3 Ngày 15 Giờ trước đây
2019冬季嘉年華, 我在2019冬季嘉年華中獲得了大獎!快來和我一起參加吧!, ,
Nhấp chuột
0
2019冬季嘉年華 Bonus
3 Ngày 15 Giờ trước đây
2019冬季嘉年華, 我在2019冬季嘉年華中獲得了大獎!快來和我一起參加吧!, ,
Nhấp chuột
0
2019冬季嘉年華 Bonus
3 Ngày 15 Giờ trước đây
空中探險寶箱!, 我在寶箱中發現了一份禮物。你能猜到是什麼嗎?, ,
Nhấp chuột
0
空中探險寶箱! Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
即刻加入我們!, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
2
即刻加入我們! Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
即刻加入我們!, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
2
即刻加入我們! Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
空中探險, 呦吼!我已經進入新等級了。你想和我一起在藍天白雲中探險嗎?, ,
Nhấp chuột
0
空中探險 Bonus
3 Ngày 18 Giờ trước đây
點擊每日獎勵!, 陳美佐在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
2
點擊每日獎勵! Bonus
3 Ngày 18 Giờ trước đây
陳美佐 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
0
陳美佐 送你了禮物! Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây
即刻加入我們!, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
0
即刻加入我們! Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây
一起去尋找翼靈狐吧!, 探索冰雪世界,找到翼靈狐。大獎在等著你! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
0
一起去尋找翼靈狐吧! Bonus
3 Ngày 19 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ 開心莊園 Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu 開心莊園 liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả 開心莊園 quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập 開心莊園 Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào 開心莊園 Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy 開心莊園 mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với 開心莊園. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền 開心莊園. Tất cả các quyền..