Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho 開心莊園. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
點擊每日獎勵!, 朱玫萍在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵! Bonus
3 Giờ 57 Phút trước đây
等著你來哦!, 太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
4 Giờ 29 Phút trước đây
大師級成就, Van Whistler 剛剛在開心莊園贏得了白巧克力香蕉的第四個勳章!你還沒有開始, ,
Nhấp chuột
0
大師級成就 Bonus
4 Giờ 40 Phút trước đây
一個優秀的成就, Van Whistler 剛剛在開心莊園贏得了莊園澳洲堅果優格的第二個勳章!你還沒有, ,
Nhấp chuột
0
一個優秀的成就 Bonus
4 Giờ 43 Phút trước đây
莊園生日嘉年華, 開心莊園九歲啦!快來加入嘉年華活動吧!, ,
Nhấp chuột
0
莊園生日嘉年華 Bonus
5 Giờ 32 Giây trước đây
成功之路, Van Whistler 剛剛在開心莊園贏得了莊園椰子優格的第一個勳章!你還沒有開始, ,
Nhấp chuột
0
成功之路 Bonus
5 Giờ 42 Phút trước đây
等著你來哦!, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
5 Giờ 48 Phút trước đây
陳美佐 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
0
陳美佐 送你了禮物! Bonus
5 Giờ 52 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, Van Whistler在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什, ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵! Bonus
5 Giờ 52 Phút trước đây
Van Whistler 送你了禮物!, Van Whistler送你了免費的白柵欄,趕快接受Ta的好意,並回送一份禮物感謝Van W, ,
Nhấp chuột
0
Van Whistler 送你了禮物! Bonus
6 Giờ 3 Phút trước đây
即刻加入我們!, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
0
即刻加入我們! Bonus
6 Giờ 26 Phút trước đây
等著你來哦!, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
6 Giờ 26 Phút trước đây
開心莊園, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
0
開心莊園 Bonus
6 Giờ 48 Phút trước đây
太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, 太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, ,
Nhấp chuột
0
太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行! Bonus
6 Giờ 54 Phút trước đây
開心莊園, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
1
開心莊園 Bonus
6 Giờ 55 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, 涂人成在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
3
點擊每日獎勵! Bonus
7 Giờ 17 Phút trước đây
開心莊園, , ,
Nhấp chuột
0
開心莊園 Bonus
10 Giờ 57 Phút trước đây
等著你來哦!, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
11 Giờ 7 Giây trước đây
等著你來哦!, 太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
11 Giờ 27 Giây trước đây
開心莊園, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
3
開心莊園 Bonus
11 Giờ 21 Phút trước đây
等著你來哦!, 太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
11 Giờ 46 Phút trước đây
吳靜雯 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
0
吳靜雯 送你了禮物! Bonus
12 Giờ 23 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, 吳靜雯在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
1
點擊每日獎勵! Bonus
12 Giờ 24 Phút trước đây
即刻加入我們!, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
0
即刻加入我們! Bonus
12 Giờ 36 Phút trước đây
出色的表現!, 我在幫助莊園成員完成他們任務的過程中作出了巨大貢獻!要來加入我們嗎?, ,
Nhấp chuột
0
出色的表現! Bonus
12 Giờ 36 Phút trước đây
等著你來哦!, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
12 Giờ 37 Phút trước đây
玩遊戲, 我在市場訂單中需要鴛鴦一家,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼, ,
Nhấp chuột
0
玩遊戲 Bonus
13 Giờ 48 Phút trước đây
開心莊園, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎!…, ,
Nhấp chuột
1
開心莊園 Bonus
15 Giờ 33 Phút trước đây
開心莊園, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
0
開心莊園 Bonus
15 Giờ 33 Phút trước đây
太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, 太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, ,
Nhấp chuột
0
太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行! Bonus
15 Giờ 34 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, 李秀敏在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵! Bonus
15 Giờ 36 Phút trước đây
feed_market_order_complete, 我在市場訂單中需要紫珠,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼文領, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_complete Bonus
17 Giờ 52 Phút trước đây
feed_market_order_help, 我在市場訂單中需要蓮藕,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼文領, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_help Bonus
17 Giờ 52 Phút trước đây
feed_market_order_help, 我在市場訂單中需要紫珠,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼文領, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_help Bonus
17 Giờ 52 Phút trước đây
feed_market_order_complete, 我在市場訂單中需要天鵝羽毛,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點擊貼, ,
Nhấp chuột
0
feed_market_order_complete Bonus
17 Giờ 53 Phút trước đây
即刻加入我們!, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
1
即刻加入我們! Bonus
18 Giờ 13 Phút trước đây
等著你來哦!, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
18 Giờ 14 Phút trước đây
等著你來哦!, 太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
18 Giờ 14 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, 陳美佐在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵! Bonus
18 Giờ 17 Phút trước đây
玩遊戲, 我在市場訂單中需要巧克力能量蛋糕捲,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! , ,
Nhấp chuột
0
玩遊戲 Bonus
21 Giờ 26 Phút trước đây
item_226018, , ,
Nhấp chuột
0
item_226018 Bonus
21 Giờ 38 Phút trước đây
出色的表現!, 我在幫助莊園成員完成他們任務的過程中作出了巨大貢獻!要來加入我們嗎?, ,
Nhấp chuột
0
出色的表現! Bonus
23 Giờ 41 Phút trước đây
等著你來哦!, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
4
等著你來哦! Bonus
23 Giờ 42 Phút trước đây
Feed_send_bingo, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
3
Feed_send_bingo Bonus
23 Giờ 43 Phút trước đây
feed_fathersdaybaconbarbecue_1, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
0
feed_fathersdaybaconbarbecue_1 Bonus
23 Giờ 44 Phút trước đây
feed_takeoutshop3, 太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, ,
Nhấp chuột
0
feed_takeoutshop3 Bonus
23 Giờ 44 Phút trước đây
Feed_Calendar_EveryUnlock_1, , ,
Nhấp chuột
2
Feed_Calendar_EveryUnlock_1 Bonus
23 Giờ 45 Phút trước đây
玩遊戲, 我在市場訂單中需要時尚河馬背包,幫我填滿箱子你會得到超值獎勵! (點, ,
Nhấp chuột
0
玩遊戲 Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, 太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, ,
Nhấp chuột
0
太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行! Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
開心莊園, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
4
開心莊園 Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
開心莊園, 朱玫萍在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看…, ,
Nhấp chuột
6
開心莊園 Bonus
1 Ngày 3 Giờ trước đây
太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, 太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行!, ,
Nhấp chuột
0
太棒了!來和我們一起吧,和奶奶一起去旅行! Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
開心莊園, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
3
開心莊園 Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
威廉的潛水艇升級啦!, 威廉剛剛在潛水艇探險中升級啦! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
0
威廉的潛水艇升級啦! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
即刻加入我們!, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎! (點擊貼文領取禮物。), ,
Nhấp chuột
0
即刻加入我們! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
等著你來哦!, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
0
等著你來哦! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
開心莊園, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
4
開心莊園 Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
開心莊園, 即刻加入我們-獲得更多卡片,兌換大獎!…, ,
Nhấp chuột
6
開心莊園 Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
點擊每日獎勵!, 涂人成在日曆中由解鎖了1天。點擊月曆獲得隨機獎勵吧!看看你會得到什麼, ,
Nhấp chuột
2
點擊每日獎勵! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
開心莊園, 我們現在正在幫助莊園成員們完成任務!你也趕快加入我們吧!, ,
Nhấp chuột
1
開心莊園 Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ 開心莊園 Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu 開心莊園 liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả 開心莊園 quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập 開心莊園 Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào 開心莊園 Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy 開心莊園 mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với 開心莊園. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền 開心莊園. Tất cả các quyền..


?>