Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho 開心莊園. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
貓咪之家, , ,
Nhấp chuột
0
貓咪之家
1 Giờ 47 Phút trước đây
成功之路, , ,
Nhấp chuột
0
成功之路
1 Giờ 48 Phút trước đây
成功之路, , ,
Nhấp chuột
0
成功之路
2 Giờ 6 Phút trước đây
成功之路, , ,
Nhấp chuột
0
成功之路
2 Giờ 8 Phút trước đây
新的獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
新的獎勵!
2 Giờ 41 Phút trước đây
新的獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
新的獎勵!
2 Giờ 41 Phút trước đây
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!, , ,
Nhấp chuột
0
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!
4 Giờ 1 Phút trước đây
迷你老虎機, , ,
Nhấp chuột
0
迷你老虎機
4 Giờ 50 Phút trước đây
哇哦!快來看我發現了什麼!, , ,
Nhấp chuột
0
哇哦!快來看我發現了什麼!
4 Giờ 56 Phút trước đây
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!, , ,
Nhấp chuột
0
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!
5 Giờ 2 Phút trước đây
命定結緣!, , ,
Nhấp chuột
0
命定結緣!
7 Giờ 48 Phút trước đây
貓咪之家, , ,
Nhấp chuột
0
貓咪之家
7 Giờ 52 Phút trước đây
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!, , ,
Nhấp chuột
0
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!
7 Giờ 53 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵!
8 Giờ 5 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵!
8 Giờ 5 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵!
8 Giờ 5 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵!
8 Giờ 6 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵!
8 Giờ 6 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵!
8 Giờ 6 Phút trước đây
貓咪之家, , ,
Nhấp chuột
0
貓咪之家
8 Giờ 6 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵!
8 Giờ 6 Phút trước đây
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!, , ,
Nhấp chuột
0
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!
8 Giờ 6 Phút trước đây
命定結緣!, , ,
Nhấp chuột
0
命定結緣!
8 Giờ 6 Phút trước đây
命定結緣!, , ,
Nhấp chuột
0
命定結緣!
9 Giờ 40 Phút trước đây
貓咪之家, , ,
Nhấp chuột
0
貓咪之家
11 Giờ 13 Phút trước đây
Apple Green 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
0
Apple Green 送你了禮物!
16 Giờ 35 Giây trước đây
空中探險, , ,
Nhấp chuột
0
空中探險
16 Giờ 33 Phút trước đây
一個優秀的成就, , ,
Nhấp chuột
0
一個優秀的成就
17 Giờ 13 Phút trước đây
成功之路, , ,
Nhấp chuột
0
成功之路
17 Giờ 13 Phút trước đây
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!, , ,
Nhấp chuột
0
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!
17 Giờ 33 Phút trước đây
點擊每日獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
點擊每日獎勵!
17 Giờ 33 Phút trước đây
貓咪之家, , ,
Nhấp chuột
0
貓咪之家
17 Giờ 33 Phút trước đây
Ana Paula 送你了禮物!, , ,
Nhấp chuột
0
Ana Paula 送你了禮物!
18 Giờ 16 Phút trước đây
命定結緣!, , ,
Nhấp chuột
0
命定結緣!
18 Giờ 21 Phút trước đây
貓咪之家, , ,
Nhấp chuột
0
貓咪之家
18 Giờ 21 Phút trước đây
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!, , ,
Nhấp chuột
0
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!
18 Giờ 22 Phút trước đây
成功之路, , ,
Nhấp chuột
0
成功之路
18 Giờ 55 Phút trước đây
出色的表現!, , ,
Nhấp chuột
0
出色的表現!
18 Giờ 55 Phút trước đây
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
Nhấp chuột
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
18 Giờ 56 Phút trước đây
新的獎勵!, , ,
Nhấp chuột
0
新的獎勵!
19 Giờ 55 Phút trước đây
開心莊園, , ,
Nhấp chuột
0
開心莊園
20 Giờ 49 Phút trước đây
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!, , ,
Nhấp chuột
0
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!
21 Giờ 9 Phút trước đây
出色的表現!, , ,
Nhấp chuột
0
出色的表現!
21 Giờ 12 Phút trước đây
成功之路, , ,
Nhấp chuột
0
成功之路
21 Giờ 38 Phút trước đây
獎盃解鎖!, , ,
Nhấp chuột
0
獎盃解鎖!
21 Giờ 53 Phút trước đây
命定結緣!, , ,
Nhấp chuột
0
命定結緣!
21 Giờ 58 Phút trước đây
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!, , ,
Nhấp chuột
0
準備好迎接怪異女巫之夜吧,莊園主!
21 Giờ 58 Phút trước đây
出色的表現!, , ,
Nhấp chuột
0
出色的表現!
23 Giờ 34 Phút trước đây
命定結緣!, , ,
Nhấp chuột
0
命定結緣!
23 Giờ 53 Phút trước đây
出色的表現!, , ,
Nhấp chuột
0
出色的表現!
1 Ngày 20 Phút trước đây
貓咪之家, , ,
Nhấp chuột
0
貓咪之家
1 Ngày 40 Phút trước đây
貓咪之家, , ,
Nhấp chuột
0
貓咪之家
1 Ngày 1 Giờ trước đây
大師級成就, , ,
Nhấp chuột
0
大師級成就
1 Ngày 1 Giờ trước đây
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
Nhấp chuột
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
Nhấp chuột
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
Nhấp chuột
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
Nhấp chuột
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
Nhấp chuột
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
Nhấp chuột
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
訂單完成!你獲得一個免費水果!, , ,
Nhấp chuột
0
訂單完成!你獲得一個免費水果!
1 Ngày 3 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ 開心莊園 Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu 開心莊園 liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả 開心莊園 quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập 開心莊園 Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào 開心莊園 Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy 開心莊園 mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với 開心莊園. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền 開心莊園. Tất cả các quyền..


?>