Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Mahjong Wonders 3D. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Dragon Whisperer!, , ,
Nhấp chuột
1
Dragon Whisperer!
8 tháng 2 Tuần trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
1
A free booster!
8 tháng 4 Tuần trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
1
A free booster!
8 tháng 4 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
1
A free coin!
9 tháng 4 Ngày trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
1
A free booster!
9 tháng 4 Tuần trước đây
Dragon Whisperer!, , ,
Nhấp chuột
1
Dragon Whisperer!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
1
A free coin!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
1
A free booster!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
1
A free coin!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
1
A free coin!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
1
A free coin!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
1
A free booster!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
10 tháng 1 Tuần trước đây
The Tournament has started!, , ,
Nhấp chuột
0
The Tournament has started!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
0
A free booster!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
0
A free booster!
10 tháng 1 Tuần trước đây
The Tournament has started!, , ,
Nhấp chuột
0
The Tournament has started!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
10 tháng 1 Tuần trước đây
Tournament Victory!, , ,
Nhấp chuột
0
Tournament Victory!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
10 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
10 tháng 1 Tuần trước đây
Dragon Whisperer!, , ,
Nhấp chuột
2
Dragon Whisperer!
11 tháng 1 Tuần trước đây
XP level 0 reached in 3D Mahjong!, , ,
Nhấp chuột
0
XP level 0 reached in 3D Mahjong!
11 tháng 1 Tuần trước đây
XP level 0 reached in 3D Mahjong!, , ,
Nhấp chuột
1
XP level 0 reached in 3D Mahjong!
11 tháng 1 Tuần trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
11 tháng 3 Tuần trước đây
A new Golden Trophy!, , ,
Nhấp chuột
0
A new Golden Trophy!
11 tháng 3 Tuần trước đây
XP level 0 reached in 3D Mahjong!, , ,
Nhấp chuột
0
XP level 0 reached in 3D Mahjong!
11 tháng 3 Tuần trước đây
A Silver !, , ,
Nhấp chuột
0
A Silver !
11 tháng 3 Tuần trước đây
The Tournament has started!, , ,
Nhấp chuột
0
The Tournament has started!
1 năm 4 Ngày trước đây
XP level 0 reached in 3D Mahjong!, , ,
Nhấp chuột
0
XP level 0 reached in 3D Mahjong!
1 năm 1 tháng trước đây
A Bronze !, , ,
Nhấp chuột
0
A Bronze !
1 năm 1 tháng trước đây
A new Bronze Trophy!, , ,
Nhấp chuột
1
A new Bronze Trophy!
1 năm 1 tháng trước đây
XP level 0 reached in 3D Mahjong!, , ,
Nhấp chuột
0
XP level 0 reached in 3D Mahjong!
1 năm 1 tháng trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
0
A free booster!
1 năm 1 tháng trước đây
The Tournament has started!, , ,
Nhấp chuột
0
The Tournament has started!
1 năm 1 tháng trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
1 năm 1 tháng trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
1 năm 1 tháng trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
0
A free booster!
1 năm 1 tháng trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

1 năm 1 tháng trước đây
XP level 0 reached in 3D Mahjong!, , ,
Nhấp chuột
0
XP level 0 reached in 3D Mahjong!
1 năm 1 tháng trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
1 năm 1 tháng trước đây
completed!, , ,
Nhấp chuột
0
completed!
1 năm 1 tháng trước đây
Tournament Victory!, , ,
Nhấp chuột
0
Tournament Victory!
1 năm 1 tháng trước đây
Dragon Whisperer!, , ,
Nhấp chuột
0
Dragon Whisperer!
1 năm 1 tháng trước đây
The Tournament has started!, , ,
Nhấp chuột
0
The Tournament has started!
1 năm 1 tháng trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
0
A free booster!
1 năm 1 tháng trước đây
The Tournament has started!, , ,
Nhấp chuột
0
The Tournament has started!
1 năm 1 tháng trước đây
A Bronze !, , ,
Nhấp chuột
0
A Bronze !
1 năm 2 tháng trước đây
A Silver !, , ,
Nhấp chuột
0
A Silver !
1 năm 2 tháng trước đây
A Silver !, , ,
Nhấp chuột
0
A Silver !
1 năm 2 tháng trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
0
A free booster!
1 năm 2 tháng trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
0
A free booster!
1 năm 2 tháng trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
0
A free booster!
1 năm 2 tháng trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
0
A free booster!
1 năm 2 tháng trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
1 năm 2 tháng trước đây
A free booster!, , ,
Nhấp chuột
0
A free booster!
1 năm 2 tháng trước đây
The Tournament has started!, , ,
Nhấp chuột
0
The Tournament has started!
1 năm 2 tháng trước đây
A free coin!, , ,
Nhấp chuột
0
A free coin!
1 năm 2 tháng trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mahjong Wonders 3D Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mahjong Wonders 3D liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mahjong Wonders 3D quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mahjong Wonders 3D Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mahjong Wonders 3D Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mahjong Wonders 3D mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mahjong Wonders 3D. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mahjong Wonders 3D. Tất cả các quyền..


?>