Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Mob Wars La Cosa Nostra. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Jane needs your expertise, help them Neutralize high security lab-s guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Neutralize high security lab-s guards.!
9 Giờ 37 Phút trước đây
VJ needs your expertise, help them Load genetic material into Bio-Tech vehicle.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Load genetic material into Bio-Tech vehicle.!
9 Giờ 37 Phút trước đây
Enemies are on the doorstep. Help VJ in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help VJ in the Turf War!
12 Giờ 13 Phút trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Jane in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Jane in the Turf War!
12 Giờ 13 Phút trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
16 Giờ 53 Phút trước đây
VJ needs help completing their Land Ho Calendar Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs help completing their Land Ho Calendar Challenge!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
VJ needs your expertise, help them Load genetic material into Bio-Tech vehicle.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Load genetic material into Bio-Tech vehicle.!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Jane needs help completing their Land Ho Calendar Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs help completing their Land Ho Calendar Challenge!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Neutralize high security lab-s guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Neutralize high security lab-s guards.!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Neutralize high security lab-s guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Neutralize high security lab-s guards.!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
VJ needs your expertise, help them Load genetic material into Bio-Tech vehicle.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Load genetic material into Bio-Tech vehicle.!
2 Ngày 8 Giờ trước đây
Haj needs your expertise, help them Open and run an opium den.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Open and run an opium den.!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Jim needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
3 Ngày 16 Giờ trước đây
You-re the best of the best and VJ wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and VJ wants you in their Elite Mob!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Jane wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Jane wants you in their Elite Mob!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
VJ needs your expertise, help them Load genetic material into Bio-Tech vehicle.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Load genetic material into Bio-Tech vehicle.!
4 Ngày 6 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Kim wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Kim wants you in their Elite Mob!
4 Ngày 9 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Christian wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Christian wants you in their Elite Mob!
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Sandrine needs your expertise, help them Engage their guards in a fight!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine needs your expertise, help them Engage their guards in a fight!
4 Ngày 13 Giờ trước đây
Help Ralph go that extra mile, give them a Stamina Boost!, , ,
Nhấp chuột
0
Help Ralph go that extra mile, give them a Stamina Boost!
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Help Ralph go that extra mile, give them a Energy Boost!, , ,
Nhấp chuột
0
Help Ralph go that extra mile, give them a Energy Boost!
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Kim needs your expertise, help them Perform surveillance on O-Connell manor.!, , ,
Nhấp chuột
0
Kim needs your expertise, help them Perform surveillance on O-Connell manor.!
4 Ngày 20 Giờ trước đây
Scott needs your expertise, help them Raid the police garrison for assault rifles.!, , ,
Nhấp chuột
0
Scott needs your expertise, help them Raid the police garrison for assault rifles.!
5 Ngày 1 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Scott defeat the The Driver!, , ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Scott defeat the The Driver!
5 Ngày 1 Giờ trước đây
VJ needs your expertise, help them Disable terminal doors, observe lab activities.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Disable terminal doors, observe lab activities.!
5 Ngày 4 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Neutralize high security lab-s guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Neutralize high security lab-s guards.!
5 Ngày 4 Giờ trước đây
Mob Wars: La Cosa Nostra, , ,
Nhấp chuột
0
Mob Wars: La Cosa Nostra
5 Ngày 10 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Christian wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Christian wants you in their Elite Mob!
5 Ngày 13 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Sandrine in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Sandrine in the Turf War!
5 Ngày 13 Giờ trước đây
Sandrine needs your help, equip them with the Grand Piano so they can fight better!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine needs your help, equip them with the Grand Piano so they can fight better!
5 Ngày 13 Giờ trước đây
Sandrine needs your expertise, help them Engage their guards in a fight!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine needs your expertise, help them Engage their guards in a fight!
5 Ngày 13 Giờ trước đây
Help Ralph go that extra mile, give them a Energy Boost!, , ,
Nhấp chuột
0
Help Ralph go that extra mile, give them a Energy Boost!
5 Ngày 16 Giờ trước đây
Help Ralph go that extra mile, give them a Stamina Boost!, , ,
Nhấp chuột
0
Help Ralph go that extra mile, give them a Stamina Boost!
5 Ngày 17 Giờ trước đây
Kim needs your expertise, help them Perform surveillance on O-Connell manor.!, , ,
Nhấp chuột
0
Kim needs your expertise, help them Perform surveillance on O-Connell manor.!
5 Ngày 19 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Kosugi Family!, , ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Kosugi Family!
6 Ngày 4 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Neutralize high security lab-s guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Neutralize high security lab-s guards.!
6 Ngày 6 Giờ trước đây
VJ needs your expertise, help them Disable terminal doors, observe lab activities.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Disable terminal doors, observe lab activities.!
6 Ngày 6 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Kosugi Family!, , ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Kosugi Family!
6 Ngày 7 Giờ trước đây
Jim needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!
6 Ngày 7 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help David in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help David in the Turf War!
6 Ngày 10 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
6 Ngày 17 Giờ trước đây
Kim needs your expertise, help them Perform surveillance on O-Connell manor.!, , ,
Nhấp chuột
0
Kim needs your expertise, help them Perform surveillance on O-Connell manor.!
6 Ngày 18 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Kosugi Family!, , ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Kosugi Family!
1 Tuần 8 Giờ trước đây
Jim needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!
1 Tuần 9 Giờ trước đây
Haj needs your expertise, help them Open and run an opium den.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Open and run an opium den.!
1 Tuần 10 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Jim wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Jim wants you in their Elite Mob!
1 Tuần 16 Giờ trước đây
Haj needs your expertise, help them Open and run an opium den.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Open and run an opium den.!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Enemies are on the doorstep. Help David in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help David in the Turf War!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Jane needs your expertise, help them Hack into computer mainframe for intel.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Hack into computer mainframe for intel.!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
You-re the best of the best and Jane wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Jane wants you in their Elite Mob!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
VJ needs your expertise, help them Disable terminal doors, observe lab activities.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Disable terminal doors, observe lab activities.!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mary needs help completing their Rainbow Calendar Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
Mary needs help completing their Rainbow Calendar Challenge!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
You-re the best of the best and Guy wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Guy wants you in their Elite Mob!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Haj needs your expertise, help them Burn a rival-s poppy field.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Burn a rival-s poppy field.!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Maxime needs help completing their Rainbow Calendar Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
Maxime needs help completing their Rainbow Calendar Challenge!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Jane needs your expertise, help them Hack into computer mainframe for intel.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Hack into computer mainframe for intel.!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
VJ needs your expertise, help them Disable terminal doors, observe lab activities.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Disable terminal doors, observe lab activities.!
1 Tuần 3 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mob Wars La Cosa Nostra Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mob Wars La Cosa Nostra liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mob Wars La Cosa Nostra quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mob Wars La Cosa Nostra Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mob Wars La Cosa Nostra Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mob Wars La Cosa Nostra mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mob Wars La Cosa Nostra. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mob Wars La Cosa Nostra. Tất cả các quyền..


?>