Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Mob Wars La Cosa Nostra. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Help Claudius go that extra mile, give them a Stamina Boost!, You can help Claudius earn a free Stamina Boost!, ,
Nhấp chuột
0
Help Claudius go that extra mile, give them a Stamina Boost! Bonus
2 Giờ 35 Phút trước đây
recruit_request_1200x630_v1, Spots available are: Collector, Mastermind, Heavy, Bruiser., ,
Nhấp chuột
0
recruit_request_1200x630_v1 Bonus
2 Giờ 35 Phút trước đây
Help Claudius go that extra mile, give them a Energy Boost!, You can help Claudius earn a free Energy Boost!, ,
Nhấp chuột
0
Help Claudius go that extra mile, give them a Energy Boost! Bonus
2 Giờ 35 Phút trước đây
Help Joshua go that extra mile, give them a Stamina Boost!, You can help Joshua earn a free Stamina Boost!, ,
Nhấp chuột
0
Help Joshua go that extra mile, give them a Stamina Boost! Bonus
8 Giờ 7 Phút trước đây
Help Joshua go that extra mile, give them a Energy Boost!, You can help Joshua earn a free Energy Boost!, ,
Nhấp chuột
0
Help Joshua go that extra mile, give them a Energy Boost! You can help Joshua earn a free Energy Boost!
8 Giờ 7 Phút trước đây
recruit_request_1200x630_v1, Spots available are: Pickpocketer, Bruiser., ,
Nhấp chuột
0
recruit_request_1200x630_v1 Spots available are: Pickpocketer, Bruiser.
12 Giờ 44 Phút trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Abbott Family!, Jim has requested help with this Boss Fight. 4 more friends required to unlock the next power attack, ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Abbott Family! Bonus
13 Giờ 30 Phút trước đây
If you helped with this fight your rewards are ready to collect!, If you helped with this fight your rewards are ready to collect!, ,
Nhấp chuột
0
If you helped with this fight your rewards are ready to collect! Bonus
13 Giờ 32 Phút trước đây
minigame_helper_g1_1200x630_v1, You can help Jochen earn a free Shot now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
minigame_helper_g1_1200x630_v1 Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Eddie wants you in their Elite Mob!, Spots available are: Collector, Pickpocketer, Mastermind, Heavy, Bruiser., ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Eddie wants you in their Elite Mob! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
mass_punch_request_1200x628, You can help Eddie by punching Michael Scarface Abbandando. Show a mobster you care with a punch to , ,
Nhấp chuột
0
mass_punch_request_1200x628 Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
You can help Michael earn a free Chip now and get a bonus!, You can help Michael earn a free Chip now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
You can help Michael earn a free Chip now and get a bonus! Bonus
1 Ngày 9 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Jim wants you in their Elite Mob!, Spots available are: Collector, Mastermind., ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Jim wants you in their Elite Mob! Spots available are: Collector, Mastermind.
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, You can help Haj earn a free Shot now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War! Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
If you helped with this fight your rewards are ready to collect!, If you helped with this fight your rewards are ready to collect!, ,
Nhấp chuột
0
If you helped with this fight your rewards are ready to collect! Bonus
1 Ngày 21 Giờ trước đây
7 hrs, Be one of the first 20 Mobsters to help Ray with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
7 hrs Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Cal Ozelton, Be one of the first 20 Mobsters to help Cal with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
Cal Ozelton Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Mark wants you in their Elite Mob!, Spots available are: Heavy, Bruiser., ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Mark wants you in their Elite Mob! Spots available are: Heavy, Bruiser.
2 Ngày 4 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Loot the Louvre!, Be one of the first 20 Mobsters to help Jane with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Loot the Louvre! Bonus
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the O-Connell Clan!, Jim has requested help with this Boss Fight. 24 more friends required to unlock the next power attac, ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the O-Connell Clan! Bonus
2 Ngày 9 Giờ trước đây
If you helped with this fight your rewards are ready to collect!, If you helped with this fight your rewards are ready to collect!, ,
Nhấp chuột
0
If you helped with this fight your rewards are ready to collect! Bonus
2 Ngày 9 Giờ trước đây
job_help_request_1200x630_v1, Be one of the first 20 Mobsters to help Jim with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
job_help_request_1200x630_v1 Bonus
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Ivanov Family!, Jim has requested help with this Boss Fight., ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Ivanov Family! Jim has requested help with this Boss Fight.
2 Ngày 9 Giờ trước đây
If you helped with this fight your rewards are ready to collect!, If you helped with this fight your rewards are ready to collect!, ,
Nhấp chuột
0
If you helped with this fight your rewards are ready to collect! Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Jugar, Be one of the first 20 Mobsters to help George with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
Jugar Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
You-re the best of the best and George wants you in their Elite Mob!, Spots available are: Collector, Pickpocketer, Mastermind, Heavy., ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and George wants you in their Elite Mob! Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
14 hrs, Be one of the first 20 Mobsters to help Ray with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
14 hrs Bonus
3 Ngày 1 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, You can help Haj earn a free Shot now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War! Bonus
3 Ngày 5 Giờ trước đây
mass_punch_request_1200x628, You can help Joshua by punching [RAD] Thomas Wax on Wax off Dellacroce. Show a mobster you care with, ,
Nhấp chuột
0
mass_punch_request_1200x628 Bonus
3 Ngày 7 Giờ trước đây
You can help Michael earn a free Chip now and get a bonus!, You can help Michael earn a free Chip now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
You can help Michael earn a free Chip now and get a bonus! Bonus
3 Ngày 10 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Pirates!, Jim has requested help with this Boss Fight. 24 more friends required to unlock the next power attac, ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Pirates! Bonus
3 Ngày 16 Giờ trước đây
job_help_request_1200x630_v1, Be one of the first 20 Mobsters to help Sandra with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
job_help_request_1200x630_v1 Bonus
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Nicola in the Turf War!, You can help Nicola earn a free Shot now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Nicola in the Turf War! Bonus
4 Ngày 5 Giờ trước đây
Log into Facebook | Facebook, Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know., ,
Nhấp chuột
1
Log into Facebook | Facebook Bonus
4 Ngày 6 Giờ trước đây
You can help Rex earn a free Chip now and get a bonus!, You can help Rex earn a free Chip now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
You can help Rex earn a free Chip now and get a bonus! Bonus
4 Ngày 12 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Patricia defeat the ASIS Agent!, Patricia has requested help with this Boss Fight. 23 more friends required to unlock the next power , ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Patricia defeat the ASIS Agent! Bonus
4 Ngày 13 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Vince wants you in their Elite Mob!, Spots available are: Collector., ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Vince wants you in their Elite Mob! Spots available are: Collector.
4 Ngày 15 Giờ trước đây
Yvonne Dee Barrieau, You can help Yvonne earn a free Shot now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Yvonne Dee Barrieau Bonus
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Vince in the Turf War!, You can help Vince earn a free Shot now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Vince in the Turf War! Bonus
4 Ngày 18 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Mark wants you in their Elite Mob!, Spots available are: Collector, Pickpocketer, Mastermind, Heavy, Bruiser., ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Mark wants you in their Elite Mob! Bonus
4 Ngày 19 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Pete in the Turf War!, You can help Pete earn a free Shot now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Pete in the Turf War! Bonus
4 Ngày 23 Giờ trước đây
Patricia needs your expertise, help them Interrogate O-Connell thug.!, Be one of the first 20 Mobsters to help Patricia with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
Patricia needs your expertise, help them Interrogate O-Connell thug.! Bonus
5 Ngày 18 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Patricia in the Turf War!, You can help Patricia earn a free Shot now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Patricia in the Turf War! Bonus
5 Ngày 18 Giờ trước đây
dead_world_3_feed_600x600, Alan was 1 of 11654 Mobsters that defeated this boss, if you helped with this fight your rewards are, ,
Nhấp chuột
0
dead_world_3_feed_600x600 Bonus
5 Ngày 19 Giờ trước đây
job_help_request_1200x630_v1, Be one of the first 20 Mobsters to help Alan with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
job_help_request_1200x630_v1 Bonus
5 Ngày 19 Giờ trước đây
Stephen Perkins, You can help Stephen earn a free Shot now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Stephen Perkins Bonus
5 Ngày 20 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Nicola in the Turf War!, You can help Nicola earn a free Shot now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Nicola in the Turf War! Bonus
6 Ngày 5 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Jim wants you in their Elite Mob!, Spots available are: Pickpocketer., ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Jim wants you in their Elite Mob! Spots available are: Pickpocketer.
6 Ngày 6 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Silent Assassin!, Jim has requested help with this Boss Fight. 15 more friends required to unlock the next power attac, ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Silent Assassin! Bonus
6 Ngày 6 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Silent Assassin!, Jim has requested help with this Boss Fight. 16 more friends required to unlock the next power attac, ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Silent Assassin! Bonus
6 Ngày 10 Giờ trước đây
job_help_request_1200x630_v1, Be one of the first 20 Mobsters to help Jim with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
job_help_request_1200x630_v1 Bonus
6 Ngày 10 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Loot the Louvre!, Be one of the first 20 Mobsters to help Jane with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Loot the Louvre! Bonus
6 Ngày 10 Giờ trước đây
job_help_request_1200x630_v1, Be one of the first 20 Mobsters to help VJ with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
job_help_request_1200x630_v1 Bonus
6 Ngày 10 Giờ trước đây
Gioca, Be one of the first 20 Mobsters to help Haj with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
1
Gioca Bonus
6 Ngày 16 Giờ trước đây
job_help_request_1200x630_v1, Be one of the first 20 Mobsters to help David with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
job_help_request_1200x630_v1 Bonus
6 Ngày 17 Giờ trước đây
You-re the best of the best and David wants you in their Elite Mob!, Spots available are: Mastermind, Heavy, Bruiser., ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and David wants you in their Elite Mob! Bonus
6 Ngày 17 Giờ trước đây
job_help_request_1200x630_v1, Be one of the first 20 Mobsters to help Alan with this job and get some rewards!, ,
Nhấp chuột
0
job_help_request_1200x630_v1 Bonus
6 Ngày 18 Giờ trước đây
Stephen Perkins, Stephen is 1 of 10034 Mobsters participating in this Limited World Boss Fight for their chance to ea, ,
Nhấp chuột
0
Stephen Perkins Bonus
1 Tuần 17 Phút trước đây
Stephen Perkins, Stephen is 1 of 11586 Mobsters participating in this Limited World Boss Fight for their chance to ea, ,
Nhấp chuột
0
Stephen Perkins Bonus
1 Tuần 17 Phút trước đây
Cal Ozelton, You can help Cal earn a free Chip now and get a bonus!, ,
Nhấp chuột
0
Cal Ozelton Bonus
1 Tuần 35 Phút trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mob Wars La Cosa Nostra Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mob Wars La Cosa Nostra liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mob Wars La Cosa Nostra quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mob Wars La Cosa Nostra Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mob Wars La Cosa Nostra Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mob Wars La Cosa Nostra mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mob Wars La Cosa Nostra. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mob Wars La Cosa Nostra. Tất cả các quyền..