Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Mob Wars La Cosa Nostra. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Guy needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!, , ,
Nhấp chuột
0
Guy needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!
5 Giờ 5 Phút trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Giwrgos in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Giwrgos in the Turf War!
5 Giờ 18 Phút trước đây
Kim needs your expertise, help them Import lucrative teddy bears full of heroin!, , ,
Nhấp chuột
0
Kim needs your expertise, help them Import lucrative teddy bears full of heroin!
6 Giờ 3 Phút trước đây
You-re the best of the best and Sandrine wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Sandrine wants you in their Elite Mob!
8 Giờ 4 Phút trước đây
Sandrine needs your help, equip them with the Gilded Commode so they can fight better!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine needs your help, equip them with the Gilded Commode so they can fight better!
8 Giờ 31 Phút trước đây
Sandrine needs your expertise, help them It-s a double-cross, defend yourself!!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine needs your expertise, help them It-s a double-cross, defend yourself!!
8 Giờ 33 Phút trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Black Mambas!, , ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Black Mambas!
9 Giờ 41 Phút trước đây
Jim has defeated the Nazim Family and is feeling generous, reap the rewards and collect now!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim has defeated the Nazim Family and is feeling generous, reap the rewards and collect now!
9 Giờ 44 Phút trước đây
Help Ralph go that extra mile, give them a Stamina Boost!, , ,
Nhấp chuột
0
Help Ralph go that extra mile, give them a Stamina Boost!
10 Giờ 17 Phút trước đây
Ralph needs your expertise, help them Silently suppress Prague Bio-Tech guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
Ralph needs your expertise, help them Silently suppress Prague Bio-Tech guards.!
10 Giờ 27 Phút trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Nazim Family!, , ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Nazim Family!
10 Giờ 39 Phút trước đây
Haj needs your expertise, help them Snipe the prison tower guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Snipe the prison tower guards.!
18 Giờ 45 Phút trước đây
Enemies are on the doorstep. Help VJ in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help VJ in the Turf War!
22 Giờ 29 Phút trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Jane in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Jane in the Turf War!
22 Giờ 30 Phút trước đây
You-re the best of the best and Jochen wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Jochen wants you in their Elite Mob!
23 Giờ 4 Phút trước đây
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!
1 Ngày 5 Phút trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Haj in the Turf War!
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
VJ needs your expertise, help them Silently suppress Prague Bio-Tech guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Silently suppress Prague Bio-Tech guards.!
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Maponga Family!, , ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Maponga Family!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
VJ needs your expertise, help them Silently suppress Prague Bio-Tech guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Silently suppress Prague Bio-Tech guards.!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!
2 Ngày 22 Giờ trước đây
Michael has defeated the Moretti Family and is feeling generous, reap the rewards and collect now!, , ,
Nhấp chuột
0
Michael has defeated the Moretti Family and is feeling generous, reap the rewards and collect now!
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Guy in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Guy in the Turf War!
4 Ngày 5 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Dane wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Dane wants you in their Elite Mob!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Family is our strength. Help Jim defeat the Chávez Family!, , ,
Nhấp chuột
0
Family is our strength. Help Jim defeat the Chávez Family!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Guy needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!, , ,
Nhấp chuột
0
Guy needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!
5 Ngày 3 Giờ trước đây
Guy needs help completing their Snowy Hill Calendar Challenge!, , ,
Nhấp chuột
0
Guy needs help completing their Snowy Hill Calendar Challenge!
5 Ngày 3 Giờ trước đây
Jeff needs your expertise, help them They found you! Prepare to fight!!, , ,
Nhấp chuột
0
Jeff needs your expertise, help them They found you! Prepare to fight!!
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help VJ in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help VJ in the Turf War!
6 Ngày 1 Giờ trước đây
VJ needs your expertise, help them Silently suppress Prague Bio-Tech guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Silently suppress Prague Bio-Tech guards.!
6 Ngày 1 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Jane in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Jane in the Turf War!
6 Ngày 1 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!
6 Ngày 1 Giờ trước đây
Guy needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!, , ,
Nhấp chuột
0
Guy needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
Guy is fighting [I 1s] Lucky Jano Wolf and wants you to get some Punches in, help them now!, , ,
Nhấp chuột
0
Guy is fighting [I 1s] Lucky Jano Wolf and wants you to get some Punches in, help them now!
6 Ngày 3 Giờ trước đây
David needs your expertise, help them Load genetic material into Bio-Tech vehicle.!, , ,
Nhấp chuột
0
David needs your expertise, help them Load genetic material into Bio-Tech vehicle.!
6 Ngày 9 Giờ trước đây
Sandrine needs your expertise, help them It-s a double-cross, defend yourself!!, , ,
Nhấp chuột
0
Sandrine needs your expertise, help them It-s a double-cross, defend yourself!!
6 Ngày 12 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Sandrine wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Sandrine wants you in their Elite Mob!
6 Ngày 12 Giờ trước đây
Roland needs your expertise, help them Launch a midnight raid on their HQ.!, , ,
Nhấp chuột
0
Roland needs your expertise, help them Launch a midnight raid on their HQ.!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Celeste needs your expertise, help them Dig secret border tunnels!, , ,
Nhấp chuột
0
Celeste needs your expertise, help them Dig secret border tunnels!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Tom wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Tom wants you in their Elite Mob!
6 Ngày 13 Giờ trước đây
Michael needs your expertise, help them Break into the military museum and steal a Tiger.!, , ,
Nhấp chuột
0
Michael needs your expertise, help them Break into the military museum and steal a Tiger.!
6 Ngày 14 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Anthony wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Anthony wants you in their Elite Mob!
6 Ngày 14 Giờ trước đây
Christian needs your expertise, help them Escape pursuing French air force jets.!, , ,
Nhấp chuột
0
Christian needs your expertise, help them Escape pursuing French air force jets.!
6 Ngày 14 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Giwrgos in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Giwrgos in the Turf War!
6 Ngày 14 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Christian in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Christian in the Turf War!
6 Ngày 15 Giờ trước đây
Haj needs your expertise, help them Snipe the prison tower guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
Haj needs your expertise, help them Snipe the prison tower guards.!
6 Ngày 18 Giờ trước đây
Michael has defeated the De Luca Family and is feeling generous, reap the rewards and collect now!, , ,
Nhấp chuột
0
Michael has defeated the De Luca Family and is feeling generous, reap the rewards and collect now!
6 Ngày 20 Giờ trước đây
Jim needs your expertise, help them Overload central power cells to explode.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim needs your expertise, help them Overload central power cells to explode.!
1 Tuần 1 Giờ trước đây
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!, , ,
Nhấp chuột
0
Jane needs your expertise, help them Sell Bio-Tech canisters on black market.!
1 Tuần 1 Giờ trước đây
VJ needs your expertise, help them Silently suppress Prague Bio-Tech guards.!, , ,
Nhấp chuột
0
VJ needs your expertise, help them Silently suppress Prague Bio-Tech guards.!
1 Tuần 2 Giờ trước đây
Guy needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!, , ,
Nhấp chuột
0
Guy needs your expertise, help them Hijack a semi-trailer with a drug shipment.!
1 Tuần 2 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Guy wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Guy wants you in their Elite Mob!
1 Tuần 2 Giờ trước đây
You-re the best of the best and Edgarly wants you in their Elite Mob!, , ,
Nhấp chuột
0
You-re the best of the best and Edgarly wants you in their Elite Mob!
1 Tuần 4 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Nico in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Nico in the Turf War!
1 Tuần 4 Giờ trước đây
Help Giwrgos go that extra mile, give them a Stamina Boost!, , ,
Nhấp chuột
0
Help Giwrgos go that extra mile, give them a Stamina Boost!
1 Tuần 4 Giờ trước đây
Enemies are on the doorstep. Help Giwrgos in the Turf War!, , ,
Nhấp chuột
0
Enemies are on the doorstep. Help Giwrgos in the Turf War!
1 Tuần 5 Giờ trước đây
Charlsa needs your expertise, help them Jack high end cars!, , ,
Nhấp chuột
0
Charlsa needs your expertise, help them Jack high end cars!
1 Tuần 5 Giờ trước đây
Jim has defeated the Pirates and is feeling generous, reap the rewards and collect now!, , ,
Nhấp chuột
0
Jim has defeated the Pirates and is feeling generous, reap the rewards and collect now!
1 Tuần 6 Giờ trước đây
Kim needs your expertise, help them Import lucrative teddy bears full of heroin!, , ,
Nhấp chuột
0
Kim needs your expertise, help them Import lucrative teddy bears full of heroin!
1 Tuần 6 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Mob Wars La Cosa Nostra Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Mob Wars La Cosa Nostra liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Mob Wars La Cosa Nostra quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Mob Wars La Cosa Nostra Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Mob Wars La Cosa Nostra Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Mob Wars La Cosa Nostra mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Mob Wars La Cosa Nostra. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Mob Wars La Cosa Nostra. Tất cả các quyền..


?>