Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Oasis. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
2
icon_medal_03_76461569 Bonus
5 ימים 15 שעות לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
6 ימים 10 שעות לפני
icon_bonus_gold_02_35593983, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_gold_02_35593983 Bonus
1 שבוע 1 שעות לפני
icon_bonus_gold_02_35593983, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_gold_02_35593983 Bonus
1 שבוע 10 שעות לפני
icon_bonus_gold_02_35593983, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_gold_02_35593983 Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
icon_bonus_gold_02_35593983, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_gold_02_35593983 Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
1 שבוע 1 ימים לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
1 שבוע 2 ימים לפני
icon_bonus_gold_03_42860283, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_gold_03_42860283 Bonus
1 שבוע 4 ימים לפני
icon_bonus_gold_03_42860283, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_gold_03_42860283 Bonus
1 שבוע 4 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
1 שבוע 4 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
1 שבוע 5 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
1 שבוע 5 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
1 שבוע 6 ימים לפני
icon_bonus_gold_02_35593983, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_gold_02_35593983 Bonus
2 שבוע 5 שעות לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
2 שבוע 6 שעות לפני
icon_bonus_gold_02_35593983, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_bonus_gold_02_35593983 Bonus
2 שבוע 13 שעות לפני
Bonus Coins, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
2
Bonus Coins Bonus
2 שבוע 1 ימים לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
2
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
2 שבוע 1 ימים לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
2 שבוע 1 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_medal_03_76461569 Bonus
2 שבוע 2 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_medal_03_76461569 Bonus
2 שבוע 4 ימים לפני
icon_bonus_exp_02_42860219, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_bonus_exp_02_42860219 Bonus
2 שבוע 4 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_medal_03_76461569 Bonus
2 שבוע 4 ימים לפני
icon_bonus_gold_02_35593983, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_bonus_gold_02_35593983 Bonus
2 שבוע 5 ימים לפני
Bonus resources, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
Bonus resources Bonus
2 שבוע 5 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_medal_03_76461569 Bonus
2 שבוע 5 ימים לפני
icon_bonus_gold_02_35593983, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_bonus_gold_02_35593983 Bonus
2 שבוע 5 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_medal_03_76461569 Bonus
2 שבוע 6 ימים לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
2 שבוע 6 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
2 שבוע 6 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
2 שבוע 6 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
2 שבוע 6 ימים לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
2 שבוע 6 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
2 שבוע 6 ימים לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
3 שבוע 2 שעות לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
3 שבוע 7 שעות לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
3 שבוע 11 שעות לפני
icon_bonus_exp_02_42860219, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_exp_02_42860219 Bonus
3 שבוע 19 שעות לפני
icon_bonus_exp_02_42860219, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_exp_02_42860219 Bonus
3 שבוע 1 ימים לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
3 שבוע 2 ימים לפני
icon_bonus_exp_02_42860219, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_exp_02_42860219 Bonus
3 שבוע 3 ימים לפני
icon_bonus_exp_02_42860219, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_exp_02_42860219 Bonus
3 שבוע 3 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
3 שבוע 4 ימים לפני
Bonus Coins, The -Search for mushrooms- quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share w, ,
קליקים
0
Bonus Coins Bonus
3 שבוע 4 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
3 שבוע 5 ימים לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
3 שבוע 5 ימים לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
3 שבוע 5 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
3 שבוע 5 ימים לפני
Bonus Experience, The -New territories- quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with y, ,
קליקים
0
Bonus Experience Bonus
3 שבוע 5 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
0
icon_medal_03_76461569 Bonus
3 שבוע 6 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_medal_03_76461569 Bonus
3 שבוע 6 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_medal_03_76461569 Bonus
3 שבוע 6 ימים לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_medal_03_76461569 Bonus
4 שבוע 10 שעות לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_medal_03_76461569 Bonus
4 שבוע 13 שעות לפני
icon_medal_03_76461569, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_medal_03_76461569 Bonus
4 שבוע 1 ימים לפני
icon_bonus_resources_01_39553341, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_bonus_resources_01_39553341 Bonus
4 שבוע 2 ימים לפני
icon_bonus_gold_02_35593983, New quest on Oasis is complete, and I-ve got something to share with you. Click to get bonus., ,
קליקים
1
icon_bonus_gold_02_35593983 Bonus
4 שבוע 2 ימים לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Oasis מתנות

 1. אתה יכול לטעון Oasis קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Oasis הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Oasis עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Oasis Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Oasis פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Oasis. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Oasis. כל הזכויות שמורות..


?>