Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Oasis. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
18
Bonus badges
1 năm 11 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
25
Bonus badges
1 năm 11 tháng trước đây
Bonus Experience, , ,
Nhấp chuột
1
Bonus Experience
1 năm 11 tháng trước đây
Bonus Experience, , ,
Nhấp chuột
6
Bonus Experience
2 năm 1 Tuần trước đây
New level, , ,
Nhấp chuột
2
New level
2 năm 2 Tuần trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
2
Bonus badges
2 năm 2 Tuần trước đây
Bonus Experience, , ,
Nhấp chuột
2
Bonus Experience
2 năm 2 Tuần trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
2
Bonus badges
2 năm 2 Tuần trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
15
Bonus badges
2 năm 2 Tuần trước đây
Bonus resources, , ,
Nhấp chuột
1
Bonus resources
2 năm 2 Tuần trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
2
Bonus badges
2 năm 3 Tuần trước đây
New level, , ,
Nhấp chuột
1
New level
2 năm 3 Tuần trước đây
New level, , ,
Nhấp chuột
1
New level
2 năm 4 Tuần trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
2
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus Coins, , ,
Nhấp chuột
2
Bonus Coins
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
1
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
1
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
1
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
1
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
2
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
1
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
2
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
1
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
1
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus Experience, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus Experience
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 1 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 2 tháng trước đây
New level, , ,
Nhấp chuột
1
New level
2 năm 2 tháng trước đây
Bonus resources, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus resources
2 năm 2 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 2 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 2 tháng trước đây
Bonus Experience, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus Experience
2 năm 3 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 3 tháng trước đây
New level, , ,
Nhấp chuột
0
New level
2 năm 3 tháng trước đây
Bonus resources, , ,
Nhấp chuột
1
Bonus resources
2 năm 3 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 3 tháng trước đây
New level, , ,
Nhấp chuột
0
New level
2 năm 3 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 3 tháng trước đây
Bonus Coins, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus Coins
2 năm 3 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 3 tháng trước đây
Bonus Coins, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus Coins
2 năm 3 tháng trước đây
New level, , ,
Nhấp chuột
0
New level
2 năm 3 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 3 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus badges
2 năm 3 tháng trước đây
Bonus Coins, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus Coins
2 năm 4 tháng trước đây
Bonus Experience, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus Experience
2 năm 4 tháng trước đây
Bonus Experience, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus Experience
2 năm 4 tháng trước đây
Bonus Coins, , ,
Nhấp chuột
0
Bonus Coins
2 năm 4 tháng trước đây
Wheel of Fortune, , ,
Nhấp chuột
0
Wheel of Fortune
2 năm 4 tháng trước đây
Bonus resources, , ,
Nhấp chuột
3
Bonus resources
2 năm 4 tháng trước đây
Bonus Experience, , ,
Nhấp chuột
4
Bonus Experience
2 năm 4 tháng trước đây
Bonus badges, , ,
Nhấp chuột
6
Bonus badges
2 năm 4 tháng trước đây
Bonus Experience, , ,
Nhấp chuột
4
Bonus Experience
2 năm 4 tháng trước đây
Bonus Coins, , ,
Nhấp chuột
5
Bonus Coins
2 năm 4 tháng trước đây
Bonus resources, , ,
Nhấp chuột
4
Bonus resources
2 năm 4 tháng trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Oasis Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Oasis liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Oasis quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Oasis Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Oasis Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Oasis mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Oasis. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Oasis. Tất cả các quyền..


?>