Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Royal Story Deutsch. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย

ลิงค์ด้านล่างประกอบด้วย Royal Story Deutsch วัสดุและเหรียญ


ลิงก์ทั้งหมดหมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมงขีด จำกัด รายวันสำหรับการรวบรวมลิงค์ของขวัญคือ 10 เหรียญมีความสำคัญน้อยกว่าดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับวัสดุที่สำคัญที่สุดโดยใช้ Royal Story Deutsch หน้าตัวกรองวัสดุ.


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
8 รายงานการประชุม 18 วินาที มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

10 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
10 รายงานการประชุม 26 วินาที มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

51 รายงานการประชุม 57 วินาที มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

52 รายงานการประชุม 33 วินาที มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 ชั่วโมง 13 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 ชั่วโมง 33 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

3 ชั่วโมง 25 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
3 ชั่วโมง 52 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

3 ชั่วโมง 53 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

3 ชั่วโมง 55 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
3 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

4 ชั่วโมง 16 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

4 ชั่วโมง 18 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

4 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
5 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
5 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

5 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
5 ชั่วโมง 35 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

5 ชั่วโมง 59 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

6 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

6 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

6 ชั่วโมง 54 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

6 ชั่วโมง 55 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
7 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

7 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
7 ชั่วโมง 46 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

8 ชั่วโมง 5 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

8 ชั่วโมง 24 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

8 ชั่วโมง 30 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

8 ชั่วโมง 30 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
8 ชั่วโมง 48 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
8 ชั่วโมง 49 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

9 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

9 ชั่วโมง 29 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

9 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
9 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

10 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

10 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

10 ชั่วโมง 28 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
10 ชั่วโมง 30 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

11 ชั่วโมง 35 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

11 ชั่วโมง 41 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

19 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

20 ชั่วโมง 1 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

23 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
23 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

23 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
23 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

23 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
1 วัน 1 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 วัน 1 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
Münzen, , ,
คลิก
0
Münzen
2 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Royal Story Deutsch ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Royal Story Deutsch ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Royal Story Deutsch ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Royal Story Deutsch รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Royal Story Deutsch Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Royal Story Deutsch ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Royal Story Deutsch. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Royal Story Deutsch. สงวนลิขสิทธิ์.


?>