Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Royal Story Deutsch. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.

Liên kết dưới đây bao gồm Royal Story Deutsch Vật liệu và tiền xu.


Tất cả các liên kết đã hết hạn sau 24 giờ, Giới hạn thu thập liên kết quà tặng hàng ngày là 10, Tiền xu ít quan trọng hơn, vì vậy hãy đảm bảo yêu cầu hầu hết các tài liệu quan trọng bằng cách sử dụng Royal Story Deutsch Trang lọc vật liệu.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , ,
Nhấp chuột
0

7 Phút 18 Giây trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

7 Phút 54 Giây trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

28 Phút 43 Giây trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

49 Phút 19 Giây trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 Giờ 40 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
3 Giờ 7 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 8 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 10 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
3 Giờ 11 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 31 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 34 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Giờ 59 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
4 Giờ 22 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
4 Giờ 23 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

4 Giờ 48 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
4 Giờ 51 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

5 Giờ 15 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

6 Giờ 9 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

6 Giờ 9 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

6 Giờ 10 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

6 Giờ 10 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
6 Giờ 57 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

6 Giờ 59 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
7 Giờ 1 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

7 Giờ 21 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

7 Giờ 39 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

7 Giờ 45 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

7 Giờ 46 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
8 Giờ 4 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
8 Giờ 4 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

8 Giờ 21 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

8 Giờ 44 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

9 Giờ 11 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
9 Giờ 11 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

9 Giờ 22 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

9 Giờ 25 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

9 Giờ 43 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
9 Giờ 45 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

10 Giờ 51 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

10 Giờ 56 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

19 Giờ 11 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

19 Giờ 16 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

23 Giờ 11 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
23 Giờ 11 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

23 Giờ 11 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

23 Giờ 11 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
23 Giờ 11 Phút trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
23 Giờ 16 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

23 Giờ 16 Phút trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

1 Ngày 3 Giờ trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
1 Ngày 8 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

1 Ngày 8 Giờ trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
1 Ngày 8 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

1 Ngày 8 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

1 Ngày 8 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

1 Ngày 8 Giờ trước đây
Münzen, , ,
Nhấp chuột
0
Münzen
2 Ngày 5 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Ngày 11 Giờ trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 Ngày 11 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Royal Story Deutsch Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Royal Story Deutsch liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Royal Story Deutsch quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Royal Story Deutsch Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Royal Story Deutsch Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Royal Story Deutsch mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Royal Story Deutsch. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Royal Story Deutsch. Tất cả các quyền..


?>