Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho The Household. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24089!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24089!
12 Giờ 30 Phút trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24088!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24088!
12 Giờ 31 Phút trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24087!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24087!
12 Giờ 33 Phút trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24086!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24086!
12 Giờ 37 Phút trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24085!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24085!
12 Giờ 40 Phút trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24084!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 24084!
12 Giờ 42 Phút trước đây
J-ai atteint le niveau 273 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 273 !
13 Giờ 6 Phút trước đây
Mission Nouvelles Stalles (partie 1) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Nouvelles Stalles (partie 1) est complétée avec succès !
1 Ngày 8 Phút trước đây
-Funky gramophone- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Funky gramophone- task accomplished successfully!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
My new level in the Household is 3460!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 3460!
1 Ngày 19 Giờ trước đây
My new level in the Household is 3459!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 3459!
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Mission Construction de la Maison (partie 5) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Construction de la Maison (partie 5) est complétée avec succès !
2 Ngày 6 Giờ trước đây
J-ai atteint le niveau 48 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 48 !
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Mission Maison des canards ( Partie 4 de 5 ) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Maison des canards ( Partie 4 de 5 ) est complétée avec succès !
3 Ngày 11 Giờ trước đây
J-ai atteint le niveau 47 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 47 !
4 Ngày 10 Giờ trước đây
Mission Pays Mystérieux (partie 3 / 3) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Pays Mystérieux (partie 3 / 3) est complétée avec succès !
4 Ngày 11 Giờ trước đây
J-ai complété et échangé la Collection de fleur!, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai complété et échangé la Collection de fleur!
5 Ngày 5 Giờ trước đây
Performance -Pêcheur- ( niveau 5) obtenue !, , ,
Nhấp chuột
0
Performance -Pêcheur- ( niveau 5) obtenue !
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Mission Pique-nique magique (1/5) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Pique-nique magique (1/5) est complétée avec succès !
5 Ngày 10 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
5 Ngày 16 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
5 Ngày 16 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
5 Ngày 17 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6115!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6115!
6 Ngày 8 Giờ trước đây
My new level in the Household is 3446!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 3446!
6 Ngày 18 Giờ trước đây
My new level in the Household is 3444!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 3444!
6 Ngày 18 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
6 Ngày 18 Giờ trước đây
My new level in the Household is 3445!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 3445!
6 Ngày 18 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
6 Ngày 19 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
6 Ngày 20 Giờ trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, , ,
Nhấp chuột
0
Gifts to all my Household neighbors!
6 Ngày 23 Giờ trước đây
J-ai complété et échangé la Collection de fleur!, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai complété et échangé la Collection de fleur!
1 Tuần 55 Phút trước đây
Die Aufgabe Magischer Sommer! ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Magischer Sommer! ist abgeschlossen!
1 Tuần 16 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6112!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6112!
1 Tuần 19 Giờ trước đây
My new level in the Household is 3443!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 3443!
1 Tuần 21 Giờ trước đây
My new level in the Household is 3442!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 3442!
1 Tuần 22 Giờ trước đây
Mission Secret du parc naturel ( partie 2 de 5 ) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Secret du parc naturel ( partie 2 de 5 ) est complétée avec succès !
1 Tuần 23 Giờ trước đây
Die Aufgabe Magisches Picknick (3/5) ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Magisches Picknick (3/5) ist abgeschlossen!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
J-ai atteint le niveau 45 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 45 !
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Performance -Fleuriste- ( niveau 5) obtenue !, , ,
Nhấp chuột
0
Performance -Fleuriste- ( niveau 5) obtenue !
1 Tuần 1 Ngày trước đây
My new level in the Household is 3441!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 3441!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
-Funky gramophone- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Funky gramophone- task accomplished successfully!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Die Aufgabe Magisches Picknick (3/5) ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Magisches Picknick (3/5) ist abgeschlossen!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Die Aufgabe Magisches Picknick (2/5) ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Magisches Picknick (2/5) ist abgeschlossen!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Die Aufgabe Magisches Picknick (1/5) ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Magisches Picknick (1/5) ist abgeschlossen!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Besoin d-un compagnon !, , ,
Nhấp chuột
0
Besoin d-un compagnon !
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mission Secret du parc naturel ( partie 1 de 5 ) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Secret du parc naturel ( partie 1 de 5 ) est complétée avec succès !
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6111!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6111!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Die Aufgabe Magisches Picknick (1/5) ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Magisches Picknick (1/5) ist abgeschlossen!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
My new level in the Household is 99!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 99!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
J-ai atteint le niveau 44 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 44 !
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Mission Pêche ( partie 5 ) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Pêche ( partie 5 ) est complétée avec succès !
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6110!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6110!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Mission Nouvelles Stalles (partie 1) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Nouvelles Stalles (partie 1) est complétée avec succès !
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Mission Sables du désert ( Partie 3 de 3 ) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Sables du désert ( Partie 3 de 3 ) est complétée avec succès !
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Die Aufgabe Einwohner kennenlernen (Teil 3 von 4) ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Einwohner kennenlernen (Teil 3 von 4) ist abgeschlossen!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
Die Aufgabe Werkstatt Bauen (Teil 1) ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Werkstatt Bauen (Teil 1) ist abgeschlossen!
1 Tuần 4 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ The Household Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu The Household liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả The Household quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập The Household Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào The Household Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy The Household mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với The Household. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền The Household. Tất cả các quyền..


?>