Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho The Household. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
It-s about a certain craft!, , ,
Nhấp chuột
0
It-s about a certain craft!
4 Giờ 2 Phút trước đây
Mission Soupe aux Pois (partie 9) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Soupe aux Pois (partie 9) est complétée avec succès !
12 Giờ 15 Phút trước đây
J-ai atteint le niveau 337 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 337 !
12 Giờ 16 Phút trước đây
-Art in the Name of Love (1 / 5)- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Art in the Name of Love (1 / 5)- task accomplished successfully!
13 Giờ 50 Phút trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
14 Giờ 31 Phút trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
14 Giờ 31 Phút trước đây
-Art in the Name of Love (5 / 5)- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Art in the Name of Love (5 / 5)- task accomplished successfully!
16 Giờ 49 Phút trước đây
-Funky gramophone- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Funky gramophone- task accomplished successfully!
18 Giờ 52 Giây trước đây
Mission Art pour l-amour (1/5) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Art pour l-amour (1/5) est complétée avec succès !
18 Giờ 45 Phút trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 32456!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 32456!
20 Giờ 33 Phút trước đây
J-ai atteint le niveau 336 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 336 !
22 Giờ 42 Phút trước đây
J-ai atteint le niveau 335 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 335 !
22 Giờ 53 Phút trước đây
Ouvre cette publication et reçois un cadeau !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvre cette publication et reçois un cadeau !
22 Giờ 58 Phút trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
1 Ngày 24 Phút trước đây
-Snowsleepers (3 / 5)- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Snowsleepers (3 / 5)- task accomplished successfully!
1 Ngày 2 Giờ trước đây
Die Aufgabe Legenden des Nordes ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Legenden des Nordes ist abgeschlossen!
1 Ngày 4 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 11409!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 11409!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 11407!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 11407!
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 20640!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 20640!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
-Time for Some Jelly (4 / 10)- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Time for Some Jelly (4 / 10)- task accomplished successfully!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Performance -Déjeuner fait maison- ( niveau 3) obtenue !, , ,
Nhấp chuột
0
Performance -Déjeuner fait maison- ( niveau 3) obtenue !
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Mission Douze mois ! est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Douze mois ! est complétée avec succès !
1 Ngày 15 Giờ trước đây
-Funky gramophone- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Funky gramophone- task accomplished successfully!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Mission Gramophone ludique est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Gramophone ludique est complétée avec succès !
1 Ngày 19 Giờ trước đây
J-ai atteint le niveau 334 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 334 !
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6001!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6001!
1 Ngày 21 Giờ trước đây
Ich habe es geschafft, die Gurkensammlung vollzukriegen und zu tauschen!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich habe es geschafft, die Gurkensammlung vollzukriegen und zu tauschen!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Ich habe Geschenke für meine Nachbarn bei Der Haushalt!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich habe Geschenke für meine Nachbarn bei Der Haushalt!
2 Ngày 4 Phút trước đây
The -Aquarius- achievement (level 1) unlocked!, , ,
Nhấp chuột
0
The -Aquarius- achievement (level 1) unlocked!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Il s-agit d-aide avec un métier !, , ,
Nhấp chuột
0
Il s-agit d-aide avec un métier !
2 Ngày 1 Giờ trước đây
J-ai atteint le niveau 332 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 332 !
2 Ngày 2 Giờ trước đây
J-ai atteint le niveau 333 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 333 !
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Ouvre cette publication et reçois un cadeau !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvre cette publication et reçois un cadeau !
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
-Funky gramophone- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Funky gramophone- task accomplished successfully!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Teilnahme am Handwerk!, , ,
Nhấp chuột
0
Teilnahme am Handwerk!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Die Aufgabe Lustiges Grammophon ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Lustiges Grammophon ist abgeschlossen!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6379!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 6379!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
Mission Soupe aux Pois (partie, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Soupe aux Pois (partie
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
2 Ngày 13 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 8930!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 8930!
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Die Aufgabe Erweckt aus dem Schneeschlaf (4/5) ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Erweckt aus dem Schneeschlaf (4/5) ist abgeschlossen!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
2 Ngày 18 Giờ trước đây
Performance -Bijoutier- ( niveau 3) obtenue !, , ,
Nhấp chuột
0
Performance -Bijoutier- ( niveau 3) obtenue !
2 Ngày 21 Giờ trước đây
Mission Endormis dans les neiges (2/5) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Endormis dans les neiges (2/5) est complétée avec succès !
2 Ngày 23 Giờ trước đây
J-ai atteint le niveau 331 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 331 !
2 Ngày 23 Giờ trước đây
J-ai atteint le niveau 330 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 330 !
2 Ngày 23 Giờ trước đây
J-ai atteint le niveau 329 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 329 !
3 Ngày 3 Phút trước đây
Ouvre cette publication et reçois un cadeau !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvre cette publication et reçois un cadeau !
3 Ngày 40 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
3 Ngày 2 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 11394!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 11394!
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5990!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5990!
3 Ngày 12 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 11391!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 11391!
3 Ngày 12 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5989!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5989!
3 Ngày 12 Giờ trước đây
My new level in the Household is 198!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 198!
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
3 Ngày 14 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ The Household Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu The Household liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả The Household quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập The Household Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào The Household Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy The Household mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với The Household. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền The Household. Tất cả các quyền..


?>