Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho The Household. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Mein Haushalt-Level ist jetzt 10476!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 10476!
13 Giờ 6 Phút trước đây
Performance -Fermier- ( niveau 4) obtenue !, , ,
Nhấp chuột
0
Performance -Fermier- ( niveau 4) obtenue !
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Mission Gâteau aux Fruits (partie 10) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Gâteau aux Fruits (partie 10) est complétée avec succès !
1 Ngày 22 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Chili collection!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Chili collection!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
My new level in the Household is 22251!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 22251!
3 Ngày 9 Giờ trước đây
My new level in the Household is 22499!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 22499!
3 Ngày 9 Giờ trước đây
My new level in the Household is 22537!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 22537!
3 Ngày 9 Giờ trước đây
My new level in the Household is 22540!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 22540!
3 Ngày 9 Giờ trước đây
My new level in the Household is 22866!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 22866!
3 Ngày 9 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
1
Open this announcement and get a treat!
3 Ngày 12 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
My new level in the Household is 6936!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 6936!
4 Ngày 9 Giờ trước đây
Cadeaux à tous mes voisins au Household !, , ,
Nhấp chuột
0
Cadeaux à tous mes voisins au Household !
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Ouvre cette publication et reçois un cadeau !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvre cette publication et reçois un cadeau !
4 Ngày 16 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 3410!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 3410!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Cow collection!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Cow collection!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Cucumber collection!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Cucumber collection!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Cow collection!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Cow collection!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
My new level in the Household is 303!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 303!
4 Ngày 18 Giờ trước đây
My new level in the Household is 304!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 304!
4 Ngày 18 Giờ trước đây
Mission Horticulteur (partie 4) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Horticulteur (partie 4) est complétée avec succès !
4 Ngày 22 Giờ trước đây
J-ai atteint le niveau 146 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 146 !
4 Ngày 22 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Poultryman-s collection!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Poultryman-s collection!
5 Ngày 41 Phút trước đây
Ich habe es geschafft, die Äthiopische Sammlung vollzukriegen und zu tauschen!, , ,
Nhấp chuột
0
Ich habe es geschafft, die Äthiopische Sammlung vollzukriegen und zu tauschen!
5 Ngày 9 Giờ trước đây
Mission Nouveau Membre de la Famille (part 2) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Nouveau Membre de la Famille (part 2) est complétée avec succès !
5 Ngày 16 Giờ trước đây
The Building a Hen House (part 5) task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
The Building a Hen House (part 5) task accomplished successfully!
5 Ngày 22 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 3492!, , ,
Nhấp chuột
1
Mein Haushalt-Level ist jetzt 3492!
6 Ngày 11 Giờ trước đây
J-ai atteint le niveau 145 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 145 !
6 Ngày 11 Giờ trước đây
Ouvre cette publication et reçois un cadeau !, , ,
Nhấp chuột
0
Ouvre cette publication et reçois un cadeau !
6 Ngày 17 Giờ trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
1 Tuần 22 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 3456!, , ,
Nhấp chuột
0
Mein Haushalt-Level ist jetzt 3456!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Gifts to all my Household neighbours!, , ,
Nhấp chuột
1
Gifts to all my Household neighbours!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
It-s about a certain craft!, , ,
Nhấp chuột
0
It-s about a certain craft!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
It-s about a certain craft!, , ,
Nhấp chuột
0
It-s about a certain craft!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
-Sports of Sorts (1 / 5)- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Sports of Sorts (1 / 5)- task accomplished successfully!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
1
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
It-s about a certain craft!, , ,
Nhấp chuột
0
It-s about a certain craft!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
-Sports of Sorts (2 / 5)- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Sports of Sorts (2 / 5)- task accomplished successfully!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
It-s about a certain craft!, , ,
Nhấp chuột
0
It-s about a certain craft!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, , ,
Nhấp chuột
0
Gifts to all my Household neighbors!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
It-s about a certain craft!, , ,
Nhấp chuột
0
It-s about a certain craft!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mission Horticulteur (partie 2) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Horticulteur (partie 2) est complétée avec succès !
1 Tuần 2 Ngày trước đây
J-ai atteint le niveau 142 !, , ,
Nhấp chuột
0
J-ai atteint le niveau 142 !
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mission Horticulteur (partie 3) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Horticulteur (partie 3) est complétée avec succès !
1 Tuần 2 Ngày trước đây
My new level in the Household is 19450!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 19450!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mission Construction de l-Écurie (partie 4) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Construction de l-Écurie (partie 4) est complétée avec succès !
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mission Construction de l-Écurie (partie 5) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Construction de l-Écurie (partie 5) est complétée avec succès !
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mission Construction de la Bergerie (partie 4 / 5) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Construction de la Bergerie (partie 4 / 5) est complétée avec succès !
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Mission Fabrication de jus ( Partie 1 de 5) est complétée avec succès !, , ,
Nhấp chuột
0
Mission Fabrication de jus ( Partie 1 de 5) est complétée avec succès !
1 Tuần 3 Ngày trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
1 Tuần 3 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ The Household Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu The Household liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả The Household quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập The Household Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào The Household Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy The Household mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với The Household. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền The Household. Tất cả các quyền..


?>