Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho The Household. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Gifts to all my Household neighbors!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Gifts to all my Household neighbors! Bonus
1 Giờ 12 Phút trước đây
It-s about a certain craft!, I need your help!, ,
Nhấp chuột
0
It-s about a certain craft! I need your help!
6 Giờ 17 Phút trước đây
My new level in the Household is 3278!, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 3278! Bonus
6 Giờ 45 Phút trước đây
My new level in the Household is 3277!, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 3277! Bonus
7 Giờ 13 Phút trước đây
Begleiter gesucht!, Lass uns zusammen wandern! Deine Hilfe wird unersetzlich sein!, ,
Nhấp chuột
0
Begleiter gesucht! Bonus
10 Giờ 13 Phút trước đây
Begleiter gesucht!, Lass uns zusammen wandern! Deine Hilfe wird unersetzlich sein!, ,
Nhấp chuột
0
Begleiter gesucht! Bonus
10 Giờ 13 Phút trước đây
-Upgrading the Mill- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Upgrading the Mill- task accomplished successfully! Bonus
10 Giờ 14 Phút trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Pear collection!, Open this announcement, and you-ll receive a random element from this collection for free!, ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Pear collection! Bonus
10 Giờ 15 Phút trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Wheat collection!, Open this announcement, and you-ll receive a random element from this collection for free!, ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Wheat collection! Bonus
10 Giờ 16 Phút trước đây
-Efficiency Boosters (part 2)- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Efficiency Boosters (part 2)- task accomplished successfully! Bonus
10 Giờ 19 Phút trước đây
The -Agronomist- achievement (level 5) unlocked!, Open this announcement and congratulate me!, ,
Nhấp chuột
0
The -Agronomist- achievement (level 5) unlocked! Open this announcement and congratulate me!
10 Giờ 22 Phút trước đây
-Love Letter 1- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Love Letter 1- task accomplished successfully! Bonus
10 Giờ 24 Phút trước đây
My new level in the Household is 18!, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 18! Bonus
10 Giờ 42 Phút trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Gifts to all my Household neighbors! Bonus
10 Giờ 47 Phút trước đây
My new level in the Household is 1464!, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 1464! Bonus
16 Giờ 22 Phút trước đây
Spielen, Öffne diese Ankündigung und du erhältst ein kostenloses Teil aus diesem Set nach Zufallsprinzip!, ,
Nhấp chuột
0
Spielen Bonus
18 Giờ 45 Phút trước đây
Begleiter gesucht!, Lass uns zusammen wandern! Deine Hilfe wird unersetzlich sein!, ,
Nhấp chuột
0
Begleiter gesucht! Bonus
18 Giờ 52 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 359 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
19 Giờ 30 Phút trước đây
Cadeaux à tous mes voisins au Household !, Connecte-toi au jeu pour accepter un cadeau délicieux !, ,
Nhấp chuột
0
Cadeaux à tous mes voisins au Household ! Bonus
21 Giờ 30 Phút trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Gifts to all my Household neighbors! Bonus
22 Giờ 41 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 680 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
23 Giờ 37 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, I-ve just received a gem for playing 1302 days in a row!, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
1 Ngày 26 Phút trước đây
Begleiter gesucht!, Lass uns zusammen wandern! Deine Hilfe wird unersetzlich sein!, ,
Nhấp chuột
0
Begleiter gesucht! Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
-Christmas Tree Fun (part 3 / 5)- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Christmas Tree Fun (part 3 / 5)- task accomplished successfully! Bonus
1 Ngày 4 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Rich Soil collection!, Open this announcement, and you-ll receive a random element from this collection for free!, ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Rich Soil collection! Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Panda collection!, Open this announcement, and you-ll receive a random element from this collection for free!, ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Panda collection! Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Goat collection!, Open this announcement, and you-ll receive a random element from this collection for free!, ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Goat collection! Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Cow collection!, Open this announcement, and you-ll receive a random element from this collection for free!, ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Cow collection! Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Apple collection!, Open this announcement, and you-ll receive a random element from this collection for free!, ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Apple collection! Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
-Making Pizza (part 7)- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Making Pizza (part 7)- task accomplished successfully! Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Teilnahme am Handwerk!, Ich brauche deine Hilfe!, ,
Nhấp chuột
0
Teilnahme am Handwerk! Ich brauche deine Hilfe!
1 Ngày 8 Giờ trước đây
Begleiter gesucht!, Lass uns zusammen wandern! Deine Hilfe wird unersetzlich sein!, ,
Nhấp chuột
0
Begleiter gesucht! Bonus
1 Ngày 10 Giờ trước đây
Teilnahme am Handwerk!, Ich brauche deine Hilfe!, ,
Nhấp chuột
0
Teilnahme am Handwerk! Ich brauche deine Hilfe!
1 Ngày 10 Giờ trước đây
-Christmas Tree Fun (part 2 / 5)- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Christmas Tree Fun (part 2 / 5)- task accomplished successfully! Bonus
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Spielen, Öffne diese Ankündigung und du erhältst ein kostenloses Teil aus diesem Set nach Zufallsprinzip!, ,
Nhấp chuột
0
Spielen Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Teilnahme am Handwerk!, Ich brauche deine Hilfe!, ,
Nhấp chuột
0
Teilnahme am Handwerk! Ich brauche deine Hilfe!
1 Ngày 13 Giờ trước đây
Dear neighbors, help!, The crop is perishing! Pay a visit and help!, ,
Nhấp chuột
0
Dear neighbors, help! The crop is perishing! Pay a visit and help!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
-Christmas Tree Fun (part 2 / 5)- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Christmas Tree Fun (part 2 / 5)- task accomplished successfully! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Gifts to all my Household neighbors! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 130 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
2
Gifts to all my Household neighbors! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 4 days in a row, and I-m inviting you o, ,
Nhấp chuột
2
Open this announcement and get a treat! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Die Aufgabe Lustiges Grammophon ist abgeschlossen!, Öffne diese Ankündigung, um mir zu gratulieren und dafür ein paar Münzen geschenkt zu bekommen!, ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Lustiges Grammophon ist abgeschlossen! Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Begleiter gesucht!, Lass uns zusammen wandern! Deine Hilfe wird unersetzlich sein!, ,
Nhấp chuột
0
Begleiter gesucht! Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Companion wanted!, Let-s set off for an adventure together! Your help is invaluable!, ,
Nhấp chuột
0
Companion wanted! Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 1301 days in a row, and I-m inviting yo, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
4
Gifts to all my Household neighbors! Bonus
1 Ngày 18 Giờ trước đây
My new level in the Household is 174!, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
4
My new level in the Household is 174! Bonus
1 Ngày 20 Giờ trước đây
-Christmas Tree Fun (part 1 / 5)- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
4
-Christmas Tree Fun (part 1 / 5)- task accomplished successfully! Bonus
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 358 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
4
Open this announcement and get a treat! Bonus
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 717 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
4
Open this announcement and get a treat! Bonus
1 Ngày 20 Giờ trước đây
Companion wanted!, Let-s set off for an adventure together! Your help is invaluable!, ,
Nhấp chuột
0
Companion wanted! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Companion wanted!, Let-s set off for an adventure together! Your help is invaluable!, ,
Nhấp chuột
0
Companion wanted! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Companion wanted!, Let-s set off for an adventure together! Your help is invaluable!, ,
Nhấp chuột
0
Companion wanted! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
My new level in the Household is 916!, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
4
My new level in the Household is 916! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Ich habe Geschenke für meine Nachbarn bei Der Haushalt!, Komm ins Spiel rein, um eine Leckerei gratis zu bekommen!, ,
Nhấp chuột
0
Ich habe Geschenke für meine Nachbarn bei Der Haushalt! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Ich habe Geschenke für meine Nachbarn bei Der Haushalt!, Komm ins Spiel rein, um eine Leckerei gratis zu bekommen!, ,
Nhấp chuột
0
Ich habe Geschenke für meine Nachbarn bei Der Haushalt! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Gifts to all my Household neighbors! Bonus
1 Ngày 22 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Rain Season collection!, Open this announcement, and you-ll receive a random element from this collection for free!, ,
Nhấp chuột
4
I-ve managed to complete and exchange the Rain Season collection! Bonus
2 Ngày 9 Phút trước đây
Teilnahme am Handwerk!, Ich brauche deine Hilfe!, ,
Nhấp chuột
0
Teilnahme am Handwerk! Ich brauche deine Hilfe!
2 Ngày 5 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ The Household Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu The Household liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả The Household quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập The Household Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào The Household Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy The Household mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với The Household. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền The Household. Tất cả các quyền..