Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho The Household. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
-Expanding the Site- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Expanding the Site- task accomplished successfully!
1 Giờ 14 Phút trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Fall Harvest collection!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Fall Harvest collection!
1 Giờ 17 Phút trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Chicken collection!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Chicken collection!
1 Giờ 18 Phút trước đây
My new level in the Household is 2088!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 2088!
1 Giờ 51 Phút trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, , ,
Nhấp chuột
0
Gifts to all my Household neighbors!
2 Giờ 17 Phút trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Mole collection!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Mole collection!
2 Giờ 17 Phút trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Cleaner-s collection!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Cleaner-s collection!
2 Giờ 19 Phút trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Defender-s collection!, , ,
Nhấp chuột
0
I-ve managed to complete and exchange the Defender-s collection!
2 Giờ 19 Phút trước đây
Dear neighbors, help!, , ,
Nhấp chuột
0
Dear neighbors, help!
8 Giờ 32 Phút trước đây
Otwórz to ogłoszenie, aby dostać prezent!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz to ogłoszenie, aby dostać prezent!
9 Giờ 11 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
9 Giờ 18 Phút trước đây
-Zodiac Signs- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
0
-Zodiac Signs- task accomplished successfully!
16 Giờ 5 Phút trước đây
My new level in the Household is 724!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 724!
16 Giờ 6 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
16 Giờ 9 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
16 Giờ 40 Phút trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
0
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
16 Giờ 58 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
20 Giờ 37 Giây trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
20 Giờ 9 Phút trước đây
-New Flavors (part 2 / 5)- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
1
-New Flavors (part 2 / 5)- task accomplished successfully!
21 Giờ 35 Phút trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Cattle Breeder collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Cattle Breeder collection!
21 Giờ 47 Phút trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Building collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Building collection!
21 Giờ 47 Phút trước đây
-Desert Sands (part 1 / 3)- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
1
-Desert Sands (part 1 / 3)- task accomplished successfully!
21 Giờ 50 Phút trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, , ,
Nhấp chuột
1
Gifts to all my Household neighbors!
22 Giờ 13 Phút trước đây
-Arctic Travel Diaries (part 3 / 5)- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
1
-Arctic Travel Diaries (part 3 / 5)- task accomplished successfully!
1 Ngày 1 Giờ trước đây
Zadanie Podróżnicy polarni (4/5) ukończone z powodzeniem!, , ,
Nhấp chuột
1
Zadanie Podróżnicy polarni (4/5) ukończone z powodzeniem!
1 Ngày 3 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Grape collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Grape collection!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Householdian Hen collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Householdian Hen collection!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Horse collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Horse collection!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Defender-s collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Defender-s collection!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Forge collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Forge collection!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Flower collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Flower collection!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Corn collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Corn collection!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Cow collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Cow collection!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
I-ve managed to complete and exchange the Fall Harvest collection!, , ,
Nhấp chuột
1
I-ve managed to complete and exchange the Fall Harvest collection!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Otwórz to ogłoszenie, aby dostać prezent!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz to ogłoszenie, aby dostać prezent!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5805!, , ,
Nhấp chuột
1
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5805!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5804!, , ,
Nhấp chuột
1
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5804!
1 Ngày 14 Giờ trước đây
Die Aufgabe Gäste aus Antarktis (4/5) ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
1
Die Aufgabe Gäste aus Antarktis (4/5) ist abgeschlossen!
1 Ngày 15 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
1
Open this announcement and get a treat!
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
1
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
1
Open this announcement and get a treat!
1 Ngày 18 Giờ trước đây
My new level in the Household is 2884!, , ,
Nhấp chuột
1
My new level in the Household is 2884!
1 Ngày 22 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5803!, , ,
Nhấp chuột
1
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5803!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5802!, , ,
Nhấp chuột
1
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5802!
2 Ngày 1 Giờ trước đây
My new level in the Household is 293!, , ,
Nhấp chuột
1
My new level in the Household is 293!
2 Ngày 3 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
1
Open this announcement and get a treat!
2 Ngày 7 Giờ trước đây
The -Citrus Merchant- achievement (level 2) unlocked!, , ,
Nhấp chuột
1
The -Citrus Merchant- achievement (level 2) unlocked!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
My new level in the Household is 2881!, , ,
Nhấp chuột
1
My new level in the Household is 2881!
2 Ngày 9 Giờ trước đây
Dear neighbors, help!, , ,
Nhấp chuột
1
Dear neighbors, help!
2 Ngày 10 Giờ trước đây
My new level in the Household is 11248!, , ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 11248!
2 Ngày 12 Giờ trước đây
Die Aufgabe Gäste aus Antarktis (3/5) ist abgeschlossen!, , ,
Nhấp chuột
0
Die Aufgabe Gäste aus Antarktis (3/5) ist abgeschlossen!
2 Ngày 15 Giờ trước đây
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5800!, , ,
Nhấp chuột
1
Mein Haushalt-Level ist jetzt 5800!
2 Ngày 15 Giờ trước đây
-Arctic Travel Diaries (part 2 / 5)- task accomplished successfully!, , ,
Nhấp chuột
1
-Arctic Travel Diaries (part 2 / 5)- task accomplished successfully!
2 Ngày 16 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
1
Open this announcement and get a treat!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!, , ,
Nhấp chuột
1
Öffne die Ankündigung und erhalte ein Geschenk!
2 Ngày 17 Giờ trước đây
My new level in the Household is 11213!, , ,
Nhấp chuột
1
My new level in the Household is 11213!
2 Ngày 19 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
1
Open this announcement and get a treat!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
2
Open this announcement and get a treat!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, , ,
Nhấp chuột
2
Open this announcement and get a treat!
2 Ngày 20 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ The Household Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu The Household liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả The Household quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập The Household Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào The Household Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy The Household mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với The Household. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền The Household. Tất cả các quyền..


?>