Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho The Household. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
-Wonder Lake Mysteries (part 2 / 5)- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Wonder Lake Mysteries (part 2 / 5)- task accomplished successfully! Bonus
1 Giờ 10 Phút trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 838 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
5 Giờ 5 Phút trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
5 Giờ 11 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 953 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
10 Giờ 36 Phút trước đây
Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Visit the game to accept a tasty treat as a gift! Bonus
15 Giờ 3 Phút trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 1504…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
16 Giờ 59 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, I-ve just received a gem for playing 560 days in a row!, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
17 Giờ 42 Giây trước đây
The crop is perishing! Pay a visit and help!, The crop is perishing! Pay a visit and help!, ,
Nhấp chuột
0
The crop is perishing! Pay a visit and help! The crop is perishing! Pay a visit and help!
20 Giờ 17 Phút trước đây
Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Visit the game to accept a tasty treat as a gift! Bonus
21 Giờ 13 Phút trước đây
Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Visit the game to accept a tasty treat as a gift! Bonus
21 Giờ 18 Phút trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 2 days in a row, and I-m inviting you o, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
21 Giờ 43 Phút trước đây
My new level in the Household is 2256!, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 2256! Bonus
22 Giờ 41 Phút trước đây
-Funky gramophone- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Funky gramophone- task accomplished successfully! Bonus
22 Giờ 45 Phút trước đây
-Bluebird of Happiness- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Bluebird of Happiness- task accomplished successfully! Bonus
22 Giờ 46 Phút trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Gifts to all my Household neighbors! Bonus
22 Giờ 49 Phút trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 496 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
23 Giờ 30 Phút trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
1 Ngày 1 Giờ trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 837 days…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
1 Ngày 2 Giờ trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
1 Ngày 6 Giờ trước đây
The crop is perishing! Pay a visit and help!, The crop is perishing! Pay a visit and help!, ,
Nhấp chuột
0
The crop is perishing! Pay a visit and help! The crop is perishing! Pay a visit and help!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
The crop is perishing! Pay a visit and help!, The crop is perishing! Pay a visit and help!, ,
Nhấp chuột
0
The crop is perishing! Pay a visit and help! The crop is perishing! Pay a visit and help!
1 Ngày 7 Giờ trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
1 Ngày 7 Giờ trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 1 day in…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
1 Ngày 12 Giờ trước đây
Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Visit the game to accept a tasty treat as a gift! Bonus
1 Ngày 14 Giờ trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 1503 days in a row, and I-m inviting yo, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
1 Ngày 16 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 559 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
1 Ngày 17 Giờ trước đây
Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Visit the game to accept a tasty treat as a gift! Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 848 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 848 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
My new level in the Household is 232!, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
0
My new level in the Household is 232! Bonus
2 Ngày 1 Giờ trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
2 Ngày 1 Giờ trước đây
The Household, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
2 Ngày 5 Giờ trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Open this announcement and congratulate me!, Open this announcement and congratulate me!, ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and congratulate me! Open this announcement and congratulate me!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
2 Ngày 7 Giờ trước đây
level_up, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
level_up Bonus
2 Ngày 7 Giờ trước đây
-Wonder Lake Mysteries (part 1 / 5)- task accomplished successfully!, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
-Wonder Lake Mysteries (part 1 / 5)- task accomplished successfully! Bonus
2 Ngày 8 Giờ trước đây
sendGift, Wejdź do gry, aby odebrać prezent lub smakołyk!, ,
Nhấp chuột
0
sendGift Bonus
2 Ngày 10 Giờ trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 836 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
sendGift, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
sendGift Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
daily_bonus, My dear friends, I-ve been playing The Household for 195 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
daily_bonus Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
2 Ngày 22 Giờ trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 1502 days in a row, and I-m inviting yo, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
2 Ngày 23 Giờ trước đây
Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Visit the game to accept a tasty treat as a gift! Bonus
2 Ngày 23 Giờ trước đây
level_up, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
0
level_up Bonus
3 Ngày 1 Giờ trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
collection_exch, Open this announcement, and you-ll receive a random element from this collection for free!, ,
Nhấp chuột
0
collection_exch Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
The Household, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
The Household, I-m in the mood to send you a coin or two. Just come play the Household by following this link!, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 835 days in a row, and I-m inviting you, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
3 Ngày 2 Giờ trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
3 Ngày 3 Giờ trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Visit the game to accept a tasty treat as a gift! Bonus
3 Ngày 13 Giờ trước đây
Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Visit the game to accept a tasty treat as a gift! Bonus
3 Ngày 14 Giờ trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 2 days in…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
3 Ngày 14 Giờ trước đây
The Household, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors:…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
The Household, My dear friends, I-ve been playing The Household for 1501…, ,
Nhấp chuột
0
The Household Bonus
3 Ngày 17 Giờ trước đây
level_up, Looks like it-s time to share my wisdom with my neighbors: open this announcement and get a bonu, ,
Nhấp chuột
0
level_up Bonus
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Gifts to all my Household neighbors!, Visit the game to accept a tasty treat as a gift!, ,
Nhấp chuột
0
Gifts to all my Household neighbors! Bonus
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Open this announcement and get a treat!, My dear friends, I-ve been playing The Household for 11 days in a row, and I-m inviting you , ,
Nhấp chuột
0
Open this announcement and get a treat! Bonus
3 Ngày 21 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ The Household Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu The Household liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả The Household quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập The Household Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào The Household Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy The Household mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với The Household. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền The Household. Tất cả các quyền..


?>