Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

להלן קישורי מתנה עבור Wiejskie Życie. לחץ לפתיחה, נסה את כל הקישורים, עדכונים לעתים קרובות.


 1. אם אתם אוהבים את התרגום ואתם רוצים שתורגמו דפים נוספים או אם תגלו שגיאה בתרגום, אנא פרסם בתגובה.
 2. בקר מדי יום בכדי לתבוע מנה יומית של דברים בחינם.
 3. לעזרה אנא השתמש בתגובה בפייסבוק בתחתית.
 4. אינך צריך להיות חברים כדי לתבוע או לשלוח מתנות. לכן הם קישורי בונוס שאינם חברים.
 5. אם אינך מצליח לתבוע קישורי מתנה, רענן את הדף ותנסה תמיד להודעות אחרונות ופחות לחצו עליו.
 6. הערה: שמות הפריטים הם קצת בלגן, לרחף פריטים כדי לקבל פרטים על כל קישור.
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
0
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 ימים 9 שעות לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
0
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 ימים 9 שעות לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 ימים 9 שעות לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 ימים 9 שעות לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 ימים 9 שעות לפני
Dołącz do nas!, , ,
קליקים
0
Dołącz do nas!
1 ימים 9 שעות לפני
Puchar Odblokowany!, , ,
קליקים
0
Puchar Odblokowany!
1 ימים 9 שעות לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 ימים 19 שעות לפני
Naprzód marsz!, , ,
קליקים
3
Naprzód marsz!
3 ימים 22 דקות לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
2
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 ימים 27 דקות לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 ימים 5 שעות לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
4
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 שבוע 21 שעות לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
3
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 שבוע 21 שעות לפני
Dołącz do nas!, , ,
קליקים
3
Dołącz do nas!
1 שבוע 21 שעות לפני
Wspaniały postęp!, , ,
קליקים
3
Wspaniały postęp!
1 שבוע 21 שעות לפני
Farmowi Przyjaciele!, , ,
קליקים
1
Farmowi Przyjaciele!
1 שבוע 21 שעות לפני
Puchar Odblokowany!, , ,
קליקים
1
Puchar Odblokowany!
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
2
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
2
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
2
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
1
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Wiejskie Życie, , ,
קליקים
2
Wiejskie Życie
1 שבוע 3 ימים לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 שבוע 3 ימים לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
1
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 שבוע 3 ימים לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
1
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 שבוע 3 ימים לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
6
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 שבוע 4 ימים לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
5
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 שבוע 4 ימים לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
3
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 שבוע 4 ימים לפני
Zamówienie Zrealizowane! Otrzymaj DARMOWY Owoc!, , ,
קליקים
1
Zamówienie Zrealizowane! Otrzymaj DARMOWY Owoc!
1 שבוע 5 ימים לפני
Farmowi Przyjaciele!, , ,
קליקים
4
Farmowi Przyjaciele!
1 שבוע 5 ימים לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
4
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 שבוע 6 ימים לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
3
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 שבוע 6 ימים לפני
Puchar Odblokowany!, , ,
קליקים
3
Puchar Odblokowany!
1 שבוע 6 ימים לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
3
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 שבוע 6 ימים לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
2
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 שבוע 6 ימים לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
3
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 שבוע 6 ימים לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
3
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 שבוע 6 ימים לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
3
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 שבוע 6 ימים לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
2
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 שבוע 6 ימים לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
2
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 שבוע 6 ימים לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
2
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
1 שבוע 6 ימים לפני
Puchar Odblokowany!, , ,
קליקים
2
Puchar Odblokowany!
1 שבוע 6 ימים לפני
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
קליקים
2
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
2 שבוע 1 שעות לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
2
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
2 שבוע 1 שעות לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
2
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
2 שבוע 1 שעות לפני
Farmowi Przyjaciele!, , ,
קליקים
2
Farmowi Przyjaciele!
2 שבוע 5 שעות לפני
Puchar Odblokowany!, , ,
קליקים
2
Puchar Odblokowany!
2 שבוע 9 שעות לפני
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!, , ,
קליקים
3
Przygotuj się do Starożytnej Egipskiej Świątyni, Farmerze!
2 שבוע 9 שעות לפני


טיפים חשובים שיעזרו לכם, לטעון ולשתף Wiejskie Życie מתנות

 1. אתה יכול לטעון Wiejskie Życie קישורי פריט פשוט על ידי לחיצה עליו או על ידי שימוש בתיבת הסימון וכפתור האיסוף.
 2. בדרך כלל ניתן לבקש פריטים עם פחות קליקים או פריטים אחרונים.
 3. אתה יכול גם להשתמש בלחצן לאסוף הכל כדי לאסוף אוטומטית את כל הקישורים של דף בודד. הקפד להתאים את זמן המרווח לפי מהירות המערכת שלך.
 4. כל הפריטים מראים את השעה שבה הם יצרו בפועל, לפריטים האחרונים יש יותר סיכויים לתבוע בונוס.
 5. אינך יכול לתבוע בונוס מאותו קישור לא פעם. יתכן שתמצא כמה קישורים שאינם פועלים. זה לא אומר שכל הקישורים אינם פועלים.
 6. היתרון בכניסה באמצעות פייסבוק ימנע לחיצה כפולה על אותה פוסט. זה יחסוך זמן. לאחר תביעת פריטים אתה יכול לרענן את הדף כדי לראות קישורים חדשים.
 7. לסנן הכל Wiejskie Życie הודעות מתנות לפי קליקים ושמות ביקור Wiejskie Życie עמוד פילטר פריט.
 8. כל אחד מהחומרים המשותפים יטען על ידי כולם ובתמורה הוא יתן לך את אותו מספר של אותו פריט על ידי כל משתמש. לדוגמה: (הפריט שהוגש 1 שלך) + (יש 5 קליקים על ידי אחרים) = (תקבל 5 חומר זהה שלך Wiejskie Życie Game ) זכור שהשיתוף שלך יגדיל את הסיכוי שלך לקבל יותר מאותו דבר Wiejskie Życie פריט.
 9. הערה: התיאוריה שלעיל עובדת עבור מעט פריטים או מעט משחקים.
 10. השתמש בכל Addon של דפדפן או באפשרות ידנית בכדי להגיש פריט. תוכל גם להרוויח מפתחות למגישים. להגשת ההודעות שלך בקר כאן.


אתר זה אינו מזוהה עם Wiejskie Życie. סימני מסחר הם רכושם של בעליהם בהתאמה. תוכן וחומרים של משחק זכויות יוצרים Wiejskie Życie. כל הזכויות שמורות..


?>