Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Wiejskie Życie. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Nowy Honorowy Poziom odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Nowy Honorowy Poziom odblokowany!
4 Giờ 44 Phút trước đây
Sukces Klubu Farmera!, , ,
Nhấp chuột
0
Sukces Klubu Farmera!
11 Giờ 7 Phút trước đây
Skrzynia Podniebnej Przygody!, , ,
Nhấp chuột
0
Skrzynia Podniebnej Przygody!
11 Giờ 18 Phút trước đây
Skrzynia Podniebnej Przygody!, , ,
Nhấp chuột
0
Skrzynia Podniebnej Przygody!
11 Giờ 19 Phút trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
11 Giờ 54 Phút trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
13 Giờ 24 Phút trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
13 Giờ 28 Phút trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
13 Giờ 28 Phút trước đây
Wielka Farma!, , ,
Nhấp chuột
0
Wielka Farma!
22 Giờ 57 Phút trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
23 Giờ 28 Phút trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
1
Farmowi Przyjaciele!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 Ngày 6 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 Ngày 9 Giờ trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
1 Ngày 11 Giờ trước đây
Odkrywajmy, , ,
Nhấp chuột
1
Odkrywajmy
2 Ngày 2 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
2 Ngày 6 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
1
Farmowi Przyjaciele!
2 Ngày 11 Giờ trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
1
Farmowi Przyjaciele!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
2 Ngày 20 Giờ trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
3 Ngày 6 Phút trước đây
Odkrywajmy, , ,
Nhấp chuột
1
Odkrywajmy
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Baśń o myszy pisankomalarzu!, , ,
Nhấp chuột
1
Baśń o myszy pisankomalarzu!
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 5 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Nadzwyczajne Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
1
Nadzwyczajne Osiągnięcie
3 Ngày 7 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 8 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 8 Giờ trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
3 Ngày 8 Giờ trước đây
Nadzwyczajne Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
1
Nadzwyczajne Osiągnięcie
3 Ngày 17 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 19 Giờ trước đây
Wspaniałe Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
1
Wspaniałe Osiągnięcie
3 Ngày 20 Giờ trước đây
Baśń o myszy pisankomalarzu!, , ,
Nhấp chuột
1
Baśń o myszy pisankomalarzu!
4 Ngày 45 Phút trước đây
Odkrywajmy, , ,
Nhấp chuột
1
Odkrywajmy
4 Ngày 48 Phút trước đây
Wspaniałe Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
0
Wspaniałe Osiągnięcie
4 Ngày 1 Giờ trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
1
Farmowi Przyjaciele!
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Wspaniałe Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
1
Wspaniałe Osiągnięcie
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Nadzwyczajne Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
1
Nadzwyczajne Osiągnięcie
4 Ngày 7 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
4 Ngày 21 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Odnajdźmy Darka, , ,
Nhấp chuột
0
Odnajdźmy Darka
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Jesienny obraz, , ,
Nhấp chuột
0
Jesienny obraz
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Tajemnice balu przebierańców!, , ,
Nhấp chuột
0
Tajemnice balu przebierańców!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
4 Ngày 22 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
3
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
5 Ngày 6 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
3
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
2
Farmowi Przyjaciele!
5 Ngày 7 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
2
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
6 Ngày 1 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
2
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
6 Ngày 1 Giờ trước đây
Wielkanoc, , ,
Nhấp chuột
2
Wielkanoc
6 Ngày 1 Giờ trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Wiejskie Życie Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Wiejskie Życie liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Wiejskie Życie quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Wiejskie Życie Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Wiejskie Życie Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Wiejskie Życie mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Wiejskie Życie. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Wiejskie Życie. Tất cả các quyền..


?>