Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Wiejskie Życie. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Skrzynia Podniebnej Przygody!, , ,
Nhấp chuột
0
Skrzynia Podniebnej Przygody!
6 Giờ 57 Phút trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
2
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 6 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Nowa nagroda!, , ,
Nhấp chuột
1
Nowa nagroda!
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Nowa nagroda!, , ,
Nhấp chuột
1
Nowa nagroda!
3 Ngày 11 Giờ trước đây
Wspaniałe Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
1
Wspaniałe Osiągnięcie
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
1
Droga do Sukcesu
3 Ngày 21 Giờ trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
1
Droga do Sukcesu
3 Ngày 22 Giờ trước đây
Wspaniałe Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
2
Wspaniałe Osiągnięcie
3 Ngày 23 Giờ trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
1
Puchar Odblokowany!
4 Ngày 8 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
4 Ngày 14 Giờ trước đây
Wiejskie Życie, , ,
Nhấp chuột
0
Wiejskie Życie
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Świetne postępy!, , ,
Nhấp chuột
0
Świetne postępy!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Wiejskie Życie, , ,
Nhấp chuột
0
Wiejskie Życie
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Cierpliwość popłaca!!, , ,
Nhấp chuột
0
Cierpliwość popłaca!!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Wiejskie Życie, , ,
Nhấp chuột
0
Wiejskie Życie
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Cierpliwość popłaca!!, , ,
Nhấp chuột
0
Cierpliwość popłaca!!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
4 Ngày 17 Giờ trước đây
Dołącz teraz!, , ,
Nhấp chuột
0
Dołącz teraz!
4 Ngày 21 Giờ trước đây
Dołącz do nas!, , ,
Nhấp chuột
0
Dołącz do nas!
5 Ngày 2 Giờ trước đây
Dołącz teraz!, , ,
Nhấp chuột
0
Dołącz teraz!
5 Ngày 21 Giờ trước đây
Skrzynia Podniebnej Przygody!, , ,
Nhấp chuột
0
Skrzynia Podniebnej Przygody!
6 Ngày 2 Giờ trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
6 Ngày 23 Giờ trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
0
Droga do Sukcesu
1 Tuần 20 Giờ trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
0
Droga do Sukcesu
1 Tuần 20 Giờ trước đây
Zagrajmy razem w Wiejskie Życie!, , ,
Nhấp chuột
0
Zagrajmy razem w Wiejskie Życie!
1 Tuần 20 Giờ trước đây
Wspaniale, Super Nawóz!, , ,
Nhấp chuột
0
Wspaniale, Super Nawóz!
1 Tuần 20 Giờ trước đây
Jesienny obraz, , ,
Nhấp chuột
0
Jesienny obraz
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!, , ,
Nhấp chuột
0
Pomóż mi w Domu Zamówień i otrzymaj DARMOWE OP!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Agnieszka Broniec zdobył Fioletowy Kupon!, , ,
Nhấp chuột
0
Agnieszka Broniec zdobył Fioletowy Kupon!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Tajemniczy sprzedawca, , ,
Nhấp chuột
0
Tajemniczy sprzedawca
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
1 Tuần 6 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 21 Giờ trước đây
Halloweenowa Kolekcja Dekoracji!, , ,
Nhấp chuột
0
Halloweenowa Kolekcja Dekoracji!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Halloweenowa Kolekcja Dekoracji!, , ,
Nhấp chuột
0
Halloweenowa Kolekcja Dekoracji!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Okienko Odblokowane!, , ,
Nhấp chuột
0
Okienko Odblokowane!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Urszula Apanowicz pomógł na farmie Roman Szyszka!, , ,
Nhấp chuột
0
Urszula Apanowicz pomógł na farmie Roman Szyszka!
2 Tuần 2 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
0
Droga do Sukcesu
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
0
Droga do Sukcesu
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
0
Droga do Sukcesu
2 Tuần 4 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Wiejskie Życie Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Wiejskie Życie liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Wiejskie Życie quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Wiejskie Życie Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Wiejskie Życie Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Wiejskie Życie mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Wiejskie Życie. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Wiejskie Życie. Tất cả các quyền..


?>