Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Wiejskie Życie. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
Mistrzowskie Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
0
Mistrzowskie Osiągnięcie
4 Giờ 38 Phút trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
23 Giờ 32 Phút trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
6 Ngày 22 Giờ trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Wow!, , ,
Nhấp chuột
0
Wow!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Potrzebna Psia karma!, , ,
Nhấp chuột
0
Potrzebna Psia karma!
1 Tuần 2 Ngày trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
2 Tuần 3 Giờ trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
2 Tuần 3 Giờ trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
2 Tuần 1 Ngày trước đây
Wspaniałe Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
1
Wspaniałe Osiągnięcie
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Wow! Spójrz, co znalazłem!, , ,
Nhấp chuột
1
Wow! Spójrz, co znalazłem!
2 Tuần 3 Ngày trước đây
Odkrywajmy, , ,
Nhấp chuột
1
Odkrywajmy
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Dołącz teraz!, , ,
Nhấp chuột
1
Dołącz teraz!
2 Tuần 4 Ngày trước đây
Odkrywajmy, , ,
Nhấp chuột
1
Odkrywajmy
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Odkrywajmy, , ,
Nhấp chuột
1
Odkrywajmy
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Odkrywajmy, , ,
Nhấp chuột
1
Odkrywajmy
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Odkrywajmy, , ,
Nhấp chuột
0
Odkrywajmy
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Potrzebna Psia karma!, , ,
Nhấp chuột
1
Potrzebna Psia karma!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Odkrywajmy, , ,
Nhấp chuột
1
Odkrywajmy
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
1
Puchar Odblokowany!
2 Tuần 5 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
3 Tuần 2 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
3 Tuần 2 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
1
Puchar Odblokowany!
3 Tuần 2 Ngày trước đây
Puchar Odblokowany!, , ,
Nhấp chuột
0
Puchar Odblokowany!
3 Tuần 2 Ngày trước đây
Farmerskie wyzwanie!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmerskie wyzwanie!
3 Tuần 2 Ngày trước đây
Wiejskie Życie, , ,
Nhấp chuột
0
Wiejskie Życie
3 Tuần 4 Ngày trước đây
Zamówienie Zrealizowane! Otrzymaj DARMOWY Owoc!, , ,
Nhấp chuột
2
Zamówienie Zrealizowane! Otrzymaj DARMOWY Owoc!
1 tháng 16 Giờ trước đây
Zamówienie Zrealizowane! Otrzymaj DARMOWY Owoc!, , ,
Nhấp chuột
2
Zamówienie Zrealizowane! Otrzymaj DARMOWY Owoc!
1 tháng 16 Giờ trước đây
Przygotuj się na Sen nocy letniej, farmerze!, , ,
Nhấp chuột
2
Przygotuj się na Sen nocy letniej, farmerze!
1 tháng 16 Giờ trước đây
Quizowy nowicjusz, , ,
Nhấp chuột
2
Quizowy nowicjusz
1 tháng 17 Giờ trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
2
Droga do Sukcesu
1 tháng 17 Giờ trước đây
Wspaniałe Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
2
Wspaniałe Osiągnięcie
1 tháng 17 Giờ trước đây
Zamówienie Zrealizowane! Otrzymaj DARMOWY Owoc!, , ,
Nhấp chuột
2
Zamówienie Zrealizowane! Otrzymaj DARMOWY Owoc!
1 tháng 18 Giờ trước đây
Zamówienie Zrealizowane! Otrzymaj DARMOWY Owoc!, , ,
Nhấp chuột
2
Zamówienie Zrealizowane! Otrzymaj DARMOWY Owoc!
1 tháng 18 Giờ trước đây
Skrzynia Podniebnej Przygody!, , ,
Nhấp chuột
3
Skrzynia Podniebnej Przygody!
1 tháng 1 Ngày trước đây
Skrzynia Podniebnej Przygody!, , ,
Nhấp chuột
2
Skrzynia Podniebnej Przygody!
1 tháng 1 Ngày trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
0
Droga do Sukcesu
1 tháng 1 Ngày trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
1 tháng 2 Ngày trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
1 tháng 2 Ngày trước đây
Przygotuj się na Sen nocy letniej, farmerze!, , ,
Nhấp chuột
0
Przygotuj się na Sen nocy letniej, farmerze!
1 tháng 2 Ngày trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 tháng 2 Ngày trước đây
Przygotuj się na Sen nocy letniej, farmerze!, , ,
Nhấp chuột
0
Przygotuj się na Sen nocy letniej, farmerze!
1 tháng 2 Ngày trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 tháng 3 Ngày trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
0
Droga do Sukcesu
1 tháng 3 Ngày trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 tháng 3 Ngày trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
0
Farmowi Przyjaciele!
1 tháng 3 Ngày trước đây
Wspaniałe Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
1
Wspaniałe Osiągnięcie
1 tháng 4 Ngày trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
1
Farmowi Przyjaciele!
1 tháng 4 Ngày trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
1
Farmowi Przyjaciele!
1 tháng 4 Ngày trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
2
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 tháng 6 Ngày trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
2
Farmowi Przyjaciele!
1 tháng 6 Ngày trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
1
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Farmowi Przyjaciele!, , ,
Nhấp chuột
1
Farmowi Przyjaciele!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Droga do Sukcesu, , ,
Nhấp chuột
2
Droga do Sukcesu
1 tháng 1 Tuần trước đây
Mistrzowskie Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
1
Mistrzowskie Osiągnięcie
1 tháng 1 Tuần trước đây
Wspaniałe Osiągnięcie, , ,
Nhấp chuột
1
Wspaniałe Osiągnięcie
1 tháng 1 Tuần trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 tháng 1 Tuần trước đây
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!, , ,
Nhấp chuột
0
Otwórz jedno, aby odebrać DARMOWĄ nagrodę!
1 tháng 1 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Wiejskie Życie Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Wiejskie Życie liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Wiejskie Życie quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Wiejskie Życie Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Wiejskie Życie Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Wiejskie Życie mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Wiejskie Życie. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Wiejskie Życie. Tất cả các quyền..


?>