Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Words of Wonder. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9 Come explore the enchanting Words of Wonder!
12 Giờ 8 Phút trước đây
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9 Come explore the enchanting Words of Wonder!
3 Ngày 18 Giờ trước đây
Debra just unlocked Super Star! Achievement 4 and earned a Prize!, Can you unlock this Achievement in Words of Wonder?, ,
Nhấp chuột
0
Debra just unlocked Super Star! Achievement 4 and earned a Prize! Bonus
1 Tuần 12 Giờ trước đây
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9 Come explore the enchanting Words of Wonder!
1 Tuần 1 Ngày trước đây
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9 Come explore the enchanting Words of Wonder!
1 Tuần 4 Ngày trước đây
original-Badge_RainbowDefault, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
original-Badge_RainbowDefault Come explore the enchanting Words of Wonder!
3 Tuần 3 Ngày trước đây
Debra just unlocked Super Star! Achievement 1 and earned a Prize!, Can you unlock this Achievement in Words of Wonder?, ,
Nhấp chuột
0
Debra just unlocked Super Star! Achievement 1 and earned a Prize! Bonus
1 tháng 6 Ngày trước đây
original-Badge_RainbowDefault, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
original-Badge_RainbowDefault Come explore the enchanting Words of Wonder!
1 tháng 1 Tuần trước đây
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9 Come explore the enchanting Words of Wonder!
1 tháng 1 Tuần trước đây
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9 Come explore the enchanting Words of Wonder!
1 tháng 2 Tuần trước đây
Marcia out WORDed Level 651 with 28450 points! Get a FREE Hammer to crush the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Marcia out WORDed Level 651 with 28450 points! Get a FREE Hammer to crush the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
1 tháng 3 Tuần trước đây
original-Badge_RainbowDefault, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
original-Badge_RainbowDefault Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 22 Giờ trước đây
Kimi just unlocked Letter Netter Achievement 3 and earned a Prize!, Can you unlock this Achievement in Words of Wonder?, ,
Nhấp chuột
0
Kimi just unlocked Letter Netter Achievement 3 and earned a Prize! Bonus
2 tháng 1 Ngày trước đây
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
original-87ec54a1afae142c6857d348a7efc4e9 Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 3 Ngày trước đây
Carrie just unlocked Wonder Score Achievement 4 and earned a Prize!, Can you unlock this Achievement in Words of Wonder?, ,
Nhấp chuột
0
Carrie just unlocked Wonder Score Achievement 4 and earned a Prize! Bonus
2 tháng 1 Tuần trước đây
Pelaa, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Pelaa Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 1 Tuần trước đây
Pelaa, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Pelaa Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 1 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 66 with 29550 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 66 with 29550 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 65 with 49100 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 65 with 49100 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 64 with 69650 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 64 with 69650 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 63 with 73400 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 63 with 73400 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 62 with 37650 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 62 with 37650 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 61 with 39750 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 61 with 39750 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 60 with 89900 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 60 with 89900 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Pelaa, Can you pass Carrie in Words of Wonder?, ,
Nhấp chuột
0
Pelaa Can you pass Carrie in Words of Wonder?
2 tháng 2 Tuần trước đây
Dawn just beat Material Hunt and earned a prize!, Complete Quests and you can win more Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Dawn just beat Material Hunt and earned a prize! Bonus
2 tháng 2 Tuần trước đây
Dawn just crafted Wilma Sticker Quest!, Customize your own unique Sticker Book today!, ,
Nhấp chuột
0
Dawn just crafted Wilma Sticker Quest! Customize your own unique Sticker Book today!
2 tháng 2 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 38 with 6950 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 38 with 6950 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 3 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 37 with 81450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 37 with 81450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 3 Tuần trước đây
Kimi just unlocked Stain Remover Achievement 3 and earned a Prize!, Can you unlock this Achievement in Words of Wonder?, ,
Nhấp chuột
0
Kimi just unlocked Stain Remover Achievement 3 and earned a Prize! Bonus
2 tháng 3 Tuần trước đây
Kimi just unlocked Stain Remover Achievement 3 and earned a Prize!, Can you unlock this Achievement in Words of Wonder?, ,
Nhấp chuột
0
Kimi just unlocked Stain Remover Achievement 3 and earned a Prize! Bonus
2 tháng 3 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 36 with 166600 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 36 with 166600 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 3 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 35 with 64250 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 35 with 64250 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 3 Tuần trước đây
Kimi out WORDed Level 34 with 73950 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, Come explore the enchanting Words of Wonder!, ,
Nhấp chuột
0
Kimi out WORDed Level 34 with 73950 points! Here is some FREE Energy to blast the competition! Come explore the enchanting Words of Wonder!
2 tháng 3 Tuần trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Words of Wonder Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Words of Wonder liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Words of Wonder quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Words of Wonder Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Words of Wonder Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Words of Wonder mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Words of Wonder. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Words of Wonder. Tất cả các quyền..