Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Words of Wonder. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , ,
Nhấp chuột
2

2 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
8

3 tháng 1 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

3 tháng 1 Tuần trước đây
Enrico just beat your score by 8950 points on Livello 56 in Words of Wonder!, , ,
Nhấp chuột
5
Enrico just beat your score by 8950 points on Livello 56 in Words of Wonder!
10 tháng 2 Ngày trước đây
Henry just beat your score by 150 points on Level 14 in Words of Wonder!, , ,
Nhấp chuột
1
Henry just beat your score by 150 points on Level 14 in Words of Wonder!
10 tháng 5 Ngày trước đây
Josette vient de terminer Niveau 244 en marquant 74800 points !, , ,
Nhấp chuột
1
Josette vient de terminer Niveau 244 en marquant 74800 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 247 en marquant 82550 points !, , ,
Nhấp chuột
1
Josette vient de terminer Niveau 247 en marquant 82550 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 249 en marquant 105150 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 249 en marquant 105150 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 248 en marquant 28700 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 248 en marquant 28700 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 245 en marquant 31750 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 245 en marquant 31750 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 246 en marquant 28250 points !, , ,
Nhấp chuột
2
Josette vient de terminer Niveau 246 en marquant 28250 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 251 en marquant 20450 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 251 en marquant 20450 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 250 en marquant 17000 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 250 en marquant 17000 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 254 en marquant 54550 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 254 en marquant 54550 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 253 en marquant 28600 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 253 en marquant 28600 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 252 en marquant 37700 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 252 en marquant 37700 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 255 en marquant 68700 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 255 en marquant 68700 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Chapitre 17 dans Words of Wonder., , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Chapitre 17 dans Words of Wonder.
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 259 en marquant 88750 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 259 en marquant 88750 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 260 en marquant 33750 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 260 en marquant 33750 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 262 en marquant 33350 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 262 en marquant 33350 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 261 en marquant 19550 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 261 en marquant 19550 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 264 en marquant 51800 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 264 en marquant 51800 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Josette vient de terminer Niveau 263 en marquant 84100 points !, , ,
Nhấp chuột
0
Josette vient de terminer Niveau 263 en marquant 84100 points !
11 tháng 1 Tuần trước đây
Ronda out WORDed Level 411 with 22250 points! Get a FREE Hammer to crush the competition!, , ,
Nhấp chuột
3
Ronda out WORDed Level 411 with 22250 points! Get a FREE Hammer to crush the competition!
1 năm 2 tháng trước đây
Angelia just beat your score by 1500 points on Level 125 in Words of Wonder!, , ,
Nhấp chuột
9
Angelia just beat your score by 1500 points on Level 125 in Words of Wonder!
1 năm 7 tháng trước đây
Christine out WORDed Level 882 with 26400 points! Get a FREE Hammer to crush the competition!, , ,
Nhấp chuột
2
Christine out WORDed Level 882 with 26400 points! Get a FREE Hammer to crush the competition!
1 năm 8 tháng trước đây
Christine out WORDed Level 885 with 54850 points! Get a FREE Hammer to crush the competition!, , ,
Nhấp chuột
3
Christine out WORDed Level 885 with 54850 points! Get a FREE Hammer to crush the competition!
1 năm 8 tháng trước đây
Alexia out WORDed Level 653 with 53650 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
1
Alexia out WORDed Level 653 with 53650 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 9 tháng trước đây
Alexia out WORDed Level 652 with 12450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
1
Alexia out WORDed Level 652 with 12450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 9 tháng trước đây
Alexia out WORDed Level 649 with 57150 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
1
Alexia out WORDed Level 649 with 57150 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 9 tháng trước đây
Alexia just crafted Sand Dunes Sticker Quest!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia just crafted Sand Dunes Sticker Quest!
1 năm 9 tháng trước đây
Alexia out WORDed Level 36 with 129050 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
1
Alexia out WORDed Level 36 with 129050 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 9 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 44 with 85450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 44 with 85450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 9 tháng trước đây
Alexia out WORDed Level 648 with 42450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Level 648 with 42450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 9 tháng trước đây
Alexia out WORDed Level 647 with 17250 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Level 647 with 17250 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 9 tháng trước đây
Angelia out WORDed Level 123 with 12500 points! Get a FREE Hammer to crush the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Angelia out WORDed Level 123 with 12500 points! Get a FREE Hammer to crush the competition!
1 năm 9 tháng trước đây
Alexia out WORDed Level 628 with 60600 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Level 628 with 60600 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 10 tháng trước đây
Alexia out WORDed Level 627 with 55500 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Level 627 with 55500 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 10 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 613 with 25850 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 613 with 25850 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 10 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 614 with 32850 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 614 with 32850 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 10 tháng trước đây
Log into Facebook, , ,
Nhấp chuột
0
Log into Facebook
1 năm 10 tháng trước đây
Donna just crafted Wilma Sticker Quest!, , ,
Nhấp chuột
0
Donna just crafted Wilma Sticker Quest!
1 năm 10 tháng trước đây
Donna just crafted Wilma Sticker Quest!, , ,
Nhấp chuột
0
Donna just crafted Wilma Sticker Quest!
1 năm 10 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 600 with 30150 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 600 with 30150 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 10 tháng trước đây
Alexia just completed Chapitre 40 in Words of Wonder., , ,
Nhấp chuột
0
Alexia just completed Chapitre 40 in Words of Wonder.
1 năm 10 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 608 with 64550 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 608 with 64550 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 10 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 606 with 61500 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 606 with 61500 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 10 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 599 with 59750 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 599 with 59750 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 602 with 61350 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 602 with 61350 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 598 with 16050 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 598 with 16050 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 597 with 39050 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 597 with 39050 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 594 with 54600 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 594 with 54600 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 590 with 58100 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 590 with 58100 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 589 with 28650 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 589 with 28650 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 591 with 20800 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 591 with 20800 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 593 with 25450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 593 with 25450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 592 with 67600 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 592 with 67600 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 588 with 9450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 588 with 9450 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây
Alexia out WORDed Niveau 587 with 60050 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!, , ,
Nhấp chuột
0
Alexia out WORDed Niveau 587 with 60050 points! Here is some FREE Energy to blast the competition!
1 năm 11 tháng trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Words of Wonder Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Words of Wonder liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Words of Wonder quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Words of Wonder Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Words of Wonder Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Words of Wonder mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Words of Wonder. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Words of Wonder. Tất cả các quyền..


?>