Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây là các liên kết quà tặng cho Zombie Island. Bấm để mở, thử tất cả các liên kết, cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
I need materials for construction., , ,
Nhấp chuột
2
I need materials for construction.
11 tháng 7 Giờ trước đây
I need materials for construction., , ,
Nhấp chuột
1
I need materials for construction.
11 tháng 7 Giờ trước đây
The beginner, , ,
Nhấp chuột
1
The beginner
11 tháng 7 Giờ trước đây
Gift from Administration., , ,
Nhấp chuột
1
Gift from Administration.
11 tháng 7 Giờ trước đây
I reached a new level 15!, , ,
Nhấp chuột
0
I reached a new level 15!
11 tháng 7 Giờ trước đây
I reached a new level 16!, , ,
Nhấp chuột
0
I reached a new level 16!
11 tháng 7 Giờ trước đây
I reached a new level 18!, , ,
Nhấp chuột
0
I reached a new level 18!
11 tháng 7 Giờ trước đây
I reached a new level 19!, , ,
Nhấp chuột
0
I reached a new level 19!
11 tháng 7 Giờ trước đây
I need materials for construction., , ,
Nhấp chuột
0
I need materials for construction.
11 tháng 7 Giờ trước đây
Collector, , ,
Nhấp chuột
0
Collector
11 tháng 7 Giờ trước đây
I reached a new level 23!, , ,
Nhấp chuột
0
I reached a new level 23!
11 tháng 7 Giờ trước đây
I need materials for construction., , ,
Nhấp chuột
0
I need materials for construction.
11 tháng 7 Giờ trước đây
I reached a new level 25!, , ,
Nhấp chuột
0
I reached a new level 25!
11 tháng 7 Giờ trước đây
I reached a new level 24!, , ,
Nhấp chuột
0
I reached a new level 24!
11 tháng 7 Giờ trước đây
I need materials for construction., , ,
Nhấp chuột
0
I need materials for construction.
11 tháng 7 Giờ trước đây
I need materials for construction., , ,
Nhấp chuột
0
I need materials for construction.
11 tháng 7 Giờ trước đây
I need materials for construction., , ,
Nhấp chuột
0
I need materials for construction.
11 tháng 7 Giờ trước đây
I need materials for construction., , ,
Nhấp chuột
0
I need materials for construction.
11 tháng 7 Giờ trước đây
Instant harvest, , ,
Nhấp chuột
0
Instant harvest
11 tháng 7 Giờ trước đây
J-ai hâte de te voir dans le jeu., , ,
Nhấp chuột
1
J-ai hâte de te voir dans le jeu.
11 tháng 1 Tuần trước đây
Potrzebuję materiałów budowlanych., , ,
Nhấp chuột
1
Potrzebuję materiałów budowlanych.
1 năm 1 Tuần trước đây
У меня новый уровень 4!, , ,
Nhấp chuột
1
У меня новый уровень 4!
1 năm 2 Tuần trước đây
У меня новый уровень 7!, , ,
Nhấp chuột
0
У меня новый уровень 7!
1 năm 2 Tuần trước đây
У меня новый уровень 9!, , ,
Nhấp chuột
0
У меня новый уровень 9!
1 năm 2 Tuần trước đây
У меня новый уровень 5!, , ,
Nhấp chuột
0
У меня новый уровень 5!
1 năm 2 Tuần trước đây
У меня новый уровень 10!, , ,
Nhấp chuột
0
У меня новый уровень 10!
1 năm 2 Tuần trước đây
I am looking forward to see you in the game., , ,
Nhấp chuột
0
I am looking forward to see you in the game.
1 năm 1 tháng trước đây
I am looking forward to see you in the game., , ,
Nhấp chuột
0
I am looking forward to see you in the game.
1 năm 1 tháng trước đây
zombie-fb-2.vapp-servers.com, , ,
Nhấp chuột
0
zombie-fb-2.vapp-servers.com
1 năm 1 tháng trước đây
Zombie Island, , ,
Nhấp chuột
0
Zombie Island
1 năm 1 tháng trước đây
Mam nowy poziom - 108!, , ,
Nhấp chuột
0
Mam nowy poziom - 108!
1 năm 2 tháng trước đây
Mam nowy poziom - 110!, , ,
Nhấp chuột
0
Mam nowy poziom - 110!
1 năm 2 tháng trước đây
Mam nowy poziom - 125!, , ,
Nhấp chuột
0
Mam nowy poziom - 125!
1 năm 2 tháng trước đây
Hier ein Geschenk für dich!, , ,
Nhấp chuột
0
Hier ein Geschenk für dich!
1 năm 2 tháng trước đây
Hier ein Geschenk für dich!, , ,
Nhấp chuột
0
Hier ein Geschenk für dich!
1 năm 2 tháng trước đây
J-ai besoin de matériaux pour les constructions., , ,
Nhấp chuột
0
J-ai besoin de matériaux pour les constructions.
1 năm 3 tháng trước đây
Eu preciso de materiais para a construção., , ,
Nhấp chuột
0
Eu preciso de materiais para a construção.
1 năm 3 tháng trước đây
I need materials for construction., , ,
Nhấp chuột
0
I need materials for construction.
1 năm 3 tháng trước đây
Idea., , ,
Nhấp chuột
1
Idea.
1 năm 3 tháng trước đây
Ich brauche Materialien zum Bauen., , ,
Nhấp chuột
0
Ich brauche Materialien zum Bauen.
1 năm 3 tháng trước đây
Gift from Administration., , ,
Nhấp chuột
13
Gift from Administration.
1 năm 3 tháng trước đây
Gift from Administration., , ,
Nhấp chuột
5
Gift from Administration.
1 năm 3 tháng trước đây
Ich brauche Gegenstände für Sammlungen., , ,
Nhấp chuột
3
Ich brauche Gegenstände für Sammlungen.
1 năm 3 tháng trước đây
Мне нужны материалы для строительства., , ,
Nhấp chuột
3
Мне нужны материалы для строительства.
1 năm 3 tháng trước đây
I need items for collections., , ,
Nhấp chuột
8
I need items for collections.
1 năm 3 tháng trước đây
Zombie Island, , ,
Nhấp chuột
0
Zombie Island
1 năm 3 tháng trước đây
J-ai hâte de te voir dans le jeu., , ,
Nhấp chuột
2
J-ai hâte de te voir dans le jeu.
1 năm 3 tháng trước đây
J-ai hâte de te voir dans le jeu., , ,
Nhấp chuột
0
J-ai hâte de te voir dans le jeu.
1 năm 3 tháng trước đây
Mam nowy poziom - 31!, , ,
Nhấp chuột
10
Mam nowy poziom - 31!
1 năm 3 tháng trước đây
I need materials for construction., , ,
Nhấp chuột
7
I need materials for construction.
1 năm 3 tháng trước đây
Potrzebuję materiałów budowlanych., , ,
Nhấp chuột
7
Potrzebuję materiałów budowlanych.
1 năm 3 tháng trước đây
Kaninchen Roger., , ,
Nhấp chuột
7
Kaninchen Roger.
1 năm 3 tháng trước đây
zombie-fb.vapp-servers.com, , ,
Nhấp chuột
5
zombie-fb.vapp-servers.com
1 năm 3 tháng trước đây
Ayuda mutua., , ,
Nhấp chuột
5
Ayuda mutua.
1 năm 4 tháng trước đây
Mi comerciante está preparado para el interambio., , ,
Nhấp chuột
6
Mi comerciante está preparado para el interambio.
1 năm 4 tháng trước đây
Zombie Island, , ,
Nhấp chuột
4
Zombie Island
1 năm 4 tháng trước đây
World Cup., , ,
Nhấp chuột
5
World Cup.
1 năm 4 tháng trước đây
I reached a new level 317!, , ,
Nhấp chuột
5
I reached a new level 317!
1 năm 4 tháng trước đây
Necesito materiales para la construcción., , ,
Nhấp chuột
2
Necesito materiales para la construcción.
1 năm 4 tháng trước đây
Necesito materiales para la construcción., , ,
Nhấp chuột
2
Necesito materiales para la construcción.
1 năm 4 tháng trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Zombie Island Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Zombie Island liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Zombie Island quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Zombie Island Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Zombie Island Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Zombie Island mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Zombie Island. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Zombie Island. Tất cả các quyền..


?>