Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Tá Lả (Phỏm) là loại bài được chơi nhiều ở Việt Nam và phổ biến nhất ở miền Bắc

Khi chơi bài, gamer cần tính toán tìm cách ăn lá bài của người ngồi trước vừa đánh xuống và bỏ đi các lá bài không cần thiết. Bộ các lá bài trên tay gamer lúc này được gọi là Phỏm. Ngoài ra gamer cũng cần phải giảm thiểu tổng số điểm của những lá bài không nằm trong Phỏm.

Điểm độc đáo khi chơi Phỏm là gamer cần phải đoán bài của đối phương, nhất là của người chơi trước và người chơi sau dựa trên những lá bài đối phương ăn và bỏ đi. Chơi phỏm dễ, nhưng chơi hay đòi hỏi khả năng phán đoán dựa vào suy luận logic và kinh nghiệm của người chơi.

Important Posts
Daily Friends Who Sends Gifts For Phom Bigkool

Game friends who plays daily and send gifts daily are like Gems.

Earn these gems by making lots of Phom Bigkool game friends

Important note: If you really love playing games. Please support game developers and buy atleast one small game package.

This Website is not affiliated with Phom Bigkool. trademarks are the property of their respective owners. Game content and materials copyright Phom Bigkool. all right reserved.