Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Сантасе (66) е популярна игра с карти. Играе се 2 играча с 24 карти.

Раздаване

Раздава последователно по три карти на противника си и на себе си и веднага след това по още три карти. След това се обръща следващата карта като тя става определяща за козовия цвят на това раздаване.

Победа

За победа в раздаването се присъжда една точка. Ако загубилият не е успял да събере 33 или повече точки, победителят получава две точки. Ако загубилият не е успял да вземе нито една взятка то играта се обявява за „капо“ и победителят получава три точки. Ако играчът, който е затворил талона, не е успял да събере необходимите 66 точки, на неговия противник се вписват 2 точки. Ако успее, той взима 2 точки, ако противника му не е събрал 33. За победител се счита и този, който има повече точки.

Серията игри се състои от поредица раздавания, в която играчите се стремят да съберат 11 точки.

Important Posts
Daily Friends Who Sends Gifts For Santase

Game friends who plays daily and send gifts daily are like Gems.

Earn these gems by making lots of Santase game friends

DISCUSSIONS POSTED ON ↑ REPLIES VIEWS
Jul 30, 2019 12:52 am 0 476
Sep 10, 2018 9:21 pm 0 37
Showing threads 1 to 2 of 2

Important note: If you really love playing games. Please support game developers and buy atleast one small game package.

This Website is not affiliated with Santase. trademarks are the property of their respective owners. Game content and materials copyright Santase. all right reserved.