Poker Texas Hold'em Việt Nam - Recent Official Updates About Winners, Gifts, Promos, Announcement.

Use Filter Option By Time And Working/Non-Working Gift Posts

These Working Gift Posts are automatically marked by AI as working.

We use AI system to detect gift posts. This page requires feedbacks and updates to find gift, bonus, reward links or promo codes. Pleaase leave feedback to improve this page.

PAGE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Posted - 18 Hours 20 Minutes ago
Ai s l v tr NO.1 tiaanf ny ? Top 200 BXH s c thng Link game :* PC : Link IOS : Link ... Android : Link Who will be the NO position. These 1 tiaanf? Top 200 Social Insurance will have reward Link game :* PC: Link IOS: Link ... Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 Day 13 Hours ago
CACH LY TAI NHA, CO GAI VAN I UONG TRA SUA VA TIEP XUC NHIEU NGUOI !! Ngay 3-8, Trung tam Y te huyen ak Ha cho biet a co bao cao truong hop chi .T.N.M (SN 2001, thi tran ak Ha, tinh Kon Tum) ang uoc cach ly tai ay. Theo o, M. co o cung chi ho la benh nhan mac Covid-19 thu 564. Ngay 13/7, M. en Benh vien a Nang tham chi ho om. Tu ngay 25/7 en 27/7, M. song chung voi chi h...o. en 13 gio ngay 27/7, M. ra Ben xe a Nang bat xe khach loai 16 cho, nha xe Van Thanh e ve Kon Tum. Khi len xe, M. ngoi hang ghe thu 2, gan cua len xuong. Trong qua trinh di chuyen, M. co eo khau trang nhung oi luc cung thao ra. en 13 gio 30 ngay 28/7, M. en khai bao y te va uoc huong dan cac bien phap phong chong dich Covid-19 va yeu cau tu cach ly tai nha. Tuy vay, cung ngay, M. i uong tra sua voi ban nam (SN 2001, tru thon 11, xa ak Hring, huyen ak Ha). Ngay 1/8, co gap ban nu (SN 2001, tru thi tran ak Ha). Vao toi 1/8, khi nhan thong tin chi ho song chung voi minh co ket qua duong tinh voi Covid-19 (Benh nhan 564, SN 2001, tru huyen Que Son, tinh Quang Nam) nen M. goi ien bao Trung tam y te giam sat, ieu tra, xac minh dich va ua M. i cach ly y te. Trong thoi gian tu khi tro ve en khi i cach ly, M. a tiep xuc voi 8 nguoi. Trung tam Y te huyen ak Ha a tien hanh cach ly tai nha nhung nguoi tiep xuc gan voi M. va nhung nguoi tiep xuc voi nhung nguoi nay. Theo: 24h
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 Days 8 Hours ago
Chiu nay 2/8, B Y t thng bo thm 30 ca mc mi COVID-19 (BN591-620), trong o ghi nhan tren ia ban a Nang (16); Quang Nam (09), ak Lak (02), ong Nai (01), Khanh Hoa (01), Ha Nam (01). CA BENH 591 (BN591): Benh nhan nu, 63 tuoi, Duy Xuyen, Quang Nam. Ngay 19-20/7/2020 co tiep xuc truc tiep voi BN456 tai TP. a Nang. CA BENH 592 (BN592): Benh nhan nu, 100 tuoi, Duy Xuyen, Quang Nam. Ngay 22/7/2020 vao ieu tri...
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 3 Days 17 Hours ago
BN 499: T. T. B.T. n, 1952 Nhp vin ngy 28/07/2020 tai BV Ung Buou a Nang Tien can: Bach cau Cap dong tuy khang tri, ai thao uong type 2, Tang Huyt p... T.u v.o.n.g luc 4.55 ngay 01/08/2020 tai BV Ung bu a Nang. Theo Gio s Nguyn Gia Bnh, Ch tch Hi Hi sc cp cu, thnh vin Tiu ban iu tr BC Phng chng COVID-19, nguyn nhn t. v.o.n.g ca bnh nhn: ung th ng mu c tnh khng p ng ho cht giai on cui, vim phi nng v COVID-19. (Theo VTV)
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 4 Days 7 Hours ago
BNH NHN TH 2 TI VIT NAM T VONG DO COVID-19 PGS.TS Nguyn Trng Sn, Th trng B Y t, Trng b phn thng trc c bit chng dch COVID-19 ca B Y t ti TP Nng thng tin cho bit ve truong hop benh nhan s 437 tu vong nh sau: Bnh nhn nam, N.H.L, 61 tui, tr phng Ha An, qun Cm L, TP Nng. Bnh nhn tin s mc suy thn mn, iu tr suy thn v chy thn nhn to, tng huyt p, i tho ng, rung nh, gout ti Bnh vin Nn...g trong thi gian di trc khi pht hin mc COVID-19 (ngy 27/7/2020). Ngy 23/6/2020, bnh nhn kh th c chuyn vo vin Khoa ni - tit niu vi chn on suy bnh thn mn giai on cui, chy thn nhn to chu k 7 nm, tng huyt p, gout, rung nh, suy tim, ph phi cp. T ngy 9/7/2020 bnh nhn st cao lin tc. n ngy 17/7/2020, bnh nhn suy h hp, chuyn sang Khoa Hi sc tch cc chng c ca Bnh vin Nng cng ngy. n ngy 27/7/2020, benh nhan uoc xet nghiem dich hau hong cho ket qua duong tinh voi vi rut SARS-CoV-2. Ngy 29/7 bnh nhn try mch, huyt p ph thuc vn mch liu cao, bnh nhn c lm ECMO. Bnh nhn c tieu ban ieu tri hi chn nhiu ln, anh gia ay la truong hop benh nhan rat nang, tin lng t vong cao. D c cc bc s Bnh vin Nng tp trung cu cha nhng t vong vo chiu 31/7/2020. Nguyn nhn t vong: Sc nhim trng, suy a tang, ngung tuan hoan ho hap tren benh nhan viem phoi, suy than man ang chay than inh ky co benh kem tang huyet ap, gout, mc COVID-19. Theo: VTV
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 4 Days 18 Hours ago
Hi nh khng hc Ton. Ln ln lm ... Link game :* PC : Link IOS : Link Android : Link Didn't study Mathematics when I was young Growing up... Link game :* PC: Link IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 4 Days 19 Hours ago
Covid m li
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 5 Days 18 Hours ago
H Ni va pht hin ca mc COVID-19 th 2 trong cng ng l ngi n ng 76 tui, a ch 1/466 Hong Hoa Thm, Bi, Ty H. Trung tm Kim sot bnh tt TP H Ni cng b lch trnh i li chi tit ca bnh nhn ny. Sau khi nhn c thng tin, Ban ch o phng chng dch qun Ty H hp khn cp Ban gim c, i p ng nhanh s 1 ca Trung tm y t ch o thc hin. Ti nh s 1, ng 466 Hong Hoa Thm, bnh nhn N.T.C. sng chung vi v l L.T.N. Ngy 2...
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 6 Days 10 Hours ago
THM 4 CA MC COVID-19: 2 NGI TP.HCM, 1 H NI, 1 K LK Ca bnh 447 (bnh nhn 447): Nam, 23 tuoi, o Nam Tu Liem, Ha Noi. Tu ngay 12-15-7 benh nhan i du lich tai thanh pho a Nang. Ngay 23-7, benh nhan bi sot, ho, met. Ngay 25 n 28-7, benh nhan tu cach ly o nha. Ngay 28-7, benh nhan en kham va ieu tri tai Benh vien Benh nhiet oi Trung uong uoc lay mau, ket qua ngay 29-7 duong tinh vo...i virus SARS-CoV-2. Ca bnh 448 (bnh nhn 448): Nu, 21 tuoi, o xa Ea Tieu, Huyen Cu Kuin, tinh ak Lak. Tu ngay 22-6 n 17-7, benh nhan thuc tap tai Benh vien a Nang. Ngay 20-7 benh nhan bi sot, au hong. Ngay 27-7, benh nhan ieu tri tai Benh vien a khoa vung Tay Nguyen. Ngay 28-7, benh nhan uoc lay mau, ket qua ngay 29-7 la duong tinh voi SARS-CoV-2. Ca bnh 449 (bnh nhn 449): Nam, 57 tuoi, quoc tich My, song o phuong Hoa Khanh Bac, quan Lien Chieu, a Nang. Ngay 26-6, benh nhan sot, ho, kho tho, au minh va nhap vien Benh vien Hoan My a Nang. Ngay 6 n 20-7, benh nhan chuyen ieu tri tai Benh vien a Nang. Ngay 20-7, benh nhan chuyen en Benh vien Cho Ray TP.HCM. Ngay 21 n 27-7, benh nhan chuyen en Benh vien Quoc te City TP.HCM. Ca bnh 450 (bnh nhn 450): Nu, 46 tuoi, la nguoi cham soc bnh nhn 449. Ngay 26-7, benh nhan co trieu chung so mui, moi co, met moi. Ngay 27-7 bnh nhn 449 va bnh nhn 450 uoc lay mau gui Benh vien Benh Nhiet oi TP.HCM, ket qua ngay 28-7 duong tinh voi SARS-CoV-2. Nh vy n thi im ny Vit Nam ghi nhn 450 ca mc COVID-19, trong 276 ca nhim nhp cnh c cch ly ngay, v 369 ca khi. *Lc lng chc nng TP.HCM phong ta mt khch sn trn ng Nguyn Ch Thanh, qun 11 v mt con hm trn ng Hong Ngn, qun 8. y l hai ni bnh nhn mc COVID-19 ti TP.HCM thng xuyn lui ti thu tr v sinh hot. Ngun: Tui Tr
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 6 Days 17 Hours ago
30 cha phi l Tt Ngh Tt cha chc ngn hn ngh h . 30 cha phi l Tt Ngh Tt cha chc ngn hn ngh h . 30 is not Tet yet Tet holiday is not sure to be shorter than summer holiday.
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 Week 12 Hours ago
THM 7 CA DNG TNH SARS-COV-2 TI NNG V QUNG NAM BN432: Nu, 63 tuoi, ia chi tai thi tran Ai Nghia, huyen ai Loc, tinh Quang Nam. Ngay 18/7, benh nhan tham du tiec cuoi tai Trung tam Tiec cuoi va Hoi nghi For You Place (quan Hai Chau, TP. a Nang). Ket qua xet nghiem ngay 27/7/2020 la duong tinh voi SARS-CoV-2. BN433: Nu, 67 tuoi, o xa ien Tho, th xa ien Ban, tinh Quang Nam. Ngay 13-...16/07, benh nhan cham chong ieu tri tai Khoa Than kinh, Benh vien a Nang. Ngay 20/07, benh nhan co bieu hien ho, sot nhe, goi y te tu nhan en ieu tri tai nha. Ngay 25/07, benh nhan ieu tri tai Benh vien a khoa Vinh uc. Ngay 27/07, lay mau xet nghiem va ket qua ngay 28/7 la duong tinh voi SARS-CoV-2. BN434: Nu, 71 tuoi, ia chi tai phuong An Hai ong, quan Son Tra, Thnh pho a Nang. Ngay 26/7, benh nhan thay met, bi ho, sot, ieu tri tai Benh vien 199 - Bo Cong an, 21h00 cng ngy benh nhan uoc chuyen en Trung tam Y te quan Son Tra. Ngay 27/7, benh nhan uoc lay mau xet nghiem, ket qua duong tinh voi SARS-CoV-2. BN435: Nu, 29 tuoi, phuong An Hai ong, quan Son Tra, Thnh pho a Nang, nhan vien Khoa Y hoc co truyen, Benh vien a Nang. Ngay 27/7, benh nhan uoc lay mau xet nghiem, ket qua duong tinh voi SARS-CoV-2. BN436: Nam, 66 tuoi, xa ien Trung, thi xa ien Ban, tinh Quang Nam. BN437: Nam, 61 tuoi, phuong Hoa An, quan Cam Le, thanh pho a Nang. BN438: Nam, 56 tuoi, phuong Tam Thuan, quan Thanh Khe, thanh pho a Nang. BN436, BN437, BN438 eu la benh nhan cua Khoa Hoi suc tich cuc - chong oc Benh vien a Nang. Ngay 27/7, cac benh nhan uoc lay mau xet nghiem, ket qua duong tinh voi SARS-CoV-2. --- [CP NHT] Tng s ca mc: 438 ca - Tnh n 18h ngy 28/7: Vit Nam c tng cng 438 ca mc COVID-19, trong 276 ca nhim nhp cnh c cch ly ngay. - Tnh t 6h n 18h ngy 28/7: 7 ca mc mi. Tng s ngi tip xc gn v nhp cnh t vng dch ang c theo di sc khe (cch ly): 15.033, trong : - Cch ly tp trung ti bnh vin: 322 - Cch ly tp trung ti c s khc: 12.458 - Cch ly ti nh, ni lu tr: 2.253 Tnh hnh iu tr: - Ngy 27/7 c 3 bnh nhn c cng b khi bnh: + BN357 (nam, 55 tui) ti Bnh vin Bnh Nhit i Trung ng c s 2. + 02 bnh nhn ti Bnh vin a khoa tnh Bc Liu: BN371 (n, 36 tui); BN372 (n, 31 tui). - Ngy 28/7 c 01 bnh nhn c cng b khi bnh: BN373 (nam, 53 tui) c cng b khi bnh ti Bnh vin a khoa C Mau. - S ca m tnh ln 1 vi SARS-CoV-2: 9 ca. - S ca m tnh ln 2 tr ln vi SARS-CoV-2: 3 ca.
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 Week 13 Hours ago
Event mi ngy th 2 thi m cng qu nhaaaaaa No.1,2,3 l Team ... no y Thi gian : 27-2/8 Link game :* PC : Link ... IOS : Link Android : Link Event is only Monday but it's so stressful No. 1,2,3 is Team... which one is this Time: 27-2/8 Link game :* PC: Link ... IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 Week 1 Day ago
CP NHT THNG TIN COVID Cac benh nhan co o tuoi tu 24-70, trong o co 7 benh nhan ang ieu tri tai cac Khoa (Tim mach, Hoi suc tich cuc chong oc, Y hoc nhiet oi, Noi than- Noi tiet) va 4 nhan vien y te cua Benh vien a Nang. Sau khi uoc phong toa ngay 26/7, Benh vien a Nang a lay mau benh pham gui Trung tam Kiem soat benh tat Thanh pho a Nang, ket qua xet nghie...m ngay 27/7 co 11 mau duong tinh voi SARS-CoV-2. BN421: Nam, 26 tuoi, ia chi tai phuong Tam Thuan, quan Thanh Khe, TP. a Nang. BN422: Nam, 63 tuoi, Phuong Hoa Minh, quan Lien Chieu, TP. a Nang. BN423: Nu, 41 tuoi, nhan vien Khoa Hoi suc tich cuc chong oc, Benh vien a Nang. BN424: Nu, 58 tuoi, nhan vien Khoa Hoi suc tich cuc chong oc, Benh vien a Nang. BN425: Nu, 24 tuoi, benh nhan ang ieu tri tai khoa Y hoc nhiet oi, Benh vien a Nang. BN426: Nu, 62 tuoi, benh nhan khoa Noi than - Noi tiet, Benh vien a Nang. BN427: Nam, 45 tuoi, benh nhan khoa Noi than - Noi tiet, Benh vien a Nang. BN428: Nam,70 tuoi, benh nhan khoa Noi than - Noi tiet, Benh vien a Nang. BN429: Nu, 53 tuoi, benh nhan khoa Noi than - Noi tiet, Benh vien a Nang. BN430: Nu, 33 tuoi, benh nhan khoa Noi than - Noi tiet, Benh vien a Nang. BN431: Nam, 55 tuoi, benh nhan Khoa Cap cuu, Benh vien a Nang. Hien cac benh nhan ang uoc cach ly, ieu tri tai Benh vien a Nang. --- [CP NHT] Tong so ca mac: 431 ca - Tinh en18h ngay 27/7: Viet Nam co tong cong 431 ca mac COVID-19, trong o 276 ca nhiem nhap canh uoc cach ly ngay. - Tinh tu 6h en 18h ngay 27/7: 11 ca mac moi. Tong so nguoi tiep xuc gan va nhap canh tu vung dich ang uoc theo doi suc khoe (cach ly): 11.954, trong o: - Cach ly tap trung tai benh vien: 232 - Cach ly tap trung tai co so khac: 10.922 - Cach ly tai nha, noi luu tru: 800 Tinh hinh ieu tri: Theo bao cao cua Tieu ban ieu tri Ban chi ao Quoc gia phong, chong dich COVID-19: - So ca am tinh lan 1 voi SARS-CoV-2: 5 ca. - So ca am tinh lan 2 tro len voi SARS-CoV-2: 3 ca. Theo: Thng tin Chnh ph
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 Week 1 Day ago
BOYAA SUPER LEAGUE TOP 10 Team xut sc nht lt TOP BXH s ginh c gii thng tng ng Team no s ginh v tr QUN QUN vi biu tng siu p, qu c bit, 30B Chipppppppppp ? Link game :* PC : Link ... IOS : Link Android : Link BOYAA SUPER LEAGUE TOP 10 Best Teams in the TOP of the table will win a respective prize Which team will take the position of ARMY with super beautiful symbol, special gift, 30 B Chipppppppppppp? Link game :* PC: Link ... IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 Week 4 Days ago
Sng mt cha ... Is it bright yet...
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 Week 6 Days ago
Boyaa Poker 3 Event on kt qu XSMB 22/7 Like & share bi ng ny trn trang c nhn ch cng khai .... on s t 00_99 theo mu : ID game _s d on_ tag tn 2 ngi bn tr ln Ch cmt d on 1 ln duy nht v khng c chnh sa Thi gian d on n 18h 22/7 Thng s c cng trc tip vo ti khon nu on trng v hp l trong NGY 23/6 Gii thng : 25 Gii 100M chip on ng 2 s cui cc gii . Lu : 3 Nu 1 ng chi dng nhiu tk d on ng th ch tnh 1 ti khon pht thng !! ti khon phi nhiu hn 200 bn b mi c xem l hp l !! 3 Khng tnh thi gian cmt nhanh, chm .. Ly 25 bn on ng may mn nht ( nu vt qu 25) 3 FB 200 ban be mi hp l ! Quyt nh ca Admin l quyt nh cui cng ! Link game : PC: Link ANDROID: Link IOS: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 Weeks 1 Day ago
Poker King Boyaa :
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 Weeks 3 Days ago
Gi y qut pht kh ngi...
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 Weeks 4 Days ago
i ng ch i u Going to bed, not going anywhere
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 Weeks 6 Days ago
BIG SALE Ngy cui cng din ra s kin 3 Vo game quy thi naofooooooooooooooo ^^ ^_^ Link game :* PC : Link ... IOS : Link Android : Link BIG SALE Last day of event 3 Let's go to the game to party naofooooooooooooooo ^^ ^_^ Link game :* PC: Link ... IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 3 Weeks 19 Hours ago
BO O VNG Link game :* PC : Link IOS : Link Android : Link GOLDEN TRAINING STORM Link game :* PC: Link IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 3 Weeks 1 Day ago
Vua TI XU TOP 10 BXH trong 24h s nhn thng tng ng Reset v pht thng vo 0:00 mi ngy Thi gian s kin : 13-19/7 Link game :*... PC : Link IOS : Link Android : Link King of TALENT TOP 10 table in 24 hours will receive respective reward Reset and reward on 0:00 per day Event time: 13-19/7 Link game :*... PC: Link IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 3 Weeks 3 Days ago
HN mt tri It's cool in Hanoi
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 3 Weeks 3 Days ago
Cu ni th hin tnh bn bn cht v 1 ci ko lung lay Chun nh
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 3 Weeks 4 Days ago
Hin ti IOS & Android u ti game c bnh thng ri nh mng ;) Link game :* PC : Link IOS : Link Android : Link Currently IOS & Android have downloaded the game normally everyone ;) Link game :* PC: Link IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 3 Weeks 5 Days ago
Ai s l Ngi Vng tun ny Link game :* PC : Link IOS : Link Android : Link Who will be the King this week Link game :* PC: Link IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 4 Weeks 21 Hours ago
Oi ...
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 4 Weeks 1 Day ago
Hahaha chun chun chun Link game :* PC : Link IOS : Link Android : Link Hahaha standard standard Link game :* PC: Link IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 month 3 Hours ago
Mt tri It's cool
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 month 2 Days ago
Chun n This is correct
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 month 3 Weeks ago
Mi sng sm m ... It's early in the morning... :
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 month 3 Weeks ago
BOA DEALER , NHN TI LC Ngoi ra TOP 10 BXH s nhn thng TH tng ng 3 M TI LC c hi TRNG THNG LN 3 Thi gian s kin : 8/6-14/6 Link game :*... PC : Link IOS : Link Android : Link BOA DEALER, GET LOC BAG Also TOP 10 table will receive respective FOOTBALL CARD bonus 3 Open LOC BAG, chance to HIT BIG PRIZE 3 Event time: 8/6-14/6 Link game :*... PC: Link IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 month 3 Weeks ago
VT CON VUI NHN Let's gooooo Link game :* PC : Link IOS : Link ... Android : Link FUN DUCK Let's gooooo Link game :* PC: Link IOS: Link ... Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 month 3 Weeks ago
Poker King Boyaa Top 10 mi BXH s nhn thng hp dn Nhanh nhanh vo GAME quy thi ae i Thi gian : 8/6-14/6
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 month 3 Weeks ago
Boyaa Poker D on 2 l bi b che sau l Joker theo th t 1 2 nh nh. Like v share bi ng v fb c nhn ch cng khai. Th nh Comment theo mu : id game _ 2 l bi b che. V d. Id 12345678_69 Gii thng: 200M ginh cho 20 bn hp l on ng chnh xc 2 l bi b che. ( Khng tnh thi gian cmt nhanh chm . Nu 20 bn on ng th ht la chn ngu nhin )... Nu khng ai on ng s chn ngu nhin 1 s bn may mn nht pht chip LC nha mng Thi gian cmt n 10h 8/6 . Pht thng trong ngy 8/6 Nu pht hin dng nhiu tk spam th ch pht thng 1 tk nu on ng. QUYT NH CA ADMIN L QUYT NH CUI CNG khi xy ra tranh chp :))))) CHI NGAY :* Link game :* PC : Link IOS : Link Android : Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 month 3 Weeks ago
Boyaa Super League S kt thc vo lc 23h59 hm nay Chun b tip tc EVENT Top BXH Boyaa Poker King nha mng Link game :* PC : Link ... IOS : Link Android : Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 1 month 4 Weeks ago
Lnh mnh Healthy
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 21 Hours ago
MINI GAME BC THNG MAY MN Th , Kim Cng, CHIP .... Hon thnh nhim v c lt bc thng nha mng 3 Vo GAME lm nhim v thi no ^^ 3 Link game :* PC : Link ... IOS : Link Android : Link MINI GAME CAUGHT LUCKY BONUS Stone card, Diamond, CHIP.... Complete the mission for reward everyone 3 Let's go to the game for duty ^^ 3 Link game :* PC: Link ... IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 2 Days ago
MY CC SIU CP Cc hay hay nhn ngay trng lc VNG, BC, NG... C c hi m thng rt ln Quy thi anh em i Link game :* PC : Link ... IOS : Link Android : Link SUPER LEVEL MACHINE Bet or receive GOLD, SILVER, DONG... Have a chance to open a big reward Let's party guys Link game :* PC: Link ... IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 3 Days ago
Boyaa Poker 3 Event on kt qu XSMB 2/6 Like & share bi ng ny trn trang c nhn ch cng khai .... on s t 00_99 theo mu : ID game _s d on_ tag tn 2 ngi bn tr ln Ch cmt d on 1 ln duy nht v khng c chnh sa Thi gian d on n 18h 2/6 Thng s c cng trc tip vo ti khon nu on trng v hp l trong NGY 3/6 Gii thng : 30 Gii 100M chip on ng 2 s cui cc gii . Lu : 3 Nu 1 ng chi dng nhiu tk d on ng th ch tnh 1 ti khon pht thng !! ti khon phi nhiu hn 200 bn b mi c xem l hp l !! 3 Khng tnh thi gian cmt nhanh, chm .. Ly 30 bn on ng may mn nht ( nu vt qu 30 ) 3 FB 200 ban be mi hp l ! Quyt nh ca Admin l quyt nh cui cng ! Link game : PC: Link ANDROID: Link IOS: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 3 Days ago
BOYAA SUPER LEAGUE 10 TEAM xut sc nht s nhn thng tng ng THNG Top 1 mi thnh vin s nhn c 30B CHIPPPPP I TRNG lp TEAM s c thng ring Quy thi anh em i ... Link game :* PC : Link IOS : Link Android : Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 4 Days ago
H lu Ngy mi . .. ,. *. .. ,* , . . , . ....
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 4 Days ago
Boyaa Poker D on 2 l bi b che sau l A theo th t 1 2 nh nh. Like v share bi ng v fb c nhn ch cng khai. Th nh Comment theo mu : id game _ 2 l bi b che. V d. Id 12345678_69 Gii thng: 200M ginh cho 20 bn hp l on ng chnh xc 2 l bi b che. ( Khng tnh thi gian cmt nhanh chm . Nu 20 bn on ng th ht la chn ngu nhin )... Nu khng ai on ng s chn ngu nhin 1 s bn may mn nht pht chip LC nha mng Thi gian cmt n 23h59 31/5 . Pht thng vo ngy 1/6 Nu pht hin dng nhiu tk spam th ch pht thng 1 tk nu on ng. QUYT NH CA ADMIN L QUYT NH CUI CNG khi xy ra tranh chp :))))) CHI NGAY :* Link game :* PC : Link IOS : Link Android : Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 4 Days ago
VUA TI XU S kt thc sau 6 ting na 3 Ai s ginh v tr No.1 y ? Link game :* PC : Link ... IOS : Link Android : Link TALENT KING Ends in 6 hours 3 Who will take the No position. 1 here? Link game :* PC: Link ... IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 5 Days ago
SIU U I VIP 3 C ai l b st 1 ngy khng nhn thng hem :D 3 Link game :* PC : Link IOS : Link ... Android : Link SUPER VIP OFFER 3 Does anyone miss 1 days without receiving reward :D 3 Link game :* PC: Link IOS: Link ... Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 1 Week ago
A QUAY MAY MN Quay hay hay nhn nhn ngay thng ln kkkkk Link game :* PC : Link IOS : Link ... Android : Link LUCKY TURN Turn or receive a big reward kk Link game :* PC: Link IOS: Link ... Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 1 Week ago
KHUYN MI LN Trong thi gian din ra s kin , Np chip tch ly t mc ch nh s nhn thng tng ng 3 Thi gian : 27/5-2/6 Chi tit ti Link game :* PC : Link ... IOS : Link Android : Link BIG SALE During the event time, accumulative chip intake will receive respectively reward 3 Time: 27/5-2/6 Details at Link game :* PC: Link ... IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 1 Week ago
Boyaa Poker 3 Event on kt qu XSMB 28/5 Like & share bi ng ny trn trang c nhn ch cng khai .... on s t 00_99 theo mu : ID game _s d on_ tag tn 2 ngi bn tr ln Ch cmt d on 1 ln duy nht v khng c chnh sa Thi gian d on n 18h 28/5 Thng s c cng trc tip vo ti khon nu on trng v hp l trong NGY 29/5 Gii thng : 30 Gii 100M chip on ng 2 s cui cc gii . Lu : 3 Nu 1 ng chi dng nhiu tk d on ng th ch tnh 1 ti khon pht thng !! ti khon phi nhiu hn 200 bn b mi c xem l hp l !! 3 Khng tnh thi gian cmt nhanh, chm .. Ly 30 bn on ng may mn nht ( nu vt qu 30 ) 3 FB 200 ban be mi hp l ! Quyt nh ca Admin l quyt nh cui cng ! Link game : PC: Link ANDROID: Link IOS: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 1 Week ago
BO KIM CNG loi KIM CNG, Th , Chip... Thoi mi i thng Link game :*... PC : Link IOS : Link Android : Link DIAMOND STORM All kinds of DIAMONDS, Stone Cards, Chip... Feel free to redeem reward Link game :*... PC: Link IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo
Posted - 2 months 1 Week ago
Siu u i VIP Quy thi ae i Link game :* PC : Link ... IOS : Link Android : Link Super VIP Offer Let's party guys Link game :* PC: Link ... IOS: Link Android: Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
poker texas hold'em việt nam gift, promo

Important Notes To Help You in Claiming Poker Texas Hold'em Việt Nam Gifts Posts.

  • Make sure to bookmark us and visit once in 24 hours to check for new posts.
  • You should always read complete post to understand if the free gift link or promo is present.
  • You can not claim bonus from same link more than once. You may find some links not working. This does not mean that all links are not working.
  • You can filter posts by working and not working and sort it by time. In some cases working is not updated correctly so we suggest to check everyposts.
  • After Claiming any Bonus Please restart your game to see that claimed item in your inventory.
  • You can also follow official Poker Texas Hold'em Việt Nam page for updates and news here: https://www.facebook.com/Texas-Poker-Việt-Nam-324643950891645

This Website is not affiliated With Poker Texas Hold'em Việt Nam. Trademarks are the property of their respective owners. Game Content and Materials Copyright Poker Texas Hold'em Việt Nam. All right reserved.