Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Nižšie Obsahuje darčekové odkazy na škoricu, brusnicu, šľahané vajíčka, tulipány atď. Často aktualizované.


 1. Ak máte radi preklad a chcete preložiť viac stránok. Alebo ak zistíte akúkoľvek chybu v preklade, pošlite komentár.
 2. Navštívte každý deň a požiadajte o dennú dávku bezplatného materiálu.
 3. Ak potrebujete pomoc, použite komentár na Facebooku dole.
 4. Na nárokovanie alebo posielanie darčekov nemusíte byť priatelia. Preto nie sú bonusovými odkazmi pre priateľov.
 5. Ak sa vám nedarí nárokovať si darčekové odkazy, obnovte stránku a vždy vyskúšajte najnovšie príspevky, na ktoré nekliknete.
 6. Poznámka: Názvy položiek sú trochu neporiadok. Položky po umiestnení kurzora myši zobrazia podrobnosti o každom prepojení.
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
2
jesus_cp_splash Bonus
2 Dni 2 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
9
jesus_cp_splash Bonus
5 Dni 20 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
8
jesus_cp_splash Bonus
5 Dni 23 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
6
jesus_cp_splash Bonus
5 Dni 23 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
5
jesus_cp_splash Bonus
5 Dni 23 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
kliknutie
6
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 14 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
8
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 1 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you…, ,
kliknutie
7
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 1 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you…, ,
kliknutie
10
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 1 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
7
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 1 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
9
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 2 Dni pred
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
kliknutie
9
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
1 týždeň 2 Dni pred
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
9
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
1 týždeň 3 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
11
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 3 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
10
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 3 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
9
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 3 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
10
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 3 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
7
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 4 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you…, ,
kliknutie
7
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 4 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
10
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 4 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
12
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 5 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
10
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 5 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
kliknutie
8
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 5 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you…, ,
kliknutie
11
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 5 Dni pred
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
10
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
1 týždeň 5 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
11
jesus_cp_splash Bonus
1 týždeň 5 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
11
jesus_cp_splash Bonus
2 týždeň 2 hodiny pred
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
kliknutie
17
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
2 týždeň 1 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
16
jesus_cp_splash Bonus
2 týždeň 3 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
15
jesus_cp_splash Bonus
2 týždeň 3 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
19
jesus_cp_splash Bonus
2 týždeň 4 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
16
jesus_cp_splash Bonus
2 týždeň 4 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
18
jesus_cp_splash Bonus
2 týždeň 5 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
17
jesus_cp_splash Bonus
2 týždeň 5 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
19
jesus_cp_splash Bonus
2 týždeň 5 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
20
jesus_cp_splash Bonus
2 týždeň 5 Dni pred
Spelen, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
20
Spelen Bonus
2 týždeň 6 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
9
jesus_cp_splash Bonus
2 týždeň 6 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
21
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 3 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
18
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 3 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
kliknutie
11
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 11 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
20
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 13 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
kliknutie
11
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 18 hodiny pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
20
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 1 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
19
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 1 Dni pred
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
20
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
3 týždeň 1 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
21
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 1 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
16
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 1 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
21
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 2 Dni pred
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
18
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
3 týždeň 2 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
20
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 3 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
20
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 3 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
21
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 4 Dni pred
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
18
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
3 týždeň 4 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
18
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 4 Dni pred
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
25
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
3 týždeň 6 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
22
jesus_cp_splash Bonus
3 týždeň 6 Dni pred
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
19
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
3 týždeň 6 Dni pred
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
kliknutie
19
jesus_cp_splash Bonus
4 týždeň 5 hodiny pred
Spelen, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
kliknutie
22
Spelen Bonus
4 týždeň 6 hodiny pred


Dôležité tipy, ktoré vám pomôžu reklamovať a zdieľať Journey of Jesus The Calling darčeky

 1. Môžete si uplatniť nárok Journey of Jesus The Calling odkazy na položky kliknutím na ňu alebo kliknutím na tlačidlo začiarknutia a zbierať.
 2. Za normálnych okolností je možné reklamovať položky s menším počtom kliknutí alebo najnovšie položky.
 3. Môžete tiež použiť tlačidlo zhromažďovania všetkých na automatické zhromažďovanie všetkých odkazov na jednej stránke. Nezabudnite upraviť časový interval podľa rýchlosti vášho systému.
 4. Všetky položky ukazujú aktuálny čas, kedy sa skutočne vygenerovali, najnovšie položky majú väčšiu šancu na získanie bonusu.
 5. Na rovnaký odkaz nemôžete nárokovať bonus viackrát. Niektoré odkazy možno nefungujú. To neznamená, že všetky odkazy nefungujú.
 6. Výhoda prihlásenia pomocou Facebooku zabráni dvojitému kliknutiu na ten istý príspevok. Šetrí to čas. Po nárokovaní položiek môžete stránku obnoviť a zobraziť nové odkazy.
 7. Filtrovať všetky Journey of Jesus The Calling návštevy darčekov kliknutím a menami Journey of Jesus The Calling Stránka filtrovania položiek.
 8. Každý materiál, ktorý zdieľate, bude nárokovať každý a na oplátku vám poskytne rovnaký počet položiek od každého používateľa. Napríklad: (vaša 1 odoslaná položka) + (má 5 kliknutí od ostatných) = (Do vášho dostanete 5 rovnakých materiálov Journey of Jesus The Calling Game ) Nezabudnite, že vaše zdieľanie zvýši vaše šance na väčšie využitie Journey of Jesus The Calling položka.
 9. Poznámka: Vyššie uvedená teória funguje pre niekoľko položiek alebo niekoľko hier.
 10. Na odoslanie položky použite ľubovoľný doplnok prehliadača alebo manuálne. Za kľúče tiež získate kľúče. Ak chcete odoslať svoje príspevky, prejdite sem.


Táto webová stránka nie je pridružená Journey of Jesus The Calling. Obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. Obsah a materiály hier Autorské práva Journey of Jesus The Calling. Všetky práva vyhradené..