Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho Quế, Cranberry, Trứng đánh bông, Hoa tulip, vv Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
, , ,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 tháng trước đây
, , Matthew 6:34 -So don-t ever worry about tomorrow. After all, tomorrow will worry about itself. Each DAY has enough trouble of its own.-,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 tháng trước đây
, , Every day there is a new bonus! Walk the path with me in Galilee!,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 tháng trước đây
, , I am exploring Journey of Jesus: The Calling every day and got a bonus. Join me on the path with Jesus!,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 tháng trước đây
, , I got a Journey of Jesus: The Calling bonus for playing every day. Come join me in following Jesus!,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 tháng trước đây
, , Matthew 6:9-11: -Pray, therefore, like this...Give us this DAY our daily bread.-,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 tháng trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

1 năm 2 tháng trước đây
, , ,
Nhấp chuột
1

2 năm 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 năm 3 Tuần trước đây
, , ,
Nhấp chuột
0

2 năm 3 Tuần trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
2 năm 3 Tuần trước đây
Visiteur chargé de cadeaux!, , ,
Nhấp chuột
0
Visiteur chargé de cadeaux!
2 năm 1 tháng trước đây
Visiteur chargé de cadeaux!, , ,
Nhấp chuột
0
Visiteur chargé de cadeaux!
2 năm 1 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
2 năm 2 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
4
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 2 Tuần trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
2
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 1 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
1
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 1 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 1 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
3
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 4 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
6
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 4 tháng trước đây
Visitor Bearing Gifts!, , ,
Nhấp chuột
1
Visitor Bearing Gifts!
3 năm 5 tháng trước đây
Visitor Bearing Gifts!, , ,
Nhấp chuột
1
Visitor Bearing Gifts!
3 năm 5 tháng trước đây
Visitor Bearing Gifts!, , ,
Nhấp chuột
0
Visitor Bearing Gifts!
3 năm 5 tháng trước đây
Visitor Bearing Gifts!, , ,
Nhấp chuột
0
Visitor Bearing Gifts!
3 năm 5 tháng trước đây
Visitor Bearing Gifts!, , ,
Nhấp chuột
0
Visitor Bearing Gifts!
3 năm 5 tháng trước đây
Visitor Bearing Gifts!, , ,
Nhấp chuột
0
Visitor Bearing Gifts!
3 năm 5 tháng trước đây
Visitor Bearing Gifts!, , ,
Nhấp chuột
0
Visitor Bearing Gifts!
3 năm 5 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 5 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 5 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 5 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 5 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
4
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
2
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
2
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
2
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
2
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
1
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
1
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Visitor Bearing Gifts!, , ,
Nhấp chuột
1
Visitor Bearing Gifts!
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
1
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
2
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
7
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Visitor Bearing Gifts!, , ,
Nhấp chuột
6
Visitor Bearing Gifts!
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
4
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
4
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
4
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
3
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 6 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 8 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 9 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 9 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 10 tháng trước đây
Journey of Jesus: The Calling, , ,
Nhấp chuột
0
Journey of Jesus: The Calling
3 năm 10 tháng trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
Nhấp chuột
1
jesus_cp_splash Bonus
3 năm 10 tháng trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
Nhấp chuột
0
jesus_cp_splash Bonus
3 năm 10 tháng trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
2
jesus_cp_splash Bonus
3 năm 10 tháng trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
2
jesus_cp_splash Bonus
3 năm 10 tháng trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
4
jesus_cp_splash Bonus
3 năm 10 tháng trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
5
jesus_cp_splash Bonus
3 năm 10 tháng trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
4
jesus_cp_splash Bonus
3 năm 10 tháng trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Journey of Jesus The Calling Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Journey of Jesus The Calling liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Journey of Jesus The Calling quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Journey of Jesus The Calling Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Journey of Jesus The Calling Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Journey of Jesus The Calling mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Journey of Jesus The Calling. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Journey of Jesus The Calling. Tất cả các quyền..


?>