Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

Dưới đây Chứa các liên kết quà tặng cho quế, Cranberry, trứng đánh bông, hoa tulip, vv Cập nhật thường xuyên.


 1. Nếu bạn yêu thích bản dịch và muốn dịch nhiều trang hơn Hoặc nếu bạn tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong bản dịch, xin vui lòng gửi bình luận.
 2. Truy cập hàng ngày để yêu cầu liều hàng ngày của công cụ miễn phí.
 3. Để được giúp đỡ xin vui lòng sử dụng bình luận Facebook ở phía dưới.
 4. Bạn không cần phải là bạn để yêu cầu hoặc gửi quà tặng. Do đó, họ không phải là liên kết thưởng.
 5. Nếu bạn không thể yêu cầu liên kết quà tặng, hãy làm mới trang và luôn thử các bài đăng mới nhất, ít nhấp chuột hơn.
 6. Lưu ý: Tên mục hơi lộn xộn, mục Hover để biết chi tiết của từng liên kết.
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
6
jesus_cp_splash Bonus
1 Ngày 15 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you…, ,
Nhấp chuột
8
jesus_cp_splash Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you…, ,
Nhấp chuột
5
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
1 Ngày 23 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
6
jesus_cp_splash Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
6
jesus_cp_splash Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
6
jesus_cp_splash Bonus
2 Ngày 18 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
6
jesus_cp_splash Bonus
3 Ngày 23 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
4
jesus_cp_splash Bonus
5 Ngày 16 Phút trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
4
jesus_cp_splash Bonus
5 Ngày 18 Phút trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
4
jesus_cp_splash Bonus
5 Ngày 20 Phút trước đây
Zagraj, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
7
Zagraj Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
11
jesus_cp_splash Bonus
1 Tuần 1 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
16
jesus_cp_splash Bonus
1 Tuần 5 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
16
jesus_cp_splash Bonus
1 Tuần 5 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
1 Tuần 5 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
8
jesus_cp_splash Bonus
1 Tuần 5 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
Nhấp chuột
10
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 2 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 19 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you…, ,
Nhấp chuột
11
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 19 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you…, ,
Nhấp chuột
15
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 20 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
10
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 20 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 2 Ngày trước đây
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
Nhấp chuột
10
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
2 Tuần 2 Ngày trước đây
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
11
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
2 Tuần 3 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 3 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
11
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 3 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
11
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 3 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 3 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
10
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 3 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you…, ,
Nhấp chuột
10
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 3 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 4 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
13
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 4 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
11
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 4 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
Nhấp chuột
11
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 4 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you…, ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 5 Ngày trước đây
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
11
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
2 Tuần 5 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 5 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
2 Tuần 6 Ngày trước đây
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
Nhấp chuột
19
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
3 Tuần 21 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
17
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 2 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
18
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 2 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
20
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 3 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
18
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 3 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
19
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 4 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
20
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 4 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
22
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 4 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
21
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 5 Ngày trước đây
Spelen, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
21
Spelen Bonus
3 Tuần 5 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
11
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 6 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
23
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 6 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
19
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 6 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
3 Tuần 6 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
21
jesus_cp_splash Bonus
4 Tuần 1 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play…, ,
Nhấp chuột
12
jesus_cp_splash Bonus
4 Tuần 6 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
21
jesus_cp_splash Bonus
4 Tuần 13 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
19
jesus_cp_splash Bonus
4 Tuần 13 Giờ trước đây
851561_452351234852524_1966316517_n, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
20
851561_452351234852524_1966316517_n Bonus
4 Tuần 18 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
22
jesus_cp_splash Bonus
4 Tuần 18 Giờ trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
16
jesus_cp_splash Bonus
4 Tuần 1 Ngày trước đây
jesus_cp_splash, Journey of Jesus: The Calling is a fun adventure where you play a major part in the Gospel story., ,
Nhấp chuột
21
jesus_cp_splash Bonus
4 Tuần 1 Ngày trước đây


Lời khuyên quan trọng để giúp bạn, yêu cầu và chia sẻ Journey of Jesus The Calling Những món quà

 1. Bạn có thể yêu cầu Journey of Jesus The Calling liên kết mục bằng cách chỉ cần nhấp vào nó hoặc bằng cách sử dụng hộp kiểm và nút thu thập.
 2. Thông thường các mặt hàng có ít nhấp chuột hơn hoặc các mặt hàng mới nhất có sẵn để yêu cầu.
 3. Bạn cũng có thể sử dụng nút thu thập tất cả để tự động thu thập tất cả các liên kết của trang đơn. Đảm bảo điều chỉnh thời gian theo tốc độ hệ thống của bạn.
 4. Tất cả các mục hiển thị thời gian thực tế khi chúng thực sự được tạo, các mục mới nhất có nhiều cơ hội hơn để nhận tiền thưởng.
 5. Bạn không thể yêu cầu tiền thưởng từ cùng một liên kết nhiều lần. Bạn có thể tìm thấy một số liên kết không hoạt động. Điều này không có nghĩa là tất cả các liên kết không hoạt động.
 6. Lợi ích của việc đăng nhập bằng Facebook sẽ ngăn nhấp đúp vào cùng một bài. Nó sẽ tiết kiệm thời gian. Sau khi yêu cầu các mục, bạn có thể làm mới trang để xem các liên kết mới.
 7. Để lọc tất cả Journey of Jesus The Calling quà tặng bài viết bằng cách nhấp và tên truy cập Journey of Jesus The Calling Trang bộ lọc mục.
 8. Mỗi tài liệu được chia sẻ bởi bạn sẽ được yêu cầu bởi mọi người và đổi lại, nó cung cấp cho bạn cùng số lượng mục đó của mỗi người dùng. Ví dụ: (1 mục bạn đã gửi) + (đã có 5 lần nhấp bởi người khác) = (Bạn sẽ nhận được 5 tài liệu tương tự vào Journey of Jesus The Calling Game ) Hãy nhớ rằng việc chia sẻ của bạn sẽ tăng cơ hội nhận được nhiều hơn như vậy Journey of Jesus The Calling mục.
 9. Lưu ý: Lý thuyết trên hoạt động cho một vài mục hoặc một vài trò chơi.
 10. Sử dụng bất kỳ trình duyệt Addon hoặc tùy chọn thủ công để gửi Mục. Bạn cũng sẽ kiếm được Khóa cho mỗi lần gửi. Để gửi bài viết của bạn truy cập vào đây.


Trang web này không liên kết với Journey of Jesus The Calling. Nhãn hiệu hàng hóa là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Nội dung và tài liệu trò chơi Bản quyền Journey of Jesus The Calling. Tất cả các quyền..