Wiejskie Życie - Recent Official Updates About Winners, Gifts, Promos, Announcement.

Use Filter Option By Time And Working/Non-Working Gift Posts

These Working Gift Posts are automatically marked by AI as working.

We used AI System to find and filter gift posts. This page requires feedbacks from you to improve and increase the number of working gift posts.

Posted - 1 Day 7 Hours ago
Farmerze, zobacz, jak piknie ronie nowa Palma ojon! Lubisz przebywa na onie natury? Odbierz swoje Konewki nim bdzie za pno! Link Farmer, look how beautiful the new palm tree ojon is growing! Do you like being in nature? Pick up your Konewki before it's too late! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 Days 7 Hours ago
Co powiesz, na ma zabaw z nagrodami? Jedna z kart nie pasuje do produktw Molocha straszliwego! Wiesz, ktra? Pamitaj, aby do odpowiedzi doczy swj numer SNSID! Szansa na 5 Dukatw bdzie Twoja!! Link How about a little game with prizes? One of the cards doesn't match Moloch's products! Do you know which one? Remember to add your SNSID number to your answer! The chance of 5 Ducats will be yours!! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 3 Days 7 Hours ago
Kochani farmerzy! Zdajemy sobie spraw, e wielu z Was spotka problem dotyczcy "Listy Znajomych" Chcemy powiadomi Was, e wraz z Facebookiem pracujemy nad jak najszybszym rozwizaniem tej sytuacji. Bardzo dzikujemy za zgaszanie nam tych usterek i dzielenie si z nami Waszymi odczuciami na ten temat. W midzyczasie chcemy pomc wszystkim graczom, dlatego zoptymalizujemy niektre funkcje dla wszystkich! Grajmy i bawmy si dalej! Odbierzcie tutaj swoje specjalne prezenty jako wyraz naszych przeprosin za zwizane z t usterk niedogodnoci. Link Dear farmers! We are aware that many of you have encountered a problem regarding the Friends List We would like to inform you that Facebook and I are working on a solution to this situation as soon as possible. Thank you very much for reporting these defects to us and sharing your feelings about it. In the meantime, we want to help all players, so we will optimize some features for everyone! Let's play and keep playing! Please receive your special gifts here as an expression of apologies for this malfunction. Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 4 Days 7 Hours ago
Loteria powrcia! Rzucaj kostk, aby wygra niesamowitego Molocha straszliwego, ktry straszny jest tylko z nazwy oraz mnstwo innych wspaniaych nagrd! A jeli masz ochot na may prezent - zapraszamy tutaj! Link The raffle is back! Throw your dice to win an amazing Moloch scary, who is only scary by name and lots of other great prizes! And if you want a small gift - come here! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 5 Days 7 Hours ago
Kochani farmerzy! Pomcie Feli zdecydowa, co robi w ten pikny wakacyjny dzie? Wolaby kolorowa i rysowa, czy te gra w karty i planszwki? A moe i to i to? Link Zosta z nami! Wszystko wyjani si ju niebawem! Dear farmers! Help Feli decide what to do on this beautiful holiday day? Would you rather color and draw or play cards and board games? Or maybe both? Link Stay with us! Everything will be explained soon!
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 6 Days 7 Hours ago
Promocja na sierpie zawitaa wanie na Twoj farm! Wrd ofert znajdziesz najpikniejszego Syrenkota pod socem! Koniecznie sprawd, jakie wspaniaoci przygotowalimy dla Ciebie w pakietach! Kady znajdzie w nich co dla siebie! Link The promotion for August has just arrived at your farm! Among the offers you will find the most beautiful Mermaid under the sun! Be sure to check out the greatness we have prepared for you in the packages! Everyone will find something for themselves! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 Week 7 Hours ago
Farmerze, yczymy Ci dnia milutkiego niczym may kociak! Jeden kociak tu, drugi tam, a trzeci jeszcze indziej! Lubisz kotki? Zosta z nami, wicej ju wkrtce! Link Farmer, we wish you a nice day like a little kitten! One kitten here, the other there, and the third one another! Do you like kittens? Stay tuned, more coming soon! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 Week 1 Day ago
Hurra! Bioniczne Konewki w prezencie! Link To jeszcze nie wszystko! Podwjne PD i Monety powrciy! Dostpne od 02/08/2020 00:00 do 04/082020 23:59 Pomagaj ssiadom i korzystaj PODWJNIE! Yay! Bionic Canes as a gift! Link That's not all yet! Double PD and Coins are back! Available from 02/08/2020 00:00 to 23:59 04/082020 Help your neighbors and double!
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 Week 2 Days ago
Kalendarz na Sierpie ju dostpny! Link Czeka na Ciebie pikne nowe drzewo - Wiz grski! Podoba Ci si? Daj zna, co jeszcze chciaby zobaczy w przyszych edycjach Kalendarza! The calendar for August is now available! Link A beautiful new tree awaits you - mountain elm! Do you like it? Let us know what else you'd like to see in future editions of the Calendar!
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 Week 2 Days ago
[KONKURS Z DUKATAMI] Kontynuujmy odkrywanie skarbw w misji Przez piaski czasu! Link Potrafisz dopasowa Drzewo magicznego dymu, Karkadana i Kuana perskiego do ich produktw? Nie zapomnij poda swojego SNSID, aby zdoby szans na wygranie 5 Dukatw! [DUCATES COMPETITION] Let's continue discovering treasures in the mission Through the sands of time! Link Can you match the tree of magical smoke, Karkadan and Kuan Persian to their products? Don't forget to pass your SNSID to get a chance to win 5 Ducats!
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 Week 4 Days ago
Farmerzy, na Wasze farmy zawita nowy Projekt: Podwrko! Mamy dla Ciebie specjalny prezent! Ile Litych desek uda Ci si zdoby? Nie zapomnij odebra tutaj swoich Dukatw! Link Farmers, a new project has arrived at your farms: The yard! We have a special gift for you! How many Lite Boards will you get? Don't forget to pick up your Ducats here! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 Week 5 Days ago
Farmerze! Nie chcesz ju nigdy przegapi naszych postw? Mamy na to sposb! 1. Udaj si na nasz stron Link 2. Jeli ju ledzisz/lubisz nasz stron, umie kursor myszki na przycisku "Obserwuj". 3. Wybierz z listy opcj . Proste, prawda?! Teraz ju nigdy nie przegapisz adnego postu z konkursem, prezentami czy nowociami w grze! ... Przydatna porada? Farmer! Don't you ever want to miss posts again? We have a way to do that! 1. Go to website Link 2. If you are already following / liking page, place the mouse cursor on the Follow button. 3. Choose the option from the list SHOW FIRST. Simple, isn't it?! Now you will never miss any post with a contest, gifts or news in the game! ... Useful advice?
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 Weeks 7 Hours ago
Czoem, farmerzy! Plaowa impreza dobiega koca, pamitaj, aby wymieni swoje Punkty plaowej imprezy na fantastyczne letnie nagrody nim bdzie za pno! Link Hello, farmers! Beach party is coming to an end, remember to exchange your beach party points for fantastic summer prizes before it's too late! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 Weeks 1 Day ago
Farmerze! Nadszed czas na Twoje sugestie! Odbierz tutaj swoje Super Konewki! Link Alina ju szykuje si do kolejnej przygody! Masz moe jakie pomysy lub sugestie, ktrymi chciaby podzieli si z producentami gry? A moe chcesz przekaza nam swoj opini na temat ktrej z funkcji w grze? Oto Twoja szansa! Farmer! It's time for your suggestions! Get your Super Konewki here! Link Alina is getting ready for her next adventure! Any ideas or suggestions you'd like to share with the game manufacturers? Or would you like to give us your opinion on one of the features in the game? Here's your chance!
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 Weeks 2 Days ago
Czoem! Zgadniesz, gdzie tym razem wybieraj si Jacek z Alin? Wskazwka: To miejsce o bogatej historii, kolebka kilku cywilizacji, znane z niezrwnanych poetw i malarzy. Link Hello! Can you guess where Jacek and Alina are going this time? Tip: It's a place with a rich history, the cradle of several civilizations, known for its unparalleled poets and painters. Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 Weeks 3 Days ago
Ojej! Nasz sodki Palczak chce pobawi si z Tob w chowanego! Ile Palczakw potrafisz znale? Nie zapomnij poda swojego SNSID! Link Wow! sweet Palczak wants to play hide and seek with you! How many fingers can you find? Don't forget to pass your SNSID! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 Weeks 5 Days ago
Dzie dobry, farmerzy! Nasz uroczy Kojcy rozweselacz szuka nowych przyjaci! Zgadniesz, jaka konstelacja gwiazd pokazana jest na obrazku? Zagraj teraz! Link Good morning farmers! lovely Soothing cheerleader is looking for new friends! Can you guess what constellation of stars is shown in the picture? Play now! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 3 Weeks 7 Hours ago
Farmerze! Masz ochot na may ? Popromy Dziadka, aby opowiedzia nam jak histori ze swojej modoci! Chciaby usysze o pierwszej randce Babci i Dziadka? Wszyscy lubi slucha romantycznych historii o mioci od pierwszego wejrzenia! A Ty, pamitasz swoj pierwsz randk? Zosta z nami! Wicej nowoci ju niebawem! Link Farmer! Would you like a little ? Let's ask Grandpa to tell us a story from his youth! Would you like to hear about Grandma and Grandpa's first date? Everyone likes to hear romantic love stories at first sight! And you, remember your first date? Stay tuned! More news coming soon! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 3 Weeks 1 Day ago
Farmerzy, potrzebujemy Waszej porady na tematPrzytulnego Domu! Co Dziadek i Babcia powinni kupi do swojego pokoju? Podzielcie si z nami swoimi pomysami! Co chcielibycie zobaczy w ich pokoju? Odbierzcie TUTAJ swj prezent! Link Farmers, we need your advice on Cozy House! What should Grandpa and Grandma buy for their room? Share your ideas with us! What would you like to see in their room? Get your present here! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 3 Weeks 2 Days ago
Te dwa obrazki na pierwszy rzut oka wygldaj NIEMAL identycznie! Ale przyjrzyj im si uwanie! Potrafisz znale rnice? Nie zapomnij wraz z odpowiedzi zostawi swojego SNSID! Link These two pictures at first glance look almost identical! But look closely at them! Can you find the differences? Don't forget to leave your SNSID with the answer! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 3 Weeks 4 Days ago
Dobre wieci, farmerze! Sklep z Kuponami oraz Zespoowy Sklep zostay zaktualizowane! Przygotuj swoje Kupony i Krysztay! Czas na zakupy! Sprawd wszystkie nowoci ju teraz! Link Good news farmer! Coupons store and Team Shop have been updated! Prepare your coupons and crystals! Shopping time! Check out all new products now! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 3 Weeks 4 Days ago
Dzie dobry, farmerze! Letnia wyprzeda zawitaa na farm! Zbieraj Monety letniej wyprzeday i zdobywaj niesamowite farmerskie nagrody! Na ktr z nich masz najwiksz chrapk? Zanim pjdziesz, kliknij i odbierz Benzyn! Link Good morning farmer! Summer sale has arrived at the farm! Collect Summer Sale Coins and get amazing farm prizes! Which one do you have the biggest craving for? Before you go click and pick up gasoline! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 3 Weeks 5 Days ago
Kady dzie jest dobry, aby pomaga innym! W szczeglnoci dzi - obchodzimy bowiem dzie, w ktrym obdarowujemy innych, moe bardziej potrzebujcych, rzeczami, ktre nie s nam niezbdne! Dobre uczynki zawsze wracaj do nas ze zdwojon moc! Odbierz tutaj swoje OP! Link Nasze urocze chomiki zawsze robi wszystko, co w ich mocy, aby uczyni ten wiat lepszym, albo chocia wywoa umiech na czyjej smutnej buzi! Moe zainspiruj i Ciebie, aby podarowa na cele charytatywne nieuywane ubrania lub sprzty? A moe ugotowa co pysznego i podzieli si z potrzebujcymi? Every day is good to help others! Especially today - because we celebrate the day we give others, maybe more needy, things we don't need! Good deeds always come back to us with double power! Get your OP here! Link lovely hamsters always do everything they can to make this world a better place or at least make a smile on someone's sad face! Maybe they will inspire you too to donate unused clothes or equipment for charity? How about cooking something delicious and sharing with those in need?
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 4 Weeks 7 Hours ago
TWJ ULUBIONY GATUNEK FILMOWY Przygotuj popcorn, pora na film! Zosta z nami, wicej informacji ju wkrtce! Link Jaki gatunek filmw najbardziej lubisz oglda? Dramaty, w ktrych przeplataj si losy bohaterw? Horrory, mroce krew w yach? A moe komedie, aby mia si do ez? Kady gatunek ma swoje zalety! Jaki film polecasz najbardziej do obejrzenia? YOUR Favorite MOVIE SPECIES Make some popcorn, movie time! Stay tuned, more info coming soon! Link Which type of movies do you like to watch most? Dramas in which the fate of heroes intertwined? Horrors, blood freezing? How about comedy to laugh to tears? Each species has its own advantages! Which movie do you recommend most to watch?
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 4 Weeks 1 Day ago
Cze, farmerze! Tosia i wszystkie nasze sodkie zwierztka maj dla Ciebie wyjtkow niespodziank! Odbierz TUTAJ swoje Super Nawozy! Link A potem wybierz si znw na pla - impreza jeszcze si nie skoczya! Sprawd, jak wiadomo na piasku zostawili Ci mieszkacy! Masz ochot posurfowa razem z nami? Hi farmer! Tosia and all sweet pets have a special surprise for you! Get your Super Fertilizers here! Link And then go to the beach again - party is not over yet! Check what message these residents left on the sand! Would you like to surf with us?
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 4 Weeks 2 Days ago
Farmerze! William potrzebuje Twojej pomocy! Nie ma pojcia, jak obsuy Maszyn deserw kawowych! Chce przygotowa Deser kawowy z karmelem! Ale brakuje mu jednego skadnika... Jeli wiesz, co to takiego - podaj swoj odpowied i SNSID w komentarzu! Link Farmer! William needs your help! He has no idea how to serve a coffee dessert machine! He wants to prepare a coffee dessert with caramel! But he's missing one ingredient... If you know what it is - give your answer and SNSID in the comment! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 1 Day ago
Czoem, farmerzy! Tosia zaprasza wszystkich na Plaow imprez! To najlepsza impreza tych wakacji! - Chwy za swoj desk surfingow i wykonuj codzienne zamwienia i zadania! Zobaczmy, jak duo balonw uda Ci si zestrzeli, aby zdoby punkty! - Zdobywaj dodatkowe punkty, biorc udzia w wydarzeniach publikowanych podczas Plaowej imprezy, ktre oznaczone bd ikonka Punktu plaowej imprezy. - Odblokuj Przywilej, aby zdoby dodatkowe cenne nagrody. To jeszcze ...nie wszystko, farmerze! Odbierz tutaj swoj Konewk bioniczn! Link Daj zna, jak podoba Ci si nasza Plaowa impreza! Masz pytania? Wiesz, gdzie nas znale! Hello farmers! Tosia invites everyone to a beach party! This is the best party of the holidays! - Grab your surfboard and make your daily orders and tasks! Let's see how many balloons you can shoot down to score! - Get extra points by taking part in events published during the Beach event that will be marked with the beach event point icon. - Unlock privilege for extra valuable prizes. That's not all yet, farmer! Get your bionic can here! Link Let us know how you like beach party! Do you have questions? You know where to find us!
Total Number Of Clicks:
2
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 2 Days ago
CIEKAWOSTKI Z TWOJEJ OKOLICY! Link Kochani farmerzy! Kady zaktek wiata kryje w sobie niesamowite i interesujce fakty i ciekawostki, ktre zachwycaj miejscowych oraz turystw! Co ciekawego moesz opowiedzie nam o miejscu, w ktrym mieszkasz? Czy w Twojej okolicy znajduje si jaki interesujcy zabytek, moe pikny krajobraz albo niesamowita historia? Pochwal si, w jak piknym miejscu na planecie mieszkasz! FRIENDS FROM YOUR AROUND! Link Dear farmers! Every corner of the world hides amazing and interesting facts and interesting facts that delight locals and tourists! What interesting can you tell us about where you live? Is there an interesting monument in your area, maybe a beautiful landscape or an amazing story? Tell us how beautiful you live on the planet!
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 5 Days ago
Och, soneczniki, pikne soneczniki! Farmerze, wyglda na to, e William pilnie potrzebuje Twojej pomocy! Czy moesz poprowadzi go przez labirynt, aby odnalaz swoj ukochan Andzi? Zosta z nami, wicej nowoci ju wkrtce! Link Oh, sunflowers, beautiful sunflowers! Farmer, looks like William needs your help urgently! Can you guide him through the maze to find his beloved Andzia? Stay tuned, more news coming soon! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 5 Days ago
Cze, farmerze! Darek ma dla Ciebie co wyjtkowego! Super Nawozy i Super Konewki, odbierz je TERAZ! Link W skali 1-10, jak oceniasz dzisiejszy prezent? Hi farmer! Darek has something special for you! Super Fertilizers and Super Konewki, pick them up NOW! Link On a scale of 1-10, how do you rate today's gift?
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 1 Week ago
Dzie dobry! Mamy wspaniae wieci! Lipcowe oferty, Magiczne pncze fasoli i podwjne PD i Monety za odwiedziny u ssiadw s ju ONLINE! A do tego w prezencie dla kadego Konewka Bioniczna! Nie moesz przegapi takiego upominku! Zapraszamy na farm! Link Good morning! We have great news! July offers, Magic bean vines and double PD and Coins for visiting the neighbors are online! And as a gift for everyone Konewka Bioniczna! You can't miss a gift like this! Come to the farm! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 1 Week ago
Zniknli Twoi ssiedzi?Your neighbors are gone?
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 1 Week ago
Nowy miesic, nowy Kalendarz! Link Odbieraj darmowe upominki kadego dnia, aby pod koniec miesica zgarn now Maszyn nektarw owocowych cakiem za friko! Czy to nie dobra okazja? Daj zna, co jeszcze chciaby zobaczy w przyszych Kalendarzach! New month, new calendar! Link Get free gifts every day to grab a new fruit nectar machine at the end of the month for free! Isn't this a good occasion? Let me know what else you'd like to see in future Calendars!
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 1 Week ago
Otrzymujesz komunikat o bdzie "Uytkownik zrezygnowa z platformy"?You are receiving an error message User has resigned from the platform "?
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 1 Week ago
Farmerze, lubisz podre? Masz ochot wybra si na pla! Zosta z nami! NiezaWODNA zabawa ju wkrtce! Link Farmer, do you like traveling? Would you like to go to the beach! Stay tuned! Undefeated fun coming soon! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 1 Week ago
Dukaty! Dukaciki! Odbierz swoje ukochane DUKATY! Zanim bdzie za pno! Link Farmerze, to dziki Tobie! Oto nasza specjalna nagroda dla Ciebie za udzia w wydarzeniach rocznicowych! Ducats! Dukaciki! Pick up your beloved DUKATS! Before it's too late! Link Farmer, thanks to you! Here's special prize for you for participating in Anniversary Events!
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 1 Week ago
Zagrajmy w szybkie Dukatowe Sudoku! Wiesz, ktrego przedmiotu brakuje? Nie zapomnij wraz z odpowiedzi poda swojego SNSID! Link Let's play quick Dukatowe Sudoku! Do you know which item is missing? Don't forget to give your SNSID with the answer! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 2 Weeks ago
Pora na farmersk opowie! Babcia zna cudown histori o Robku i Tadziku... Syszae kiedy o nich? Chod, dowiedz si wszystkiego ju TERAZ! Link It's time for a farmer's story! Grandma knows a wonderful story about Robk and Tadzik... Ever heard of them? Come find out everything NOW! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 3 Weeks ago
Cze, farmerzy! Ju wkrtce na farmie witowa bdziemy Dzie Ojca! Link Jak sdzisz, co dzieje si midzy Tomkiem i Fel? Zosta z nami! Wicej informacji zdradzimy ju wkrtce! Hi farmers! Soon we will celebrate Father's Day at the farm! Link What do you think is going on between Tomek and Fela? Stay tuned! More information will be revealed soon!
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 3 Weeks ago
Hej, farmerzy! Darek ma dla Was Super Nawz! Hurra! Uyjecie swojego od razu, czy moe schowacie go na pniej? Link Hey farmers! Darek has great fertilizer for you! Yay! Will you use yours right away or maybe you can hide it for later? Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 4 Weeks ago
Dzie dobry, farmerze! Ju niedugo bdziemy mie okazj do witowania! Wiesz moe, o co chodzi? Link Good morning farmer! Soon we will have the opportunity to celebrate! Do you know what's going on? Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 4 Weeks ago
Kochani! Czas wykaza si sprytem! Potraficie wskaza warto Posgu pierzastego wa? Pssst! Nie zapomnijcie zostawi wraz z odpowiedzi swojego SNSID! Link Darlings! Time to prove clever! Can you indicate the value of the feathered snake statue? Pssst! Don't forget to leave your SNSID with the answer! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 1 month 4 Weeks ago
Spjrz, kto ju wkrtce zoy nam wizyt! Nasz uroczy Dziadek nadchodzi ze sodk niespodziank dla Babci! Sprbuj wypeni puste miejsca miymi sowami! Zagrajmy i cieszmy si kolejnym piknym dniem na farmie! Link Look who will pay us a visit soon! lovely Grandad is coming with a sweet surprise for Grandma! Try filling empty spaces with nice words! Let's play and enjoy another beautiful day at the farm! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 months 9 Hours ago
Soce, morze i piasek! Co za pikny dzie! Link Farmerze, czy jeste jak Babcia, kochajca gotowa i karmi wszystkich dokoa? Czy jak Darek, ktry jest wiecznie godny? Sun, sea and sand! What a beautiful day! Link Farmer, are you like Grandma loving cooking and feeding everyone around? Or like Darek, who is always hungry?
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 months 11 Hours ago
Farmerzy! Pora woy stroje kpielowe! Jestecie gotowi na powiew morskiej bryzy i szum morskich fal? Ju niedugo co nowego pojawi si na Waszych farmach! Wiecie, co to takiego? Link Farmers! Time to put on swimwear! Are you ready for a breath of sea breeze and the sound of sea waves? Soon something new will appear on your farms! Do you know what this is? Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 months 1 Day ago
Farmerzy, prosimy o Wasze opinie! Jakie zwierzta chcielibycie zobaczy w Wiejskim yciu? Czekamy na Wasze kreatywne pomysy! Do zobaczenia na farmie! Link Farmers, we ask for your feedback! What kind of animals would you like to see in Country Life? We are waiting for your creative ideas! See you at the farm! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 months 2 Days ago
Farmerze! Ju jutro w Wiejskim yciu odkrywa bdziemy tajemnice Aztekw! Jeste gotw, by dowiedzie si wicej o wspaniaej przygodzie Aliny w Meksyku? Link Farmer! Tomorrow in Country Life we will discover the secrets of the Aztec! Are you ready to learn more about Alina's wonderful adventure in Mexico? Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 months 2 Days ago
Prawidowa odpowied to C! Ten produkt nie naley do naszej uroczej rodzinki odnic! ...Zwycizcy tego tygodnia.. 5 Dukatw - 100001383370716 Patrycja Lis - 529503897168825 Izabela Wach - 100005552888914 Katarzyna Wawrynowicz... - 100000691177837 Joanna Brykowska - 100001987688420 Lucyna Borcz 3 Dukaty za ostatni komentarz - 116985766494938 Wiola Ste Nie przejmuj si, jeli nie wygrae! Nowy konkurs ju wkrtce! Do zobaczenia! Link The correct answer is C! This product does not belong to lovely family of odnice! ... Winners of this week.. 5 Ducats - 100001383370716 Patricia Fox - 529503897168825 Izabela Wach - 100005552888914 Catherine Wawrynowicz... - 100000691177837 Joanna Brykowska - 100001987688420 Lucyna Borcz 3 Ducats for the last comment - 116985766494938 Violet Step Don't worry if you didn't win! New contest coming soon! See you soon! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 months 3 Days ago
Przypomnienie o prezentach! Skorzystajmy z tej okazji, aby przypomnie naszym ssiadom o dzisiejszym prezencie! Jakie prezenty chciaby zobaczy na licie w przyszoci? Odbierz Konewki Bioniczne i ruszaj na farm! Link Gift reminder! Let's take this opportunity to remind neighbors about today's gift! What gifts would you like to see on the list in the future? Pick up Bionic Konewki and go to the farm! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo
Posted - 2 months 4 Days ago
Alina uwielbia bada prehistoryczne zwierzta! Nic nie powstrzyma jej przed kolejn wypraw naukow! Nowa przygoda Aliny ju w fazie planw... Pomoc dobrego farmera bdzie niezbdna! Gdzie moglibymy wybra si nastpnym razem? Dasz rad zgadn? Zosta z nami! Link Alina loves to study prehistoric animals! Nothing can stop her from her next scientific expedition! Alina's new adventure is already in the plan phase... The help of a good farmer will be necessary! Where could we go next time? Can you guess? Stay with us! Link
Total Number Of Clicks:
0
Helpful down arrow Not Helpful down arrow
wiejskie Życie gift, promo

Important Notes To Help You in Claiming Wiejskie Życie Gifts Posts.

  • Make sure to bookmark us and visit once in 24 hours to check for new posts.
  • You should always read complete post to understand if the free gift link or promo is present.
  • You can not claim bonus from same link more than once. You may find some links not working. This does not mean that all links are not working.
  • You can filter posts by working and not working and sort it by time. In some cases working is not updated correctly so we suggest to check everyposts.
  • After Claiming any Bonus Please restart your game to see that claimed item in your inventory.
  • You can also follow official Wiejskie Życie page for updates and news here: https://www.facebook.com/WiejskieZycieCommunity

This Website is not affiliated With Wiejskie Życie. Trademarks are the property of their respective owners. Game Content and Materials Copyright Wiejskie Życie. All right reserved.