Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Hidden Express. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Asteroid Alley, , ,
คลิก
1
Asteroid Alley
3 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Preschool Pass, , ,
คลิก
1
Preschool Pass
4 เดือน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Kitty Corner, , ,
คลิก
1
Kitty Corner
4 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
Whale Island Way, , ,
คลิก
0
Whale Island Way
4 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Meadow Mile, , ,
คลิก
0
Meadow Mile
4 เดือน 4 สัปดาห์ มาแล้ว
Taffy Trail, , ,
คลิก
0
Taffy Trail
5 เดือน 6 วัน มาแล้ว
Treetop Trail, , ,
คลิก
0
Treetop Trail
5 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
Turret Tower Trail, , ,
คลิก
0
Turret Tower Trail
5 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Volcanic Valley, , ,
คลิก
0
Volcanic Valley
5 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Lakeshore Ledge, , ,
คลิก
0
Lakeshore Ledge
5 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Levitating Line, , ,
คลิก
0
Levitating Line
6 เดือน 4 วัน มาแล้ว
Crystal Coast, , ,
คลิก
0
Crystal Coast
6 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
Pleasant Peak, , ,
คลิก
0
Pleasant Peak
7 เดือน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Enchanted Enclave, , ,
คลิก
0
Enchanted Enclave
7 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
Bough Bend, , ,
คลิก
0
Bough Bend
7 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Summit Skyway, , ,
คลิก
0
Summit Skyway
7 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Fall Forest, , ,
คลิก
0
Fall Forest
7 เดือน 4 สัปดาห์ มาแล้ว
Pilar Point, , ,
คลิก
0
Pilar Point
8 เดือน 2 วัน มาแล้ว
Graffiti Grassland, , ,
คลิก
0
Graffiti Grassland
8 เดือน 2 วัน มาแล้ว
Tower Turn, , ,
คลิก
0
Tower Turn
8 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Hovering Highway, , ,
คลิก
0
Hovering Highway
8 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Monolith Meadow, , ,
คลิก
0
Monolith Meadow
8 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Lakeshore Ledge, , ,
คลิก
0
Lakeshore Ledge
9 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
Buoy Bay, , ,
คลิก
0
Buoy Bay
9 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Mushroom Meadow, , ,
คลิก
0
Mushroom Meadow
9 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Haystack Hillside, , ,
คลิก
0
Haystack Hillside
9 เดือน 4 สัปดาห์ มาแล้ว
Bubblegum Bend, , ,
คลิก
0
Bubblegum Bend
10 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
Beach Bend, , ,
คลิก
0
Beach Bend
10 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Mile Climb Event, , ,
คลิก
0
Mile Climb Event
10 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Geometric Journey, , ,
คลิก
0
Geometric Journey
10 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Mile Climb Event, , ,
คลิก
1
Mile Climb Event
10 เดือน 4 สัปดาห์ มาแล้ว
Rocky Railway, , ,
คลิก
0
Rocky Railway
11 เดือน 2 วัน มาแล้ว
Cartographer-s Corner, , ,
คลิก
1
Cartographer-s Corner
11 เดือน 1 สัปดาห์ มาแล้ว
Lighthouse Lane, , ,
คลิก
1
Lighthouse Lane
11 เดือน 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Water Cave Way, , ,
คลิก
0
Water Cave Way
11 เดือน 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Camelot Curve, , ,
คลิก
1
Camelot Curve
1 ปี 1 วัน มาแล้ว
Polar Plain, , ,
คลิก
1
Polar Plain
1 ปี 1 สัปดาห์ มาแล้ว
Wise Owl Wood, , ,
คลิก
0
Wise Owl Wood
1 ปี 2 สัปดาห์ มาแล้ว
Moai Mountain, , ,
คลิก
0
Moai Mountain
1 ปี 3 สัปดาห์ มาแล้ว
Polynesian Plain, , ,
คลิก
0
Polynesian Plain
1 ปี 4 สัปดาห์ มาแล้ว
Purple Peak Point, , ,
คลิก
0
Purple Peak Point
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Scene Mastered, , ,
คลิก
0
Scene Mastered
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Tricentennial Trail, , ,
คลิก
0
Tricentennial Trail
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Wizard-s Woods, , ,
คลิก
0
Wizard-s Woods
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Wizard-s Woods, , ,
คลิก
0
Wizard-s Woods
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Painted Pass, , ,
คลิก
0
Painted Pass
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Wizard-s Woods, , ,
คลิก
0
Wizard-s Woods
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
TV Turnpike, , ,
คลิก
0
TV Turnpike
1 ปี 1 เดือน มาแล้ว
Roofdeck Railway, , ,
คลิก
0
Roofdeck Railway
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Marble Meadow, , ,
คลิก
1
Marble Meadow
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Lunar Landing, , ,
คลิก
2
Lunar Landing
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Roofdeck Railway, , ,
คลิก
1
Roofdeck Railway
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Cactus Corner, , ,
คลิก
1
Cactus Corner
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
High-rise Highway, , ,
คลิก
1
High-rise Highway
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Lunar Landing, , ,
คลิก
1
Lunar Landing
1 ปี 2 เดือน มาแล้ว
Serpent Skyway, , ,
คลิก
1
Serpent Skyway
1 ปี 3 เดือน มาแล้ว
Longship Landing, , ,
คลิก
1
Longship Landing
1 ปี 3 เดือน มาแล้ว
Sunken Seascape, , ,
คลิก
1
Sunken Seascape
1 ปี 3 เดือน มาแล้ว
Outerspace Overpass, , ,
คลิก
1
Outerspace Overpass
1 ปี 4 เดือน มาแล้ว
Wayward Woods, , ,
คลิก
0
Wayward Woods
1 ปี 4 เดือน มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Hidden Express ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Hidden Express ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Hidden Express ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Hidden Express รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Hidden Express Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Hidden Express ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Hidden Express. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Hidden Express. สงวนลิขสิทธิ์.


?>