Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างมีลิงค์ของขวัญสำหรับถุงเท้า Baboobo ถุงเท้า Little Sweeties ถุงเท้า Tin Man และอื่น ๆ อัพเดทบ่อยครั้ง


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
I have collected 200 pairs of the Saw sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 200 pairs of the Saw sock!
4 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Pranks, , ,
คลิก
0
Set: Pranks
4 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
I have collected 200 pairs of the Hammer sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 200 pairs of the Hammer sock!
4 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Bees, , ,
คลิก
0
Set: Bees
4 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
I-ve completed level 394 of Odd Socks!, , ,
คลิก
0
I-ve completed level 394 of Odd Socks!
4 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Canada, , ,
คลิก
0
Set: Canada
4 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Pranks, , ,
คลิก
0
Set: Pranks
5 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
I have collected 100 pairs of the Chef Hat sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 100 pairs of the Chef Hat sock!
5 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Bees, , ,
คลิก
0
Set: Bees
5 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Pranks, , ,
คลิก
0
Set: Pranks
5 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
I have collected 100 pairs of the Honey sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 100 pairs of the Honey sock!
5 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Pranks, , ,
คลิก
0
Set: Pranks
5 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
I have collected 200 pairs of the Yarn sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 200 pairs of the Yarn sock!
5 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Goldilocks, , ,
คลิก
0
Set: Goldilocks
5 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Magic, , ,
คลิก
0
Set: Magic
5 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Zodiac 3, , ,
คลิก
0
Set: Zodiac 3
6 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
I-ve completed level 186 of Odd Socks!, , ,
คลิก
0
I-ve completed level 186 of Odd Socks!
6 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Rings, , ,
คลิก
0
Set: Rings
6 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
I-ve completed level 166 of Odd Socks!, , ,
คลิก
0
I-ve completed level 166 of Odd Socks!
6 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Weather, , ,
คลิก
0
Set: Weather
1 สัปดาห์ 7 ชั่วโมง มาแล้ว
I-ve completed level 141 of Odd Socks!, , ,
คลิก
0
I-ve completed level 141 of Odd Socks!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
I have collected 100 pairs of the Church sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 100 pairs of the Church sock!
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
I-ve completed level 88 of Odd Socks!, , ,
คลิก
0
I-ve completed level 88 of Odd Socks!
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
, , ,
คลิก
0

1 สัปดาห์ 3 วัน มาแล้ว
Set: Argyle, , ,
คลิก
0
Set: Argyle
1 สัปดาห์ 3 วัน มาแล้ว
Set: Unicorns, , ,
คลิก
0
Set: Unicorns
1 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
I have collected 100 pairs of the Whoopee sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 100 pairs of the Whoopee sock!
1 สัปดาห์ 6 วัน มาแล้ว
I have collected 100 pairs of the Saw sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 100 pairs of the Saw sock!
2 สัปดาห์ 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Riding Hood, , ,
คลิก
0
Set: Riding Hood
2 สัปดาห์ 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Tools, , ,
คลิก
0
Set: Tools
2 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Craft, , ,
คลิก
0
Set: Craft
2 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Craft, , ,
คลิก
0
Set: Craft
2 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง มาแล้ว
I have collected 100 pairs of the Thimble sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 100 pairs of the Thimble sock!
2 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง มาแล้ว
I have collected 100 pairs of the Bees sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 100 pairs of the Bees sock!
2 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Tools, , ,
คลิก
0
Set: Tools
2 สัปดาห์ 7 ชั่วโมง มาแล้ว
I have collected 100 pairs of the Knitting sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 100 pairs of the Knitting sock!
2 สัปดาห์ 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Weather, , ,
คลิก
0
Set: Weather
2 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง มาแล้ว
I-ve completed level 391 of Odd Socks!, , ,
คลิก
0
I-ve completed level 391 of Odd Socks!
2 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Tools, , ,
คลิก
0
Set: Tools
2 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
I have collected 200 pairs of the Ruby sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 200 pairs of the Ruby sock!
2 สัปดาห์ 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Cooking, , ,
คลิก
0
Set: Cooking
2 สัปดาห์ 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Set: Riding Hood, , ,
คลิก
0
Set: Riding Hood
2 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Set: Firefighters, , ,
คลิก
0
Set: Firefighters
2 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Set: Riding Hood, , ,
คลิก
0
Set: Riding Hood
2 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
I have collected 200 pairs of the Red Riding sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 200 pairs of the Red Riding sock!
2 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Set: Riding Hood, , ,
คลิก
0
Set: Riding Hood
2 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Set: Tools, , ,
คลิก
0
Set: Tools
2 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Set: Riding Hood, , ,
คลิก
0
Set: Riding Hood
2 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Set: Riding Hood, , ,
คลิก
0
Set: Riding Hood
2 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Set: Tools, , ,
คลิก
0
Set: Tools
2 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Set: Riding Hood, , ,
คลิก
0
Set: Riding Hood
2 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Set: Unicorns, , ,
คลิก
0
Set: Unicorns
2 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
I-ve completed level 170 of Odd Socks!, , ,
คลิก
0
I-ve completed level 170 of Odd Socks!
2 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
Set: Canada, , ,
คลิก
0
Set: Canada
2 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
Set: Unicorns, , ,
คลิก
0
Set: Unicorns
2 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
Set: Chimps, , ,
คลิก
0
Set: Chimps
2 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
I have collected 200 pairs of the Capricorn sock!, , ,
คลิก
0
I have collected 200 pairs of the Capricorn sock!
2 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
Set: Tools, , ,
คลิก
0
Set: Tools
2 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
Set: Riding Hood, , ,
คลิก
0
Set: Riding Hood
2 สัปดาห์ 4 วัน มาแล้ว
Set: Tools, , ,
คลิก
0
Set: Tools
2 สัปดาห์ 5 วัน มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Odd Socks ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Odd Socks ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Odd Socks ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Odd Socks รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Odd Socks Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Odd Socks ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Odd Socks. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Odd Socks. สงวนลิขสิทธิ์.


?>