Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างมีลิงค์ของขวัญสำหรับพลังงานที่ต้องการ Hedgies เกมอัพเดตบ่อยครั้ง

หน้านี้มี Hedgies ของขวัญพลังงานลิงค์จากผู้เล่น Hedgies


คุณควรเพิ่มลิงค์พลังงานของคุณด้วยทำตามคำแนะนำบน Hedgies ลิงค์ส่งหน้า


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Hedgies, , ,
คลิก
5
Hedgies
43 รายงานการประชุม 2 วินาที มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
5
Hedgies
43 รายงานการประชุม 7 วินาที มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
4
Hedgies
43 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
4
Hedgies
51 รายงานการประชุม 47 วินาที มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
5
Hedgies
1 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
4
Hedgies
2 ชั่วโมง 29 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
8
Hedgies
2 ชั่วโมง 56 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
7
Hedgies
3 ชั่วโมง 33 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
6
Hedgies
3 ชั่วโมง 34 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
7
Hedgies
3 ชั่วโมง 38 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
7
Hedgies
4 ชั่วโมง 30 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
6
Hedgies
4 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
6

4 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
6
Hedgies
4 ชั่วโมง 59 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
8
Hedgies
6 ชั่วโมง 35 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
6
Hedgies
7 ชั่วโมง 38 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
8 ชั่วโมง 58 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
12 ชั่วโมง 55 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
6
Hedgies
16 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
16 ชั่วโมง 59 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
13
Hedgies
17 ชั่วโมง 59 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
12
Hedgies
18 ชั่วโมง 49 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
20 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
22 ชั่วโมง 28 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
22 ชั่วโมง 32 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
23 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
, , ,
คลิก
11

23 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
9
Hedgies
23 ชั่วโมง 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
4
Hedgies
23 ชั่วโมง 38 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
2
Hedgies
1 วัน 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
13
Hedgies
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
12

1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
9
Hedgies
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
1 วัน 4 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
12
Hedgies
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
12
Hedgies
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
14
Hedgies
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
12
Hedgies
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
12
Hedgies
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
6
Hedgies
1 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
1 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
1 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
6
Hedgies
1 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
6
Hedgies
1 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
1 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
9
Hedgies
1 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
9
Hedgies
1 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
1 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
12
Hedgies
1 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
, , ,
คลิก
10

1 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
13
Hedgies
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
1 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
8
Hedgies
1 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
12
Hedgies
1 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
8
Hedgies
1 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
1 วัน 16 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
1 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Hedgies ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Hedgies ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Hedgies ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Hedgies รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Hedgies Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Hedgies ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Hedgies. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Hedgies. สงวนลิขสิทธิ์.


?>