Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างมีลิงค์ของขวัญสำหรับพลังงานที่ต้องการ Hedgies เกมอัพเดตบ่อยครั้ง

หน้านี้มี Hedgies ของขวัญพลังงานลิงค์จากผู้เล่น Hedgies


คุณควรเพิ่มลิงค์พลังงานของคุณด้วยทำตามคำแนะนำบน Hedgies ลิงค์ส่งหน้า


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
22 ชั่วโมง 46 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
5
Hedgies
1 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
17
Hedgies
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
12
Hedgies
1 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
14
Hedgies
2 วัน 8 ชั่วโมง มาแล้ว
M: j, , M: ,
คลิก
12
M: j
2 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
2 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
M: y, , M: ,
คลิก
10
M: y
2 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
2 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
15
Hedgies
3 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
15
Hedgies
3 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
7
Hedgies
3 วัน 9 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
16
Hedgies
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
M: j, , M: ,
คลิก
10
M: j
3 วัน 10 ชั่วโมง มาแล้ว
M: j, , M: ,
คลิก
9
M: j
3 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
M: g, , M: ,
คลิก
9
M: g
3 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
M: j, , M: ,
คลิก
9
M: j
3 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
M: g, , M: ,
คลิก
10
M: g
3 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
9
Hedgies
3 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
M: d, , M: ,
คลิก
11
M: d
3 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
3 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
9
Hedgies
3 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
8
Hedgies
3 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
13
Hedgies
4 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
M: h, , M: ,
คลิก
10
M: h
4 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
13
Hedgies
4 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
4 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
13
Hedgies
5 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
M: mancornio, , M: ,
คลิก
12
M: mancornio
5 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
9
Hedgies
5 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
9
Hedgies
5 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
8
Hedgies
5 วัน 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
13
Hedgies
5 วัน 15 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
14
Hedgies
5 วัน 23 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
17
Hedgies
6 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
15
Hedgies
6 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
6 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
17
Hedgies
6 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
24
Hedgies
6 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
14
Hedgies
6 วัน 22 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
12
Hedgies
1 สัปดาห์ 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
8
Hedgies
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
20
Hedgies
1 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
13
Hedgies
1 สัปดาห์ 14 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
10
Hedgies
1 สัปดาห์ 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
1 สัปดาห์ 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
11
Hedgies
1 สัปดาห์ 18 ชั่วโมง มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
21
Hedgies
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
18
Hedgies
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
14
Hedgies
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
16
Hedgies
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
16
Hedgies
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
15
Hedgies
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
21
Hedgies
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
20
Hedgies
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
22
Hedgies
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
16
Hedgies
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว
, , ,
คลิก
27

1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
16
Hedgies
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว
Hedgies, , ,
คลิก
15
Hedgies
1 สัปดาห์ 2 วัน มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Hedgies ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Hedgies ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Hedgies ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Hedgies รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Hedgies Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Hedgies ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Hedgies. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Hedgies. สงวนลิขสิทธิ์.


?>