Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างมีลิงก์ของที่ระลึกและวัสดุสำหรับขวดนมพริกไทยพลังเซรามิกสีผิวปาก ฯลฯ อัปเดตเป็นประจำ


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Fair BredHorses, , ,
คลิก
1
Fair BredHorses
9 รายงานการประชุม 58 วินาที มาแล้ว
Blade Saw, , ,
คลิก
7
Blade Saw
10 รายงานการประชุม 6 วินาที มาแล้ว
Breeding Barn Eu2, , ,
คลิก
1
Breeding Barn Eu2
11 รายงานการประชุม 10 วินาที มาแล้ว
Tank Helium, , ,
คลิก
1
Tank Helium
12 รายงานการประชุม 21 วินาที มาแล้ว
Flame, , ,
คลิก
1
Flame
13 รายงานการประชุม 17 วินาที มาแล้ว
FavorIcon-Large, , ,
คลิก
1
FavorIcon-Large
13 รายงานการประชุม 17 วินาที มาแล้ว
Blade Saw, , ,
คลิก
6
Blade Saw
13 รายงานการประชุม 27 วินาที มาแล้ว
Ferret Adult Sable, , ,
คลิก
0
Ferret Adult Sable
14 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Bait Fish Betta Legendary, , ,
คลิก
4
Bait Fish Betta Legendary
14 รายงานการประชุม 17 วินาที มาแล้ว
Tank Helium, , ,
คลิก
1
Tank Helium
14 รายงานการประชุม 17 วินาที มาแล้ว
Crowbar Fishing, , ,
คลิก
1
Crowbar Fishing
14 รายงานการประชุม 17 วินาที มาแล้ว
Blade Saw, , ,
คลิก
6
Blade Saw
14 รายงานการประชุม 52 วินาที มาแล้ว
Tank Helium, , ,
คลิก
1
Tank Helium
14 รายงานการประชุม 57 วินาที มาแล้ว
1, , ,
คลิก
0
1
15 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Ticket Points Design, , ,
คลิก
0
Ticket Points Design
15 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Chicken White, , ,
คลิก
0
Chicken White
15 รายงานการประชุม 31 วินาที มาแล้ว
WaterDrop, , ,
คลิก
0
WaterDrop
15 รายงานการประชุม 55 วินาที มาแล้ว
Lace Decorative, , ,
คลิก
1
Lace Decorative
16 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Sugar Turbinado, , ,
คลิก
0
Sugar Turbinado
16 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Pump Air-4f2cbd29e954d227dd2d4ba70f9e10e8, , ,
คลิก
2
Pump Air-4f2cbd29e954d227dd2d4ba70f9e10e8
16 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Pepper, , ,
คลิก
2
Pepper
16 รายงานการประชุม 31 วินาที มาแล้ว
Crate Floral, , ,
คลิก
0
Crate Floral
16 รายงานการประชุม 31 วินาที มาแล้ว
Ingredient Candy Melted, , ,
คลิก
0
Ingredient Candy Melted
18 รายงานการประชุม 25 วินาที มาแล้ว
Lace Decorative, , ,
คลิก
1
Lace Decorative
18 รายงานการประชุม 25 วินาที มาแล้ว
Petals Rose Red, , ,
คลิก
0
Petals Rose Red
18 รายงานการประชุม 27 วินาที มาแล้ว
Keys, , ,
คลิก
0
Keys
19 รายงานการประชุม 25 วินาที มาแล้ว
Bait Fish Betta Legendary, , ,
คลิก
0
Bait Fish Betta Legendary
19 รายงานการประชุม 25 วินาที มาแล้ว
Package Prizes, , ,
คลิก
0
Package Prizes
19 รายงานการประชุม 50 วินาที มาแล้ว
Fair BredHorses, , ,
คลิก
0
Fair BredHorses
20 รายงานการประชุม 56 วินาที มาแล้ว
Breeding Barn Eu2, , ,
คลิก
0
Breeding Barn Eu2
21 รายงานการประชุม 54 วินาที มาแล้ว
Fair BredHorses, , ,
คลิก
0
Fair BredHorses
21 รายงานการประชุม 56 วินาที มาแล้ว
Speedfee, , ,
คลิก
0
Speedfee
24 รายงานการประชุม 27 วินาที มาแล้ว
Pump Air-4f2cbd29e954d227dd2d4ba70f9e10e8, , ,
คลิก
0
Pump Air-4f2cbd29e954d227dd2d4ba70f9e10e8
26 รายงานการประชุม 19 วินาที มาแล้ว
Biofuel1, , ,
คลิก
1
Biofuel1
27 รายงานการประชุม 40 วินาที มาแล้ว
Tank Helium, , ,
คลิก
1
Tank Helium
28 รายงานการประชุม 17 วินาที มาแล้ว
Ingredient Spray Varnish, , ,
คลิก
4
Ingredient Spray Varnish
30 รายงานการประชุม 23 วินาที มาแล้ว
Chicken LeghornBlack, , ,
คลิก
1
Chicken LeghornBlack
34 รายงานการประชุม 54 วินาที มาแล้ว
Bulbs Copper, , ,
คลิก
5
Bulbs Copper
35 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Token Spin, , ,
คลิก
4
Token Spin
35 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Token Spin, , ,
คลิก
4
Token Spin
35 รายงานการประชุม 15 วินาที มาแล้ว
Cup Suction, , ,
คลิก
4
Cup Suction
35 รายงานการประชุม 25 วินาที มาแล้ว
Chicken LeghornBlack, , ,
คลิก
0
Chicken LeghornBlack
35 รายงานการประชุม 54 วินาที มาแล้ว
Chicken LeghornBlack, , ,
คลิก
0
Chicken LeghornBlack
35 รายงานการประชุม 54 วินาที มาแล้ว
Biofuel1, , ,
คลิก
1
Biofuel1
35 รายงานการประชุม 55 วินาที มาแล้ว
Roll Mossy, , ,
คลิก
2
Roll Mossy
36 รายงานการประชุม 13 วินาที มาแล้ว
Anchor Wooden, , ,
คลิก
3
Anchor Wooden
36 รายงานการประชุม 13 วินาที มาแล้ว
Package Prizes, , ,
คลิก
0
Package Prizes
36 รายงานการประชุม 13 วินาที มาแล้ว
Collection Yarn Ball White, , ,
คลิก
1
Collection Yarn Ball White
36 รายงานการประชุม 13 วินาที มาแล้ว
Package Prizes, , ,
คลิก
0
Package Prizes
36 รายงานการประชุม 13 วินาที มาแล้ว
Ferret Adult Sable, , ,
คลิก
0
Ferret Adult Sable
36 รายงานการประชุม 26 วินาที มาแล้ว
Paint Gold Metallic, , ,
คลิก
3
Paint Gold Metallic
36 รายงานการประชุม 45 วินาที มาแล้ว
Bait Fish Betta Legendary, , ,
คลิก
5
Bait Fish Betta Legendary
36 รายงานการประชุม 55 วินาที มาแล้ว
Horsesmall Adult Hackney, , ,
คลิก
3
Horsesmall Adult Hackney
36 รายงานการประชุม 55 วินาที มาแล้ว
Hedgehog Adult Hughs, , ,
คลิก
3
Hedgehog Adult Hughs
37 รายงานการประชุม 13 วินาที มาแล้ว
Package Prizes, , ,
คลิก
0
Package Prizes
37 รายงานการประชุม 13 วินาที มาแล้ว
Buildable Aquariummech Bettafish Signboard Info, , ,
คลิก
0
Buildable Aquariummech Bettafish Signboard Info
37 รายงานการประชุม 29 วินาที มาแล้ว
Biofuel1, , ,
คลิก
1
Biofuel1
37 รายงานการประชุม 29 วินาที มาแล้ว
Otter Adult Asiansmallclawedgreyblack, , ,
คลิก
4
Otter Adult Asiansmallclawedgreyblack
37 รายงานการประชุม 40 วินาที มาแล้ว
Package Prizes, , ,
คลิก
0
Package Prizes
37 รายงานการประชุม 41 วินาที มาแล้ว
Spatula Tweezer, , ,
คลิก
2
Spatula Tweezer
37 รายงานการประชุม 41 วินาที มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน FarmVille 2 ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง FarmVille 2 ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด FarmVille 2 ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม FarmVille 2 รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ FarmVille 2 Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น FarmVille 2 ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ FarmVille 2. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ FarmVille 2. สงวนลิขสิทธิ์.


?>