Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Prize Fiesta. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
0
www.prize-fiesta.com
3 ชั่วโมง 52 รายงานการประชุม มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
0
www.prize-fiesta.com
12 ชั่วโมง 34 รายงานการประชุม มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
0
www.prize-fiesta.com
12 ชั่วโมง 55 รายงานการประชุม มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
0
www.prize-fiesta.com
13 ชั่วโมง 57 รายงานการประชุม มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
0
www.prize-fiesta.com
20 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
คลิก
0
ERIK est sincère avec ses amis
1 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
ALAIN est sincère avec ses amis, , ,
คลิก
0
ALAIN est sincère avec ses amis
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
0
www.prize-fiesta.com
1 วัน 2 ชั่วโมง มาแล้ว
CAROLANN MILLER has performed a MEGA COMBO, , ,
คลิก
0
CAROLANN MILLER has performed a MEGA COMBO
1 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
DEBRA won $702.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
0
DEBRA won $702.00 playing Prize Fiesta.
1 วัน 13 ชั่วโมง มาแล้ว
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
คลิก
0
ERIK est sincère avec ses amis
1 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
CANDACE is an awesome friend, , ,
คลิก
0
CANDACE is an awesome friend
1 วัน 19 ชั่วโมง มาแล้ว
DONALD won $107.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
2
DONALD won $107.00 playing Prize Fiesta.
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
DONALD won $90.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
0
DONALD won $90.00 playing Prize Fiesta.
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
DONALD has broken a record!, , ,
คลิก
0
DONALD has broken a record!
2 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
คลิก
0
ERIK est sincère avec ses amis
2 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
ERIK BEEUSAERT bat un record !, , ,
คลิก
2
ERIK BEEUSAERT bat un record !
2 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
คลิก
1
ERIK est sincère avec ses amis
2 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
TINA won $407.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
7
TINA won $407.00 playing Prize Fiesta.
3 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
JEAN AIMARRE réussit un MEGA COMBO RARE, , ,
คลิก
0
JEAN AIMARRE réussit un MEGA COMBO RARE
4 วัน 1 ชั่วโมง มาแล้ว
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
คลิก
3
ERIK est sincère avec ses amis
4 วัน 3 ชั่วโมง มาแล้ว
WALTER won $9.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
2
WALTER won $9.00 playing Prize Fiesta.
4 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
CANDACE is an awesome friend, , ,
คลิก
1
CANDACE is an awesome friend
4 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
คลิก
3
ERIK est sincère avec ses amis
5 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
CAROLANN MILLER performed a RARE MEGA COMBO, , ,
คลิก
1
CAROLANN MILLER performed a RARE MEGA COMBO
5 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
ARLENE is an awesome friend, , ,
คลิก
1
ARLENE is an awesome friend
5 วัน 11 ชั่วโมง มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
0
www.prize-fiesta.com
5 วัน 18 ชั่วโมง มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
3
www.prize-fiesta.com
6 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
2
www.prize-fiesta.com
6 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
VERONIQUE CALMET bat un record !, , ,
คลิก
2
VERONIQUE CALMET bat un record !
6 วัน 5 ชั่วโมง มาแล้ว
VERONIQUE CALMET bat un record !, , ,
คลิก
1
VERONIQUE CALMET bat un record !
6 วัน 6 ชั่วโมง มาแล้ว
JEAN est sincère avec ses amis, , ,
คลิก
0
JEAN est sincère avec ses amis
6 วัน 7 ชั่วโมง มาแล้ว
TINA won $375.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
1
TINA won $375.00 playing Prize Fiesta.
6 วัน 14 ชั่วโมง มาแล้ว
DEBRA is an awesome friend, , ,
คลิก
2
DEBRA is an awesome friend
6 วัน 17 ชั่วโมง มาแล้ว
CANDACE is an awesome friend, , ,
คลิก
1
CANDACE is an awesome friend
6 วัน 21 ชั่วโมง มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
1
www.prize-fiesta.com
1 สัปดาห์ 36 รายงานการประชุม มาแล้ว
GAGE DESOTO has performed a MEGA COMBO, , ,
คลิก
1
GAGE DESOTO has performed a MEGA COMBO
1 สัปดาห์ 2 ชั่วโมง มาแล้ว
CARRIE is an awesome friend, , ,
คลิก
1
CARRIE is an awesome friend
1 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง มาแล้ว
CARRIE won $ 423.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
1
CARRIE won $ 423.00 playing Prize Fiesta.
1 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง มาแล้ว
CARRIE ANDRESS performed a RARE MEGA COMBO, , ,
คลิก
2
CARRIE ANDRESS performed a RARE MEGA COMBO
1 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
2
www.prize-fiesta.com
1 สัปดาห์ 5 ชั่วโมง มาแล้ว
won $9.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
2
won $9.00 playing Prize Fiesta.
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
TIA has broken a record!, , ,
คลิก
1
TIA has broken a record!
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
TIA won $20.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
1
TIA won $20.00 playing Prize Fiesta.
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
TIA won $59.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
1
TIA won $59.00 playing Prize Fiesta.
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
TIA won $74.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
1
TIA won $74.00 playing Prize Fiesta.
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
TIA won $90.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
2
TIA won $90.00 playing Prize Fiesta.
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
TIA won $45.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
1
TIA won $45.00 playing Prize Fiesta.
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
TIA won $32.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
1
TIA won $32.00 playing Prize Fiesta.
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
TIA D-AGATA performed a RARE MEGA COMBO, , ,
คลิก
1
TIA D-AGATA performed a RARE MEGA COMBO
1 สัปดาห์ 6 ชั่วโมง มาแล้ว
www.prize-fiesta.com, , ,
คลิก
1
www.prize-fiesta.com
1 สัปดาห์ 9 ชั่วโมง มาแล้ว
STEPHANIE PELLETIER bat un record !, , ,
คลิก
1
STEPHANIE PELLETIER bat un record !
1 สัปดาห์ 11 ชั่วโมง มาแล้ว
TINA has broken a record!, , ,
คลิก
1
TINA has broken a record!
1 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง มาแล้ว
TINA won $345.00 playing Prize Fiesta., , ,
คลิก
1
TINA won $345.00 playing Prize Fiesta.
1 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง มาแล้ว
TINA has broken a record!, , ,
คลิก
1
TINA has broken a record!
1 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง มาแล้ว
ERIK est sincère avec ses amis, , ,
คลิก
1
ERIK est sincère avec ses amis
1 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง มาแล้ว
STEPHANIE PELLETIER bat un record !, , ,
คลิก
1
STEPHANIE PELLETIER bat un record !
1 สัปดาห์ 13 ชั่วโมง มาแล้ว
STEPHANIE PELLETIER réussit un MEGA COMBO, , ,
คลิก
1
STEPHANIE PELLETIER réussit un MEGA COMBO
1 สัปดาห์ 14 ชั่วโมง มาแล้ว
DEBRA is an awesome friend, , ,
คลิก
1
DEBRA is an awesome friend
1 สัปดาห์ 18 ชั่วโมง มาแล้ว
MARYVONNE VAN MUYLDERS réussit un MEGA COMBO, , ,
คลิก
0
MARYVONNE VAN MUYLDERS réussit un MEGA COMBO
1 สัปดาห์ 1 วัน มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Prize Fiesta ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Prize Fiesta ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Prize Fiesta ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Prize Fiesta รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Prize Fiesta Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Prize Fiesta ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Prize Fiesta. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Prize Fiesta. สงวนลิขสิทธิ์.


?>