Loading Translate Menu ..
  Google Chrome Extension Firefox Browser Addon

ด้านล่างนี้เป็นลิงค์ของขวัญสำหรับ Landleven. คลิกเพื่อเปิดลองลิงค์ทั้งหมดอัปเดตบ่อย


 1. หากคุณรักการแปลและต้องการแปลหน้ามากขึ้นหรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในการแปลกรุณาโพสต์ในความคิดเห็น
 2. เยี่ยมชมทุกวันเพื่อรับยาฟรีทุกวัน
 3. สำหรับความช่วยเหลือโปรดใช้ความคิดเห็น Facebook ที่ด้านล่าง.
 4. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเพื่อรับหรือส่งของขวัญ ดังนั้นจึงไม่ใช่ลิงก์โบนัสเพื่อน.
 5. หากคุณไม่สามารถรับลิงค์ของขวัญให้รีเฟรชหน้าและลองโพสต์ล่าสุดที่คลิกน้อยกว่าเสมอ.
 6. หมายเหตุ: ชื่อรายการจะยุ่งเล็กน้อยเลื่อนรายการเพื่อรับรายละเอียดของแต่ละลิงก์.
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!, , ,
คลิก
0
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!
10 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
คลิก
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
10 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Herfst Landschap Schilderij, , ,
คลิก
0
Herfst Landschap Schilderij
10 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 6 รายงานการประชุม มาแล้ว
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
คลิก
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
10 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
คลิก
0
Trofee Vrijgespeeld!
10 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
คลิก
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
10 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
คลิก
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
10 ชั่วโมง 7 รายงานการประชุม มาแล้ว
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
คลิก
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
10 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
คลิก
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
10 ชั่วโมง 8 รายงานการประชุม มาแล้ว
Proficiat!, , ,
คลิก
0
Proficiat!
10 ชั่วโมง 9 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!, , ,
คลิก
0
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!
10 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Herfst Landschap Schilderij, , ,
คลิก
0
Herfst Landschap Schilderij
10 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Nieuwe beloning!, , ,
คลิก
0
Nieuwe beloning!
10 ชั่วโมง 10 รายงานการประชุม มาแล้ว
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!, , ,
คลิก
0
Hulp me met een Handelshuis Bestelling en ontvang GRATIS OP!
10 ชั่วโมง 11 รายงานการประชุม มาแล้ว
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!, , ,
คลิก
0
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!
10 ชั่วโมง 12 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 13 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 14 รายงานการประชุม มาแล้ว
Herfst Landschap Schilderij, , ,
คลิก
0
Herfst Landschap Schilderij
10 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Herfst Landschap Schilderij, , ,
คลิก
0
Herfst Landschap Schilderij
10 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Goede vooruitgang!, , ,
คลิก
0
Goede vooruitgang!
10 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Landleven, , ,
คลิก
0
Landleven
10 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Nieuwe beloning!, , ,
คลิก
0
Nieuwe beloning!
10 ชั่วโมง 15 รายงานการประชุม มาแล้ว
Cathelijne Herder stuurt je een GRATIS geschenk op!, , ,
คลิก
0
Cathelijne Herder stuurt je een GRATIS geschenk op!
10 ชั่วโมง 16 รายงานการประชุม มาแล้ว
Herfst Landschap Schilderij, , ,
คลิก
0
Herfst Landschap Schilderij
10 ชั่วโมง 16 รายงานการประชุม มาแล้ว
Nieuwe beloning!, , ,
คลิก
0
Nieuwe beloning!
10 ชั่วโมง 16 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 16 รายงานการประชุม มาแล้ว
Een Geweldige Prestatie, , ,
คลิก
0
Een Geweldige Prestatie
10 ชั่วโมง 16 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 17 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 17 รายงานการประชุม มาแล้ว
Een Goede Prestatie, , ,
คลิก
0
Een Goede Prestatie
10 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 20 รายงานการประชุม มาแล้ว
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!, , ,
คลิก
0
Bestelling voltooid! Krijg NU GRATIS Fruit!
10 ชั่วโมง 21 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 21 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 22 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 22 รายงานการประชุม มาแล้ว
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!, , ,
คลิก
0
Wauw, kijk wat ik gevonden heb!
10 ชั่วโมง 22 รายงานการประชุม มาแล้ว
Herfst Landschap Schilderij, , ,
คลิก
0
Herfst Landschap Schilderij
10 ชั่วโมง 23 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 23 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 42 รายงานการประชุม มาแล้ว
Open one to get your FREE Daily Reward!, , ,
คลิก
0
Open one to get your FREE Daily Reward!
10 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!, , ,
คลิก
0
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!
10 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
คลิก
0
Trofee Vrijgespeeld!
10 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Trofee Vrijgespeeld!, , ,
คลิก
0
Trofee Vrijgespeeld!
10 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Laten we Bartje vinden, , ,
คลิก
0
Laten we Bartje vinden
10 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Herfst Landschap Schilderij, , ,
คลิก
0
Herfst Landschap Schilderij
10 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!, , ,
คลิก
0
Open om een GRATIS Dagelijkse beloning te krijgen!
10 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 43 รายงานการประชุม มาแล้ว
Proficiat!, , ,
คลิก
0
Proficiat!
10 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Doe met ons mee!, , ,
คลิก
0
Doe met ons mee!
10 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pad naar succes, , ,
คลิก
0
Pad naar succes
10 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว
Pad naar succes, , ,
คลิก
0
Pad naar succes
10 ชั่วโมง 44 รายงานการประชุม มาแล้ว


เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยคุณอ้างสิทธิ์และแบ่งปัน Landleven ของขวัญ

 1. คุณสามารถเรียกร้อง Landleven ลิงค์รายการโดยคลิกที่มันหรือโดยใช้ช่องทำเครื่องหมายและรวบรวมปุ่ม.
 2. โดยปกติรายการที่มีจำนวนคลิกน้อยลงหรือรายการล่าสุดสามารถเรียกร้องได้.
 3. คุณยังสามารถใช้ปุ่มรวบรวมทั้งหมดเพื่อรวบรวมลิงก์ทั้งหมดของหน้าเดียวโดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับช่วงเวลาตามความเร็วระบบของคุณ.
 4. รายการทั้งหมดแสดงเวลาจริงเมื่อสร้างขึ้นจริงรายการล่าสุดมีโอกาสในการรับโบนัสมากขึ้น.
 5. คุณไม่สามารถรับโบนัสจากลิงค์เดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง คุณอาจพบว่าบางลิงค์ไม่ทำงาน นี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์ทั้งหมดจะไม่ทำงาน.
 6. ประโยชน์ของการเข้าสู่ระบบโดยใช้ Facebook จะป้องกันการดับเบิลคลิกที่โพสต์เดียวกัน มันจะประหยัดเวลา หลังจากอ้างสิทธิ์รายการคุณสามารถรีเฟรชหน้าเพื่อดูลิงค์ใหม่.
 7. เพื่อกรองทั้งหมด Landleven ของขวัญโพสต์โดยการคลิกและชื่อเยี่ยมชม Landleven รายการตัวกรองหน้า.
 8. เนื้อหาแต่ละรายการที่คุณแบ่งปันจะถูกอ้างสิทธิ์โดยทุกคนและในทางกลับกันเนื้อหานั้นจะให้หมายเลขผู้ใช้แต่ละคนในจำนวนเดียวกัน ตัวอย่างเช่น: (รายการที่คุณส่ง 1 รายการ) + (มีการคลิก 5 ครั้งโดยผู้อื่น) = (คุณจะได้รับ 5 วัสดุเดียวกันในของคุณ Landleven Game ) โปรดจำไว้ว่าการแบ่งปันของคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้รับมากขึ้น Landleven ชิ้น.
 9. หมายเหตุ: ทฤษฏีดังกล่าวใช้กับไอเท็มบางอย่างหรือเกมไม่กี่เกม
 10. ใช้ Addon หรือตัวเลือกด้วยตนเองของเบราว์เซอร์เพื่อส่งรายการ คุณจะได้รับกุญแจต่อการส่ง. หากต้องการส่งโพสต์ของคุณโปรดไปที่นี่.


เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Landleven. เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ลิขสิทธิ์เนื้อหาเกมและวัสดุ Landleven. สงวนลิขสิทธิ์.


?>